tiểu luận về tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

Đang xem: Tiểu luận về tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 1 (20 trang)

Tài liệu liên quan

Tiểu luận Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (THPT) và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm báo chí dành cho học sinh
Tiểu luận Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (THPT) và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm báo chí dành cho học sinh 20 2,416 1
Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh thpt và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm dành cho học sinh tại việt nam
Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh thpt và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm dành cho học sinh tại việt nam 7 358 1
tiểu luận nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn tự nhiên và xã hội của học sinh tiểu học ở trường TH lê văn tám
tiểu luận nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn tự nhiên và xã hội của học sinh tiểu học ở trường TH lê văn tám 22 1,113 0

Tiểu luận đặc điểm tâm lý lứa tuổi tiểu học 12 1,757 4
Tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố hà nội (2007 2009)
Tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố hà nội (2007 2009) 147 496 0
Tiểu luận tâm lý báo chí tâm lí giới, tâm lí lứa tuổi, tâm lí giao tiếp và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí
Tiểu luận tâm lý báo chí tâm lí giới, tâm lí lứa tuổi, tâm lí giao tiếp và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí 11 195 0
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao 30 483 2
Nghiên cứu chế tạo Compozit Cacbon-Cacbon chứa cốt sợi ống Nano Cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 19
Nghiên cứu chế tạo Compozit Cacbon-Cacbon chứa cốt sợi ống Nano Cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 19 153 7 0
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 65 Diện Tích Hình Vuông Trang 65

Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19 153 31 1
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19 190 5 0
(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19
(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao luận án TS hóa học62 44 01 19 153 5 0
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (nag) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (nag) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng 140 7 0
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng 111 905 0
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng (tt)
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng (tt) 24 420 0
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao
Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao 153 277 0
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Nghiên cứu thu nhận n acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20b định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng 140 172 0
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 70 0
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 18 51 0
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 18 54 0
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 17 0

Xem thêm: Kiểm Tra Tiếng Việt Chương Trình Địa Phương Lớp 6 Tập 1, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương

A: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT)I. Vài nét về tâm lý học lứa tuổiTâm lý học lứa tuổi, là một chuyên ngành của tâm lý học. Tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu quy luật và động lực phát triển tâm lý của con người theo các lứa tuổi khác nhau và xem xét quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào. Nghiên cứu quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong cùng một lứa tuổi. Nghiên cứu các dạng hoạt động (vui chơi, học tập, lao động…) khác nhau và vai trò của chúng với sự phát triển tâm lý của cá nhân. Qua đó nêu lên nguyên nhân động lực của sự phát triển tâm lý cùng với những đặc trưng tâm lý qua các giai đoạn phát triển của từng lứa tuổi. Ngoài ra, tâm lý học lứa tuổi chia thành những chuyên ngành hẹp để nghiên cứu sâu về từng lứa tuổi.II. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh THPTLứa tuổi thanh niên, là giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúc dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn. Tuổi thanh niên là thời kỳ từ 15 – 25 tuổi, được chia làm hai thời kỳ:+ Thời kỳ từ 15 – 18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên+ Thời kỳ từ 18 – 25 tuổi: giai đoạn hai của tuổi thanh niên (thanh niên sinh viên)Lứa tuổi học sinh THPT thuộc giai đoạn đầu.1. Yếu tố ảnh hướng tới sự phát triển của học sinh THPTa. Đặc điểm về sự phát triển thể chấtTuổi học sinh THPT là thời kỳ đạt được sự trưởng thành về mặt cơ thể. Sự phát triển thể chất đã bước vào thời kỳ phát triển bình thường, hài hòa, cân đối. Ở tuổi đầu thanh niên, học sinh THPT vẫn còn tính dễ bị kích thích và sự biểu hiện giống như lứa tuổi thiếu niên. Tuy nhiên tính dễ bị kích thích ở tuổi thanh niên không phải chỉ do nguyên nhân sinh lý như lứa tuổi thiếu niên mà nó còn do cách sống của cá nhân ở độ tuổi này như (hút thuốc lá, không giữ điều độ trong học tập, lao động, vui chơi…)Nhìn chung, lứa tuổi THPT có sức khỏe và sức chịu đựng tốt hơn tuổi thiếu niên. Sự phát triển của thể chất lứa tuổi này, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và nhân cách cũng như ảnh hưởng tới những lựa chọn trong cuộc sống. Lời Mở Đầu Báo chí nói riêng tất ngành nói chung, có mục đích hướng tới phục vụ lợi ích người Hơn muốn đưa sản phẩm, hay thương hiệu điều mà nhà sản xuất, nhà phân phối cần ý tới là: Nghiên cứu đối tượng phục vụ, đối tượng tác động có ảnh hưởng Do việc tiếp cận góc độ người ý Nghiên cứu người tâm lý người vấn đề hình thành từ lâu, đặc biệt báo chí Báo chí nghiên cứu tâm lý để, có hướng tiếp cận công chúng, hay nhóm độc giả mính điều vô quan trọng quan tâm Bất cứ, tòa soạn đặt mục đích hướng đến công chúng, độc giả mình, có điều tòa soạn tồn Một sản phảm báo chí nói riêng tác phẩm báo chí nói chung viết nhằm mục đích thông tin cho người đọc, tin tin tức nóng, mang tính thời Và điều này, điều mà độc giả mong đón nhận Chính mà việc nghiên cứu tâm lý công chúng độc giả quan trọng, cần thiết để có hướng điều chỉnh sản phẩm báo chí tòa soạn Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông (THPT) hướng ứng dụng viết báo tổ chức số ấn phẩm báo chí dành cho học sinh A: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) I Vài nét tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học lứa tuổi, chuyên ngành tâm lý học Tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu quy luật động lực phát triển tâm lý người theo lứa tuổi khác xem xét trình người trở thành nhân cách Nghiên cứu trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý lứa tuổi khác khác biệt chúng cá nhân lứa tuổi Nghiên cứu dạng hoạt động (vui chơi, học tập, lao động…) khác vai trò chúng với phát triển tâm lý cá nhân Qua nêu lên nguyên nhân động lực phát triển tâm lý với đặc trưng tâm lý qua giai đoạn phát triển lứa tuổi Ngoài ra, tâm lý học lứa tuổi chia thành chuyên ngành hẹp để nghiên cứu sâu lứa tuổi II Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT Lứa tuổi niên, giai đoạn phát triển lúc dậy kết thúc bước vào tuổi người lớn Tuổi niên thời kỳ từ 15 – 25 tuổi, chia làm hai thời kỳ: + Thời kỳ từ 15 – 18 tuổi: gọi tuổi đầu niên + Thời kỳ từ 18 – 25 tuổi: giai đoạn hai tuổi niên (thanh niên sinh viên) Lứa tuổi học sinh THPT thuộc giai đoạn đầu Yếu tố ảnh hướng tới phát triển học sinh THPT a Đặc điểm phát triển thể chất Tuổi học sinh THPT thời kỳ đạt trưởng thành mặt thể Sự phát triển thể chất bước vào thời kỳ phát triển bình thường, hài hòa, cân đối Ở tuổi đầu niên, học sinh THPT tính dễ bị kích thích biểu giống lứa tuổi thiếu niên Tuy nhiên tính dễ bị kích thích tuổi niên nguyên nhân sinh lý lứa tuổi thiếu niên mà cách sống cá nhân độ tuổi (hút thuốc lá, không giữ điều độ học tập, lao động, vui chơi…) Nhìn chung, lứa tuổi THPT có sức khỏe sức chịu đựng tốt tuổi thiếu niên Sự phát triển thể chất lứa tuổi này, có ảnh hưởng định đến tâm lý nhân cách ảnh hưởng tới lựa chọn sống b Điều kiện sống hoạt động + Vị trí gia đình Trong gia đình, lứa tuổi THPT có nhiều quyền lợi trách nhiệm người lớn Cha mẹ bắt đầu trao đổi với lứa tuổi số vấn đề quan trọng gia đình Học sinh lứa tuổi bắt đầu quan tâm đến nề nếp, lối sống, sinh hoạt điều kiện kinh tế gia đình Đây lứa tuổi vừa học tập vừa lao động + Vị trí nhà trường Ở nhà trường, học tập chủ đạo tính chất mức độ cao lứa tuổi thiếu niên Lứa tuổi đòi hỏi tính tự giác độc lập Trong giai đoạn này, nhà trường có vị trí quan trọng, nơi không trang bị tri thức mà tác động hình thành giới quan nhân sinh quan cho học sinh + Vị trí xã hội Hoạt động xã hội thiếu niên thường mang tính chất nội nhà trường Đối với lứa tuổi THPT lại khác, hoạt động lúc vượt khỏi phạm vi nhà trường, ảnh hưởng xã hội tới nhóm mạnh Ở lứa tuổi có suy nghĩ việc lựa chọn nghề cách sống tương lai Khi tham gia vào hoạt động xã hội học sinh THPT tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác giúp em có hội hòa nhập vào sống đa dạng phức tạp, giúp tích lũy kinh nghiệm, vốn sống cho sống tự lập sau Hoạt động học tập phát triển trí tuệ học sinh THPT a Đặc điểm hoạt động học tập Học tập hoạt động chủ đạo học sinh THPT Với yêu cầu cao tính tích cực độc lập trí tuệ Muốn lĩnh hội sâu sắc môn học phải có trình độ tư Đòi hỏi phải có tính động độc lập lứa tuổi Thái độ việc học tập có thay đổi Thái độ tự ý thức việc học tập cho tương lai nâng cao Học sinh THPT bắt đầu đánh giá hoạt động chủ yếu theo quan điểm tương lai Có thái độ lựa chọn môn học chăm học môn cho quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai Ở lứa tuổi hứng thú khuynh hướng học tập trở nên xác định thể rõ ràng hơn, học sinh thường có hứng thú ổn định môn khoa học hay lĩnh vực Điều kích thích nguyện vọng muốn mở rộng đào sâu tri thức linh vực tương ứng b Đặc điểm phát triển trí tuệ Lứa tuổi THPT giai đoạn quan trọng việc phát triển trí tuệ Do thể hoàn thiện nên tạo điều kiện cho phát triển trí tuệ Cảm giác tri giác lứa tuổi đạt mức độ người lớn Điều làm cho lực cảm thụ nâng cao Trí nhớ phát triển rõ rệt, học sinh biết sử dụng nhiều phương pháp ghi nhớ không ghi nhớ cách máy móc (học thuộc) Sự ý học sinh THPT phát triển Ví dụ học sinh tập trung ý vào tài liệu mà không hứng thú hiểu ý nghĩa quan trọng Hoạt động tư học sinh THPT phát triển mạnh, thời kỳ học sinh có khả tư lý luận, trừu tượng cách độc lập sáng tạo Những lực phân tích, so sánh, tổng hợp phát triển Tóm lại, hoạt động nhận thức lứa tuổi học sinh THPT phát triên mức độ cao, có khả nhận thức vấn đề cách đắn sâu sắc Khả tư nhận thức dần hoàn thiện trình học tập rèn luyện cá nhân Những đặc điểm nhân cách chủ yếu học sinh THPT a Sự phát triển tự ý thức Sự tự ý thức đặc điểm bật phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông, có ý nghĩa to lớn phát triển tâm lý lứa tuổi Sự tự ý thức học sinh THPT biểu nhu cầu tìm hiểu tự đánh giá đặc điểm tâm lý theo chuẩn mực đạo đức xã hội, theo quan điểm mục đích sống Điều khiến học sinh quan tâm sâu sắc tới đời sống tâm lý, phẩm chất nhân cách lực riêng, tự đánh giá khả Giai đoạn này, học sinh không tự ý thức mà cong nhận thức vị trí tương lai Xuất khuynh hướng phân tích tự đánh giá thân cách độc lập Học sinh THPT có nguyện vọng thể cá tính trước người cách độc đáo, tìm cách đề người khác quan tâm đến làm điều bật b Sự hình thành giới quan Sự hình thành giới quan nét chủ yếu tâm lý niên họ có nhu cầu khám phá, tìm hiểu giới Việc hình thành giới quan dựa sở tri thức mà học sinh học trường thói quen đạo đức, thấy đẹp, tốt, xấu…dần dần ý thức qui vào hình thức, tiêu chuẩn nguyên tắc hành xác định theo hệ thống hoàn chỉnh Học sinh THPT có ý thức xây dựng lý tưởng sống cho mình, biết xây dựng hình ảnh người lý tưởng gần với thực tế sinh hoạt hàng ngày c Xu hướng nghề nghiệp Trong lựa chọn kế hoạch sống tương lai học sinh THPT, chọn nghề định mang tính bước ngoặt đời Theo C.Mark: “Chọn nghề ngày sinh nhật thứ hai đời” Chọn nghề không phù hợp tự đặt vào tương lai không vững Tuy nhiên, với phần lớn học sinh, việc chọn nghề phù hợp để lập nghiệp sau dễ dàng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lực, hứng thú, tính cách, sức khoẻ, điều kiện kinh tế, nhu cầu xã hội… Nói cách khác, hình thành xu hướng nghề nghiệp động chọn nghề gắn với việc xem xét, cân nhắc yếu tố ảnh hưởng hứng thú, lực thân, định hướng phát triển kinh tế – xã hội thị trường lao động với điều kiện có khó khăn, thuận lợi gặp Tóm lại xu hướng chọn nghề học sinh THPT xuất nhu cầu lựa chọn vị trí xã hội cho thân tương lai phương thức đạt tới vị trí xã hội Họ nhận thức sống tương lai phụ thuộc vào chỗ có biết lựa chọn nghề nghiệp cách đắn không d Hoạt động giao tiếp + Giao tiếp với người lớn Quan hệ với bạn bè cha mẹ: Tình bạn cảm tình quan trọng lứa tuổi THPT, tuổi em giao tiếp với người lớn tuổi nhỏ tuổi chiếm vị trí nhỏ Điều niên khát khao có quan hệ bình đẳng sống Giai đoạn họ có nhu cầu sống tự lập: tự lập hành vi, tình cảm đạo đức, giá trị Mối quan hệ với cha mẹ giai đoạn này, trở nên phức tạp dần bình đẳng + Giao tiếp nhóm bạn Ở tuổi này, quan hệ với bạn bè mở rộng chiếm vị trí quan trọng Nhu cầu giao tiếp với bạn bè lứa tuổi phát triển mạnh mẽ Tình bạn giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, học sinh giai đoạn có khát vọng tự khám phá thân chưa có khả thực hóa biểu tượng thân nên niên muốn kiểm tra cách so so sánh với người khác Chính tình bạn thân thiết giúp họ đối chiếu trải nghiệm, ước mơ… + Giao tiếp với bạn khác giới Ở tuổi học sinh THPT xuất loại tình cảm đặc biệt – tình yêu nam nữ Đây trạng thái hoàn toàn mới, đời sống tình cảm lứa tuổi Tuy nhiên tình cảm dùng mức yêu đương bạn bè, lứa tuổi bộc lộ tình cảm Nhìn chung, vấn đề phức tạp đòi hỏi nghiên cứu từ nhiều phía + Đời sống tình cảm học sinh THPT Đời sống tính cảm lứa tuổi đa dạng phong phú, mang tính sâu sắc Nó gắn liền với giới quan, lý tưởng, nghề nghiệp…Thời kỳ này, nhà tâm lý phân chia loại người theo đặc điểm cảm xúc họ như: loại người đa cảm, loại người lạnh lùng, loại người dề gần… chúng dần hình thành nhiều yếu tố thân xã hội Những đặc điểm tâm lý chủ yếu học sinh THPT + Ở số học sinh THPT tình cảm cách mạng ý chí phấn đấu yếu, trình độ giác ngộ, nhận thức xã hội thấp Một số có thái độ coi thường lao động chân tay, thích sống xa hoa lãng phí, ăn chơi, đua đòi theo bạn bè + Học sinh THPT lứa tuổi mộng mơ, khao khát sáng tạo, thích lạ chuộng đẹp hình thức bên ngoài, có nới cũ… + Lứa tuổi hăng hái nhiệt tình công việc, lạc quan yêu đời dễ bi quan chán nản gặp thất bại + Đây lứa tuổi phát triển tài tiếp thu nhanh, thông minh sáng tạo dễ sinh chủ quan nông nổi, kiêu ngọa, chịu học hỏi đến nới đến chốn Thích hướng tương lai, ý đến dễ quên khứ… B: HƯỚNG ỨNG DỤNG TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH THPT TRONG VIẾT BÁO VÀ TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ ẤN PHẨM DÀNH CHO LỨA TUỔI I Đặc điểm nhóm công chúng học sinh THPT Học sinh THPT nhóm công chúng có độ tuổi từ 15 – 18 tuổi, thuộc tất vùng miền nước Thuộc nhiều dân tộc tôn giáo khác có điều kiện sống khác Số lượng nhóm công chúng khoảng triệu người Phân chia làm nhiều nhóm nhỏ khác như: nhóm công chúng thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số… Đây nhóm công chúng bắt đầu có phát triển nhận thức, có thái độ định điều xảy xung quanh xã hội Đây nhóm có nhu cầu hiểu biết thông tin cao để định hướng thân tương lai Là nhóm công chúng dễ chịu tác động tiếp thu thông tin sản phẩm báo chí truyền thông Nhóm công chúng thường có nhu cầu sở thích tiếp nhận loại hình báo điện tử truyền hình nhiều Đặc biệt sản phẩm sinh động, có sức thu hút mặt hình ảnh, âm đặc biệt lạ Những sản phẩm báo chí hay, phù hợp, lạ có sức lan tỏa nhanh chóng nhóm công chúng II Hướng ứng dụng kỹ viết báo tổ chức sản phấm báo chí số ấn phẩm dành cho học sinh THPT Sinh viên Việt Nam (Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh); Hoa học trò +Sinh viên Việt Nam Là quan Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Là gương phản ánh ước mơ, suy nghĩ, hành động khát vọng tuổi trẻ giảng đường hôm nay; phản ánh hoạt động đa dạng Đoàn, Hội phong trào sinh viên nước Báo nơi để sinh viên tự thể mình, bạn đồng hành sinh viên học tập, vui chơi, tu chí, luyện tài +Hoa Học Trò Là tuần san Báo Sinh Viên Việt Nam Đây tờ báo chuyên viết cho độc giả tuổi thiếu niên Hoa Học Trò bắt đầu phát hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1991, hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hiện Hoa học trò ấn phẩm dành cho học sinh có số lượng phát hành lớn thu hút nhiều độc giả học sinh + Sức hấp dẫn trang bìa Có thể nói, ấn phẩm dành cho học sinh có trang bìa hấp dẫn Với thiết kế trẻ trung, độc đáo, màu sắc hình ảnh tươi sáng, tạo cảm giác bắt mắt, lôi cuốn, đặc biệt giới trẻ Hầu hết, bìa số báo in hình ảnh người mẫu teen, ca sỹ, diễn viên giới trẻ yêu thích Bên cạnh đó, trang bìa đăng tải trọng tâm có liên quan trực tiếp đến giới trẻ ngôn ngữ riêng giới trẻ với font chữ cách điệu, trẻ trung Điều tạo nên sức thu hút định nhóm công chúng trẻ Nắm bắt tâm lý lứa tuổi học sinh THPT với đặc điểm ưa thích hình ảnh, màu sắc bật, độc đáo, bắt mắt sản phẩm báo chí, thời gian qua, ấn phẩm dành cho lứa tuổi có thay đổi hình thức để thu hút nhóm công chúng Bìa báo báo mặt ấn phẩm báo chí, tòa soạn báo chăm chút cho mặt để tạo thu hút định công chúng để xem mua báo Những năm gần đây, thấy thiết kế bìa báo ấn phẩm dành cho học sinh thay đổi nhiều Những ấn phẩm Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò có bìa báo bắt mắt Những bìa báo hầu hết hình ảnh ca sỹ, diễn viên…Được giới trẻ yêu thích in màu đẹp, tươi sáng, tạo tò mò thu hút thị giác cho công chúng Ngoài ra, nội dung bên trình bày độc đáo, nhiều màu sắc hình ảnh minh họa cho viết thêm nhiều trang ảnh Có thể nói đẹp mặt thị giác với màu sắc thiết kế trẻ trung Điều góp phần thu hút quan tâm nhóm công chúng mục tiêu học sinh Có thể nói hướng ứng dụng điển hình số báo, tạp chí dành cho giới trẻ nghiên cứu tâm lý, thị hiếu nhóm công chúng Những thay đổi hoàn toàn phù hợp, nhóm công chúng có nhiều nguồn để tiếp xúc với thông tin truyền hình, internet với hình ảnh, âm sống động, nên báo in phải có thay đổi hình thức, đơn điệu khô khan đặc biệt giới trẻ Hình thức đẹp, bắt mắt điều mà thấy ấn phẩm, tạp chí dành cho lứa tuổi em Đây tiêu chí, để tạo thói quen tiếp nhận nhóm công chúng trẻ Chỉ có bìa báo nhiều màu sắc đẹp, bắt mắt tiếp cận tâm lý ưa thích lạ chuộng hình thức nhóm công chúng Và khác biệt tâm lý lứa tuổi, tờ báo cho lứa tuổi trưởng thành thiết kế bìa báo vậy, nhóm công chúng trưởng thành cảm thấy khó chịu rối mắt với bìa báo nhiều màu sắc hình ảnh + Thông điệp Là ấn phẩm dành riêng cho học sinh, nên thông điệp ấn phẩm đặc biệt hướng tới em Với tiêu chí “Tờ báo dành cho hệ học trò mới” hay “Nuôi dưỡng tâm hồn”, rõ ràng tờ báo báo độc giả quan tâm Vì họ tự hào ấn phẩm dành riêng cho mình, với thông điệp gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô…những thông điệp gắn với sống lứa tuổi Điều phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, lứa tuổi em có quan tâm đặc biệt tới vấn đề liên quan đến 10 thân người giống để có so sánh đánh giá thân + Nội dung chuyên mục Nghiên cứu tâm lý công chúng điều quan trọng công tác sáng tạo sản phẩm báo chí, đặc biệt nội dung viết để có viết phù hợp tâm lý nhóm công chúng Báo Hoa học trò tờ báo yêu mến hâm mộ giới học sinh trung học phổ thông Báo viết chuyện giới học trò đặc biệt phần lớn học trò viết Chính tác giả bút học trò nên việc thể nội dung, tư tưởng tình cảm có tương đồng với độc giả, điều tạo tâm lý gần gũi độc giả tiếp nhận sản phẩm báo chí Do đó, ta thấy, ấn phẩm dành cho học sinh thường xuyên đăng tải viết học sinh sáng tác Nội dung chuyên mục viết đề cập đến giới trẻ rắc rối mà họ gặp sống Những chuyên mục hay Hoa học trò kể đến như: Trò chuyện đầu tuần, Cà phê chiều thứ 7, khoảnh khắc tâm hồn, truyện ngắn hay Tư vấn, gỡ rối Chánh văn… Những chuyên mục này, để lại cho người đọc cảm nhận riêng cho mình, nội dung chuyên mục xoay quanh câu chuyện vấn đề mà học sinh gặp phải sống Như chuyện học hành, du học, gia đình, bạn bè, định hướng nghề nghiệp tương lai, thắc mắc, giải đáp tuổi lớn vấn đề tâm sinh lý…Ngoài ra, chuyên mục tư vấn, gỡ rối hay cà phê chiều thứ chuyên mục góp phần hình thành nhân cách, tâm hồn tuổi lớn Những chuyên mục có phạm vi phản ánh rộng, không học sinh nước mà quốc tế Phù hợp với tâm lý em như: “ưa chuộng mới, lạ, tò mò, ưa khám phá lứa tuổi Bên cạnh chuyên mục giải trí phù hợp lứa tuổi Showbiz 360 – toàn cảnh ca sỹ, nhóm nhạc nước 11 lứa tuổi yêu thích hay game IQ Gachabong 2.0 vừa thể trí thông minh, may mắn nhận phần quà hấp dẫn Đây chuyên mục mới, điều chỉnh theo tâm lý hệ học sinh mới, có trưởng thành sớm động Nội dung học tập lựa chọn ngành học cho tương lai nội dung Hoa học trò ý Đây nơi đăng tải viết vấn đề học sinh quan tâm phương pháp học tập, kỹ học tập số môn học, lựa chọn ngành học đại học phù hợp với khả sở thích…Đây vấn đề học sinh THPT quan tâm, họ bước đến ngưỡng cửa môi trường khác, có nhiều thứ để lựa chọn Ngôn ngữ ấn phẩm: mang đậm phong cách giới trẻ, sử dụng số từ ngữ riêng nhóm công chúng Điều phần hướng đến công chúng phần đội ngũ làm báo ấn phẩm hầu hết người trẻ, học sinh, sinh viên Ngoài lứa tuổi học sinh THPT quan tâm đến báo Sinh viên Việt Nam, tượng phù hợp với tâm lý lứa tuổi em có định hướng công việc, nghiệp thân tương lai Lứa tuổi THPT, có mong muốn tìm hiểu thông tin giới sinh viên mà bước chân vào Mặc dù, nhóm công chúng mục tiêu Sinh viên Việt Nam nhóm học sinh THPT cung cấp nhiều thông tin phù hợp với tâm lý tiếp nhận em Báo Sinh viên Việt Nam đăng tải viết chuyện học hành sinh viên trường đại học, gương sinh viên ưu tú, điều có phần mang tính định hướng cho học sinh THPT lựa chọn ngành học Báo Mực Tím 12 Báo Mực Tím tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh THPT sinh viên, báo thuộc thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thuộc quyền thành lập năm từ năm 1988 đến 20 năm hoạt động Báo mực tím đời với vai trò quan trọng giáo dục định hướng lối sống cho giới trẻ TPHCM nói riêng, nước nói chung Báo mực tím phát hành hàng tuần, vào sáng thứ 2, hết tháng tổng hợp lại (bốn tuần) soạn lại phát hành báo tháng Và năm phát hành báo mới, hay gọi số báo đặc biệt năm Ngoài ra, báo mực tím có website điện tử (www.muctim.com.vn), cấp giấy phép xuất số 90/GP-BC, ngày 7/7/2005 Bộ Văn hoá thông tin, quyền thuộc báo Khăn Quàng Đỏ Với 11 chuyên trang khác nhau, chuyên trang có tính hấp dẫn, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực đời sống xã hội xung quanh lứa tuổi THPT Ta thấy đa dạng, lôi mực tím online khẳng định mực tím online đáp ứng nhu cầu thị hiếu công chúng báo báo + Sức hấp dẫn trang bìa Mực Tím ấn phẩm dành cho học sinh sinh viên nên có trang bìa hấp dẫn Với thiết kế trẻ trung, độc đáo, màu sắc hình ảnh tươi sáng, tạo cảm giác bắt mắt, lôi cuốn, đặc biệt giới trẻ Hầu hết bìa báo in hình ảnh người mẫu teen, ca sỹ, diễn viên giới trẻ hâm mộ, yêu thích Bên cạnh đó, trang bìa đăng tải trọng tâm liên quan trực tiếp đến giới trẻ ngôn ngữ riêng trẻ trung Điều tạo nên sức thu hút định nhóm công chúng trẻ Báo Mực Tím tổ chức thiết kế trang bìa, làm bìa báo trở nên bắt mắt, thu hút, phù hợp với độc giả tuổi teen thời đại, với yêu cầu đẹp màu sắc, thể trẻ trung, động, đại… tuổi teen Việt, đặc biệt bật đặt sạp báo 13 Nhìn chung, báo Mực Tím từ trang bìa, đến nội dung chuyên mục có hút, hấp dẫn độc giả Từ nghiên cứu tâm lý mà báo đánh vào nhu cầu thị hiếu để tạo bìa nội dung báo phù hợp với độc giả + Thông điệp Báo Mực Tím tuấn báo có chủ đề riêng, hấp dẫn, chuyên trang có thông điệp riêng liên quan tới vấn đề sống thông điệp gia đình, bạn bè trường lớp, thầy cô…Những thông điệp gắn với sống lứa tuổi Điều phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, nên thu hút quan tâm đặc biệt học sinh, hướng vào vấn đề có đến liên quan tới em, người bạn khác để có so sánh đánh giá thân + Nội dung chuyên mục Báo Mực Tím gồm chuyên mục: Email đầu tuần; Phóng sự; Đời sống học trò; Điều bạn quan tâm; 9x đẹp; Thư viện xí muội; Đường dây nóng; Tiêu điểm; Tình yêu ếch con; Góc ảnh “dòm thấy đã”; Tác phẩm hàì; Theo chân Sao 24/7; Vòng quanh sân trường; Qùa tặng âm nhạc; Hậu trường showbiz… Cũng giống Hoa học trò, chuyên mục báo mực tím đăng tải vần đề có nội dung xoay quanh câu chuyện mà học sinh gặp phải sống, chuyện học hành, du học, gia đình, bạn bè, định hướng nghề nghiệp tương lai Hay thắc mắc, cần giải đáp tuổi lớn vấn đề tâm sinh lý học hành… Như chuyên mục “Đời sống học trò”, nội dung là: nói đến vấn đề diễn xung quanh đời sống em: viết gương sáng, có thành tích cao học tập…Hay chuyên mục “Tình yêu ếch con”, nội dung thường câu truyện tình cảm, tình yêu em Những câu chuyện cảm xúc ban đầu tuổi lớn, có giảm giác thích người khác giới Chuyên mục “Theo chân Sao 24/7” nội dung thường truyền tải 14 vấn đề liên quan đến em hâm mộ từ giới âm nhạc, điện ảnh, thời trang…Chuyên mục “Phóng sự” với nội dung đăng tải phong phú xoay quanh sống Ví dụ: NHỮNG “ĐÔI MẮT” DỎM VÀ TAI HỌA THẬT – Mắt kính chất lượng ảnh hưởng lớn đến “cửa sổ tâm hồn” Nhiều teen biết rõ tác hại này, nhưng… Báo mực tím chuyên mục trên, chuyên mục khác mang tính chất gần chuyên mục báo Hoa học trò hay Sinh viên Việt Nam như: chuyên mục giải trí, thời trang, âm nhạc… Ngôn ngữ báo: Báo mực tím báo dành cho lứa tuổi THPT sinh viên, thường đăng tải em tác giả nên có từ ngữ riêng lứa tuổi em, đặc biệt mang đậm phong cách giới trẻ Điều ý báo hướng đến nhóm công chúng em học sinh, sinh viên Tính khách quan, chủ quan góc độ tiếp cận người Lứa tuổi THPT nhóm công chúng, chưa có hoàn thiện định nhận thức đánh giá kiến thức xã hội Do nhiều viết ấn phẩm thường có ý kiến chủ quan người viết người có uy tín thầy cô giáo, chuyên gia tâm lý…nhằm hỗ trợ cho học sinh có xác định nhận thức đắn vấn đề xã hội, đặc biệt vấn đề liên quan đến tính cách nhóm Tuy nhiên, tính khách quan thể viết vấn đề tình cảm, tư vấn, tốt xấu…Học sinh đọc tự nhận xét, việc rút học cho thân em Đây phối hợp tốt tính khách quan viết, để học sinh tự nhận thức hoàn thiện trí tuệ, nhân cách, tình cảm Về ấn phẩm dành cho học sinh khai thác tiếp cận góc độ người Vì hầu hết viết mà ấn phẩm 15 đăng tải dựa lợi ích người Cụ thể viết vấn đề học tập, gia đình, thi cử, gương sáng…đều có tác động tích cực định đến học sinh tiếp nhận viết Những viết mang thông điệp tích cực có tính định hướng đắn cho đối tượng học sinh, đối tượng dễ có nhận thức hành động tiêu cực, chưa nhận thức hết vấn đề thực tế xã hội Lứa tuổi THPT thường có tâm lý ham vui, dễ bị ảnh hưởng vấn đề sống Nhìn chung, hướng ứng dụng tâm lý vào việc tổ chức nội dung sản phẩm báo chí dành cho lứa tuổi học sinh khai thác đặc điểm tâm lý lứa tuổi để có sản phẩm với nội dung hình thức phù hợp với sở thích, thị hiếu nhu cầu nhóm Đây nhóm công chúng có thị hiếu nhu cầu không bền vững Sự ưa thích lạ nhu cầu thay đổi làm cho ấn phẩm dành cho nhóm phải liên tục nghiên cứu thay đổi để phù hợp Dó ấn phẩm đơn đưa thông tin, phân tích bình luận mà phải hướng cho học sinh nhận thức vấn đề tồn xã hội Hướng tới tích cực phát triển, nhóm công chúng Đây nhóm công chúng có nhiều bất ổn phức tạp vấn đề tâm lý, nên định hướng tốt ảnh hưởng lớn đến tương lai hệ Vì việc nghiên cứu tâm lý lứa tuổi để có điều chỉnh phù hợp điều cần thiết III Những vấn đề đặt kỹ viết báo tổ chức sản phẩm dành cho học sinh THPT Mặc dù có ứng dụng nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh việc viết báo tổ chức sản phẩm báo chí dành cho học sinh Việt Nam, tại, số ấn phẩm có nhiều vấn đề đáng lưu ý Đặc biệt vấn đề nội dung số chuyên mục 16 +Ở số lứa tuổi học sinh THPT tình cảm cách mạng ý chí phấn đấu yếu, trình độ giác ngộ, nhận thức xã hội thấp Nhưng ấn phẩm dành cho học sinh quan tâm đến điều có viết hướng tới truyền thống tốt đẹp cha ông, đất nước Những viết để học sinh có nhận thức xã hội có nhiều mang tính tiêu cực Ví dụ nhiều đăng tải vấn đề bạo lực học đường, clip đánh nhau, video…Điều ảnh hưởng lớn đến học sinh họ hoàn toàn bắt chước hành động Đó lý ngày xuất tình trạng học sinh đánh bạn, quay phim “tung” lên mạng +Hiện ấn phẩm dành cho học sinh có nhiều trang đăng tải tin tức đời sống sao, ca sỹ, thông tin có nhiều trang báo mạng có nên đăng tải ấn phẩm cho học sinh – lứa tuổi mơ mộng dễ học theo thần tượng Những trang chiếm dung lượng lớn báo dành cho học sinh Điều này, có phải báo góp phần chiều hư giới trẻ, đưa thông tin mang tính giải trí nhiều học tập +Việc đăng tải thông tin tư vấn tình cảm giới tính điều cần thiết, bị lạm dụng có nhiều viết dạy học sinh chơi này, yêu Những viết phần ảnh hưởng đến tình cảm sáng, hồn nhiên lứa tuổi Vì lứa tuổi em có tò mò mạnh, tình cảm giới tính mà kiểm soát chặt chẽ viết dạng gây hậu xấu Những viết chuyện tình cảm ấn phẩm dần tính sáng vốn có nó, mà tác giả sâu vào chuyện tình cảm người lớn, câu chuyện tình phim chuyện tình cảm học sinh Và thực tế có nhiều học sinh yêu đương theo xu hướng sách Hiện nay, trẻ em phát triển sớm, theo đó, nhu 17 cầu giới tính tình cảm nâng cao Tuy nhiên không thế, mà lạm dụng viết tình cảm giới tính +Có số ý kiến cho Hoa học trò hay Thế giới học đường báo “con nhà giàu” Khi đăng tải thông tin xu hướng thời trang, quần áo, trang điểm, điện thoại động, máy ảnh, tụ điểm vui chơi, mua sắm….những thú chơi nhà giàu Điều gây tâm lý thiếu tự tin số học sinh trước bạn bè “sành điệu” mình, hay tâm lý bắt chước, làm theo gây ảnh hưởng xấu cho nhóm đối tượng này, họ chưa có nhận thức đắn, đầy đủ hành vi +Một số trang báo quảng cáo mốt, xu hướng thời trang ấn phẩm dành cho học sinh, đăng nhiều hình ảnh nóng, khêu gợi Những cảnh này, phổ biến chúng phù hợp chấp nhận với lứa tuổi em 18 C Kết Luận Hiện nghiên cứu tâm lý công chúng báo chí Việt Nam vấn đề chưa nghiên cứu nhiều Tuy nhiên vấn đề quan trọng đặt phát triển báo chí Để có sản phẩm phục vụ tốt cho nhóm công chúng mục tiêu mình, quan báo chí phải trọng việc nghiên cứu tâm lý công chúng, không đơn nghiên cứu thị hiếu, sở thích công chúng để chạy theo họ, mà phải có định hướng theo chiều hướng tốt đẹp Nghiên cứu tâm lý công chúng không để có chiến lược PR hình ảnh sản phẩm mà dần bước cải tiến sản phẩm báo chí dựa nghiên cứu phản hồi PR tâm lý công chúng Từ nghiên cứu xây dựng nên sản phẩm báo chí thu hút công chúng mà giữ tôn mục đích báo thực tốt chức nhiệm vụ báo chí Nghiên cứu tâm lý công chúng, vấn đề mang tính định chiến lược phát triển bền vững quan báo chí tương lai 19 Tài liệu tham khảo Giáo trình Tâm lí học đại cương Sách giáo trình Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, chủ biên Lê Văn Hồng, NXB- ĐHQG HN (2001) Ấn phẩm dành cho học sinh THPT + Hoa học trò + Sinh viên Việt Nam +Báo Mực Tím 20 <...>… Những vấn đề đặt ra trong kỹ năng viết báo và tổ chức sản phẩm dành cho học sinh THPT Mặc dù có sự ứng dụng của những nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh trong việc viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí dành cho học sinh tại Việt Nam, nhưng hiện tại, một số ấn phẩm này có nhiều vấn đề đáng lưu ý Đặc biệt là về vấn đề nội dung của một số chuyên mục 16 +Ở một số lứa tuổi học sinh THPT tình cảm cách mạng và. .. và có tính định hướng đúng đắn cho đối tượng học sinh, vì những đối tượng này rất dễ có những nhận thức và hành động tiêu cực, do chưa nhận thức hết được những vấn đề thực tế trong xã hội Lứa tuổi THPT thường có tâm lý là ham vui, dễ bị ảnh hưởng bởi những vấn đề trong cuộc sống Nhìn chung, hướng ứng dụng tâm lý vào việc tổ chức nội dung của các sản phẩm báo chí dành cho lứa tuổi học sinh đã khai thác…thân mình và những người giống như mình để có sự so sánh và đánh giá bản thân + Nội dung các chuyên mục Nghiên cứu tâm lý công chúng là điều rất quan trọng trong công tác sáng tạo sản phẩm báo chí, đặc biệt là trong nội dung của bài viết để có những bài viết phù hợp tâm lý của nhóm công chúng đó Báo Hoa học trò là một tờ báo được yêu mến và hâm mộ nhất của giới học sinh trung học phổ thông Báo viết về… ảnh sản phẩm mà còn dần từng bước cải tiến sản phẩm báo chí dựa trên những nghiên cứu phản hồi của PR và tâm lý công chúng Từ những nghiên cứu đó xây dựng nên những sản phẩm báo chí thu hút công chúng mà vẫn giữ được tôn chỉ mục đích của báo và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của báo chí Nghiên cứu tâm lý công chúng, đang là vấn đề mang tính quyết định trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi… những hành vi của mình +Một một số trang báo quảng cáo về mốt, xu hướng thời trang trên các ấn phẩm dành cho học sinh, đăng nhiều hình ảnh nóng, khêu gợi Những cảnh này, đã quá phổ biến nhưng không phải vì thế chúng phù hợp và được chấp nhận với lứa tuổi của các em 18 C Kết Luận Hiện nay nghiên cứu tâm lý công chúng trong báo chí tại Việt Nam vẫn còn đang là vấn đề mới và chưa được nghiên cứu nhiều Tuy… đến cái ngưỡng cửa của một môi trường khác, khi có quá nhiều thứ để lựa chọn Ngôn ngữ của ấn phẩm: mang đậm phong cách giới trẻ, sử dụng một số từ ngữ riêng của nhóm công chúng này Điều này một phần là do hướng đến công chúng và một phần do đội ngũ làm báo của những ấn phẩm này hầu hết là những người trẻ, học sinh, sinh viên Ngoài ra lứa tuổi học sinh THPT cũng quan tâm đến báo Sinh viên Việt Nam,… những bài viết về chuyện học hành của sinh viên tại các trường đại học, những gương sinh viên ưu tú, điều này cũng có một phần mang tính định hướng cho học sinh THPT khi lựa chọn ngành học 2 Báo Mực Tím 12 Báo Mực Tím là tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh THPT và sinh viên, báo thuộc thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, và thuộc bản quyền thành lập năm từ năm 1988 đến nay đã được hơn 20 năm hoạt động Báo mực… tâm lý của thế hệ học sinh mới, có sự trưởng thành sớm và năng động hơn Nội dung về học tập và lựa chọn ngành học cho tương lai là nội dung được Hoa học trò chú ý Đây là nơi đăng tải những bài viết về những vấn đề được học sinh quan tâm như phương pháp học tập, kỹ năng học tập một số môn học, lựa chọn ngành học đại học phù hợp với khả năng và sở thích…Đây là những vấn đề được học sinh THPT quan tâm, … ra thông tin, phân tích và bình luận mà phải hướng cho học sinh nhận thức về những vấn đề và những tồn tại trong xã hội Hướng tới sự tích cực trong phát triển, của nhóm công chúng này Đây là nhóm công chúng có nhiều bất ổn và phức tạp trong vấn đề tâm lý, nên nếu như không có sự định hướng tốt thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của thế hệ này Vì vậy việc nghiên cứu tâm lý lứa tuổi này để có sự điều… cô…Những thông điệp gắn với cuộc sống của lứa tuổi này Điều này phù hợp với tâm lý của lứa tuổi học sinh, nên thu hút được sự quan tâm đặc biệt của học sinh, vì nó hướng vào các vấn đề có đến liên quan tới các em, hoặc một người bạn khác để có sự so sánh và đánh giá bản thân + Nội dung các chuyên mục Báo Mực Tím gồm những chuyên mục: Email đầu tuần; Phóng sự; Đời sống học trò; Điều bạn quan tâm; 9x

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận