Tiểu Luận Về Tư Bản Cho Vay Và Ngân Hàng Trong Chủ Nghĩa Tư Bản

Nd nnlcb2

1. Tiểu luận NNLCBCCNMLN2I. Bản chất của chủ nghĩa tư bảnChủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người,xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phongkiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh vàHà Lan ở thế kỷ thứ 17. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 hình thái chính trịcủa “nhà nước tư bản chủ nghĩa” dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu vàloại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Và sau này hìnhthái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thếgiới. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản (với tư cách một hình thái kinh tế) từchủ nghĩa phong kiến không do một lý thuyết gia nào xây dựng.

Đang xem: Tiểu luận về tư bản cho vay

Xem thêm: Các Khóa Học – 40 Trang Web Học Online Dạy Bạn Mọi Thứ

Xem thêm: Mẫu Bảng Cân Đối Số Phát Sinh File Excel, Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

Tuy nhiênA.Smith là người có đóng góp to lớn nhất xây dựng một hệ thống lý luận tươngđối hoàn chỉnh về chủ nghĩa tư bản tự do hay tự do kinh tế. Chủ nghĩa tư bảnkhông đồng nhất với chủ nghĩa tự do dù nền tảng là kinh tế tư hữu, nói cáchkhác chủ nghĩa tư bản là một trong các hình thái kinh tế của sản xuất tư hữu, vàđối lập với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng sở hữu công cộng. Các chính sách ansinh xã hội trong nền kinh tế tư bản không phải là thành tố của chủ nghĩa tư bản,và cũng không phải biểu hiện đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Chính xác hơn lànó là một biểu hiện của một nền kinh tế được điều chỉnh ít nhiều bởi nhà nước.Đặc điểm đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bản là nhìn nhận quyền sở hữutư nhân và quyền tự do sản xuất và kinh doanh được xã hội bảo vệ về mặt luậtpháp và được coi như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người.Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không loại trừ hình thức sở hữu nhà nước vàsở hữu toàn dân và đôi khi ở một số nước tại một số thời điểm tỷ trọng của cáchình thức sở hữu này chiếm không nhỏ (hay còn gọi là mô hình kinh tế hỗnhợp), nhưng điều cơ bản phân biệt xã hội của chủ nghĩa tư bản với xã hội đốilập với nó là xã hội cộng sản là trong xã hội tư bản chủ nghĩa quyền tư hữu đốivới phương tiện sản xuất được xã hội và pháp luật bảo vệ, sự chuyển đổi quyềnsở hữu phải thông qua giao dịch dân sự được pháp luật và xã hội quy định. Cònchủ nghĩa cộng sản và phần lớn trường phái chủ nghĩa xã hội công nhận quyềnsở hữu tập thể và nhà nước đối với phương tiện sản xuất.Trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa các cá nhân dùng sở hữu tư nhânđể tự do kinh doanh bằng hình thức các công ty tư nhân để thu lợi nhuận thôngqua cạnh tranh trong các điều kiện của thị trường tự do: mọi sự phân chia củacải đều thông qua quá trình mua bán của các thành phần tham gia vào quá trìnhkinh tế. Các công ty tư nhân tạo thành thành phần kinh tế tư nhân là thành phầnkinh tế chủ yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Có thể nói các yếu tố quyền tưhữu, thành phần kinh tế tư nhân, kinh doanh tự do, cạnh tranh, động lực lợinhuận, tính tự định hướng tự tổ chức, thị trường lao động, định hướng thịLTA 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận