Tiểu Luận Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Tiểu Luận Phản Biện Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay

*
*
*
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi Tìm thấy41biểu ghiTiếp tục tìm kiếm : Mọi trườngNhan đềTác giảNhà xuất bảnTừ khoáBBKDDCLOCUDCTiêu đề đề mụcNgôn ngữQuốc giaTùng thưChuyen_nganh_luan_anNLMOAI SetNguồn tríchSố nguồn tríchNăm xuất bản

1 2 Hiển thị: ISBDĐơn giản
STT Chọn Thông tin ấn phẩm
1 Bàn thêm về phản biện xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan . – 2011. – // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2011, Số 3(130), tr.3-9
2 Chủ thể tham gia phản biện xã hội trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Lê Viết Thiện . – 2018. – // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2018, Số 3, tr. 8-11, 16
3 Chức năng giám sát và phản biện xã hội của Luật sư / Phạm Hồng Hải . – 2015. – // Luật sư Việt Nam, Cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2015, Số 4, tr. 22 – 23
4 Chức năng giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam / Nguyễn Anh Cường . – 2013. – // Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2013, Số 10, tr.33-37
5 Công khai thông tin với việc thực hiện phản biện xã hội / Nguyễn Trọng Bình . – 2016. – // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2015, Số 04 (308), tr. 3 – 11
6 Điều chỉnh pháp luật đối với phản biện xã hội : Luận văn thạc sĩ / Lê Phương Mai; Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Nhiêm . – Tp. Hồ Chí Minh, 2010. – 77 tr. ; 27cm. – Vũ, Văn Nhiêm, TS., Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A10210001787, A10210001794, B14210001044
7 Giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong giai đoạn hiện nay / Trương Thị Kiên . – // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, 2015, Số 233, tr.40-44
8 Giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc bảo đảm thực hiện trách nhiệm hành chính / Nguyễn Trọng Bình . – 2014. – // Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2014, Số 3, tr.32-35
9 Giám sát xã hội và phản biện xã hội / Hoàng Thị Ngân . – 2010. – // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2010, Số 9(269), tr.31-35
10 Giám sát, phản biện xã hội của báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Dững . – // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2018, Số 11 (320), tr. 3-8
11 Giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai – Những hạn chế bất cập và giải pháp hoàn thiện / Võ Đình Toàn, Lê Thị Thúy Nga . – 2017. – Lê, Thị Thúy Nga, ThS // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2017, Số 2, tr. 53 – 59
12 Góp phần nhận thức về phản biện xã hội ở nước ta hiện nay/ Trần Thái Dương . – 2006. – // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006, Số 5, tr.15-24
13 Hoàn thiện chức năng phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam / Phạm Thị Minh Thuỷ . – // Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, 10/2018, Số 273, tr. 48-51
14 Hoạt động phản biện xã hội cần đặt đúng tầm / Phan Văn Tân . – 2018. – // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2018, Số 7 (52), tr. 3 – 5
15 Hoạt động phản biện xã hội của mặt trận tố quốc Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Bùi Tiểu Nhi; Người hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Bích Hường . – Tp. Hồ Chí Minh, 2016. – 65 tr. ; 28cm.

Đang xem: Tiểu luận về giám sát và phản biện xã hội

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Tuần 23, Giải Vbt Tiếng Việt 4 Tuần 23

Xem thêm: File Quản Lý Hồ Sơ Chất Lượng Bằng Excel 2021, Chia Sẻ : File Excel Quản Lý Hồ Sơ Chất Lượng

+ 1 CD. – Vũ, Thị Bích Hường, ThS, Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A16210004314

16 Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với phản biện xã hội và phát huy dân chủ của nhân dân / Nguyễn Chí Mỳ . – // Cộng sản, Cơ quan Lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 2020, Số 934, tr. 73-78
17 Một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam/ Nguyễn Thanh Bình . – 2010. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2010, Số 13(174), tr.45-50
18 Một số nét về phản biện xã hội trong hoạch định và thực thi chính sách công ở Mỹ / Cao Tiến Sỹ . – 2015. – // Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2015, Số 5, tr.56-60
19 Một số vấn đề về hoạt động góp ý, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Viêt Nam trong công tác xây dựng pháp luật / Nguyễn Văn Pha . – 2013. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2013, Số 17(249), tr.20-27
20 Một số vấn đề về phản biện xã hội / Vũ Văn Nhiêm . – 2007. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2007, Số 11(111), tr.12-17
21 Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam / Nguyễn Anh Đức . – 2015. – // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015, Số 16, tr.21-23
22 Pháp luật về hoạt động giám sát xã hội và phản biện xã hội tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Lê thị Thiều Hoa . – Hà Nội, 2017. – // Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp, Tập 1, Bộ Tư pháp – Viện Khoa học pháp lý, 2017, KPV18.N65, tr.141-156
23 Phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hà . – 2014. – // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, 2014, Số 219, tr.43-47
24 Phát huy vai trò phản biện xã hội của nhà khoa học đối với dự án pháp luật/ Nguyễn Ngọc Điện . – 2006. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2006, Số 8(81), tr.22-30
25 Phản biện xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Phương Thảo ; Người hướng dẫn. ThS. Nguyễn Văn Trí . – Tp. Hồ Chí Minh, 2011. – 71 tr. ; 28cm. – Nguyễn, Văn Trí, ThS., Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A10210001851
26 Phản biện xã hội – nhìn từ góc độ luật học / Nguyễn Văn Động . – 2011. – // Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, 2011, Số 5, tr.3-7
27 Phản biện xã hội – Nhìn từ góc độ Luật học / Nguyễn Văn Động . – 2011. – // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2011, Số 5(132), tr.3-7
28 Phản biện xã hội – Phương thức thực hiện quyền tự do ngôn luận / Phạm Thị Phương Thảo . – 2012. – // Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam , Tọa đàm khoa học , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, KPV2070 .Q89, tr. 123 – 128
29 Phản biện xã hội của báo chí trong xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ / Lưu Kiếm Thanh, Nguyễn Quang Vinh . – 2018. – Nguyễn, Quang Vinh // Quản lý nhà nước, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, 2018, Số 6(269), tr. 8-13
30 Phản biện xã hội của mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (Dưới góc độ luật Hiến pháp) : Luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Hải Vân; Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi Xuân Đức . – Tp. Hồ Chí Minh, 2012. – 78 tr. ; 28cm. – Bùi, Xuân Đức, TS., Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A13210002978, A13210003182, A17210004719, B14210000449, B14210000485, B14210000495, B14210000569

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận