tiểu luận xử lý tình huống trong đấu thầu

Tiểu Luận Tình Huống Ngạch Chuyên Viên Xử Lý Tình Huống Trong Thẩm Định Đấu Thầu

Đang xem: Tiểu luận xử lý tình huống trong đấu thầu

tiểu luận tình huống ngạch chuyên viên xử lý tình huống trong thẩm định đấu thầu

Lời nói đầu  Trong những năm qua, việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kinh tế – xã hội ngày càng được phát triển, hoàn thiện, thay đổi diện mạo cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Tốc độ và quy mô tăng đầu tư XDCB đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng GDP hàng năm, tăng cường tiềm lực nền kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng đáng kể năng lực nhiều ngành sản xuất, kinh doanh… góp phần tạo thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế trong xu hướng hội nhập.  Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá về lĩnh vực đầu tư XDCB trong những năm qua vẫn còn những “mảng tối” là tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đầu tư  dàn trải, hiệu quả đồng vốn đầu tư đạt thấp đã trở nên khá phổ biến. Có thể khẳng định việc thất thoát, lãng phí thể hiện ở tất cả các giai đoạn, các khâu trong lĩnh vực đầu tư. Trong đó thất thoát qua đấu thầu, chỉ định thầu các dự  án, cũng làm mất đi không ít những đồng vốn của Nhà nước đang phải “thắt lưng buộc bụng” dành cho đầu tư; tạo dư luận không tốt trong nhân dân về các cơ quản lý Nhà nước. Đấu thầu được coi là một phương tiện bảo đảm việc chi tiêu bằng các nguồn tiền của nhà nước có hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả thông qua một cuộc đấu
1
 
thầu phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng trong cách xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu. Khái niệm công bằng trong đấu thầu là khá rộng, liên quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể bỏ qua chất lượng của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu luôn được coi là đầu bài thi mà mọi nhà thầu có nhiệm vụ phải coi trọng và tuân thủ. Nó cũng là cơ sở để lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Việc lựa chọn này tưởng chừng như đơn giản, song thực tế thường không như vậy. Nếu cho phép lựa chọn theo ý chủ quan, theo ý thích thì có lẽ dễ, song lựa chọn trên cơ sở hồ sơ mời thầu cùng với tiêu chuẩn đánh giá tương ứng để đảm bảo sự công bằng thì thường có những tình huống phức tạp, đáng suy ngẫm, đòi hỏi người thẩm định và cơ quan thẩm định phải có   Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu. 2

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Cuối Khóa Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Violet, Tiểu Luận Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

 
sự vận dụng một cách linh hoạt, khôn khéo và áp dụng chính xác các qui phạm pháp luật của nhà nước về đấu thầu, có kiến thức chuyên sâu về công tác đấu thầu để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng trong công tác thẩm định đấu thầu.  Từ những lý do nêu trên, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Nhị cùng những kiến thức đã học ở lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khoá 22 tại  Trường Chính trị Phú Yên, kết hợp với lý luận thực tiễn, tôi chọn đề tài “Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu”.  Thông qua đề tài “Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu” bản tôi muốn nghiên cứu tìm hiểu thêm về nội dung này vì đây là một lĩnh vực nhạy cảm hiện nay và là nổi bức xúc của các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các cơ quan chủ đầu tư, các doanh nghiệp và của toàn xã hội.
2
 
 Trong thời gian theo học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước tại  Trường Chính trị Phú Yên, tuy thời gian có hạn nhưng với tấm lòng nhiệt huyết và sự tận tình của các thầy, cô đã truyền đạt những kiến thức quý báu của mình cho lớp học. Với những kiến thức quý báu đã tiếp thu được từ các thầy, cô giáo sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, nhất là trong việc xử lý công việc một cách hiệu quả nhất, đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó bản thân tôi ngày càng được hoàn thiện hơn.  Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Chính trị Phú  Yên, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên giảng dạy đã tận tình giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành Tiểu luận cuối khóa. Với đề tài “Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu”, tôi đã học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, có cách nhìn nhận đánh giá sự việc trong lĩnh vực này một cách chính xác, hiệu quả và qua đó nâng cao hơn kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác ở cơ quan, đơn vị mình.  Trong quá trình thực hiện đề tài, do thời gian nghiên cứu có hạn và với kinh nghiệm, kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự quan tâm và góp ý của các thầy, cô giáo để đề tài tiểu luận này được hoàn chỉnh hơn.   Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu. 3
 

Xem thêm: Sơ Đồ Điều Chế Cao Su Buna

I. Mô tả tình huống. Ngày 16 tháng 4 năm 2010, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (chủ đầu tư) nhận hồ sơ xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận