Tiểu Luận Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Kinh Tế, Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nền Kinh Tế

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đang xem: Tiểu luận vai trò của pháp luật đối với kinh tế

*

hướng dẫnVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta hiện nay”, luận văn – báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Xem thêm: Thông Báo Tuyển Sinh Liên Tục Các Khóa Học Tâm Lý Ngắn Hạn Hà Nội

*

Nội dung Text: TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Xem thêm: tiểu luận phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚIVIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ÝTHỨC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAYTrong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiệnkhông thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chungvà của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nướchữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làmlành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới. Trongcông cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặtra như một tất yếu khách quan. Điều đó không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xãhội có trật tự, kỷ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trịchân chính, trong đó có ý thức đạo đức.Trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại, cùng với nhà nước, pháp luật ra đờinhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đạo đức và dư luận xã hội, phápluật là công cụ quản lý xã hội chủ yếu của nhà nước.Giữa đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ qua lại, tác động tương hỗ lẫn nhau.Để nâng cao vai trò và phát triển ý thức đạo đức, ngoài các biện pháp tích cực khác,thì không thể thiếu vai trò của pháp luật và ý thức pháp quyền. Pháp luật càng chặtchẽ, càng đầy đủ và được thi hành nghiêm chỉnh thì đạo đức càng được đề cao, khảnăng điều chỉnh và giáo dục của đạo đức càng được mở rộng và ảnh hưởng một cáchtoàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi mối quan hệ giữa con người với con người,giữa con người với xã hội.Từ khi xuất hiện, pháp luật luôn gắn với giai cấp cầm quyền. Đối với xã hội có phânchia và đối kháng giai cấp, mọi hoạt động của đời sống xã hội được đưa vào trongkhuôn khổ pháp luật nhằm mang lại lợi ích cho giai cấp thống trị. Trên thực tế, phápluật của những nhà nước gắn với giai cấp tiên tiến của thời đại thì thường phù hợpvới xu hướng phát triển tiến bộ, vì nó bao hàm những chuẩn mực, những quy địnhnhằm bảo vệ lợi ích chân chính và phẩm giá con người. Ngược lại, nếu pháp luật củanhà nước gắn với giai cấp đang suy tàn, không còn vai trò lịch sử thì thường chứađựng yếu tố trì trệ, bảo thủ, đi ngược lại lợi ích chân chính. Trong trường hợp nhưvậy, pháp luật sẽ không phản ánh được những yêu cầu đạo đức tiến bộ, phù hợp vớixu hướng phát triển khách quan của thời đại.Trước đây, trong lịch sử, Nho giáo đã lấy đạo đức để răn dạy con người. Với chủtrương “đức trị”, Nho giáo đã “đạo đức hoá chính trị” và đề cao, thậm chí đến mứctuyệt đối hoá việc quản lý xã hội bằng cách nêu gương, cảm hoá, làm cho dân chúngan tâm và từ đó, hy vọng tạo nên sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ảnhhưởng to lớn, tích cực đối với đời sống xã hội, Nho giáo cũng có những mặt hạn chế,tiêu cực và bảo thủ.Đối lập với chủ trương “đức trị” là tư tưởng “pháp trị”. Thực tế cho thấy, đã từng cónhững vị vua dùng pháp luật để cai trị đất nước. Với chủ trương “pháp trị”, họ đã cónhững chính sách thiết thực, thưởng phạt phân minh, đưa xã hội đi vào cuộc sống cóquy củ, vận hành theo khuôn khổ của phép nước. Tuy nhiên, cả tư tưởng “đức trị” và“pháp trị” thời phong kiến, bên cạnh mặt tích cực, đều có tính chất phiến diện. Thựcra, những tư tưởng ấy chỉ là những biện pháp khác nhau mà các thế lực thống trị sửdụng để củng cố địa vị và quyền lực của mình,Trong xã hội không còn đối kháng giai cấp, nhà nước là người đại diện cho nhân dânlao động. Cho nên, hoạt động của nhà nước và hệ thống pháp luật tự thân đã bao hàmtrong đó ý nghĩa đạo đức. Trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn, pháp luậtluôn có vai trò bảo vệ các giá trị chân chính, bảo vệ các quyền lợi chính đáng củacon người; đồng thời, tạo điều kiện cho con người phát huy những năng lực thực tiễncủa mình. Việc thực thi pháp luật cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo trên thực tế cácquyền thiêng liêng của con người, sự tôn trọng các giá trị xã hội. Một hệ thống phápluật hoàn chỉnh, thể hiện đúng đắn ý chí và nguyện vọng của số đông, phù hợp vớixu thế vận động của lịch sử sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Dođó, pháp luật cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nền đạo đứccủa xã hội. Có thể nói, pháp luật là phương tiện không thể thiếu được cho sự tồn tạibình thường của xã hội nói chung và nền đạo đức nói riêng. Bởi lẽ, “pháp luật baogiờ cũng là một trong những biện pháp để khẳng định một chuẩn mực đạo đức vàbiến nó thành thói quen. Chuẩn mực càng khó khẳng định bao nhiêu thì vai trò củapháp luật càng quan trọng bấy nhiêu. Vì vậy, không thể buông lỏng pháp luật nếuviệc này chưa được chuẩn bị bằng sự tiến bộ đạo đức của xã hội”(1).Trong điều kiện nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa hiện nay, yêu cầuđặt ra đối với pháp luật là phải tác động tích cực đến nền đạo đức của xã hội. Nềnkinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi cá nhân trong hoạt động củamình phải tính toán chặt chẽ những điều kiện khách quan và hiệu quả kinh tế. Khiđời sống kinh tế – xã hội đã và đang có những chuyển biến lớn, thì quan hệ giữa conngười với con người không thể chỉ là “mối quan hệ trực tiếp, cảm tính, chủ yếu vẫnbị chi phối bởi những nguyên tắc và chuẩn mực của sự phát triển ưu trội về đạođức”(2) như trước đây, mà nó cần được bổ sung những chuẩn mực, những giá trịmới, như tính kinh tế, tính hiệu quả… Ngay cả việc đánh giá đạo đức cũng cần phảidựa trên các tiêu chí mới đó, ngoài các thước đo vốn có.Đối với nước ta hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật, tạo môi trường thuậnlợi cho sự hình thành và phát triển ý thức đạo đức đã trở thành một trong những yêucầu cấp thiết. Quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa cũng như xã hội dân sự… đòi hỏi phải tích cực hơn nữatrong việc đưa pháp luật vào đời sống, hình thành và phát triển ý thức pháp luật;đồng thời, xã hội hóa tri thức, nâng cao trình độ dân trí, tạo cơ sở nâng cao đạo đứclên trình độ duy lý pháp lý và khoa học; chuyển thói quen điều chỉnh xã hội theo“lệ”, chủ yếu là sự cảm thông sang điều chỉnh xã hội bằng pháp luật trên nguyên tắccông bằng và bình đẳng xã hội. Trong quan niệm về chuẩn giá trị và đánh giá đạođức, tính khách quan, khoa học và duy lý thay cho sự tuỳ tiện vốn dựa trên cơ sởkinh nghiệm, duy cảm, duy tình. Sự điều chỉnh xã hội bằng pháp luật (với nguyên tắctất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật) làm cho mọi thành viên trong xã hộicó thể tự do phát huy khả năng sáng tạo của mình trong môi trường lành mạnh – môitrường vận hành có trật tự, nền nếp, kỷ cương của một xã hội năng động, phát triểnvà văn minh. Đó cũng chính là nhu cầu tình cảm, là trách nhiệm và yêu cầu đạo đứcđối với mỗi công dân trong giai đoạn mới.Công cuộc đổi mới ở nước ta đang diễn ra trong điều kiện của cuộc cách mạng khoahọc và công nghệ hiện đại. Thực tế đó luôn đòi hỏi và thúc đẩy nâng cao trình độ dântrí, trình độ nghề nghiệp cho lực lượng lao động và xã hội hóa tri thức khoa học. Từđó, trình độ nhận thức của mỗi cá nhân và của toàn xã hội cũng được nâng lên, làmcho khả năng điều chỉnh của đạo đức cũng biến đổi và phát triển theo chiều hướngtích cực. Sự biến đổi đó được biểu hiện ở tính duy lý cao hơn trong việc đánh giá, lựachọn những giá trị và chuẩn mực đạo đức. Mỗi người trong hoạt động của mình đãcó ý thức hơn trong việc tôn trọng pháp luật, có bản lĩnh hơn trong đấu tranh vì côngbằng và lẽ phải; biết trân trọng và hướng tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp. Có thể nói,việc chuyển sự điều chỉnh mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội với thói quentheo “lệ” và nặng về đạo đức sang điều chỉnh bằng pháp luật, đề cao tính nhân bảnlà một trong những chuyển biến quan trọng nhất trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, việchình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân là điều kiện để nâng cao ý thức đạođức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức của mỗi cá nhân, đồng thời là cơsở để phát triển đạo đức của xã hội.Chúng ta đã biết, cả pháp luật và đạo đức đều góp phần bảo vệ các giá trị chân chính,đều liên quan đến hành vi và đụng chạm đến lợi ích của con người và xã hội. Phápluật tham gia điều chỉnh quan hệ xã hội bằng những quy phạm, điều khoản quy địnhcác quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Các quy phạm pháp luật quy định chi tiết cáchành vi được phép và hành vi bị cấm đoán. Đồng thời, chúng còn xác định cụ thể cáccách cư xử lẫn những hình phạt sẽ áp dụng nếu chủ thể vi phạm. Ngoài ra, pháp luậtcòn thực hiện điều chỉnh mối quan hệ giữa con người và xã hội bằng sự bắt buộc,cưỡng chế từ bên ngoài. Trong khi đó, đạo đức lại điều chỉnh các mối quan hệ bằngdư luận xã hội, bằng sự giác ngộ và sự thôi thúc từ bên trong. Sự khác biệt nhưng lạithống nhất này là cơ sở để pháp luật và đạo đức bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Do vậy,có thể nói, pháp luật không những là công cụ để quản lý nhà nước, mà còn tạo môitrường thuận lợi cho sự hình thành và phát triển ý thức đạo đức.Thực tế những năm vừa qua ở nước ta cho thấy, hệ thống pháp luật và việc thi hànhpháp luật đã có những tác động rõ rệt đến đời sống xã hội. Những quy định trongHiến pháp, trong các luật và văn bản dưới luật luôn “đề cao tính nhân đạo và nhânvăn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của nhà nước mà nhân dân là chủ và do nhândân làm chủ”(3). Nói đúng hơn, đó là hệ thống pháp luật phục vụ cho việc thực thicác lợi ích cơ bản của con người, đặc biệt là lợi ích của người lao động. Vì vậy, cácnguyên tắc định hướng cho việc xây dựng nội dung của hệ thống pháp luật, như côngbằng, nhân đạo, vì sự phát triển tiến bộ của con người và xã hội,… cũng chính lànhững nguyên tắc đạo đức cơ bản mà nhân loại tiến bộ đã, đang và sẽ hướng tới. Cóthể nói, pháp luật sẽ góp phần rất lớn trong việc hình thành ý thức tôn trọng và chấphành những quy phạm chung, giúp con người có những hành vi ứng xử văn minh,phù hợp với chiều hướng phát triển tiến bộ của thời đại.Trong hệ thống văn bản pháp luật của nước ta, kể cả Hiến pháp, các bộ luật và vănbản dưới luật thường có nhiều quy phạm pháp luật ghi nhận những giá trị, nhữngchuẩn mực đạo đức. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Nghiêm trị mọihành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàumạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện”(4). Ngoài ra, các bộ luật, như Bộ luật hình sự, Bộluật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em,… đều đượcxây dựng trên cơ sở những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vìvậy, có thể nhấn mạnh rằng, pháp luật vừa là công cụ hữu hiệu trong việc bảo tồnnhững giá trị truyền thống, vừa góp phần bồi đắp nên những giá trị mới, trong đó cóý thức đạo đức.Việt Nam vốn là một nước kém phát triển, lại đang chuyển sang xây dựng nền kinhtế thị trường. Trong điều kiện như vậy, sự ít hiểu biết về pháp luật của một bộ phậnnhân dân cùng với những bất cập của hệ thống pháp luật đã dẫn đến tình trạng viphạm kỷ cương xã hội, coi thường pháp luật. Nạn tham nhũng và các hành vi làm ănbất lương, vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật đang ngày càng gia tăng. Nhữngbiểu hiện xuống cấp và suy thoái đạo đức, đặc biệt là “ở một bộ phận không nhỏ cánbộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền” đang là nỗi bất bình củatoàn xã hội. Thực tế nhức nhối đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó cónguyên nhân do pháp luật chưa đầy đủ hoặc thiếu chặt chẽ và việc thi hành pháp luậtcòn chưa nghiêm, chưa công bằng. Trong bối cảnh như vậy, luật pháp cần phải tỏ rõsức mạnh của mình để lập lại trật tự, kỷ cương. Bởi lẽ, “nếu đạo lý không đủ mạnhđể thuyết phục thì pháp lý phải ra tay. Nếu dư luận xã hội chưa đủ độ để lên án thìluật pháp phải kết án”(5).Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã nỗ lực trong việc thanh tra, khám phávà đưa ra xét xử công khai nhiều vụ trọng án, kiên quyết trừng trị thích đáng nhữngkẻ phạm tội, thu lại cho đất nước một lượng lớn tài sản. Việc làm đó không nhữngđược dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ cái đúng, cái thiện, lên án cái sai, bài trừ cáiác, mà còn chứng tỏ vai trò vô cùng quan trọng của luật pháp trong việc bảo vệ nềnđạo đức và lành mạnh hóa đời sống xã hội. Có thể nói, trong tiến trình đổi mới đấtnước, pháp luật đã góp phần đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, duy trì và tạo đượcmột số chuyển biến khả quan về mặt xã hội, góp phần không nhỏ trong việc củng cốtiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thế vàlực đưa nước ta từng bước hội nhập với thế giới. Chúng ta cũng đang từng bước xâydựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống luật pháp cho phù hợp với tình hình vànhiệm vụ mới. Nhiều văn bản pháp luật và dưới luật được ban hành và đang đi vàocuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Điều đó càng khẳng định mộtthực tế là, nếu như pháp luật ngày một hoàn thiện hơn, hoạt động tuyên truyền phápluật được phổ biến rộng rãi hơn và việc thực hiện ngày càng nghêm minh hơn thì ýthức pháp luật sẽ được nâng cao hơn, sự định hướng hành vi cho mọi công dân cũngsẽ tốt hơn.Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống pháp luật của Nhà nước ta vẫn còn thiếu những quyđịnh cần thiết trong lĩnh vực quản lý kinh tế và các quy định về quyền cơ bản củacông dân. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được chú trọng nếu như không nóilà còn bị xem nhẹ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành luật của cáccơ quan chức năng còn nhiều bất cập; những kinh nghiệm xây dựng hệ thống phápluật và quản lý xã hội bằng pháp luật còn nhiều hạn chế. Tâm lý tiểu nông, thói quencủa người sản xuất nhỏ làm cho nhiều người còn mang nặng tư tưởng “phép vua thualệ làng”. Điều đó lý giải tại sao trong đời sống xã hội vẫn còn không ít người chưa cóthói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trước đây, lúc sinh thời,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: pháp luật không phải là để trừng trị conngười, mà là công cụ bảo vệ, thực hiện lợi ích của con người. Đáng tiếc là, ở nước ta,vẫn còn một bộ phận dân chúng coi pháp luật là sự trói buộc mình nên đã có tâm lýtrốn tránh pháp luật. Thực tế đó cũng làm cho việc thực thi pháp luật càng trở nênphức tạp hơn và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, đội ngũ cán bộtrực tiếp thực thi luật pháp chưa thực sự công tâm, nghiêm minh, gương mẫu trongviệc chấp hành pháp luật và tình trạng pháp luật bị buông lỏng đã tạo điều kiện chonhững hiện tượng phản đạo đức xuất hiện, gây ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng cácquan hệ xã hội lành mạnh và tiến bộ.Pháp luật không loại trừ một ai và không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Đứng trướcpháp luật thì mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Pháp luật là côngcụ hữu hiệu để quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi của con người theo hướng ngănchặn, đẩy lùi cái xấu, cái ác và khuyến khích, nâng đỡ, phát huy cái tốt, cái thiện vốncó trong mỗi con người. Việc thực thi pháp luật là nhằm xây dựng một xã hội có trậttự, kỷ cương, văn minh, tiến bộ vì con người và cho con người. Với quan niệm nhưvậy, pháp luật và việc thực thi pháp luật là môi trường nuôi dưỡng và phát triển các giátrị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức.Công cuộc đổi mới ở nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phải tăngcường hơn nữa vai trò của pháp luật. Việc nâng cao vai trò, hiệu quả của pháp luậtkhông chỉ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương xã hội, mà còn tạo môi trường thuận lợi choviệc hình thành và phát triển ý thức đạo đức mới. Để làm được điều đó, đòi hỏi phảitiến hành một cách đồng bộ nhiều biện pháp quan trọng.Trước hết, cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò của phápluật trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhận thức đầy đủvấn đề này là một quá trình khó khăn và lâu dài. Trải qua thực tiễn xây dựng chủnghĩa xã hội, Đại hội VIII của Đảng đã nhấn mạnh rằng, cần phải “tăng cường phápchế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quản lý xã hộibằng pháp luật”(6). Gần đây, Đại hội X của Đảng đã khẳng định rằng, chúng ta cần“Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảmnguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước làthống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyềnlập pháp, hành pháp và tư pháp”(7). Điều đó cho thấy, việc xây dựng và từng bướchoàn thiện nhà nước pháp quyền đang trở thành vấn đề thực sự có ý nghĩa cấp báchtrong điều kiện và yêu cầu phát triển mới của đất nước. Bởi vì, đây là vấn đề khôngnhững góp phần tăng cường cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền làm chủcủa mình, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và nuôi dưỡng ý thứcđạo đức mới.Thứ hai, chúng ta cần phải xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống pháp luật.Phương châm chỉ đạo của Đảng ta là: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụthể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật”(8). Vấn đề này có liên quanchặt chẽ với việc nghiên cứu các giá trị, đặc biệt là các giá trị truyền thống. Thôngqua quá trình đó, chúng ta có thể lựa chọn các chuẩn mực, các giá trị phù hợp để luậthóa chúng, biến thành những quy phạm chung của xã hội mà mỗi công dân đều cónghĩa vụ thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh. Có thể nói, đây là vấn đề có ý nghĩa quantrọng và thực sự cấp bách trong quá trình xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh ởnước ta hiện nay.Thứ ba, để nâng cao vai trò và hiệu quả của hệ thống pháp luật, ngoài các biện pháptrên, cần phải quan tâm đến chất lượng của các cơ quan làm luật và đội ngũ cán bộthực thi pháp luật. Thực tế những năm vừa qua cho thấy, đội ngũ cán bộ trực tiếpthực thi pháp luật không những còn thiếu và yếu về năng lực, thiếu ý thức tráchnhiệm, mà còn thiếu cả cái tâm của con người. Đã có không ít trường hợp cán bộ lợidụng chức vụ, quyền hạn làm những việc trái với chính sách và pháp luật, xử lýkhông nghiêm những trường hợp vi phạm, thậm chí chính bản thân họ cũng vi phạmpháp luật. Do vậy, việc nâng cao chất lượng của các cơ quan này cũng như xây dựngđội ngũ cán bộ thực thi pháp luật đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hộicủa đất nước đang là đòi hỏi cấp bách hiện nay.Thứ tư, để tăng cường vai trò của pháp luật thì việc thực thi pháp luật phải nghiêmminh, công bằng. Đứng trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng cả về quyền vànghĩa vụ. Tất cả mọi hành động vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm khắc.Trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng, hiệu lực của pháp luật chỉ cóđược khi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thực thi pháp luật, về phía nhànước, việc tổ chức thực hiện phải nghiêm minh, thưởng phạt phải rõ ràng; về phíacông dân, tất cả mọi người không loại trừ ai đều có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiệnđúng pháp luật, có ý thức tôn trọng pháp luật.Thứ năm, cần tổ chức tốt việc đưa pháp luật vào đời sống thông qua hoạt động giáodục pháp luật. Bởi vì, một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh vẫn chưa thể đem lại hiệuquả cao nếu những quy định của nó không được mọi người biến thành hành độngtrong thực tế. Trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: việc công bố đạoluật chưa phải là đã xong, mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiệnđược tốt. Theo Người, việc giáo dục pháp luật là một trong những “công đoạn” hếtsức quan trọng. Nó không chỉ giúp nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, mà còntạo ra khả năng hình thành những nhu cầu, tình cảm, những chuẩn mực mới; đồngthời, góp phần củng cố ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm đạo đức; ngăn chặn các biểuhiện xâm phạm lợi ích chính đáng của người khác; khuyến khích những hành vi hợppháp và hợp đạo lý.Ngoài ra, để tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành ý thức đạo đức, cần phảiđẩy mạnh hơn nữa các chương trình kinh tế – xã hội, như xoá đói giảm nghèo, tạocông ăn việc làm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; phải khắc phục những thiếu sóttrong các chính sách quản lý kinh tế – xã hội; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các vănbản pháp luật cho phù hợp với yêu cầu của đất nước và bối cảnh quốc tế. Mặt khác,cũng cần phải tăng cường hơn nữa lực lượng, phương tiện, kinh phí cho các cơ quanbảo vệ pháp luật, xây dựng các cơ quan này thực sự trong sạch, vững mạnh.Tóm lại, muốn xã hội ổn định và ngày càng phát triển, cần phải có hệ thống pháp luậthoàn chỉnh và đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động của con người và của toàn xãhội. Sự hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật có ýnghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. Chính vì vậy, Đảngta khẳng định rằng, để góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế – xã hội, chúng taphải “hoàn chỉnh hệ thống pháp luật”, cụ thể là: “… tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạtđộng của Quốc hội, của Chính phủ, của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh cải cách hànhchính và cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực và hiệu quả các hoạt động lập pháp,hành pháp và tư pháp”(9). Đó là cơ sở xã hội, cơ sở pháp lý cho việc hình thành vàphát triển ý thức đạo đức mới trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiệnnay./.(*) Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.(1) G.Bandzeladze. Đạo đức học, t.1. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1985, tr. 177.(2) Phạm Thị Ngọc Trầm. Bước chuyển đổi và mối quan hệ giữa các giá trị “chân”và “thiện” trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Tạp chí Triết học, số 1,1995, tr.25.(3) Tô Huy Rứa. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tạp chí Cộng sản, số 22,2005, tr.24.(4) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Nxb Sự thật -Nxb Pháp lý, Hà Nội, 1992, tr.13.(5) Nhị Lê. Đạo lý. Tạp chí Cộng sản, số 13, 1999, tr.55.(6) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. NxbChính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.45.(7) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NxbChính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.125.(8) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Sđd.,tr.125.(9) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.Sđd.,tr.45.V.I.LÊNIN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐI TỪ TRỪU TƯỢNG ĐẾN CỤTHỂ NGUYỄN ANH TUẤN (*)Phát triển lý luận một cách sáng tạo luôn được V.I.Lênin coi là một trong nhữngnhiệm vụ hàng đầu. Dù bận với rất nhiều công việc thực tiễn – lãnh đạo công cuộcxây dựng chế độ xã hội mới ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười, ông vẫn dànhsự quan tâm thoả đáng cho việc luận chứng về phương diện lôgíc chương trình lýluận của chế độ xã hội mới. Buộc phải hiểu một cách cụ thể về xã hội tương lai đểbiến chương trình lý luận này thành hiện thực, trong lúc mới chỉ có mầm mống củachủ nghĩa cộng sản, V.I.Lênin đã nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản không phải từ việcvạch ra xuất phát điểm ở hiện thực cùng cấp với nó, mà ở hiện thực mới chỉ bắt đầuxuất hiện những mầm mống yếu ớt của tương lai. Chính cách tiếp cận này đã giúpông phát hiện ra điểm khởi đầu lý luận và thực tiễn cộng sản chủ nghĩa và qua đó,đã phát triển phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể mà Hêghen và C.Mác đã xâydựng. Trong bài viết này, tác giả đã làm rõ cống hiến lý luận đó của V.I.Lênin.Vấn đề xác định khởi điểm của phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể trên bìnhdiện lý thuyết đối với các hệ thống đã hình thành và đang trong quá trình sinh thànhlà hết sức quan trọng. Với suy nghĩ đó, trong bài viết này, trên cơ sở phân tích nhữngchỉ dẫn của V.I.Lênin về cách thức xây dựng xã hội mới ở nước Nga sau Cách mạngtháng Mười, chúng tôi cố gắng luận chứng cho tính hiệu quả cao của việc lựa chọnđúng khởi điểm nghiên cứu theo phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể đối vớiviệc xây dựng mô hình lý thuyết của một hệ thống đang hình thành và đối với hoạtđộng thực tiễn của chủ thể tự giác.Chúng ta đều biết, chỉ với một thời gian ngắn sau Cách mạng tháng Mười, V.I.Lêninkhông thể chuyên tâm vào việc nghiên cứu lôgíc học. Nhưng, cuộc Cách mạng nàyvà sự bắt đầu hình thành hiện thực xã hội mới đã đặt ra trước ông nhiệm vụ phải giảiquyết nhiều vấn đề khoa học hoàn toàn mới, trong đó có cả những vấn đề thuộc vềlôgíc học. Cái mới chỉ vừa nảy sinh, cái cũ còn ngự trị khắp nơi, và theo cách nói củaV.I.Lênin, hiện thực xã hội còn “mờ ảo”, “chưa rõ ràng”, “đa chiều kích”, “lá mặt látrái”… Trong bối cảnh đó, dù phải cố gắng suy ngẫm lý luận về những nhiệm vụ cụthể đang đặt ra trước xã hội Xô viết, V.I.Lênin vẫn quan tâm nhiều đến việc luậnchứng về phương diện lôgíc cho chương trình lý luận của chế độ xã hội mới. Và, tiếntrình giải quyết những nhiệm vụ thuần tuý thực tiễn, V.I.Lênin đã vạch ra sự phụthuộc trực tiếp của nó vào việc giải quyết những nhiệm vụ lý luận. Có thể thấy chỉdẫn của ông về sự phụ thuộc của thực tiễn vào lý luận ở luận điểm sau đây: “Chínhtrong việc chấp hành những nhiệm vụ sơ đẳng đó mà chúng ta thường hay gặp nhữngtrở ngại. Xét về phương diện lịch sử, thì điều đó không có gì đáng lo ngại cả, vì trongviệc xây dựng những hình thức mới, đến nay chưa từng biết, cần phải dành một thờigian nhất định để vạch kế hoạch tổ chức chung, kế hoạch này sẽ phát triển trong quátrình công tác”(1).Sự phát triển xã hội loài người ở các giai đoạn trước xã hội chủ nghĩa được đặc trưngbởi sự hiện hữu của cái chung trong chính hiện thực, nhưng đối với sự nghiệp xâydựng xã hội chủ nghĩa – cộng sản chủ nghĩa thì cái chung đó mới chỉ có dưới dạng kếhoạch, cương lĩnh, viễn cảnh xa xôi do sự nghiệp sáng tạo tương lai mang lại. Hiệnthực xã hội từ chỗ phát triển tự phát bắt đầu trở thành sự hiện thực hoá của chươngtrình lý luận. Vì thế, nếu đối với C.Mác, việc suy ngẫm về hiện thực xã hội, về cơbản, là sự suy ngẫm về cái đã hiện diện, thì nhiệm vụ của V.I.Lênin phức tạp hơn.Cần phải hiểu, việc diễn đạt được dưới dạng khái niệm một tương lai còn xa là đểgiải quyết những nhiệm vụ thực tiễn gần gũi, sơ đẳng. Chương trình lý luận xây đắptương lai xuất hiện không đơn giản từ mong muốn của con người. Nó cần phải là sựtriển khai, “xoay vần” những yếu tố đặc thù nào đó của hiện thực xã hội đang có. Dovậy, chúng ta có thể diễn đạt cách tiếp cận như thế của V.I.Lênin với việc xác địnhxuất phát điểm của lý thuyết bằng chính những lời mà ông đã viết ra trước đótrong Bút ký triết học: “Phải rút ra những phạm trù (mà không phải lấy ra một cáchđộc đoán hay máy móc)…, xuất phát từ những cái cơ bản đơn giản nhất… (khônglấy những cái khác) – ở đây, trong những phạm trù đó “toàn bộ sự phát triển là nằmtrong mầm mống đó”(2).Như vậy, có thể nói, sự khác biệt lôgíc giữa chương trình lý luận nhằm sáng tạo rachủ nghĩa cộng sản với các lý luận khác, trước hết là ở chỗ, nó không là và không thểlà sự khái quát giản đơn các dữ kiện. Nói chung, nó không thể là sự tổng kết kháiquát. Nó là sự rút ra một cách lý luận từ những “viên gạch”, “chất liệu”, cơ sở, tếbào, yếu tố, mầm mống, bào thai đã được xác định nghiêm ngặt, được phân tách rạchròi nào đó của cái mới.Cả Hêghen lẫn C.Mác đều hiểu sự tồn tại của cái thấp trên cơ sở của cái cao như sau:“Giải phẫu học về con người là cái chìa khoá cho giải phẫu học về con khỉ. Ngượclại, người ta chỉ có thể hiểu được những dấu hiệu báo trước cái cao hơn trong cácloại động vật cấp thấp khi người ta biết được bản thân cái cao hơn đó”(3). CònV.I.Lênin thì buộc phải đi theo đường khác. Ông cần phải hiểu một cách cụ thể về xãhội tương lai, trong lúc mới chỉ có “cái thấp”, mới chỉ có những mầm mống của chủnghĩa cộng sản để sau đó, biến chương trình lý luận này thành hiện thực.Trong Tư bản, C.Mác đã khẳng định: “Nghiên cứu một cơ thể đã phát triển thì dễhơn là nghiên cứu một tế bào của cơ thể đó”(4). Còn V.I.Lênin thì buộc phải bắt đầunghiên cứu chủ nghĩa cộng sản không phải từ việc vạch ra xuất phát điểm, “cái tếbào” từ hiện thực cùng cấp với nó, mà từ hiện thực mới chỉ bắt đầu sinh ra nhữngmầm mống hết sức yếu ớt của tương lai. Điều đó đã buộc V.I.Lênin phải đi conđường phức tạp hơn nhiều, nhưng là duy nhất có thể có về mặt lôgíc trong nhữngđiều kiện mới.Đi theo con đường này, V.I.Lênin đã phát hiện ra trong “ngày thứ bảy cộng sản”cáicơ sở, bước khởi đầu, điểm xuất phát của lý luận và thực tiễn cộng sản chủ nghĩa. Sựphân tích về “ngày thứ bảy cộng sản” đã cho phép V.I.Lênin phân biệt được chủnghĩa cộng sản với chủ nghĩa xã hội một cách sâu sắc và đầy đủ hơn. Nếu như ở Đạihội VII (3 – 1918) của Đảng Bônsêvích Nga, V.I.Lênin còn cho là không thể nêu ramột cách khá đầy đủ những đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản bởi khi đó, còn chưacó “chất liệu” mà từ đó, “hình thành lên chủ nghĩa cộng sản”(5), thì tại Hội nghịĐảng lần thứ VIII (12 – 1919), ông đã nêu được đặc trưng đó. Điều hết sức quantrọng là, V.I.Lênin đã “rút thẳng” đặc trưng đó từ sự phân tích về “ngày thứ bảy cộngsản”(6).V.I.Lênin đã gắn “ngày thứ bảy cộng sản” với xã hội cộng sản phát triển, “rút ra” xãhội đó từ “ngày thứ bảy cộng sản”. Không chỉ thế, ông còn nhìn thấy ý nghĩa vĩ đạinhất của những “ngày thứ bảy cộng sản” đó là ở chỗ, chúng là sự nghiệp của lý trí vàkhát vọng của chính công nhân, là sự sáng tạo tự giác của họ. Thế giới mới đang xuấthiện với những quy luật phát triển đặc thù khi cuộc sống trở thành sản phẩm sáng tạocó ý thức của trí tuệ và của cánh tay con người được phản ánh trong chúng. Có thểnêu đặc trưng, mô tả quá trình “rút ra” đó một cách đơn giản nhất bằng các khái niệmcủa lý thuyết về phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể. Theo nghĩa đó, điều đángchú ý là việc V.I.Lênin chuyển từ việc sử dụng các thuật ngữ “cơ sở”, “vật liệu”, “viêngạch”, “phần tử” để diễn đạt xuất phát điểm của cách hiểu cụ thể về xã hội cộng sảnsang sử dụng các thuật ngữ “khởi đầu”, “mầm mống”, “sáng kiến”, “phôi thai”, “bướcđầu tiên”. Vậy, vấn đề ở đây là gì?Chủ nghĩa cộng sản đang còn là cái phải xây dựng trước mắt, cả về mặt lý luận lẫnthực tiễn. Với tư cách nhà khoa học thực thụ, V.I.Lênin không thể lấy “ngày thứ bảycộng sản” làm phần tử, cơ sở, tế bào của các hình thái cộng sản chủ nghĩa phát triểnđể gán ép cho hiện thực xã hội. Giả định, “ngày thứ bảy cộng sản” trở thành yếu tốcủa chủ nghĩa cộng sản phát triển đã là sự trừu tượng “quá mức”, là cái giáp ranh vớiảo tưởng trống rỗng. V.I.Lênin không thể đưa ra một giả định như vậy. Do vậy, khiđó, một cách tất yếu, ông phải ghi nhận chỉ một thời đoạn trong sự mô tả lôgíc về“ngày thứ bảy cộng sản” – đó chính là thời đoạn khởi đầu, là xuất phát điểm.Chúng ta hãy so sánh cơ sở (khởi điểm) của phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thểmà ở Hêghen là tồn tại, ở C.Mác là hàng hoá và ở V.I.Lênin là “ngày thứ bảy cộngsản”.Trước hết, chúng ta thấy ở đây đã có sự thay đổi về đối tượng nghiên cứu. Khởi điểmở Hêghen – tồn tại trống rỗng – là sản phẩm của tinh thần tư biện, của hoạt động lýluận thuần tuý và được thực hiện không phải bởi con người như là chủ thể, mà làthông qua con người, bằng con người như là công cụ của tinh thần. Và, Hêghen đãghi lại dưới dạng bị tha hoá tính chất sáng tạo của hoạt động tinh thần ở con người.Khởi điểm ở C.Mác – hàng hoá – cũng là sản phẩm của hoạt động con người, đượccon người biến thành cái không còn phụ thuộc vào mình, thù địch với mình và trở lạinô dịch chính mình. Đó cũng là sản phẩm tự tha hoá của con người. Còn với “ngàythứ bảy cộng sản”, V.I.Lênin đã ghi lại khởi điểm này như là sự vượt bỏ mọi loạihình tha hoá. Đó là một thời đoạn của hoạt động sáng tạo toàn diện ở con người. Đặcthù, bản chất của hoạt động xã hội mới về chất đều “tập trung” trong nó. Lần đầu tiêntrong lịch sử, hoạt động xã hội trở thành sáng tạo, thành sự tạo lập tương lai một cáchtự giác, là “sự triển khai” có ý thức, là mầm mống của tương lai trong hiện tại.Trong xã hội tiền cộng sản chủ nghĩa, với tính thiếu sáng tạo trong sự phát triển xãhội của con người thì mục đích, tương lai trùng với quá khứ; còn kết quả thì đã đượccho từ trước và coi như là mục đích. Với tính chất sáng tạo trong tiến bộ xã hội củacon người thì thực tiễn là sự hiện thực hoá chương trình lý luận. Viễn cảnh khôngcòn là sự di chuyển giản đơn quá khứ và hiện tại vào tương lai. Nói cách khác, sựsáng tạo không thể được thực hiện như là chức năng của các kết quả hoạt động quákhứ.Như vậy, có thể nói, khởi điểm ở V.I.Lênin khác về chất so với ở Hêghen, cũnggiống như tự hoạt động, tự khai triển, tự khẳng định khác với tự tha hoá. Chỉ có việccả hai khởi điểm này đều là kết quả của hoạt động sáng tạo là điểm chung của chúng.“Ngày thứ bảy cộng sản” với tư cách sự kiện hoạt động được ý thức cũng khác vềchất với hàng hoá vốn là kết quả tự phát của sự phát triển xã hội của con người.Điểm chung của cả hai ở đây là, chúng đều là những sự kiện thực của hiện thực xãhội, những sự kiện của hoạt động kinh tế thực tiễn của con người. Nhưng, nếu đốivới hàng hoá, tính chất kinh tế là hình thái tồn tại tất yếu của nó, thì đối với “ngàythứ bảy cộng sản” – đó có vẻ là ngẫu nhiên hơn là tất yếu, hơn là quy luật. Theo đó,có thể nói, điểm khởi đầu ở V.I.Lênin, trên một bình diện nào đó, là tổng hợp cácđiểm khởi đầu ở Hêghen và ở C.Mác.Về mặt nội dung, có thể ghi nhận hai điểm đặc trưng của “ngày thứ bảy cộng sản” là:1) tính chỉnh thể của con người, sự thủ tiêu do họ thực hiện tính tự phân tán thôngqua sản xuất vật chất, và 2) tính trực tiếp của mối liên hệ giữa con người và xã hội,tính đồng nhất của các quá trình phát triển của chúng.Phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể ở Hêghen và ở C.Mác được ứng dụng vớinhững thời đoạn “khách quan” của sự phát triển con người mà con người đặt giữamình với bản tính xã hội của mình, khoác thêm cho chúng những phẩm chất chủquan, đặt chúng đối lập với mình và thậm chí, còn bắt mình phải phục tùng chúng. ỞHêghen – đó là quá trình phát triển xã hội của văn hóa, của hoạt động tinh thần, củasản xuất tinh thần. Ở C.Mác – đó là quá trình phát triển các năng lực sản xuất của conngười, là hoạt động sản xuất vật chất của họ. Còn trong “ngày thứ bảy cộng sản”,V.I.Lênin thấy ẩn sau tất cả những yếu tố trung gian là tính đồng nhất của con ngườivới xã hội. Văn hóa vật chất và tinh thần con người đối với họ trở thành quá “trongsuốt” đến độ họ nhìn thấy chính mình trong đó và thông qua đó, bắt đầu đánh đồngnó với mình, với quá trình tự phát triển, tự hoàn thiện của mình. Quá trình nắm bắtvăn hóa vật chất và tinh thần đã vươn xa tới mức mà sự chú ý của con người đãkhông còn dừng lại ở thời đoạn trung giới như vốn có ở sự phát triển của nó, mà cònvượt tiếp. Tất cả các lĩnh vực hoạt động người ở V.I.Lênin đều được hiểu như là cáchình thái tồn tại hiện hữu bên ngoài của con người.Theo C.Mác, xã hội đối kháng được đặc trưng bởi nguyên tắc phát triển mình bằngcách phát triển giới tự nhiên bên ngoài(7). Còn trong “ngày thứ bảy cộng sản”, theoV.I.Lênin, chính con người trở thành “đối tượng” cơ bản của họ. Bởi thế, sự thay đổicon người bởi chính con người đồng thời cũng là việc con người tự làm thay đổi bảntính xã hội và sản xuất – vật chất bên ngoài của mình. Trong khi làm thay đổi bảntính riêng của mình, con người như vậy cũng làm biến đổi cả tự nhiên nói chung.V.I.Lênin đã ghi nhận việc con người làm đồng nhất sự phát triển xã hội của mìnhvới quá trình tự phát triển như sau: “Việc tổ chức những ngày thứ bảy cộng sản, dosáng kiến của chính anh em công nhân đặt ra, có một ý nghĩa thật hết sức to lớn vềmặt ấy. Rõ ràng đó chỉ mới là một bước đầu, nhưng là một bước đầu có tầm quantrọng vô cùng to lớn. Đó là bước đầu của một cuộc cách mạng khó khăn hơn, căn bảnhơn, triệt để hơn, quyết định hơn là việc lật đổ giai cấp tư sản, vì đó là một thắng lợiđối với bệnh thủ cựu của chúng ta, đối với tình trạng lơi lỏng của chúng ta, đối vớibệnh ích kỷ tiểu tư sản của chúng ta, đối với những tập quán mà chủ nghĩa tư bản tệhại đã để lại cho công nhân và nông dân. Khi nào thắng lợiấy được củng cố, thì lúcđó, và chỉ lúc đó, mới tạo ra được kỷ luật xã hội mới, kỷ luật xã hội chủ nghĩa; lúcđó, và chỉ có lúc đó, chủ nghĩa tư bản mới không thể ngóc đầu dậy được, và chủnghĩa cộng sản mới thật sự là vô địch”(8).Như vậy, theo V.I.Lênin, “ngày thứ bảy cộng sản” – đó là khởi đầu của hoạt động đạichúng sáng tạo xã hội, khi chính quần chúng nhân dân sáng tạo ra lịch sử. Thành tốcơ bản của sự sáng tạo là việc nó dựa trên cơ sở của sự tạo lập bởi chủ thể sáng tạo rachính mình. Sáng tạo là sự tạo lập cái mới về chất và vì thế, mỗi hành vi sáng tạo, ởmột nghĩa nào đó, là đi ngược lại cái hiện tồn. Với quan niệm này, ông đã đặc biệtnhấn mạnh “tính cá biệt”, “tính yếu ớt”, “tính hiếm hoi” của “ngày thứ bảy cộng sản”so với hiện thực xã hội mà khi đó, đang tồn tại tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Vớiông, “ngày thứ bảy cộng sản” là “những mầm chồi yếu ớt” và chúng vẫn còn “yếu vôcùng, là “hiện tượng vô cùng nhỏ bé”, là “những mầm mống hãy còn rất non yếu”, là“một cái gì đó hoàn toàn mới… đi ngược hẳn lại với tất cả các quy tắc cũ tư bản chủnghĩa, một cái gì cao hơn xã hội xã hội chủ nghĩa đang chiến thắng chủ nghĩa tưbản”(9).Khi ghi nhận những đặc thù của “ngày thứ bảy cộng sản” và làm cho chúng trở thànhxuất phát điểm của việc xây dựng chương trình lý luận tạo lập chủ nghĩa cộng sản, vềthực chất, V.I.Lênin đã nêu ra tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho việc lựa chọn chất liệunghiên cứu.Đối với Hêghen và C.Mác, tiêu chuẩn như thế là tính quảng đại, tính điển hình, tínhthông thường, “sự tĩnh tại” của hiện tượng xã hội này hay khác. Trong Bút ký triếthọc, V.I.Lênin vẫn còn xác định khởi điểm như là cái “đơn giản nhất, quen thuộcnhất, thông thường nhất”, “cơ bản nhất”, “chung nhất”, cái thường gặp đến hàngnghìn triệu lần”(10). Nhưng, sau này, tiêu chuẩn lựa chọn đối với ông lại là cái mớivề chất, cái mang tính phôi thai, hiếm hoi, tính cá biệt và v.v..C.Mác đặt cho mình nhiệm vụ không chỉ “giải thích”, mà còn “cải tạo” thế giới; môtả thế giới cũ để biến đổi nó, giải thích thế giới ấy để xoá bỏ nó và dự định mộtchương trình xây dựng thế giới mới. Chương trình xây dựng thế giới mới đượcC.Mác rút ra một cách lôgíc từ sự phân tích cấu trúc của xã hội tư bản chủ nghĩađương thời, còn việc xây dựng xã hội mới được ông coi như là mục đích, và đó là cáiđã quyết định toàn bộ hoạt động lý luận của ông. Tính chất mới về chất của hoạtđộng xã hội cộng sản chủ nghĩa đã buộc V.I.Lênin mô tả không phải là cấu trúc sựphát triển xã hội của con người đương đại, mà là cấu trúc của xã hội mới đang đượctạo ra; đồng thời buộc ông phải giải thích quá trình tạo lập tương lai xa và gần.Việc phát hiện ra “ngày thứ bảy cộng sản” như là phôi thai của chủ nghĩa cộng sảnkhông chỉ là điểm khởi đầu của sự dịch chuyển mang tính phạm trù trong tư tưởngcủa V.I.Lênin. Trong Bàn về chế độ hợp tác xã, V.I.Lênin viết: “Chúng ta buộc phảithừa nhận là toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về cănbản”(11). Thiết nghĩ, việc nghiên cứu sự thay đổi căn bản đó về các quan điểm triếthọc – xã hội của V.I.Lênin sẽ mang lại những khám phá khoa học mới.r* Tiến sĩ, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại họcQuốc gia Hà Nội.(1) V.I.Lênin. Toàn tập, t. 37. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr. 490.(2) V.I.Lênin. Sđd., t. 29, tr. 103.(3) C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t. 46, ph. 1. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,1998, tr. 71.(4) C.Mác và Ph.Ăngghen. Sđd., t. 23, tr. 16.(5) V.I.Lênin. Sđd., t. 36, tr. 83.(6) Xem: V.I.Lênin. Sđd., t. 40, tr. 38 – 44.(7) Xem: C. Mác và Ph. Ăngghen. Sđd., t. 23, tr. 266.(8) V.I.Lênin. Sđd., t. 39, tr. 5-6.(9) V.I.Lênin. Sđd., t. 40, tr. 42.(10) V.I.Lênin. Sđd., t. 29, tr. 360, 380.(11) V.I.Lênin. Sđd., t. 45, tr. 428. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NỀN VĂN HOÁ, VĂN MINH TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU TỪ CÁCH TIẾP CẬN TRIẾT HỌC NGUYỄN TẤN HÙNG (*) Trong bài viết này, khi chỉ ra bản chất của những mâu thuẫn giữa các nền văn hoá, văn minh; sự khác nhau giữa tôn giáo và văn minh; nguyên nhân của sự xung đột giữa các tôn giáo, sắc tộc, giữa các cộng đồng dân tộc, tác giả đã đi đến khẳng định rằng, sự phát triển của văn hoá, văn minh không những không làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các cộng đồng xã hội, mà trái lại, còn là điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Giải quyết mối quan hệ giữa các nền văn hoá, văn minh trong bối cảnh toàn cầu hoá đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu luôn cần đến cách tiếp cận triết học, bởi chính cách tiếp cận này cho chúng ta thấy được cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của một quá trình – tiếp thu những thành tựu văn hoá, văn minh nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 1. Thực chất mâu thuẫn giữa các nền văn hóa, văn minh Giữa các nền văn hóa, văn minh khác nhau thường có những mâu thuẫn nhất định. Bản chất của những mâu thuẫn này nằm ở sự khác biệt về quan niệm sống, đạo đức, phong tục, tập quán, tín ngưỡng… Mỗi dân tộc thường có khuynh hướng bảo vệ nền văn hóa lâu đời của mình, chống lại sự xâm nhập của các yếu tố văn hóa ngoại lai. Chẳng hạn, một số tổ chức tôn giáo thế giới không chịu từ bỏ ý đồ quốc tế hóa tổ chức tôn giáo của mình đã bất chấp những thủ đoạn hèn hạ để bành trướng tôn giáo, thậm chí dùng sự mua chuộc bằng vật chất, vì thế nhiều nhà nước đã có những biện pháp nhất định để phát triển tín ngưỡng dân tộc, chống lại sự xâm lăng tôn giáo từ bên ngoài. Trước sự xâm nhập từ mặt trái của luồng văn hóa độchại vào đời sống cộng đồng các dân tộc thông qua mạng internet, thông qua dukhách, các quốc gia châu Á, trong đó có những quốc gia thuộc văn hóa Trung – Ấn,các quốc gia Hồi giáo đang có những biện pháp nhất định để đối phó, nhất là đốivới cái gọi là “cuộc cách mạng tình dục” xuất phát từ phương Tây.Mới thoạt nhìn thì có vẻ như những nền văn hóa, văn minh của thế giới đều đại diệncho những tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Văn minh phương Tây là văn minh Kitôgiáo, văn minh Ấn Độ là văn minh Ấn giáo, văn minh Trung Hoa là văn minhKhổng giáo, văn minh Ảrập là văn minh Hồi giáo, v.v.. Các tôn giáo này có sự đốilập nhau không thể điều hòa được nên giữa các nền văn minh cũng có mâu thuẫnkhông thể giải quyết được bằng con đường hoà bình và do vậy, tất yếu sẽ có “đụngđộ” bạo lực.Thực ra, tôn giáo và văn minh là những cái khác nhau. Mặc dù những nền vănminh thường gắn liền với những tín ngưỡng, tôn giáo nhất định, nhưng điều đóchỉxảy ra trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Văn minh không xuất phát từ tôngiáo, mà từ sự phát triển của lực lượng sản xuất và khoa học, kỹ thuật. Ở nhữngquốc gia, châu lục khác nhau, những cộng đồng người đã xây dựng những nền vănhóa, văn minh của mình trong điều kiện họ đang có những tín ngưỡng, tôn giáo nhấtđịnh, chứ không phải là những tín ngưỡng, tôn giáo này là nguyên nhân sinh ranhững nền văn minh đó.Chính vì thế, trong những thế kỷ gần đây, người ta đã nhận thấy một cách rõ ràngrằng, sự phát triển của các nền văn minh từ Tây sang Đông đều có khuynh hướngngày càng tách ra khỏi ảnh hưởng nhất định của tôn giáo. Các nước Tây Âu cùngvới các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XVII, XVIII ở Anh, Pháp đã lật đổ sự thốngtrị của tôn giáo, đưa loài người thoát khỏi đêm trường Trung cổ. Các cuộc cáchmạng tư sản và sau đó là các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã lần lượt thay thếcác nhà nước tôn giáo bằng các nhà nước trần thế. Ở một số nước châu Á theo Ấngiáo và Hồi giáo tuy vẫn còn nằm dưới sự thống trị của tôn giáo, nhưng cùng với sựphát triển của văn minh, nhân dân các nước này không ngừng đấu tranh để thoát ra.Chẳng hạn, Ấn Độ quyết tâm xây dựng một nhà nước trần tục. Mới đây, Quốc hộiNêpan đã hạn chế quyền lực của Quốc vương từng được coi là hiện thân của thầnVishnu, một trong ba vị thần quan trọng trong Ấn giáo. Ở Ảrập Xêút (Saudi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận