tiểu luận xử lý tình huống dạy thêm học thêm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.92 KB, 15 trang )

Đang xem: Tiểu luận xử lý tình huống dạy thêm học thêm

Tiểu luận tình huống

I. LỜI NÓI ĐẦU

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai luôn nhận được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND sự phối hợp của các cấp, các
ngành và các tổ chức đoàn thể của huyện. Các Chủ trương, Chính sách của Đảng,
Nhà nước về Giáo dục – Đào tạo được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân
dân các dân tộc trong huyện đồng tình hưởng ứng. Toàn huyện có 48 đơn vị Giáo
dục trong đó:
Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 đơn vị, 14 trường Mầm non, 16 trường tiểu
học, 11 trường THCS, 02 trường THPT, 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Với mục tiêu: “Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu
phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh”, thì việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về giáo dục là đặc biệt
cần thiết.
Trong thời gian vừa qua dư luận, báo chí đã tốn không ít giấy mực để bàn về
dạy thêm, học thêm. Có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính
đáng của người dân, bao gồm cả người học lẫn người dạy. Song cũng có ý kiến cho
rằng việc dạy thêm, học thêm là không cần thiết, vì nó tạo áp lực học hành quá lớn
cho học sinh.
Bản chất của việc dạy thêm, học thêm không có gì đáng phê phán, nếu như nó
được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành Giáo dục &
Đào tạo đề ra, và được xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, củng cố, khắc sâu, bổ xung
kiến thức của người học, động cơ không vụ lợi của người dạy. Học thêm “Tích
cực” sẽ góp phần nâng cao mặt bằng kiến thức của người học, đồng thời sẽ là động
cơ để giáo viên không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Tuy nhiên, điều đáng bàn là hoạt động dạy thêm, học thêm ở nhiều nơi hiện
nay đang diễn ra tràn lan. Có nhiều lý do dẫn đến hoạt động dạy thêm, học thêm
diễn ra tràn lan, khó kiểm soát. Về phía gia đình: Một số với mong muốn con mình

được giỏi giang bằng bạn bằng bè, nhất là phải giành được kết quả cao trong các kỳ
thi, nên khuyến khích con đi học và không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền đóng
học phí cho con. Một số gia đình thì cho con đi học theo “Phong trào”, người ta cho
con đi học thêm, thì mình cũng cho con đi học thêm, thậm chí có những gia đình ,
vì sợ con ở nhà “Nhàn cư vi bất thiện” nên cũng cho con đi học, để thầy cô quản lý
1
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

hộ. Về phía giáo viên, ở nơi này, nơi khác vẫn còn một số vì đồng tiền lôi cuốn……
nên đã lôi kéo để ép học sinh học thêm.
Qua thời gian học tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại trường Chính trị
tỉnh, đã giúp tôi tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho công tác của mình và mở
rộng thêm hiểu biết về công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực khác một cách
toàn diện hơn. Từ một tình huống cụ thể ở địa phương, liên quan đến việc dạy
thêm, học thêm tràn lan, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Xử lý tình huống trong
quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan ở trường Tiểu học B
-huyện Quỳnh Nhai.” để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần
nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giảng Học viện Hành chính Quốc gia
đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành tiểu luận này.
II. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

Năm học 2016-2017 Trường Tiểu học B – huyện Quỳnh Nhai có 16 lớp, với
531 học sinh. Đối tượng cha mẹ học sinh ở đây tương đối đa dạng, phần lớn là con
em cán bộ công chức, viên chức nhà nước số còn lại là con em gia đình làm nông
nghiệp, kinh doanh, buôn bán. Vào giữa tháng 9/2016, qua nghe phản ánh từ phía
giáo viên dạy và một số học sinh trong lớp, thì thấy khối 4, 5 của nhà trường có

một hiện tượng: Mỗi lớp có khoảng gần 1/3 số học sinh hay ngủ gật trong lớp, đến
giờ ra chơi là lăn ra ngủ. Quan sát diện mạo thấy các em có vẻ mệt mỏi, một vài em
thì đi học thất thường, nghỉ học không lý do. Hỏi giáo viên chủ nhiệm về tình hình
học tập của các em này, thì cô cho biết: Có em thì nhận thức tiến bộ hơn, song cũng
có em thì lại học kém đi. Đến gia đình các em này tìm hiểu, thì gia đình cho biết là
các em sáng học chính khoá, chiều đi học thêm, tối học khuya quá nên mới như
vậy, gia đình hứa sẽ quan tâm nhắc nhở các em để không xảy ra hiện tượng này
nữa. Nhưng chỉ được một vài buổi, sau các em đâu lại vào đấy.
Trước tình hình nói trên, ban giám hiệu nhà trường hội ý và giao cho giáo viên
chủ nhiệm các lớp gửi giấy mời họp phụ huynh học sinh bất thường, để tìm hiểu
nguyên nhân sự việc trên. Qua nghe phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, các thầy
cô nhận được thông tin như sau:
* Một bộ phận phụ huynh học sinh khối 5 tâm sự: Chúng tôi đều bận công
việc cả ngày, thấy các cháu về bảo các thầy cô ở trường dạy không hay, chúng con
chẳng hiểu bài nên chúng con muốn học thêm ở nhà thầy M, thầy ấy dạy giỏi lắm,
2
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

nhà thầy ấy mở rất nhiều lớp, khối nào cũng có lớp học thêm. Thấy các cháu hăng
hái đi học nên chúng tôi cũng chiều, vả lại mình chẳng có thời gian quan tâm đến
chúng thì đành cho đi học thêm. Chúng tôi thấy chúng dắt díu nhau đi học nhộn
nhịp vui vẻ lắm nên cũng an tâm. Hôm nay nghe các thầy cô thông báo tôi mới biết
sự thể lại như vậy.
* Một số phụ huynh khác cho rằng: Nhà trường không tổ chức dạy phụ đạo
cho các cháu tại trường, nên đành phải cho chúng đến nhà thầy cô… để học thêm.
Tiền đóng góp thì nhiều, đường xá lại xa xôi, điều kiện kinh tế của gia đình lại khó
khăn, mặt khác còn phải bố trí để đưa đón các cháu nên rất mệt mỏi, nhưng để

chúng tự đi thì không yên tâm. Biết làm thế nào được…
Đó là tình huống xảy ra ở trường Tiểu học B, huyện Quỳnh Nhai. Đứng trên
góc độ là Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo cần xác định mục tiêu xử lý tình
huống như sau:
III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA TÌNH HUỐNG

Để có kế hoạch, phương án xứ lý tình huống có hiệu quả trước tiên cần xác
minh tính sát thực của nội dung mà cha mẹ học sinh đã phản ánh. Sau đó đánh giá
mức độ sai phạm để đưa ra giải pháp xứ lý tình huống và ngăn chặn những tình
huống tương tự xảy ra tiếp theo. Xác định rõ nguyên nhân và hậu quả của tình
huống đã xảy ra. Cụ thể là:
1. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan:
– Do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu báo cấp sang nền kinh tế
thị trường, mà việc học thêm là nhu cầu của một bộ phận không nhỏ học sinh và
phụ huynh học sinh. Theo quy luật đã có “cầu” thì khắc có “cung”.
– Dân số phát triển, công ăn việc làm ngày càng khó khăn, đất nông nghiệp
ngày càng ít đi, nếu học không khá hoặc giỏi ở bậc tiểu học và THCS sẽ không tiếp
tục theo học được tại các trường trung học phổ thông công lập. Trình độ dân trí
ngày càng cao, khi mọi gia đình đều thấy rằng đầu tư cho sự học hành của con cái
là sự đầu tư chính đáng và có hiệu quả kinh tế nhất.
– Mức thu nhập giữa người lao động nông nghiệp và công chức nhà nước ngày
càng chênh lệch. Nên mọi người đều có ham muốn cho con mình bứt khỏi cuộc
3
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

sống gắn với nông nghiệp. Muốn vậy phải đầu tư cho con em mình học tập ngay từ

bậc tiểu học.
– Chương trình nhiều môn quá tải so với khả năng tiếp thu của học sinh. Với
thời gian cho phép của tiết học, giáo viên khó có thể truyền tải hết nội dung kiến
thức của bài một cách kỹ lưỡng, sâu sắc cho học sinh (ngay cả đối với giáo viên
khá và giỏi).
* Nguyên nhân chủ quan:
– Nhận thức của một bộ phận phụ huynh học sinh chưa đúng đắn về việc học
hành của con cái, đặc biệt là lối suy nghĩ: Phải đi học thêm mới học giỏi, mới được
lên lớp. dẫn đến lo lắng một cách thái quá.
– Do nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế, chạy theo lợi nhuận đồng
tiền, chạy theo xu hướng thương mại hóa giáo dục, phai nhạt lý tưởng, bất chấp các
qui định về dạy thêm, học thêm đã liên tục mở các lớp dạy thêm. Thậm chí còn trù
dập hay thiếu sự quan tâm đến những học sinh không đi học thêm ở nhà mình.
– Công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các Thông tư
17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy
định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013
của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
Sơn La.
– Công tác xã hội hóa giáo dục chưa tốt.
– Công tác quản lý chỉ đạo của các nhà trường về mảng dạy thêm, học thêm
còn lỏng lẻo.
– Đời sống và chính sách đãi ngộ đối với giáo viên chưa đáp ứng với vai trò vị trí.
– Đầu tư ngân sách cho giáo dục chưa đáp ứng so với yêu cầu hiện nay.
– Việc dạy thêm, học thêm tràn lan còn có nguyên nhân từ phía người học và
gia đình người học. ở bậc tiểu học phụ huynh học sinh thường không có điều kiện
chăm sóc con cái cả ngày, do phải đi làm nên việc gửi con cái đến nhà thầy, cô giáo
học thêm cũng là hình thức gửi con vào nhà trẻ. Bên cạnh đó, sức ép của việc con
cái phải đỗ đại học, trường điểm khiến nhiều phụ huynh ép con cái mình phải học
thêm ngày đêm, không chỉ học ở trường, ở nhà mà còn đón giáo viên về nhà dạy.

4
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

Tất cả những nguyên nhân trên, dẫn đến muốn cho con em mình sau này có
chỗ đứng, có công ăn việc làm trong xã hội. Không còn con đường nào khác là cho
các cháu đi học, học bằng mọi cách để có trình độ thực sự, có như vậy sau này các
cháu mới có cơ hội tìm được việc làm.
Như vậy học thêm trở thành nhu cầu thực sự của một bộ phận không nhỏ học
sinh, mà đã có “cầu” thì bắt buộc phải có “cung” đó là sự tất yếu. Chính vì vậy mà
nhiệm vụ của các trường cần phải có giải pháp quản lý chặt chẽ việc dạy và học
thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng các quy định hiện hành.
2. Hậu quả
– Việc dạy thêm, học thêm nêu trên đã vi phạm Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT
ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học
thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La
về việc Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La.
– Nhà trường không quản lý được chất lượng dạy và học của các buổi dạy
thêm học thêm. Mặt khác gia đình cũng khó bề kiểm soát được việc học thêm của
con em mình, đã có nhiều em không đến nhà thấy cô học thêm, mà sử dụng tiền đó
để đi chơi điện tử và xa đà vào các tệ nạn xã hội.
– Việc dạy thêm, học thêm tràn lan gây tốn tiền cho gia đình học sinh một cách
không cần thiết, nhất là đối với những gia đình có thu nhập thấp.
– Làm mất cân đối trong thu nhập của giáo viên, mạnh ai người ấy làm, giáo
viên nào chấp hành tốt thì lại không có thu nhập thêm, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ
trong giáo viên, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.
– Việc dạy thêm, học thêm tràn lan với cường độ cao gây nên tình trạng vượt
quá sức tiếp thu của học sinh, làm cho các em không có thời gian vui chơi giải trí,

không có điều kiện rèn luyện thể lực, thần kinh căng thẳng, có trường hợp còn bị
loạn trí vì học thêm quá nhiều. Học sinh bị nhồi nhét kiến thức, không còn thời
gian tự học, tự nghiên cứu, dẫn đến giảm khả năng độc lập suy nghĩ, tư duy sáng
tạo của học sinh.
– Ngoài ra nhà nước còn bị thất thu về thuế do không quản lý được hoạt động
dạy thêm, học thêm.
– Những tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm đã làm giảm lòng tin của nhân
dân đối với đội ngũ nhà giáo, đối với nhà trường và các cấp lãnh đạo.
5
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

IV. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Trước tình hình thực tế như vậy, là một người làm công tác quản lý Nhà nước
trong ngành giáo dục cần xác định rõ mục tiêu của việc xử lý tình huống dạy thêm,
học thêm tràn lan như đã nêu của trường Tiểu học B, cụ thể là:
* Mục tiêu trước mắt:
– Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên do
nhà trường quản lý.
– Đình chỉ ngay việc dạy thêm đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên vi
phạm Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND
ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định về dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh Sơn La
– Họp hội đồng sư phạm nhà trường, họp phụ huynh học sinh để thông báo kết
quả kiểm tra về dạy thêm, học thêm trong thời gian vừa qua. Đồng thời tuyên
truyền. phổ biến các quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm, để họ nắm được

trách nhiệm của nhà trường là gì, trách nhiệm của giáo viên tham gia dạy thêm là
gì, trách nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh tham gia học thêm là gì và thực
hiện cho đúng.
– Phải có kế hoạch, phương án trước mắt trong công tác quản lý, chỉ đạo để
nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo dạy đúng đủ chương trình, đảm bảo
lượng kiến thức của bài học trong buổi dạy chính khoá, ban giám hiệu nhà trường
quản lý chặt chẽ chương trình, thời khóa biểu, tăng cường kiểm tra, dự giờ thăm
lớp để uốn nắn kịp thời.
* Mục tiêu lâu dài:
– Đưa công tác tổ chức dạy thêm, học thêm dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà
trường theo đúng Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐUBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định về dạy thêm, học
thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La
– Tận dụng CSVC hiện có của nhà trường, đề nghị địa phương tạo điều kiện
xây dựng thêm CSVC cho học sinh được học 2 buổi/ngày, vừa đảm bảo về mặt
6
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

kiến thức, sức khỏe cho học sinh, vừa phù hợp với yêu cầu, khả năng đóng góp của
phụ huynh học sinh.
– Tạo dựng và lấy lại niềm tin của nhân dân địa phương, của các cấp lãnh đạo
đối với các thầy cô giáo và nhà trường.
– Quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khoá, tăng cường đổi mới phương
pháp dạy học, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học hiện có, khuyến khích làm thêm đồ
dùng dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
– Tăng cường các buổi sinh hoạt tập thể, văn hoá văn nghệ, thể thao tạo môi
trường vui chơi giải trí lành mạnh cho các em học sinh.

– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để
họ yên tâm công tác, yêu nghề, phát huy trí thông minh, sáng tạo trong công tác.
V. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
TÌNH HUỐNG

Vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan là vấn đề lo ngại, trăn trở của các nhà quản
lý và cũng là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Để khắc phục tình trạng nêu trên, giải
quyết những bức xúc của nhân dân để đưa các hoạt động giáo dục của nhà trường
vào nề nếp, đúng kỷ cương phép nước đã qui định, đòi hỏi các nhà quản lý phải sử
dụng và phối hợp nhiều phương pháp một cách đồng bộ thì mới có thể giải quyết
một cách có hiệu quả. Sau đây là các phương án để giải quyết tình huống nói trên:
1. Phương pháp thư nhất: Dạy học 1 buổi/ ngày, không tổ chức dạy thêm,
học thêm trong nhà trường, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra
nội bộ
– Đầu năm học ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
nhiệm vụ năm học theo đúng chỉ đạo của Bộ GD – ĐT, Sở GD – ĐT Sơn La, Phòng
GD – ĐT huyện Quỳnh Nhai, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của nhà
trường. Từ kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn,
triển khai thực hiện các kế hoạch trên đến tổ chuyên môn, đến từng giáo viên đảm
bảo đủ và đúng theo kế hoạch.
– Phân công công việc cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có đánh giá khen,
chê và chỉ ra hướng khắc phục tồn tại.

7
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt đủ số lần quy định, coi trọng hiệu quả,

tập trung tháo gỡ bài khó, vấn đề khó, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ
dùng, soạn và giảng bằng giáo án điện tử……..
– Tiến hành kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất nếp học bộ môn của lớp
học sinh, nếp dạy của giáo viên, việc thực hiện chương trình, SGK. chế độ cho
điểm, ra đề kiểm tra, chấm chữa của giáo viên. Kiểm tra các loại sổ sách chuyên
môn theo quy định của điều lệ trường học, đúng kế hoạch đề ra, xử lý thông tin sau
kiểm tra cần đảm bảo triệt để.
– Kiểm tra toàn diện 100% giáo viên/ năm, đánh giá phân loại giáo viên cụ thể,
từ đó nhân rộng các điển hình tốt…….., triển khai lồng ghép việc phụ đạo học sinh
yếu xen trong các giờ học chính khoá…..
* Phương án này có ưu điểm:
– Hạn chế được việc dạy thêm, học thêm tràn lan.
– Tạo điều kiện về thời gian cho học sinh tự học, tự nghiên cứu ở nhà, vui chơi
giải trí.
– Nhà trường có điều kiện về thời gian để tổ chức các chuyên đề cho giáo viên
và các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao…cho học sinh.
– Đáp ứng được nguyện vọng của một bộ phận phụ huynh học sinh, do hoàn
cảnh kinh tế còn khó khăn nên không muốn cho con đi học thêm.
* Nhược điểm:
– Không tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ không đáp ứng được nhu cầu
của
một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh, dẫn đến họ sẽ cho con đi học thêm ở
bên ngoài, vì vậy nhà trường khó kiểm soát.
– Vì dạy học có 5 buổi/ tuần, nên thời gian dành cho việc phụ đạo học sinh
yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi quá ít (Xen trong các buổi học chính khoá). Do đó khó
có thể nâng được chất lượng của đầu yếu và đầu giỏi.
2. Phương án thứ hai: Tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh theo Thông
tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy
định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013
của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Sơn La.
8
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

Phương án này có ưu, nhược điểm sau:
* Ưu điểm: Nâng được chất lượng của đầu yếu và chất lượng các bộ môn âm
nhạc, mĩ thuật, thể dục, kỹ năng đọc, viết. Do đó nó góp phần nâng dần chất lượng giáo
dục đại trà, mặt khác còn góp phần hạn chế được việc dạy thêm, học thêm tràn lan.
* Nhược điểm: Vì chỉ được phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ
học, phụ đạo cho học sinh yếu kém; bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện
tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Do đó các nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các bộ môn
văn hoá nhiều tiết như : Toán, anh văn…..,và không được tổ chức bồi dưỡng cho
học sinh khá giỏi. Nên phương án này cũng sẽ không đáp ứng được nhu cầu của
một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh, dẫn đến họ vẫn sẽ cho con đi học
thêm ở bên ngoài, vì vậy nhà trường vẫn khó kiểm soát.
3. Phương án thứ ba: Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Thực hiện theo đúng các văn bản hiện hành, cụ thể là:
– Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;
– Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về
việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
– Công văn số 1100/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2016-2017.
Phương án này có ưu, nhược điểm sau:
* Ưu điểm:

– Đảm bảo đủ giờ học chính khoá do Bộ GD&ĐT quy định mà vẫn giảm được
khối lượng học mỗi buổi/ngày, nên không gây áp lực cho học sinh về thời gian học.
– Học sinh được tự học ngay trên lớp dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo
viên, mặt khác các em còn được bố trí đọc sách tại thư viện 1 tiết/ tuần. Từ đó rèn
được cho học sinh kỹ năng tự học, tự nghiên cứu ngay từ bậc tiểu học, tạo nền
móng cho việc học tập các bậc học tiếp theo.
– Thời khoá biểu mỗi ngày học sắp xếp ít nhất 1 tiết hướng dẫn học ở cuối buổi
thứ hai để giúp học sinh hoàn thành các bài học trong ngày và giúp đỡ học sinh yếu,
9
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì vậy chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao dần,
đặc biệt là học sinh yếu được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn, do đó số lượng học sinh
yếu giảm đáng kể. Mặt khác còn giảm được thời gian học buổi tối cho các em.
– Trong các buổi học được xen kẽ học thêm các tiết hoạt động tập thể, âm
nhạc, mĩ thuật, tạo môi trường vui chơi giải trí và sinh hoạt tập thể lành mạnh, bổ
ích: “Học mà chơi”; “Chơi mà học” để khơi dậy, phát huy năng khiếu của các em,
giúp các em hứng thú hơn khi học các tiết học tiếp theo và giảm được áp lực về
khối lượng kiến thức/ buổi học cho các em.
– Hạn chế được việc đóng góp của cha mẹ học sinh, đồng thời làm thay đổi
nhận thức của cha mẹ học sinh về vấn đề dạy thêm, học thêm.
* Nhược điểm:
– Thời gian dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi còn ít, vì các em phải học
đại trà theo lớp chính khoá, nên chất lượng học sinh giỏi chưa cao.
– Số buổi học/ tuần nhiều, nhà trường chưa có điều kiện cơ sở vật chất để tổ
chức bán trú cho học sinh, do đó việc đi lại của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.
Tóm lại trong 3 phương án như đã nêu ở trên, thì phương án thứ ba: Tổ chức

dạy học 2 buổi/ ngày là phương án tối ưu, khoa học và hiệu quả nhất. Nó vừa khắc
phục được việc dạy thêm, học thêm tràn lan, vừa góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, không gây áp lực về thời gian, kiến thức cho học sinh. Mặt khác
còn khơi dậy và phát huy được năng khiếu cho các em học sinh.
VI. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

Để thực hiện tốt kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, thực
hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐUBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định về dạy thêm, học
thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La; Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của
ngành giáo dục; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh
Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số
1100/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2016-2017.
10
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

Để giải quyết tình huống nói trên tôi chọn phương án 3. Kế hoạch tổ chức thực
hiện phương án 3 như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, cụ thể là:
* Họp hội nghị cán bộ trung tâm nhà trường.
– Thành phần: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, ban chấp hành
công đoàn, các tổ trưởng, bí thư đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội.
– Nội dung: Kiểm tra lại cơ sở vật chất của nhà trường, rà soát lại số lớp, số
học sinh, số giáo viên. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/

ngày của nhà trường năm học 2014-2015 theo đúng các văn bản hiện hành như đã
nêu ở trên.
* Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường để thông qua:
– Công văn số 1100/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2016-2017.
– Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của nhà trường năm học 2016-2017.
Và lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ giáo viên, nhân viên cho bản kế hoạch trên.
* Họp ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, ban đại diện cha mẹ học sinh
của các lớp để thông qua:
– Công văn số 1100/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2016-2017.
– Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của nhà trường năm học 2014-2015.
Và lấy ý kiến đóng góp từ phía cha mẹ học sinh cho bản kế hoạch trên.
* Qua ý kiến đóng góp từ phía giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh, ban
giám hiệu chốt kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của nhà trường và lập tờ
trình về việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày của nhà trường năm học
2016-2017, xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Nhai.
* Sau khi Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Nhai duyệt và đồng ý với kế hoạch mà
nhà trường đã xây dựng thì Hiệu trưởng nhà trường sao và gửi đến ban đại diện cha
mẹ học sinh của trường, ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp để họ biết và
giám sát.

11
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

* Họp ban giám hiệu nhà trường và các tổ trưởng để phân công giáo viên dạy
các lớp 2 buổi/ ngày, cần chọn giáo viên có sức khỏe để đảm bảo đứng lớp cả ngày,

có điều kiện về thời gian, có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn khá
trở lên.
* Tổ chức khảo sát chất lượng của tất cả các lớp. Trên cơ sở chất lượng khảo
sát và kết quả năm cũ, cho giáo viên dạy đăng kí chỉ tiêu phấn đấu.
Bước 2: Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường.
* Hiệu trưởng: Phụ trách chung.
* Phó hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc thực hiện nội dung,
chương trình, SGK, thời khoá biểu, sử dụng đồ dùng dạy học, soạn và giảng bằng
giáo án điện tử, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy của giáo viên và học của học
sinh. Trong đó:
+ Phó hiệu trưởng 1: Phụ trách khối 1, 2, 3.
+ Phó hiệu trưởng 2: Phụ trách khối 4, 5.
* Khối trưởng: Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch dạy học của khối mình.
* Giáo viên dạy: Thực hiện đúng kế hoạch của nhà trường, chịu trách nhiệm
về chất lượng của lớp mình phụ trách.
* Nhân viên: Chịu trách nhiệm về mảng mình phụ trách, đặc biệt lưu ý với
nhân viên phụ trách thư viện và nhân viên phụ trách thiết bị dạy học.
Bước 3:Thực hiện các biện pháp chủ yếu, cần thiết để thực hiện kế hoạch
* Làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học
sinh và các tầng lớp xã hội khác để họ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng
của việc dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học.
* Tăng cường kiểm tra, dự giờ thường xuyên, dự giờ đột xuất giáo viên để có
biện pháp điều chỉnh kịp thời. Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy
chế chuyên môn, vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.
* Kiểm tra sát sao việc cung cấp kiến thức cho học sinh trong mỗi giờ học,
tránh tình trạng giáo viên bớt lại kiến thức để có mưu cầu dạy thêm.
* Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho giáo viên,
đặc biệt là việc soạn và giảng bằng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy
12
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

và học. Đảm bảo cung cấp đủ, đúng kiến thức của bài học, chú trọng khắc sâu kiến
thức cho học sinh và quan tâm đến học sinh yếu kém, học sinh giỏi ngay tại lớp.
* Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh định kỳ theo kế hoạch chung của
Phòng Giáo dục & Đào tạo Quỳnh Nhai, Bên cạnh đó có kế hoạch kiểm tra thường
xuyên, kiểm tra định kỳ đối vớt tất cả các lớp theo đúng phân phối chương trình.
Kiểm tra, chấm, chữa phải đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, đáng giá
đúng học lực của học sinh. Để từ đó có biện pháp hướng dẫn, giúp đỡ các em học
lực yếu kém trong các tiết hướng dẫn học.
* Hiệu trưởng có kế hoạch quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch trong việc
thu chi tài chính theo đúng quy định của nhà nước.
* Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, lắng nghe ý kiến phản ánh từ
cán bộ, giáo viên, nhân viên và ban đại diện cha mẹ học sinh để rút kinh nghiệm
trong chỉ đạo.
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Trước tình huống dạy thêm, học thêm tràn lan ở trường Tiểu học B – huyện
Quỳnh Nhai mà tiểu luận đề cập, với những phương án và kế hoach giải quyết tình
huống nêu trên, qua thực tế áp dụng trong năm học 2016-2017, thì tình hình dạy
thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường ở bậc tiểu học trên địa bàn xã B đã có
những chuyển biến tích cực, đó là:
* Đã xoá bỏ hoàn toàn việc dạy thêm, học thêm tràn lan, trái với quy định của
Bộ Giáo dục & Đào tạo; UBND tỉnh Sơn La.
* Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao dần, có nhiều giáo viên đạt
danh hiệu chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến cấp huyện.
* Học sinh được giáo dục một cách toàn diện, có thời gian sinh hoạt ngoại

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Kênh Youtube Trên Máy Tính, Cách Tạo Kênh Youtube, Tạo Kênh Youtube Kiếm Tiền

khóa, hoạt động tập thể, không bị áp lực, căng thẳng trong học tập. Buổi tối được
nghỉ ngơi, chủ động xem lại bài nếu thấy cần thiết, việc học tập của các em nhẹ
nhàng, thoải mái, nhưng hiệu quả cao hơn.
* Đời sống giáo viên phần nào được cải thiện, giáo viên an tâm bám trường,
bám lớp, có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
đáp ứng kịp thời với đòi hỏi của việc đổi mới chương trình, SGK ở bậc Tiểu học.
13
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

* Phụ huynh học sinh tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của nhà trường, yên tâm
gửi con vào trường học, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng
giảm nhẹ được gánh nặng về đóng góp.
* Không khí thi đua học tập giữa các em học sinh được đẩy mạnh.
2. Kiến nghị:
2.1. Đối Bộ Giáo dục & Đào tạo
– Thống nhất chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu tham khảo cho học sinh tiểu học, vì
hiện nay trên thị trường có quá nhiều tài liệu tham khảo, rất khó cho việc lựa chọn
của phụ huynh và học sinh.
– Nên soạn thảo bộ chương trình, SGK cho học sinh tiểu học dạy 2 buổi/ ngày
đối với từng vùng, miền, để có tính đồng bộ, thống nhất trong từng vùng và thuận
lợi cho các trường khi thực hiện.
– Đầu tư hơn nữa trang thiết bị dạy học cho các môn học văn hoá cũng như các
môn năng khiếu, để tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh.
– Quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân, viên chức trong ngành giáo
dục để họ yên tâm công tác, hết lòng với nghề, không phải lo dạy thêm ngoài giờ
chính khóa. Như vậy sẽ góp phần hạn chế được nạn dạy thêm, học thêm đồng thời
nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Đối với UBND tỉnh Sơn La – Sở Giáo dục & Đào tạo Sơn La
– Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục & Đào tạo
để tăng cường công tác kiểm tra, cần có khung và mức qui định cụ thể đối với các
hình thức dạy thêm, học thêm để việc thực hiện giữa các trường được đồng bộ.
– Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho cán bộ, giáo viên đi học tập,
nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tiếp cận và sử dụng
các phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là các phần mềm về ứng dụng công nghệ
thông tin.
2.3. Đối với UBND huyện Quỳnh Nhai
– Cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường, đặc biệt là
trường tiểu học, để có đủ cơ sở vật chất cho 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày
có nuôi bán trú.
14
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tiểu luận tình huống

– Có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cho
giáo viên để tiếp cận được với yêu cầu đổi mới chương trình, SGK như hiện nay.
– Cần thường xuyên kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện và
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã làm khi xử lý tình huống về vấn đề dạy
thêm, học thêm tràn lan mà xã hội đang rất quan tâm. Chắc chắn còn có những hạn
chế, rất mong được sự đóng góp của các thầy, cô giảng viên trường Chính trị tỉnh
để tiểu luận của tôi được hoàn chỉnh và có giá trị thực tế cao hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !.
Quỳnh Nhai, ngày 15 tháng 5 năm 2017
Người thực hiện

Hoàng Chế Linh

15
Hoàng Chế Linh – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai

Tài liệu liên quan

*

Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo. 4 2 69

*

TIỂU LUẬN TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NHÂN CÁCH CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 11 3 34

*

TÌNH HUỐNG và CÁCH ỨNG xử TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN lý GIÁO dục 22 719 0

*

Tiểu luận xử lý đất bằng phương pháp sinh học 33 1 0

*

Tiểu luận xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 23 3 51

*

Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 19 2 14

*

Tiểu luận xử lý giải quyết khiếu nại của công dân trong việc bồi thường giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 21 672 3

*

Tiểu luận xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường tại chợ a – huyện b, thành phố c 23 5 65

*

Tiểu luận xử lý vướng mắc về việc ra thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với 32 hộ dân tại dự án xây dựng khu đô thị thành phố giao lưu 25 3 29

*

Rèn luyện kĩ năng giải quyết tình huống trong chăm sóc giáo dục trẻ cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học hải phòng 94 1 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Thuật Phần Mềm Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp, Chứng Chỉ 8

(108.5 KB – 15 trang) – Tiểu luận xử lý tình huống trong quản lý giáo dục về dạy thêm, học thêm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận