tiểu luận về tiền công trong chủ nghĩa tư bản

Đang xem: Tiểu luận về tiền công trong chủ nghĩa tư bản

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.docx) 254 (9 trang)

Tài liệu liên quan

TIỂU LUẬN TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
TIỂU LUẬN TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 9 8,120 254

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 14 2,481 1

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 23 841 0

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 13 4,386 6
Tiểu luận: Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động docx
Tiểu luận: Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động docx 12 797 1
LUẬN VĂN: Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động ppt
LUẬN VĂN: Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động ppt 6 679 1

Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động 5 914 5
Bản chất tiền lương trong chủ nghĩa tư bản và biện pháp tăng tiền lương thực tế
Bản chất tiền lương trong chủ nghĩa tư bản và biện pháp tăng tiền lương thực tế 11 894 1
LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt

Xem thêm: Cân Bằng Một Số Phương Trình Naoh H2O + Naoh → Naalo2 + H2

LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt 10 2,048 13

Bản chất kinh tế của tiền lương trong chủ nghĩa tư bản 15 380 0

Tiểu luận đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại 24 528 1
Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động.docx
Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động.docx 11 2,654 1
Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động
Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động 10 2,216 20

Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó 7 1,621 2
Bản chất tiền lương trong chủ nghĩa tư bản và biện pháp tăng tiền lương thực tế
Bản chất tiền lương trong chủ nghĩa tư bản và biện pháp tăng tiền lương thực tế 10 2,092 20

tiểu luận Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản thế kỉ XX 21 1,210 2

LÝ LUẬN TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC MÁC TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 18 794 0

LÝ LUẬN TIỀN LƯƠNG CỦA C.MÁC TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CỦA MÁC 18 638 0

luận văn lý luận về tiền lương của cacmac trong chủ nghĩa tư bản 52 741 1

Lý luận tiền lương của CacMac trong chủ nghĩa tư bản part2 docx 7 345 0

Xem thêm: Một Vài Bài Tập Bổ Trợ Bơi Lội, Một Vài Bài Tập Bổ Trợ Trên Cạn Khi Tập Bơi SảI

Trường ĐH kinh tế Tp Hồ Chí Minh Khoa Lý luận chính trị **************** BÀI VIẾT MÔN “NHỮNG NLCB CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN” HỌC PHẦN II Giáo viên hướng dẫn: Cô Lưu Thị Kim Hoa Họ và tên : VÕ THỊ NGỌC LƯU Số thứ tự : 75 Mã số SV : 31101022259 Lớp : 05 Lớp học phần: Chiều thứ 2 Trường : Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Niên khóa : 2010-2014 Họ và tên :VÕ THỊ NGỌC LƯU Số thứ tự : 75 Mã số sinh viên : 31101022259 Lớp : 05 Lớp học phần: 2 Trường : ĐH Kinh tế TP Hồ chí Minh BÀI VIẾT MÔN “NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LENIN” HỌC PHẦN II Phần I: Đề tài : “TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN” I) Những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin về “tiền công trong chủ nghĩa tư bản”: 1)Khái niệm tiền công ( tiền lương) và các khái niệm liên quan: Tiền công là tiền trả cho sức lao động tức là giá cả hàng hoá sức lao động mà người sử dụng (nhà nước,các tổ chức kinh tế xã hội,doanh nghiệp…)và người cung cấp thoả thuận với nhau theo quy luật cung cầu, giá cả trên thị trường lao động. Tiền công tối thiểu là số tiền trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong một môi trường lao động bình thường- đảm bảo cho người lao động có thể mua được những tư liệu sinh hoạt thiết yếu, tái sản xuất sức lao động và có dành một phần nuôi con và bảo hiểm lúc hết lao động. 2)Bản chất của tiền công ( tiền lương): Là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, hay giá cả của sức lao động, nhưng lại biểu hiện ra bên ngoài thành giá cả của lao động. 3) Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản: *Tiền công tính theo thời gian: -Là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều tùy theo thời gian lao động của công nhân (ngày, giờ, tháng) dài hay ngắn. -Giá cả của một giờ lao động là thước đo chính xác mức tiền lương tính theo thời gian. *Tiền công tính theo sản phẩm: – Là hình thức mà tiền công phụ thuộc vào số lượng sản phẩm (bộ phận sản phẩm) mà công nhân đã sản xuất ra (số lượng công việc đã hoàn thành). – Mỗi sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định. Đơn giá của tiền công bằng thương số giữa tiền công trung bình của công nhân và số lượng sản phẩm trung bình mà một công nhân sản xuất ra trong một ngày. -Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức chuyển hóa của tiền công tính theo thời gian. 4)Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế: -Tiền công danh nghĩa là số tiền người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. -Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình. II) Thực trạng vấn đề tiền lương ở nước ta: BẢNG THỐNG KÊ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG Đối tượng áp dụng Mức CTy được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước 980.000 đồng/tháng CTy trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 880.000 đồng/tháng Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 810.000 đồng/tháng Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 730.000 đồng/tháng (* Theo NĐ số: 97/2009/NĐ-CP về mức tiền lương tối thiểu) Hiện nay mức tiền công tối thiểu của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực (thấp hơn khoảng 40%). Thực trạng tiển công trong các doanh nghiệp ở nước ta có những ưu, khuyết điểm như sau: Ưu điểm: – Hệ thống trả lương hợp lý kích thích người lao động hăng hái làm việc, nâng cao năng suất lao động bảo đảm chất lượng sản phẩm, – Giúp người LĐ thỏa mãn được các nhu cầu sinh hoạt tất yếu và tái sản xuất. – Giúp người LĐ nâng cao trách nhiệm làm việc, trung thành với công ty. Khuyết điểm: – Mức tiền công nhìn chung vẫn còn thấp. Chế độ tiền công hiện đang áp dụng cho người lao động không phản ánh đúng giá trị sức lao động và không thay đổi cho phù hợp với những biến đổi của giá cả trên thị trường. – Chế độ tiền công còn mang tính bình quân cao. – Chế độ tiền công còn chưa thực hiện đồng bộ với các chính sách kinh tế xã hội như bảo hiểm xã hội, giáo dục và đào tạo III) Giải pháp: – Tiền công trả cho LĐ phải phản ánh đúng giá trị của sức lao động. – Tiến hành trả lương theo năng suất công việc để khuyến khích những người có tài năng, những người làm việc thực sự có năng suất chất lượng và hiệu quả. – Phải thay đổi tiền tệ hoá lương, thay đổi cơ bản kết cấu lương, cải cách tiền lương cần làm rõ mối quan hệ giữa chính sách tiền công với các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, giáo dục và phần tiền nhà ở, điện, nước, … – Tiền công phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, phải đảm bảo bằng mức lương tối thiểu. Để tiền công được đảm bảo được tái sản xuất sức lao động, tiền công tối thiểu phải phù hợp với từng ngành, nghề và chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ. – Xây dựng chế độ tiền công mới phải nhằm đánh giá đúng chất lượng lao động và hiệu quả công tác, giảm dần tính bình quân, mở rộng bội số thang lương lao động và phải tính đến đặc thù riêng của từng khu vực. – Chế độ tiền công phải được cải cách đồng bộ với các vấn đề như bảo hiểm y tế, giáo dục, PHẦN II: VẬN DỤNG LÝ LUẬN CN MAC-LENIN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH. I) Sơ lược về bản thân và gia đình: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm Rượu hồng đào chưa nhấm đã say” Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Quảng- nơi con người lao động luôn cần mẫn, chịu thương chịu khó. Hiện nay gia đình tôi định cư tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Là một gia đình kinh doanh, bố mẹ luôn bận bịu với công việc, ba chị em tôi luôn tự nhủ phải chăm chỉ học tập và phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 50, tôi có một chị gái học đại học Ngoại thương và một cô em út năm nay học lớp 6. Mười hai năm liền là học sinh giỏi và thành công lớn nhất khi nối bước chị đặt chân vào cổng trường đại học- tôi vô cùng hạnh phúc vì con đường tương lai trải dài phía trước. II) Khái quát hoạt động kinh tế của gia đình: Cửa hàng bách hóa tại nhà là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi, không phải quá lớn nhưng cửa hàng cũng đủ để bố mẹ trang trải tiền học cho ba chị em tôi. Mở cửa hàng đã được 10 năm, hiện nay quy mô của nó đã lớn hơn trước rất nhiều- tất cả đều nhờ vào mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Nhìn cửa hàng ngày một đông khách tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc Đánh giá nền kinh tế gia đình, tôi nhận thấy những mặt mạnh- mặt hạn chế như sau: • Mặt mạnh: – Cửa hàng tại nhà nên không tốn kém chi phí cho phương tiện đi lại. – Cửa hàng gần chợ, một vị trí thuận lợi để thu hút người mua. – Chế độ đãi ngộ hợp lý nên nhân viên bán hàng gắn bó lâu năm. – • Mặt hạn chế: – Bố mẹ phải nuôi ba chị em tôi đang trong tuổi ăn học, nhất là tôi và chị đang học đại học xa nhà. – Nguồn thu nhập của gia đình đều dựa vào cửa hàng. – Trong vùng có nhiều cửa hàng bán những hàng hóa tương tự giá bán các hàng hóa thấp. – Mất nhiều thời gian cho lao động nhưng năng suất không cao. – Vốn còn ít nên quy mô kinh doanh nhỏ. – Quy mô kinh doanh hộ gia đình nên không thể chủ động trong việc thu hút người mua. – III) Phương hướng để phát triển kinh tế bản thân và gia đình: – Theo quan điểm nhìn nhận mọi vấn đề một cách toàn diện, lịch sử và cụ thể Phải nhìn nhận rõ, đánh giá đúng nhu cầu của người tiêu dùng để “cung” hàng hóa cho phù hợp. – Quá trình phát triển luôn là quá trình quanh co , phức tạp, có lúc cửa hàng buôn bán thuận lợi nhưng cũng có lúc gặp khó khăn  chính vì thế vào những lúc khó khăn cần phải nỗ lực nhiều với niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. – Đến khi gia đình có một nguồn vốn tương đối thì nên mở rộng quy mô kinh doanh, ví như thuê một mặt bằng lớn hơn trong thành phố, hoặc hợp tác kinh doanh với các cửa hàng khác để mở rộng quy mô kinh doanh hiện tại. – Sự khủng hoảng của tư bản luôn có tính chu kì và thời kì hiện tại đang là lúc phục hồi  Chính vì thế gia đình phải vạch ra rõ những phương án đối phó với những tình huống khó khăn khác nhau của nền kinh tế. – Phải giảm thiểu hao phí lao động trong sản xuất để có được lợi nhuận cao: Công việc bán hàng không quá vất vả nhưng nó đòi hỏi ta phải mất nhiều thời gian, chính vì thế không nên làm việc rải rác, phải tập trung công việc rồi giải quyết một lúc để tránh hao phí thời gian. – . : “TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN” I) Những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin về tiền công trong chủ nghĩa tư bản : 1)Khái niệm tiền công ( tiền lương) và các khái niệm liên quan: Tiền. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản: *Tiền công tính theo thời gian: -Là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều tùy theo thời gian lao động của công nhân (ngày,. ngày. -Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức chuyển hóa của tiền công tính theo thời gian. 4 )Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế: -Tiền công danh nghĩa là số tiền người công nhân nhận

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận