tiểu luận về công tác dân vận

Đang xem: Tiểu luận về công tác dân vận

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 20 (34 trang)

Tài liệu liên quan

tiểu luận cao học công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới
tiểu luận cao học công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới 34 4,867 20

tieu luan cao hoc cong tac dan van trong thoi ky doi moi 34 530 7
ĐẢNG bộ TỈNH AN GIANG LÃNH đạo CÔNG tác dân vận TRONG THỜI kỳ đổi mới (2006 2010)
ĐẢNG bộ TỈNH AN GIANG LÃNH đạo CÔNG tác dân vận TRONG THỜI kỳ đổi mới (2006 2010) 62 258 1

Quan điểm của đảng về Công tác Dân vận trong thời kỳ đổi mới 12 2,963 22
tiểu luận cao học quan điểm và sự lãnh đạo của đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới (1986 tới nay) ”
tiểu luận cao học quan điểm và sự lãnh đạo của đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới (1986 tới nay) ” 25 1,618 9

tiểu luận Đảng và kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới 17 279 0

Tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới 33 1,916 10

đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới 424 1,055 5
tiểu luận cao học Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố ở phường mỹ thạnh giai đoạn 2013 2015 thực trạng và giải pháp

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Form Nhập Liệu Trong Excel 2010, Mách Bạn Các Bước Tạo Form Nhập Liệu Trong Excel

tiểu luận cao học Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố ở phường mỹ thạnh giai đoạn 2013 2015 thực trạng và giải pháp 19 581 0
tiểu luận cao học Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn phường mỹ phước, TP long xuyên, tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp
tiểu luận cao học Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn phường mỹ phước, TP long xuyên, tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp 29 881 0
tiểu luận cao học công tác tuyên truyền Vận động nông dân ở xã an tức huyện tri tôn giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp
tiểu luận cao học công tác tuyên truyền Vận động nông dân ở xã an tức huyện tri tôn giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp 31 2,980 6
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Hồ Chí Minh học: Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Hồ Chí Minh học: Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 27 7 0

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975 22 1,925 1
Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội
Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội 51 3,195 15

tiểu luận cao học công tác biên tập sách lý luận, chính trị 10 1,080 1
tiểu luận cao học Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật ở phường mỹ phước đến năm 2015
tiểu luận cao học Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật ở phường mỹ phước đến năm 2015 26 1,181 2
tiểu luận cao học Công tác giải quyết tranh chấp đất đai ở phường bình đức, thành phố long xuyên thực trạng và giải pháp
tiểu luận cao học Công tác giải quyết tranh chấp đất đai ở phường bình đức, thành phố long xuyên thực trạng và giải pháp 29 746 1
tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay
tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay 21 9,790 51

tiểu luận cao học Công tác phát triển đảng viên thực trạng và giải pháp 35 9,856 40

Tiểu luận cao học công tác xây dựng đảng về tư tưởng 22 538 2

Xem thêm: khóa học jim rohn

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. Tính cấp thiết của đề tài Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia vào mọi công việc cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, khi tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – LêNin con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc đã khẳng định rõ mục đích trước hết của Người là : trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành độc lập tự do. Sau khi giành được chính quyền, năm 1949, Người khẳng định: “ Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, công tác dân vận càng phải được quan tâm hơn nữa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vậy nên công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc bảo vệ lợi ích, thành quả của cuộc cách mạng trường kỳ của dân tộc Việt Nam.1.1. Tình hình thế giớiCó nhiều thay đổi, biến động phức tạp. Cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng tiếp tục thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, là tổn thất to lớn cho chủ nghĩa xã hội, phong trào cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào – mất đi trụ cột. Sự kiện đó tác động sâu sắc tới trật tự thế giới, các nước đế quốc, thế lực thù địch ra sức chống phá, cô lập các nước xã hội chủ nghĩa nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Để đạt được những âm mưu đen tối của mình các thế lực thù địch đang lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ đánh vào tư tưởng quần chúng nhân dân là chủ yếu vì vậy công tác dân vận trong thời đại hiện nay đang đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta một vấn đề phức tạp, khó có thể giải quyết được trong một sớm, một chiều. A PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Cách mạng nghiệp quần chúng Đảng Nhà nước ta luôn coi trọng công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia vào công việc cách mạng vấn đề chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam Đầu năm 20 kỷ XX, tìm thấy chủ nghĩa Mác – LêNin đường đắn để giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc khẳng định rõ mục đích trước hết Người : trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành độc lập tự Sau giành quyền, năm 1949, Người khẳng định: “ Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công” Ngày nay, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, công tác dân vận phải quan tâm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Vậy nên công tác dân vận giai đoạn có vai trò quan trọng nghiệp đổi đất nước công bảo vệ lợi ích, thành cách mạng trường kỳ dân tộc Việt Nam 1.1 Tình hình giới Có nhiều thay đổi, biến động phức tạp Cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng tiếp tục thúc đẩy trình toàn cầu hóa Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu, tổn thất to lớn cho chủ nghĩa xã hội, phong trào cách mạng giới tạm thời lâm vào thoái trào – trụ cột Sự kiện tác động sâu sắc tới trật tự giới, nước đế quốc, lực thù địch sức chống phá, cô lập nước xã hội chủ nghĩa nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Để đạt âm mưu đen tối lực thù địch lợi dụng chiêu tự do, dân chủ đánh vào tư tưởng quần chúng nhân dân chủ yếu công tác dân vận thời đại đặt cho Đảng Nhà nước ta vấn đề phức tạp, khó giải sớm, chiều 1.2 Tình hình nước Nhìn chung nhân dân ta tin tưởng vào lãnh đạo sáng suốt, sách lãnh đạo đắn Đảng, Nhà nước Đất nước tiếp tục nghiệp đổi mới, thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc đặt yêu cầu xúc công tác quần chúng Quá trình công nghiệp hóa, tác động ảnh hưởng tới toàn đời sống xã hội, tạo chuyển dịch cấu kinh tế, biến đổi tầng lớp nhân dân, giai cấp xã hội Công nghiệp hóa đặt hang loạt vấn đề đô thị hóa, vùng công nghiệp tập trung, môi trường, liên quan trực tiếp đến sống, lao động, nghề nghiệp, sức khỏe,công ăn, việc làm, trình độ văn hóa, chuyên môn công nghệ, tới công xã hội Thực tiễn cho thấy, huy động vốn đầu tư, phát triển, huy động tiềm công nghiệp mà đất nước xây dựng năm qua, huy động tiềm lực người mà đặc biệt huy động tạo dựng đội ngũ lao động có kỹ trí tuệ, thích ứng nhanh với khoa học công nghệ đại; bảo đảm môi trường hòa bình ổn định đất nước để dồn sức cho phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trình thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đòi hỏi phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Trong chế thị trường nhiều vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh, đặc biệt tệ nạn xã hội như: tham nhũng buôn lậu, ma túy, mại dâm…Vấn đề việc làm, đời sống…vẫn vấn đề xúc, làm cho tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên có nhiều tâm tư lo lắng, ảnh hưởng đến tính tích cực niềm tin nhân dân Do công tác dân vận cần phải tăng cường công tác để đoàn kết toàn dân, tạo nên khối thống phá vỡ nổi, phát huy tinh thần yêu nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vấn đề có ý nghĩa chiến lược cách mạng II LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này, nhiên vấn đề mang tính chiến lược đặt lên hàng đầu giai đoạn Các phương tiện thông tin đại chúng, cán làm công tác dân vận hàng ngày, hàng đưa tin tuyên truyền chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước tới quần chúng nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh không lay chuyển để bảo vệ quyền, bảo vệ cách mạng Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Trên sở kế thừa nội dung hợp lý em hy vọng tiểu luận bổ sung số vấn đề công tác dân vận III MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích đề tài Các lực phản động giới đẩy mạnh chống phá phong trào cách mạng giới, nước xã hội chủ nghĩa nói chung Việt Nam nói riêng Chúng số nước đế quốc hậu thuẫn, sử dụng loại phương tiện đại hàng đầu giới, hình thức tiến hành đa dạng phong phú Yêu cầu cấp thiết lúc đặt cho công tác tư tưởng phải làm thật tốt công tác dân vận, từ có biện pháp hợp lý quần chúng nhân dân ta hiểu chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước để không bị lực thù địch lợi dụng thực âm mưu đen tối mình, để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Vị trí, vai trò công tác dân vận thời kỳ đổi Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam tầm quan trọng công tác dân vận Những vấn đề đặt đội với công tác dân vận thời kỳ đổi Một số giải pháp nhằm làm tốt, nâng cao hiệu công tác dân vận Đảng đoàn thể nhân dân làm công tác dân vận theo chức trách IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Là tất nội dung, phương pháp, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam công tác dân vận 4.2 phương pháp nghiên cứu Tiểu luận dựa sở lý luận chủ nghia Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng, sách nhà nước ta, đồng thời có tham khảo, kế thừa hợp lý kết số công trình nghiên cứu đến công tác dân vận Tiểu luận triển khai nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, …Để rút quan điểm đắn, giải pháp khoa học cho vấn đề VI KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN Tiểu luận gồm có phần Phần mở đầu Phần nội dung Phần kết luận B NỘI DUNG I Công tác dân vận Muốn vận động quần chúng nhân dân làm cách mạng thời đại phải nắm vững tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh công tác dân vận 1.1 Công tác dân vận gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Dân vận vận động tất lực lượng người dân không để xót người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành công việc nên làm, công việc Chính Phủ Đoàn thể giao cho” Từ quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ta thấy: Đối tượng công tác dân vận nhân dân(con người),mục tiêu công tác dân vận mục tiêu chung cách mạng , nội dung công tác dân vận tổ chức lực lượng nhân dân, đoàn kết toàn dân để thực nhiệm vụ cách mạng, phương thức công tác dân vận phải tiến hành trước hết từ sở, nắm vận động nhân dân từ sở 1.2 Việc dân vận quan trọng Trong Đường cách mệnh xuất năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Cách mệnh việc chung dân chúng việc chung hai người” Đó tư tưởng lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh , xuất phát từ sở nhận thức khoa học: cách mạng nghiệp dân, dân, dân Vấn đề cách mạng vấn đề đoàn kết , tập hợp đông đảo nhân dân Đảng dù vĩ đại đến phận nhân dân Người nêu lên luận đề chân lý: “Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công” Người nghiêm khắc rõ: “Khuyết điểm to nhiều nơi xem khinh việc dân vận Cử ban vài người, mà thường cử cán cỏi bỏ mặc họ Vận tốt, vận không mặc Những cán khác không trông nom giúp đỡ, tự cho trách nhiệm dân vận Đó sai lầm to, có hại” 1.3 Dân vận tư tưởng xuyên suốt tư tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh Điều bật tư tưởng dân chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cốt lõi: Dân gốc; dân quý nhất, quan trọng hết Dân gốc dân phải chủ Dân chủ phải hiểu quyền người, quyền mưu cầu hạnh phúc Mất lõi “dân gốc” dân chủ thành vô nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : Lãnh đạo nước mà dân lạc hậu, bị thiệt thòi ảnh hưởng hạnh phúc người dân chủ Người đánh giá cao dân chủ: “ Dân chủ quý báu nhân dân”, “ Thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn” Muốn vận động nhân dân điều phải dân chủ; vậy, mở đầu báo Dân vận, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta nước dân chủ” 1.4 Đoàn kết “vận động tất lực lượng người dân” để thi hành công việc nên làm, công việc mà Chính Phủ Đoàn thể giao cho nội dung cỏ công tác dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh phải đoàn kết dân chúng bị áp để đánh đổ giai cấp áp nhờ 5,7 người giết 2,3 anh vua; 9,10 anh quan mà được” Người kêu gọi: “ Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công” Tư tưởng đoàn kết chủ tịch Hồ Chí Minh triệt để, thể rõ rang: Đoàn kết góp thành lực lượng Đoàn kết tổ chức phong trào cách mạng quần chúng, thực hiệu cách mạng 1.5 Phương thức công tác dân vận là: “Dân vận không dung báo chương, sách vở, mít tinh, hiệu, truyền đơn, thị mà đủ Trước hết phải tìm cách để giải thích cho người dân hiểu rõ rằng: việc lợi ích cho họ nhiệm vụ họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ Điểm thứ hai việc phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến kinh nghiệm dân, với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, động viên tổ chức toàn dân thi hành Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân Khi thi hành xong phải dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng” Quán triệt phương thức nêu Người, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng đúc kết thành phương châm: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” 1.6 Lực lượng làm dân vận lực lượng hệ thống trị trước hết quyền Điều có ý nghĩa tất cán quyền phải làm dân vận Đây đặc điểm công tác dân vận Đảng có quyền; quyền cần mà có nhiều điều kiện làm công tác dân vận Sau nói trách nhiệm cán quyền, Người đề cập đến trách nhiệm làm công tác dân vận cán đoàn thể ( tức cán Đảng) hội viên tổ chức nhân dân Mỗi loại cán có cách làm dân vận theo chức mình, song phải phối hợp chặt chẽ với 1.7 Phong cách làm việc cán dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết nhiệm vụ người phụ trách dân vận 12 chữ : “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh: Cán Đảng viên phải tự làm gương cho quần chúng Phải gần gũi quần chúng, kiên trì giải thích cho quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, sách, Người rõ: “Muốn thực gần gũi quần chúng phải ăn, ở, làm biết sinh hoạt quần chúng nào, biết nguyện vọng quần chúng nào” Cách tổ chức, cách làm việc phải phù hợp với quần chúng: “ Cách làm việc, cách tổ chức, cách nói chuyện, tuyên truyền, hiệu, viết báo,… phải lấy câu làm khuôn phép: Từ quaand chúng mà ra, sâu quần chúng” “Cách tổ chức cách làm việc không phù hợp với quần chúng ta phải có gan đề nghị lên cấp để bỏ sửa lại Cách phù hợp với quần chúng, quần chúng cần chưa có sẵn, ta phải đề nghị cấp mà đặt Nếu cần đặt ra, báo cáo sau miễn việc” II Những quan điểm đạo đổi công tác dân vận Đảng 2.1 Những nhân tố tác động đến công tác dân vận Đảng 2.1.1 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta nêu rõ quan điểm công nghiệp hóa sau: “ Công nghiệp hóa, đại hóa trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao đông thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên 10 Các tổ chức xã hội bao gồm: hội mang tính chất nghề nghiệp, nhân đạo, từ thiện… tổ chức thực linh hoạt, có hội có địa phương, sở; có hội bốn cấp chủ yếu hoạt động địa phương, sở Các đoàn thể nhân dân bao gồm: đoàn thể trị xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thực nguyên tắc tự nguyện tự quản…có thể dân chủ tự quản hiệp thương thống hành động, hoạt động theo hướng ích nước, lợi nhà, tương thân, tương Xu hướng xã hội phát triển có nhiều tổ chức đời Do đâu có tập hợp quần chúng phải có Đảng lãnh đạo quản lý Nhà nước tuyệt đối không buông lỏng Nhà nước cần có sách cụ thể tạo điều kiện vật chất pháp lý cho hoạt động đoàn thể nhân dân 2.2.4 Công tác dân vận trách nhiệm Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân Quan điểm xác định chủ thể tiến hành công tác dân vận Bác Hồ rõ: “Tất cán quyền, tất cán Đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân phải phụ trách dân vận” Đảng ta rõ: “ Công tác quần chúng không trách nhiệm đoàn thể, mà trách nhiệm tổ chức khác hệ thống trị, có phối hợp với lãnh đạo Đảng Mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước phải làm công tác quần chúng theo chức trách mình” Như lực lượng làm công tác dân vận bao gồm: 20 Trước hết trách nhiệm Đảng, công tác dân vận nhiệm vụ chiến lược Đảng Bởi toàn sức mạnh Đảng không than Đảng mà bắt nguồn từ mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân Đảng vừa người lãnh đạo hệ thống trị cộng đồng xã hội tiến hành công tác dân vận, vừa lực lượng trực tiếp vận động, lôi tổ chức nhân dân Các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương phải lấy công tác vận động chăm lo cho lợi ích nhân dân làm nội dung chủ yếu cho hoạt động Mọi cán bộ, Đảng viên phải làm công tác dân vận, tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, Nhà nước vận động quần chuáng thực theo chức trách mình; khắc phục tượng không muốn làm làm công tác dân vận Nhà nước ta nhà nước dân, dân, dân,do liên hệ chặt chẽ với dân thuộc chất Nhà nước Vì nhà nước phải làm công tác dân vận Không điều kiện Đảng cầm quyền mối quan hệ Đảng với nhân dân không thông qua tổ chức Đảng, đội ngũ Đảng viên mà thông qua Nhà nước, chủ yếu tiến hành thông qua máy Nhà nước Do đó, máy nhà nước có vai trò quan trọng trách nhiệm to lớn công tác dân vận Để Nhà nước thực dân, dân, dân, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp phải thể chế hóa quan điểm, Chủ trương Đảng thành sách, pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân làm ăn Bộ máy nhà nước từ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải 21 nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân ý thức trách nhiệm trước dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân Mọi cán công chức nhà nước phải trực tiếp làm công tác dân vận theo chức trách Cán công chức không tự giác nhận thức, không coi trọng công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân triển khai công tác Đảng Nhà nước hiệu Cần có quy chế phục vụ dân cán công chức nhà nước, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân góp phần khắc phục tệ hách dịch, mệnh lệnh, cửa quyền Nhà nước phải phối hợp tạo điều kiện để phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, quyền giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc đoàn thể với hoạt động quan nhà nước Cán công chức phải thực hành phong cách: “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân”, “ Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” Mặt trận Tổ quốc với đoàn thể nhân dân có vai trò rát quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân hội viên, đoàn viên giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công đổi mới, thắt chặt môi quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng Nhà nước Nhân dân vừa thực quyền dân chủ trực tiếp vừa thực quyền dân chủ thông qua đại diện quan nhà nước, đại biểu nhân dân, Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân 22 Để nâng cao hiệu đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc cần phải trực tiếp đổi phương thức lãnh đạo Đảng, củng cố tổ chức máy, đổi phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, sở, thể chế hóa quy định Nhà nước; chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán; tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận đoàn thể thực tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai chủ trương tới dân, phản ánh nguyện vọng dân tới cấp Đảng, quyền, nâng cao hiệu hoạt động, làm cho Mặt trận đoàn thể thực đại diện cho tiếng nói, quyền lợi nguyện vọng quần chúng, làm tốt công tác vận động tổ chức tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công đổi mới, xây dựng Đảng quyền sạch, vững mạnh Xây dựng thực có hiệu quy chế dân chủ sở, có phối hợp chặt chẽ Mặt trận, đoàn thể quyền lãnh đạo Đảng Bốn quan điểm đạo đổi công tác quần chúng cuả Đảng tổng kết từ thực tiễn cách mạng nước ta, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc Đây vấn đề bản, làm sở tảng để đạo toàn tiến trình công tác dân vận thời kỳ – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Bốn quan điểm có quan hệ chặt với cần quán triệt đầy đủ hoạt động cấp, ngành, đoàn thể nhân dân Trong tình hình cần vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch gây 23 ổn định trị, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, gây tổn hại cho công xây dựng bảo vệ đất nước; phát hiện, ngăn chặn loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỜI KỲ MỚI 3.1.Nội dung công tác dân vận Đảng Trước hết cần khẳng định mục tiêu công tác dân vận Đảng mục tiêu chung cách mạng Việt Nam Mọi hoạt động Đảng, Nhà nước đoàn thể hướng tới mục tiêu: Xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thực dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta rõ: “ Các tổ chức Đảng từ Trung ương đến chi phải lấy công tác vận động chăm lo lợi ích quần chúng làm nội dung chủ yếu hoạt động mình” Như nội dung công tác dân vận Đảng thời kỳ đổi có số vấn đề sau: 3.1.1.Thực nhiệm vụ trị: Tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mặt nhân dân giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nếp sống; nâng cao trình độ văn hóa , khoa học – kỹ thuật nhân dân Tạo tiền đề vật chất pháp lý để động viên, vận động nhân dân tổ chức thành phong trào thi đua yêu nước nhằm thực 24 thắng lợi chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế – xã hội an ninh quốc phòng Tập hợp nhân dân vào loại hình tổ chức khác bao gồm: đoàn thể trị – xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhu cầu sở thích, nhân đạo từ thiện, hữu nghị, hình thức tổ chức hoạt động đa dạng khác câu lạc bộ, loại hình tự quản sở 3.1.2.Chăm lo lợi ích đáng, hợp pháp nhân dân: Cải thiện dân sinh, tức chăm lo nâng cao dời sống vật chất người dân cộng đồng dân cư bao gồm: ăn, ở, mặc, điều kiện học hành, lại, bảo vệ sức khỏe, nghỉ ngơi, môi trường sống Nâng cao dân trí: cho người dân học hành, nâng cao trình độ văn hóa, nghệ thuật, thông tin chăm lo lợi ích xã hội; y tế; thể thao; du lịch; chăm lo lợi ích tâm linh: thực tự do, tín ngưỡng; giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền dân chủ thực nhân dân thông qua nhà nước, đoàn thể nhân dân làm chủ trực tiếp 3.2 Đảng phương thức lãnh đạo Đảng công tác dân vận 3.2.1 Đảng làm công tác dân vận Bản thân tổ chức Đảng trực tiếp tiến hành công tác dân vận thông qua công việc sau đây: Việc đặt lên hang đầu tổ chức cấp ủy Đảng có định đắn công tác dân vận nói chung định vận động đối tượng: công nhân, nông dân, trí thức, niên, phụ 25 nữ, dân tộc, tôn giáo…hoặc định thực nghị Trung ương tổ chưc Đảng cấp công tác dân vận Hình thức quan trọng chủ yếu để thể định văn nghị Sauk hi có nghị phải xây dựng chương trình hành động coi trọng khâu tổ chức, quán triệt nhận thức, tổ chức kiểm tra việc thực Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ, đảng viên đề phải làm công tác dân vận theo chức trách Chi phải giáo dục nâng cao lực, đạo đức tính gương mẫu, tác phong gần gũi quần chúng cán bộ, đảng viên, coi trọng việc bồi dưỡng mặt, văn hóa, trị, nghiệp vụ công tác dân vận Đảng Chi đảng có trách nhiệm phân công, đôn đốc kiểm tra đảng viên làm công tác dân vận Cấp ủy Đảng cần phải tăng cường kiện toàn, đổi đội ngũ cán làm công tác dân vận, cán chủ chốt mặt trận đoàn thể cấp cấp ủy viên đảng viên phải người có lực, có uy tín trưởng thành từ phong trào quần chúng Đảng cấp ủy Đảng cần có kế hoạch tổng thể tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán làm công tác dân vận; có chế độ đãi ngộ thích đáng đội ngũ làm công tác dân vận để bổ sung cán cho Đảng Nhà nước có sách chăm lo để có đông đảo cán vận động quần chúng gần dân, sát sở, phát huy người có uy tín cộng đồng ( già làng, trưởng bàn, trưởng tộc …) làm công tác dân vận 26 Chăm lo xây dựng, kiện toàn ban dân vận cấp Ban dân vận ban tham mưu cấp ủy, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương Ở cấp ủy viên thường vụ cấp ủy trực tiếp làm trưởng Đảng phải dựa vào nhân dân tiến hành vận động đổi chỉnh đốn Đảng, tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến nhận xét, phê bình cán bộ, đảng viên, nhận xét người mà Đảng dự kiến kết nạp lựa chọn làm cán lãnh đạo Đẩy mạnh phát triển Đảng công nhân, nông dân, trí thức, niên, dân tộc thiếu số đồng bào tín ngưỡng tôn giáo Thông qua tăng cường mối liên hệ mật thiết Đảng với quần chúng nhân dân 3.2.2 Phương thức Đảng lãnh đạo hệ thống nhà nước làm công tác dân vận Thông qua Đảng đoàn Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp, Ban cán Đảng, quyền ngành, cấp, thông qua đảng viên hoạt động quan quyền Nhà nước mà cấp ủy Đảng lãnh đạo hệ thống quyền Nhà nước làm công tác dân vận mặt sau đây: Đảng lãnh đạo, quyền nhanh chóng thể chế hóa cụ thể hóa nghị Đảng công tác quần chúng liên quan đến nhân dân thực thành luật, thành văn pháp quy, tạo điều kiện thuận lợi mặt ( vật chất, văn hóa, pháp lý…) cho nhân dân làm ăn, sinh sống, học hành… nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân 27 Đảng coi trọng lãnh đạo việc thực quyền làm chủ nhân dân tham gia kiểm tra công việc Nhà nước, thực quy chế dân chủ sở theo quy trình “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” Các cấp quyền cần có chế độ tiếp dân, giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Đảng lãnh đạo quyền tăng cường mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp quyền với Mặt trận đoàn thể từ Chính phủ đến quyền sở việc thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng giải vấn đề mà nhân dân quan tâm Chính quyền cấp phải tạo điều kiện sở vật chất, tài pháp lý để Mặt trận đoàn thể phát huy vai trò trị xã hội Đảng coi trọng lãnh đạo kiểm tra cấp quyền nâng cao lực, trình độ văn hóa, nghiệp vụ, nâng cao đạo đức phục vụ nhân dân nhân viên máy quyền Cần xây dựng hoàn thiện quy chế phục vụ nhân dân cán công chức, viên chức máy quyền Tiến hành cải cách hành nhà nước kiên trừ tệ nạn quan lieu tham nhũng, cửa quyền, ức hiếp nhân dân 3.2.3 Phương thức Đảng lãnh đạo tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân tiến hành công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ 28 chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước Đoàn thể nhân dân tổ chức quần chúng gồm người có chung quyền lợi nghĩa vụ hoạt động mục đích trị – xã hội định, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội : tổ chức cnước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp tri thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên với hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân” Nội dung phản ánh chất hệ thống trị nước ta Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, tổ chức trị – xã hội đại diện cho lợi ích vị trí đặc thù cộng đồng xã hội khác tham gia vào hệ thống trị xã hội nước ta biểu tổ chức, tôn chỉ, mục đích tổ chức Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân hoạt động lãnh đạo Đảng nguyên tắc Song Đảng tôn trọng tính độc lập tổ chức phát huy vai trò, chức Mặt trận đoàn thể hệ thống trị, giúp đỡ ủng hộ sáng kiến hoạt động Mặt trận đoàn thể, tôn trọng nguyên tắc tổ chức quần chúng Các tổ chức Đảng cần khắc phục hai khuynh hướng không đúng: buông lỏng lãnh đạo, khoán trắng bao biện làm thay 29 Sự lãnh đạo Đảng đội với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân trước hết định hướng trị, giúp tổ chức xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng nguyên tắc tổ chức, định chương trình hoạt động thời kỳ Đảng lãnh đạo Mặt trận đoàn thể thông qua Đảng đoàn ( cấp Trung ương tỉnh, thành) thông qua cấp ủy viên, đảng viên Đảng phân công hoạt động Mặt trận đoàn thể ( cấp) Riêng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt, đội hậu bị Đảng, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, đó, Đoàn Đảng trực tiếp lãnh đạo Trong việc lãnh đạo nhân Đại hội Mặt trận đoàn thể, việc giới thiệu cấp ủy viên đảng viên vào chức vụ chủ chốt Mặt trận đoàn thể cần thực tôn trọng việc dân chủ bầu cử tuyệt đối không gò ép Cần quan tâm lãnh đạo để có cấu với tỷ lệ thích đáng người Đảng Cần thực tốt chế độ làm việc cấp ủy Đảng với lãnh đạo Mặt trận đoàn thể: định kỳ nghe báo cáo cho ý kiến chương trình hoạt động, tiếp thu kiến nghị đoàn thể, giúp Mặt trận đoàn thể giải khó khăn vướng mắc mặt tổ chức điều kiện hoạt động Đối với Mặt trận Tổ quốc, thực thành nề nếp việc Đảng Nhà nước bàn tham khảo ý kiến Mặt trận định, chủ trương lớn Qua sinh hoạt Mặt trận, Đảng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp nhân dân lãnh đạo 30 Dưới ánh sáng Nghị Đại hội X Đảng, công tác dân vận đứng trước yêu cầu đòi hỏi ngày cao chất lượng hoạt động Vai trò tâm quan trọng công tac dân vận ngày lớn công đẩy mạnh công đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế; đòi hỏi đội ngũ cán làm công tác dân vận phải thấm nhuần thực lời dạy Bác Hồ “ Dân vận khéo việc thành công”, góp phần vun đắp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực thắng lợi mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vững bước lên chủ nghĩa xã hội 31 C KẾT LUẬN Hiện nhiệm vụ đặt cho toàn Đảng toàn dân công tác dân vận quan trọng, công tác dân vận nói vấn đề mang tính chiến lược cách mạng nước ta giai đoạn Trong năm qua Đảng, Chính phủ nhân dân ta đạt nhiều thành tựu quan trọng công tác dân vận việc xây dựng đất nước nói chung công chống lại âm mưu thủ đoạn lực nói riêng Sự đồng long tinh thần yêu nước nhân dân ta nói sức mạnh không lay chuyển được, không sức mạnh nào, lực đánh thắng Công tiến lên xã hội chủ nghĩa lâu dài nhiều khó khăn phức tạp, lực thù địch sức chống phá ta phương diện, với chất cách mạng, sáng suốt Đảng, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn thử thách Đây đề tài mang tính thời sự, hiểu biết em vấn đề hạn chế nên viết em không tránh khỏi thiếu sót, em rát mong nhận bảo thầy cô để viết sau em hoàn thiện 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Namhttp://www.cpv.org.com Ban dân vận trung ương: tạp chí công tác dân vận, Hà Nội 2011 Báo điện tử nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- http:// www.vietnam.gov.vn Cơ quan ngôn luận trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: tạp chí cộng sản, Hà Nội 2009 Công tác thực chương trình dân vận khéo Đảng sản Việt Nam; tap chí làm công tác dân vận khéo, Hà Nội 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb trị quốc gia Tập giảng công tác dân vận, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 2006 33 MỤC LỤC 34

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận