tiểu luận thực trạng bạo hành trẻ em

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (409.27 KB, 29 trang )

Đang xem: Tiểu luận thực trạng bạo hành trẻ em

GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là hạnh phúc gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, song đây
lại là đối tượng yếu thế, thiếu chủ động cần được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương
Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập , phát triển, tham gia và bảo vệ không bị
xâm hại,trong môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện không bị phân biệt
đối sử. Lợi ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu,bởi vì trẻ em liên quan
đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cộng đồng và của cả gia đình.
Trong quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành tựu to
lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên sự tác động ngược của quá
trình hội nhập kinh tế thế giới và đô thị hóa, sự chuyển đổi cơ chế quản lý và
định hướng kinh tế thị trường đã và đang làm thay đổi các mối quan hệ giữa
con người với con người và cũng là nơi làm nảy sinh các vấn đề xã hội.
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn xã hội cần sự quan tâm của cả
cộng đồng. Thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày
càng dã man hơn. Điều đáng buồn là không chỉ có người ngoài mà ngay cả
những người thân trong gia đình cũng có những hành vi bạo hành với các em.
Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra các biện
pháp để ngăn chặn, phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nạn bạo hành là
rất quan trọng. Đồng thời phải làm cách nào để sử lý thích đáng những đối
tượng làm tổn hại trẻ em và làm hoen ố truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam nói riêng và của toàn Châu Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng cao cả
trong mối quan hệ huyết thống.
Hiện tượng bạo hành trẻ em xuất hiện và bùng phát thành một hiện tượng,
vấn đề gây sốc, làm cả xã hội phải giật mình vì sự xuống cấp nghiêm trọng về
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 1
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
đạo đức của một bộ phận nhóm người đang tồn tại trong xã hội.Cùng đồng cảm,
đau xót trước nổi đau mà các em phải gánh chịu cũng như sự bất bình, căm
phẫn trước những hành động đi ngược lại với đạo đức và luật pháp.Vì vậy việc

tìm hiểu nạn bạo hành trẻ em không chỉ giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng
của mỗi cá nhân, gia đình và của cà cộng đồng trong việc bảo vệ và tạo điều
kiện cho trẻ em phát triển, mà còn thấy được những hậu quả do nạn bạo hành
gây ra từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Nhắm
đảm bảo quyền lợi, bảo vệ và tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Bởi
lẽ trẻ em là những mầm non tương lai, mầm non ấy phải được bảo vệ thì đất
nước mới phát triển toàn diện. Vì vậy tôi xin chọn vấn đề “ dư luận xã hội về
nạn bạo hành trẻ em ở Việt Nam hiện nay”
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích
Tìm hiểu thực trạng nạn bạo hành trẻ em đã và đang sảy ra trên toàn đất
nước.
Thấy được những hậu quả do nạn bạo hành trẻ em gây ra, ảnh hưởng của nó
đến sự phát triển của đất nước.
Từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá, và một số kiến nghị giải pháp để
phòng ngừa , giảm thiểu và ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Đảm bảo quyền lợi
cũng như điều kiện chăm sóc và phát triển tốt nhất cho trẻ em.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 2
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Để đạt được những mục đích đã đặt ra, thì cần phải thực hiện một số nhiệm
vụ cơ bản sau
Trước tiên, trong phần cơ sở lý luận cần phải làm rõ các khái niệm: trẻ em,
trẻ em bị bạo hành. Thông qua việc đọc sách báo, tra cứu mạng internet.
Phân tích thực trạng. hậu quả,và đưa ra những giải pháp cụ thể.
Tìm được tình huống cụ thể để phân tích và tìm hiểu hậu quả. Từ đó đề xuất
kiến nghị giải pháp chủ quan của bản thân.
3. Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
Ý nghĩa lý luận : việc nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề bạo hành trẻ em
có ý nghĩa lý luận quan trọng trong việc quan sát, nhìn nhận và đánh giá về tình

hình trẻ em bị bạo hành ở nước ta hiện nay
Ý nghĩa thực tiễn : có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực tế hiện nay. Qua
đó, giúp cho nhiều người góp tiếng nói chung vào cộng đồng xã hội, vì một xã
hội an toàn với trẻ em
4. Đối tượng nghiên cứu của dư luận xã hội
Vấn nạn bạo hành trẻ em ở nước ta hiện nay.
5. Khách thể nghiên cứu của dư luận xã hội
Những vấn đề liên quan đến vấn nạn bạo hành trẻ em
6.Phương pháp nghiên cứu
Trong bài nghiên cứu này tôi sử dụng phương pháp phân tích tư liệu có sẵn,
thống kê số liệu
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 3
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
7.Kết cấu của bài
Đề tài gồm 2 chương
Chương 1 : Lịch sử nghiên cứu về nạn bạo hành trẻ em.
Chương 2 : Dư luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em ở Việt Nam hiện nay.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 4
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 : LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ NẠN BẠO HÀNH TRẺ EM
1.1. Lịch sử nghiên cứu về nạn bạo hành trẻ em
Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, song đây lại là đối tượng yếu thế,
thiếu chủ động cần được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương . Nhà nước Việt Nam
rất quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Điều đó thể hiện ở việc nước
ta là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước
về quyền trẻ em, vào ngày 20/02/1990. Bên cạnh đó ta còn có Luật Bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật lao động, Luật hình sự tố tụng hình sự đều
quan tâm thích đáng đến quyền lợi trẻ em. Ngoài ra, nước ta đã xây dựng và
thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em ở các cấp. Mục tiêu quốc

gia về chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được bảo vệ đặc biệt còn được lồng ghép
vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của VN giai đoạn 2006 – 2010 làm cơ sở
để vận động nguồn ngân sách cho việc giải quyết các vấn đề bạo hành trẻ em ở
cấp quốc gia và địa phương Có thể nói, Việt Nam thừa nhận trẻ em được hưởng
mọi quyền cơ bản của con người thông qua hiến pháp, luật pháp, chính sách và
Việt Nam cũng không thiếu công cụ để bảo vệ trẻ em được phát triển toàn diện.
Tuy nhiên hiện trạng bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra. Hàng năm vẫn còn
những con số thống kê đau lòng về vấn đề bạo hành trẻ em. Theo TS Nguyễn
Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB&XH), mỗi năm
cả nước có khoảng 7.000 – 8.000 vụ bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em. Vậy
vấn đề nằm ở đâu? Phải chăng mầm mống nằm chính ngay trong môi trường
các em đang sinh sống ? hay từ nhà trường và gia đình ?
Theo đường dây nóng của Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em, mức độ xâm hại và
bạo lực trẻ em trong gia đình đã tăng gấp 3 lần, so với chục năm trước đây. Đây
chỉ là số liệu thống kê được, trong thực tế, số vụ việc bạo lực, ngược đãi trẻ em
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 5
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
còn cao hơn, song nhiều khi gia đình nạn nhân không khai báo, tố cáo đối tượng
vì mặc cảm, sợ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ
Bài nghiên cứu sẽ làm rõ các khái niệm “ dư luận xã hội”, “bạo hành”, trẻ
em…các loại bạo hành trẻ em
1.2. Một số khái niệm
1.2.2. Dư luận xã hội (DLXH) : có gốc chữ dịch theo tiếng Anh là Public
Opinion, được ghép bởi hai từ : Public : Công khai, công chúng và Opinion : ý
kiến, quan điểm.
Quan điểm của các nhà nghiên cứu Mĩ :
+Young định nghĩa: DLXH là sự phán xét XH của các cộng đồng tự ý thức
đối với các vấn đề có tầm quan trọng được hình sau khi có sự tranh luận công
khai (1923)
+ Warner định nghĩa: DLXH là kết quả được cấu thành từ sự phản ứng của

mọi người đối với các phát ngôn hoặc các câu hỏi nhất định dưới điều kiện của
một cuộc phỏng vấn.
+Childs định nghĩa: DLXH là tập hợp các ý kiến cá nhân ở bất kì đâu mà
chúng ta có thể tìm thấy.
Còn ở Việt Nam DLXH đồng nghĩa với công luận hay chính kiến xã hội.
Theo Chung Á -Nguyễn Đình Tấn : DLXH là một hiện tượng XH đặc biệt biểu
thị sự phán xét, đánh giá của quần chúng đối với các vấn đề mà XH quan tâm.
DLXH là sự phán xét đánh giá của các nhóm XH lớn và bền vững đối với
các vấn đề có ý nghĩa xã hội trong cuộc sống XH có động chạm đến các lợi ích
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 6
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
XH. Sự phán xét như vậy biểu thị thái độ đối với các sự kiện, hiện tượng của
đời sống XH.(Mấy vấn đề nghiên cứu DLXH .Ban tư tưởng –VHTW-1989).
Các định nghĩa, quan niệm được đưa ra trong các hoàn cảnh và thời kì lịch
sử khác nhau và mỗi nhà nghiên cứu lại có cách tiếp cận, quan điểm, định
hướng sử dụng khác nhau nên cách đưa ra định nghĩa của mọi người cũng khác
nhau .
Theo từ điển Xã hội học: Tập hợp các ý kiến của người dân về các chủ đề
của mối quan tâm công cộng, và sự phân tích những ý kiến này bằng các
phương pháp thống kê trong điều tra chọn mẫu được coi là DLXH.
Theo các nhà xã hội học: DLXH là một hiện tượng xã hội đặc biệt biểu thị
phán xét, đánh giá và thái độ của các nhóm XH đối với những vấn đề liên quan
đến lợi ích của các nhóm trong xã hội; DLXH được hình thành qua các cuộc
trao đổi, thảo luận.
Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá
của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính
thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự quan tâm của nhiều
người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.
Chuẩn mực xã hội là quy tắc điều chỉnh là thước đo hành vi của nhóm cá
nhân nhóm và được xã hội chia sẻ. Đó là những đòi hỏi mong muốn của xã hội,

là sự cụ thể hoá các giá trị xã hội, sự cụ thể hoá ở các nhóm khác nhau thường
không giống nhau. Chuẩn mực xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc .
Ở đây, dư luận xã hội trong trường hợp này là thái độ bất nình, phẫn nộ của
mọi người về hành vi bạo hành trẻ em một cách không chút tính người
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 7
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
1.2.2. Trẻ em : Khái niệm “Trẻ em“ là một khái niệm bao quát dành cho một
bộ phận công dân còn có sự hạn chế nhất định trong năng lực ứng xử và năng
lực pháp lý của bản thân . Khái niệm “Trẻ em” hiện nay và tồn tại ở hầu hết các
quốc gia trên thế giới. Trong đó có sự khác biệt nhất định đối với việc quy định
ngưỡng tuổi chính xác của trẻ em ở từng quốc gia, tuy nhiên mọi quan điểm đều
thống nhất quan điểm cho rằng trẻ em là đối tượng yếu thế, cần được chăm sóc,
bảo vệ và hưởng các quyền lợi tốt nhất để phát triển . Theo Công ước quốc tế về
quyền Trẻ em, ngay tại điều 1 đã nêu rõ rằng “Trẻ em là những người dưới 18
tuổi, trừ những trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em có quy định tuổi vị
thành niên thấp hơn”. Tại Việt Nam, theo luật BVCS&GDTE QH11 ngày 25
tháng 6 năm 2004 – điều 1 cũng quy định rằng: “Trẻ em quy định trong luật này
là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi” .
Nhìn dưới góc độ XHH: “Trẻ em là giai đoạn xã hội hóa mạnh nhất và là
giai đoạn đóng vai trò quyết định của việc hình thành nhân cách của mỗi con
người”.
Tuy văn bản luật của mỗi quốc gia trong văn kiện quốc tế có sự khác biệt nhất
định trong việc quy định tuổi của trẻ em. Nhưng tất cả đều thống nhất cho rằng
trẻ em là những người công dân còn nhỏ tuổi, cần được bảo vệ. Cách hiểu này
căn cứ từ sự phân tích thực tế, về cả mặt thể chất, tâm sinh lý và sự phát triển về
mặt xã hội, ý thức tự lập, tự chủ của con người từ khi sinh ra cho đến khi trưởng
thành. Trong bài tiểu luận này, để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế-xã hội và
luật pháp nước ta nên xin được quy ước phạm vi tuổi của trẻ em là dưới 16 tuổi.
1.2.3. Bạo hành đó là hành vi bạo lực thô bạo, biểu hiện trạng thái tâm lý
tức giận của người độc ác. Mục đích của bạo hành là trừng phạt, khuất phục trẻ

để thỏa mãn và khẳng định vị trí gia trưởng của một người nào đó. Như vậy nạn
bạo hành trẻ em ngày nay khác hoàn toàn về bản chất và không phải kế thừa
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 8
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
quan niệm” thương cho roi cho vọt” của người xưa – mà thực chất là di sản của
ý thức hệ phong kiến, gia trưởng được phát triển trong một môi trường xã hội
thiếu sự nghiêm minh của pháp luật và thiếu dân chủ
Khái niệm bạo hành ngày nay không chỉ là dung bạo lực làm tổn thương
thân thể, gây thương tích, tàn tật mà còn là sự lăng nhục về tinh thần, la sự xúc
phạm danh dự và nhân phẩm người khác đến mức có thể gây ra những “ sang
chấn tâm lý” – tức là bạo hành bằng tinh thần cũng có thể cấu thành tội phạm
hình sự.
Bạo hành trẻ em là một hiện tượng không những đi ngược lại với đạo đức
người Việt Nam mà còn vi phạm Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ Em
( Luật BVCS & GDTE) của Việt Nam ( QH11 ngày 25 tháng 6 năm 2004)
Các loai bạo hành trẻ em: Có rất nhiều các hình thức bạo hành khác nhau
nhưng được phân làm 2 loại chủ yếu sau:
Bạo lực thể xác
Đánh đập, đá, thoi, đẩy, tát vào mặt trẻ, giật đầu, bức tóc trẻ…
Ném đồ vật vào người trẻ, hành hạ thân xác trẻ
Bạo hành tinh thần
Chửi mắng, lăng nhục, lăng mạ trẻ.
Vợ chồng cãi cọ nhau, ẩu đả trước mặt con cái.
Những hành vi này gây rối loạn nghiêm trọng về nhân cách, nhận thức và
tâm lý trẻ, chúng dễ trở thành người mất lòng tin, sống thu mình không cởi mở,
có nhiều biểu hiện thụ động hay kích động quá mức, thể chất còi cọc, ngôn ngữ
phát triển chậm, gương mặt vô cảm.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 9
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 10

GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
CHƯƠNG 2 : DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ NẠN BẠO HÀNH TRẺ EM
2.1. Thực trạng trẻ em bị bạo hành
Không biết từ khi nào tình trạng bạo hành trẻ em lại hiện hữu với một tần số
cao trong xã hội ta hiện nay. Trong vài năm gần đây nó như một tệ nạn nhức
nhối của xã hội. Chưa bao giờ dư luận xã hội lại thấy bức xúc trước vấn nạn
bạo hành trẻ em như lúc này. Và cũng chưa bao giờ số trẻ em bị đánh đập,
hành hạ xuất hiện trên mặt báo nhiều như những ngày qua. Chỉ riêng ngày 1/12
đã có ít nhất ba vụ bạo hành trẻ em được phản ánh trên các tờ báo khác nhau.
1.200 là số trẻ ở TP Hồ Chí Minh bị thương tích do bạo lực trong gia đình và
ngoài xã hội phải nhập viện trong 2 năm (từ 1-10-2005 đến 1-10-2007) theo báo
cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn – thương tích trẻ em TP.HCM.
Tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em có xu hướng ngày càng nghiêm trọng,
phức tạp hơn và đã trở thành một vấn đề xã hội cấp bách. Bạo lực của người lớn
đối với trẻ em, giữa trẻ em với trẻ em đã diễn ra nhiều hơn và khó kiểm soát
hơn.
Trong 2 năm 2008 – 2009, cả nước đã xảy ra 5956 vụ. Bình quân mỗi năm
có 3000 vụ, trong đó có 100 vụ giết trẻ em, 50 vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em.
Trong đó có một số vụ gây bức xúc dư luận xã hội như :
Cháu Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh
Hạnh Phương (Quận Thanh Xuân – Hà Nội) ngược đãi, hành hạ dã man trong
một thời gian dài ( 13 năm )
Hay vụ Quản Thị Kim Hoa đánh đập trẻ em tại nhóm trẻ gia đình đã gây xôn
xao dư luận khắp cả nước. Liên tục túm tóc, giật ngược mặt lên rồi trút cơm vào
miệng, dùng thước, tay đánh tới tấp vào mặt… là cách mà người giữ trẻ Quảng
Thị Kim Hoa ‘ chăm sóc’’ các bé chỉ từ 1 đến 3 tuổi tại nhà mình ( ½ Võ Thị
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 11
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai) trong suốt 3 năm. Những hành vi này được báo chí
phanh phui khiến người dân cả nước sững sờ và phẫn uất. Trong phiên tòa có cả

nghìn người tham dự, bà Hoa biện minh cho hành vi của mình là muốn ép các
cháu ăn, nhưng nóng tính quá không kìm chế được nên mới đánh. ‘ bảo mẫu’’
40 tuổi này nhận mức án 18 tháng tù giam vì tội ‘ cố ý gây thương tích’’
Vụ bé Lê Quang Vinh (Tp HCM) bị bảo mẫu Trần Thị Xuân Nữ nhốt vào
trong thang máy, bấm cho thang chạy dẫn đến đa chấn thương khắp mình mẩy
Tháng 11.2010, dư luận xôn xao phẫn nộ trước Clip bảo mẫu Trần Thị
Phụng (ở xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương )hành hạ bé Hồ
Thị Thúy Ngân 3 tuổi. Một chân đạp lên lưng bé, một tay túm tóc giật ra đằng
sau, tay kia liên tục dội nước vào mặt mũi đứa nhỏ và chửi mắng những lời tục
tĩu.
Hay gần đây nhất dư luận vô cùng phẫn nộ về vụ hành hạ trẻ em bằng những
hình thức dã man xảy ra ở xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi ( Cà Mau). Gây
thương tích nghiêm trọng tới 66.83%. Vụ việc được biết đến từ sự phát giác của
người dân. Người bị hành hạ là cháu Nguyễn Hào Anh 14 tuổi quê ở huyện Cái
Nước giúp việc cho chủ trại tôm giống Minh Đức. Hào Anh liên tục bị chủ nhà
là Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) và vợ Mã Ngọc Thơm( 33 tuổi) hành hạ bằng
nhiều hình thức dã man như dùng bàn là nóng ấn vào người, dùng kìm bẻ răng,
kẹp môi, dùng gậy đánh, dùng dây trói rồi mang ra phơi nắng, thậm chí còn
nung sắt rồi dí vào bộ phận sinh dục và đổ nước sôi vào người em…
Vào những ngày đầu tháng 11/2013 vừa qua, dư luận đau lòng khi chứng
kiến hình ảnh bé Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) với những vết thương bầm tím,
những vết bỏng trên khắp cơ thể. Cháu Đức đã bị chính cậu của mình đánh đập,
chích thuốc vào chân để ép đi ăn xin.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 12
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Những trẻ em này bị chính cha me, người thân, thầy cô giáo, người sử dụng
lao động hành hạ, ngược đãi. Không chỉ bị hành hạ bằng đòn roi, theo thống kê
của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cũng cho thấy số lượng trẻ em bị
xâm hại tình dục cũng có xu hướng tăng nhanh, độ tuổi bị xâm hại ngày càng
thấp. Cụ thể là:

Ví dụ : "Ba ơi, ba đừng đánh con nữa " " Ba ơi, con đau lắm ", tiếng khóc
đầy sợ hãi của bé gái 5 tuổi – Nguyễn Thùy Dương khiến những người chứng
kiến đau xót và phẫn uất.Bé Dương (Đồng Nai) đã phải hứng chịu biết bao trận
đánh tàn ác từ người cha thú tính. Người cha luôn dùng cây đánh vào tay, chân,
lưng, đầu do bé không chịu ăn cơm, thậm chí còn tàn nhẫn nắm tóc đập mạnh
đầu bé vào tường; đánh con bằng cây sắt Vụ việc đã bị phát giác vào
18/8/2013.
Năm 2005 Cả nước có 200 em bị xâm hại tình dục
Năm 2008 con số này là 1427 em
Như vậy, chỉ sau 3 năm số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục tăng gấp 7 lần
Năm 2009 con số này giảm xuống còn 833 em.
Năm 2010 lại tiếp tục tăng ước tính 900 em. Chỉ riêng tính đến ngày
01/12/2010 đã có ít nhất 3 vụ bạo hành trẻ em được phản ánh trên 3 số báo khác
nhau. Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ LĐ TB & XH còn 836 em là
nạn nhân của tình atrạng buôn bán người, khoảng 2260 em bị xâm hại tình dục.
Đây là số liệu được trình báo nhưng trên thực tế nó còn cao hơn nhiều.
Kết quả khảo sát cho thấy khu vực có số trẻ em bị xâm hại nhiều nhất là 13
tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ năm 2009 – 6/2010 số trẻ em bị xâm hại
dưới 6 tuổi chiếm tỉ lệ 13,5%, từ 6 – 13 tuổi chiếm 37,2% và từ 13 – 16 tuổi
chiếm 49,3%.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 13
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Bên cạnh đó tình trạng bạo lực ở trong và ngoài Nhà Trường đang trở thành
nỗi bức xúc của xã hội trong thơi gian gần đây. Hiện tượng này xảy ra ở các
trường học đã bộc lộ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng thậm chí có người nguy
hiểm. Theo báo cáo của Bộ GD & ĐT, từ đầu năm 2009 – 2010 trên toàn quốc
đã xảy ra 1598 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường. Các vụ bạo hành
trong trường học thường do thầy cô giáo hoặc các bạn học cùng lớp, cùng
trường gây ra.
Một số vụ điển hình như : Đầu tháng 4, một học sinh lớp 2 trường tiểu học

Hùng Vương, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long chỉ vì nói nhỏ và chữ viết xấu
đã bị Cô giáo P.A cho học sinh cả lớp tát vào mặt. Ngày 27/04 Cô giáo chủ
nhiệm lớp 1C, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ( Vũng Tàu) đánh 1 học
sinh đến rách đầu, phải khâu nhiều mũi. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều vụ
về trẻ em bị bạo hành.
Một nghiên cứu của Việt Nam cho thấy bạo lực trẻ em tồn tại dưới nhiều
hình thức khác nhau, ngược đãi cả về thể chất và tinh thần và gây những hậu
quả nghiêm trọng. Những hành động ấy không chỉ gây đau đớn về thể xác mà
còn gây tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ sau này.
Nhiều vụ việc không được đưa ra ánh sáng
Luật sư Phạm Chí Công – Đoàn luật sư Hải Dương cho rằng, hành hạ, ngược
đãi trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm, vì đây là đối
tượng có khả năng tự vệ kém. Thậm chí có những đối tượng khả năng tự vệ chỉ
bằng không. Tuy nhiên luật pháp hiện hành chưa đủ răn đe và mặc dù đã có
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhưng thực hiện chưa nghiêm.
Theo đánh giá của ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên và nhi đồng của
Quốc hội thì công tác quản lý của nhà nước về phòng, chống bạo lực xâm hại
trẻ em còn nhiều yếu kém. Việc giáo dục, truyền thông còn chưa hiệu quả, dịch
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 14
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
vụ bảo trợ cho trẻ em còn nhiều khó khăn và chưa thật đồng bộ. Đây có thể là lý
do khiến nhiều vụ bạo hành trẻ em không bị phát hiện và xử lý một cách triệt
để.
Điều đáng buồn nhất trong các vụ bạo lực trẻ em xảy ra gần đây chỉ được
phanh phui khi báo chí lên tiếng hoặc do hàng xóm tốt bụng trình báo. Tâm lý
của các cháu sợ trình báo vì lo lại bị bố mẹ mắng, đánh như trường hợp cháu
Phúc Kiên, 9 tuổi ở Ninh Thuận. Hơn hai năm giời, cháu bị người cha tàn ác cứ
mỗi khi say rượu về là cầm roi quất, cắn rách người, xé toạc quần áo đang mặc,
thậm chí cầm gậy quật gãy tay, gẫy chân. Nhưng cháu đều cắn răng chịu đựng
cho đến khi được hàng xóm phát hiện, báo chính quyền.

2.2. Dư luận xã hội về bạo hành trẻ em
Ví dụ điển hình là vụ “Bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa ngược đãi trẻ em và
vụ bé Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức hành hạ như thời trung cổ.
Vào đầu năm 2008, dư luận vô cùng phẫn nộ vì đoạn clip ghi lại cảnh ngược
đãi trẻ em của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở phường Quyết Thắng, TP. Biên
Hòa, Đồng Nai. Trong đoạn clip, bà Hoa liên tục túm tóc, lật ngửa mặt các cháu
để đút cơm, dùng thước và tay đánh tới tấp các cháu. Hai cháu gồm Huỳnh Thị
Mỹ Duyên (2 tuổi) và cháu Phan Thành Đạt (15 tháng tuổi) là nạn nhân của vụ
bạo hành kinh hoàng này. Theo kết quả giám định của bác sĩ, cháu Huỳnh Thị
Mỹ Duyên bị thương tích 3%, trong khi đó cháu Phan Thành Đạt bị thương tích
1%.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 15
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Bà Hoa với những hành vi không đúng mực với trẻ nhỏ
Hôm phiên tòa diễn ra công khai xét xử “mụ phù thủy” Quảng Thị Kim Hoa
ngược đãi trẻ em, có đến hơn 2.000 người dân ( một phiên tòa đạt kỷ lục về số
người đi dự khan ) tại địa phương và các vùng lân cận của tỉnh Đồng Nai tham
gia phiên tòa xét xử để tận mắt “xem mặt” bà “bảo mẫu” vô nhân tính này.
Một người tên Nguyễn Thị Thúy lên tiếng : “ Cô giáo có thanh minh nói hay
thế nào đi chăng nữa cũng kg thế chấp nhận được. Đề nghị toàn thể ban ngành
phải có biện pháp, Cứ bảo làm sao giờ hay bạo lực, bạo hành, hành động của
người lớn như thế tiêm nhiễm vào một thế hệ các em nhỏ, hình thành thói quen
không được là đánh”.
Một dân cư mạng tên Nguyễn Đức Huy bày tỏ : “Không thể chấp nhận được
kiểu giáo dục cổ điển bằng bạo lực để cho trẻ em sợ. Theo tôi những cô giáo
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 16
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
được đào tạo bài bản không dùng cách này. Cơ quan chức năng đâu rồi, cái cô
Hoa gì đó nói làm ở Phòng giáo dục có đúng không? hay cô này nói thế để
bưng bít với PV Truyền hình Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn các anh, các chị báo Tuổi

Trẻ, các anh là niềm tự hào của báo giới. Bởi tiêu cực, sai phạm thì có nhiều,
báo chí phát hiện cơ quan chức năng xử lý. Chúc báo Tuổi Trẻ, Phòng truyền
hình của quý báo có thêm nhiều sản phảm hấp dẫn mang tính chiến đấu và giáo
dục”.
Hay một người có nick name Hanoi : “Kinh khủng! Muốn vả cho "cô" vài
cái như cách cô đã đánh các cháu! Mà sao các cháu đi đất mà cô giáo lại đi dép
trong nhà thế?”
Một bạn khác cũng vô cùng phẫn nộ tên Lê Văn Phong : “Không biết tồn tại
bao nhiêu tập phim như bảo mẫu "Quảng Thị Kim Hoa". Những phụ huynh
nhìn thấy cảnh con của mình bị đánh đập như thế này sẽ rất đau lòng. Đứa trẻ
ngây dại ngày ngày bị những bảo mẫu đánh một cách tàn nhẫn. Nhưng khi
phóng viên tới làm việc họ lại chối một cách tự nhiên, không biết xấu hổ”.
Trong phần tranh luận, vị công tố đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt
Quảng Thị Kim Hoa 16 đến 20 tháng tù. Nhiều người dân tỏ ra không đồng tình
và cho rằng mức án như vậy là quá nhẹ so với hành vi mà thị Hoa đã gây ra
cho các bé.
Bất bình trước hành động tàn bạo của bà Hoa một người tên
vanthanhduong : “18 tháng là còn nhẹ. Đúng ra mỗi tát vào mặt cháu bé gái
phải đưa ra cho công chúng đánh trả lại ngàn cái mới đúng”
Một người tên Vee Ngo : “ bị phạt còn nhẹ quá… mấy cái này phải áp dụng
biện pháp mạnh hơn nữa để lấy lại công bằng cho các bé. Phạt 5 năm trở lên, 3
năm ở tù, 2 năm ra côn đảo để xem có ai còn chứa loại người mất nhân tính này
không ?”
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 17
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Dù dư luận có những ý kiến trái chiều với mức án dành cho bị cáo Quảng
Thị Kim Hoa nhưng xét thấy trước HĐXX, Hoa đã có thái độ thành khẩn khai
báo. Tòa cũng đã xem xét hoàn cảnh gia đình và bản thân Hoa mới vi phạm lần
đầu, tỷ lệ thương tật mà Hoa gây ra cho các cháu là không cao. Tuy nhiên, hành
vi của Hoa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, tòa xét thấy cần

phải cách ly Hoa với xã hội để giáo dục. Vì vậy, tòa tuyên phạt Quảng Thị Kim
Hoa 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tòa yêu cầu Hoa phải bồi
thường cho chị Nguyễn Thị Vân ( mẹ cháu Duyên – nạn nhân bị túm tóc giật
ngược ra sau trong đoạn video ) là 6,8 triệu.
Dù rất bức xúc, rất phẫn uất trước các hành vi tàn nhẫn mất hết nhân tính song
đây coi như là lời cảnh tỉnh mang tính nhân đạo, khoan dung của nhà nước ta
đối với bà Hoa. Bao nhiêu trẻ em đã và đang bị đày đọa, chịu đau đớn tủi nhục
mà không thể nói thành lời? Phải làm sao để chấm dứt được tình trạng này, để
các bé có thể sống trong một môi trường yêu thương thực sự, để có một tuổi thơ
đầy ý nghĩa và các phụ huynh không còn thấp thỏm lo âu khi giao con mình vào
tay những bảo mẫu “ác quỷ”?
Có lẽ dư luận sẽ không bao giờ có thể quên được câu chuyện chấn động về
Hào Anh – cậu bé 14 tuổi đã bị hành hạ như thời trung cổ: bẻ răng, kẹp đứt môi,
dí sắt nung đỏ vào người…Đây là cách mà vợ chồng Huỳnh Hoàng Giang – Mã
Ngọc Thơm (Đầm Dơi – Cà Mau) “răn dạy” người làm công. Vụ bạo hành kinh
hoàng này bị phát giác vào năm 2010. Ngày 30/4/2010, công an huyện Đầm
Dơi đã khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Thanh Giang và
vợ là Mã Ngọc Thơm được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Trước đó một ngày,
sau khi nhận được tin, công an huyện Đầm Dơi đã kịp thời giải cứu bé Hào Anh
(14 tuổi ) khỏi chuỗi ngày bị vợ chồng chủ trại hành hạ. Nạn nhân được đưa vào
viện đa khoa Đầm Dơi để điều trị với thương tật lên đến 66,83%.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 18
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Bé Hào Anh – 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ
Phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của đôi vợ chồng trẻ, nhiều người đã
lên tiếng như : HANGTUYET : “Tôi thấy bất bình khi thấy em bị hành hạ dã
man, tôi không biết hai vợ chồng đã hành hạ em họ có phải là người không, nếu
là người sao lại đối xử với con người như vậy!!!” hay một người nữa tên teo
heo không chỉ phê phán nhân cách của vợ chồng Giang – Thơm mà đã vô tình
có cả chính quyền địa phương vô tâm trong đó : “ cả một thời gian dài bé Hào

Anh bị ngược đãi sao không ai hay biết vậy ta?. Không biết nơi đó có tổ chức
chính quyền không ? hay là do sợ sự độc ác của hai vợ chồng họ ? Xin đừng
khởi tố họ hay bỏ tù hai vợ chồng họ “tội nghiệp”. Cứ cho họ nếm mùi giống
như cách mà họ đã làm với bé Hào Anh để họ biết. Đúng là thú vật vô nhân
đạo, không phải con người” .
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 19
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Bảy ngày sau khi thoát khỏi “địa ngục trần gian”, được bác sĩ chăm sóc và
thăm hỏi củ nhiều người, Hào Anh đã kể câu chuyện đầu đuôi hơn, cho thấy
được sự tàn độc của hai vợ chồng Giang – Thơm và những kẻ độc ác khác…tuy
được cứu nhưng những nổi ám ảnh sợ hãi luôn bám theo bé, khi nghe ai đó hỏi
đến chuyện bẻ răng là cậu bé lại ôm ngực thở dốc. Nó kinh hoàng như một cơn
ác mộng không thể nào co thật trong cuộc sống hôm nay. Em kể: “ cậu mợ hay
cải nhau về chuyện tình cảm riêng tư. Mợ dặn con nói dối cậu nhưng con quên,
nói không đúng lời mợ dạy nên cậu biết. Mợ bực mình, lấy cây đánh con. Xong
mợ bắt con cắn vào đầu cây, mợ cầm đầu cây kia nạy làm mấy cái răng của con
rớt ra ngoài, máu chảy dữ lắm”…
Những hành động tàn ác của đôi vợ chồng này còn ám ảnh đến những người
biết đến huống hồ gì chính cậu bé bị ngược đãi. Dư luận vô cùng căm phẫn, “
sao lại có loại người mất hết nhân tính thế này ?” “ là con người với nhau, hơn
nữa còn là cậu mợ, sao lại hành hạ một đứa trẻ ngây thơ vô tội một cách tàn độc
như thế, giả sử “cục cưng” của các người bị như vậy thì các người có đau đớn
đến xé tim không ? lương tâm bị xúc vật tha rồi sao ?” “ thật sự ngay cả tôi –
người không thân thích còn xót xa cho cháu, huống gì đó là cậu mợ của cháu,
luật đời nhân – quả, có vay có trả, “chúng” hành hạ một đứa bé vô tội thì chắc
chắn chúng sẽ bị pháp luật chúng ta trừng trị mà thôi, “chúng” đã tự đánh mất
đi phần “Người” của chính mình, loại thú tính…căm phẫn vô cùng…”
Đây là một trong những vụ bạo hành trẻ em dã man nhất được phát hiện từ
trước đến nay, chà đạp nghiêm trọng lên thân thể và tinh thần của một trẻ vị
thành niên, vi phạm luật pháp về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Hội Đồng Xét Xử

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ, Diện Tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ Tròn

đã tuyên phạt 2 bị cáo mỗi người 23 năm tù giam, mức cao nhất trong khoảng
do đại diện viện kiểm sát đề nghị. Ngoài ra còn phải bồi thường bị hại em
Nguyễn Hào Anh tổng cộng là 50 triệu đồng.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 20
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Nhờ sự cảm hóa của các cán bộ trung tâm, dần dần tâm lý của Hào Anh trở
lại ổn định. Em đã biết ra đồng cắt rau muống, biết chăm sóc cây cảnh và tỏ ra
rất khéo tay. Những bức tranh em vẽ rất có hồn, nhưng trong sâu thẳm nói lên
sự thù hằn, bắt bớ và còng tay.
Trong nhiều bức tranh của Hào Anh có bức em vẽ đôi vợ chồng Giang-
Thơm chủ trại tôm giống – người hành hạ em đến thân tàn ma dại – bị công an
còng tay dẫn đi với lời chú giải “Hành hạ trẻ em, bị bắt”. Biết là khó có thể xóa
đi những rạn nứt trong tâm hồn đứa trẻ nên mọi người hết sức thông cảm, sẻ
chia với Hào Anh.
Tranh của Hào Anh vẽ về vợ chồng Giang – Thơm
Phiên tòa khép lại, nhiều người dân đồng tình với mức án…nhưng nổi đau
về thể xác và tinh thần của em Hào Anh vẫn ám ảnh nhiều người. Đâu đó cũng
là một bài học xác đáng để răn đe nạn bạo hành và tiếng chuông cảnh tỉnh cộng
đồng quan tâm đến tình chòm xóm nơi mình sống.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 21
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
2.3. Nguyên nhân
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn bạo hành trẻ em, trong đó chia làm 2
nguyên nhân chính
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
Từ phía gia đình.
Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ phải rời bỏ con cái, gia đình,
quê hương đi làm ăn xứ lạ. Tin tưởng và cậy nhờ an hem trông coi nhà cửa, con
cái. Mặt khác các em phải ra ngoài kiếm sống từ khi còn nhỏ để nuôi sống bản
thân và phụ giúp gia đình, do vậy sẽ tạo điều kiện cho người chủ tra tấn, bóc lột

các em làm theo ý họ.
Ví dụ : Cháu Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và
Trịnh Hạnh Phương (Quận Thanh Xuân – Hà Nội) ngược đãi, hành hạ dã man
trong một thời gian dài (13 năm).
Gia đình không hạnh phúc, cha mẹ li thân, li hôn, mắc vào các tệ nạn xã hội(
cờ bạc, rượu chè, nghiện hút,…), vi phạm pháp luật. Đó là những nguyên nhân
quan trọng dẫn đến việc trẻ em bỏ học, lang thang kiếm sống, tự mình bươn
chải ngoài xã hội. Khi không có người nâng đỡ trở che thì các em sẽ gặp phải
nhiều nguy hiểm.
Do sự thiếu hiểu biết và lạm dụng quyền làm bố mẹ có thể gây tổn hại đến
sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Các em trở thành nới trút giận của
những cáu gắt, những bực bội, những não nề của người lớn. Hay nói cách khác,
trẻ em giống như nạn nhân của bạo lực xã hội, vì trẻ em không có khả năng tự
vệ, không có khẻ năng chống trả, và cũng không có khả năng kêu cứu . Các bậc
cha mẹ chưa có phương pháp giáo dục con phù hợp. Nhiều gia đình còn áp
dụng quan niệm “thương cho roi cho vọt”, để răn đe con cái khi mắc sai lầm.
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 22
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
Có những gia đình do mê tín mà làm tổn hại đến tính mạng của trẻ. Ví dụ:
Bé Nguyễn Thị Như Ý, 9 tháng tuổi ở tỉnh đồng tháp bị ông bà ngoại và người
tình của mẹ đánh. Nguyên nhân do gia đình mê tín và cho rằng nếu để bé Như
Ý sống đến 12 tuổi, thì sẽ đem lại đại họa cho cả gia đình.
Từ phía nhà trường
Việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường để tìm ra biện pháp giáo dục cho
phù hợp vẫn còn lỏng lẻo.
Nhiều giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp, không có tình thương đối
với trẻ, có những hành vi tha hóa nhân cách.
Ví dụ: Bé Lê Quang Vinh, 4 tuổi TPHCM bị cô giáo trường mầm non Trần
Thị Xuân Nữ thuộc nhóm trẻ tư thục Hoa Lan. Nhốt vào tthang máy hù dọa, vì
quá sợ hãi bé Vinh đã tự gây ra một số vết thương trên cơ thể .

Nhà trường chưa trang bị cho trẻ một kỹ năng sống cơ bản, để thích nghi với
đời sống kinh tế – xã hội có nhiều biến đổi. Đồng thời các kỹ năng sống như kỹ
năng giải quyết những mâu thuẫn, ứng phó với những căng thẳng, kỹ năng
thương lượng, chưa được các em chú ý rèn luyện. Vì vậy cách ứng sử của các
em còn mang tính tự phát, thiếu kiềm chế, và có thể dung vũ lực để đạt được
mục đích của mình.
Từ phía xã hội
Năng lực, trách nhiệm bảo vệ trẻ em của gia đình và của toàn cộng đồng còn
nhiều hạn chế do thiếu kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em,của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ chưa đầy đủ.
Nhận thức về sự nguy hại nhiều mặt và hậu quả lâu dài, nghiêm trọng của
các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 23
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
mức, những cung hình phạt còn nhẹ, không đủ để răn đe, giáo dục những người
phạm tội.
Tinh thần đoàn kết trong xã hội đang mai mọt dần, mệnh nhà ai nhà ấy lo
nên nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành mặc dù biết nhưng họ làm ngơ, dẫn
đén một kết cuc đau lòng.
Ví dụ: Bé Hào Anh bị vợ chồng trại tôm giống Minh Đức – Cà Mau hành
hạ, tra tấn như thời trung cổ với hình thức tra tấn như : Dí bàn ủi, sắt nung vào
người, bẻ răng , tạt nước sôi,… Bé Hào Anh bị tra tấn giã man như vậy nhưng
địa phương, hàng xóm đều thờ ơ không ai quan tâm cả.
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
nhận thức của con người còn nhiều hạn chế, thể hiện ở khía cạnh thiếu hiểu
biết về pháp luật, về các hành vi vi phạm quyền trẻ em, dẫn đến tình trạng bạo
lực đối với trẻ em.
Thiếu kinh nghiệm và kỹ năng ứng sử trong các vấn đề và tình huống mà
mình gặp phải trong cuộc sống, nhiều khi các em cam chịu số phận để tiếp tục
tồn tại.

Do tuổi còn nhỏ, sức yếu nên các em không tự bảo vệ mình, trước những
cạm bẫy ngoài xã hội.
Trẻ có tâm lý sợ hãi, nhút nhát trước những lời hăm dọa, cảnh báo nên mặc
nhiên các em làm mất đi quyền được gia đình, cộng đồng và xã hội quan tâm
chăm sóc.
Ví dụ: Quay trở lại với bé Hào Anh kể trên, chúng ta thấy rằng trong trường
hợp này chính bản thân em đã chọn giải pháp không đúng, đó là sự cam chịu để
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 24
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
cho vợ chồng chủ trại tôm hành hạ. Em không hề biết đến sự cầu cứu, giúp đỡ
của những người xung quanh mà cam chịu một cách thụ động.
2.4. Hậu quả của nạn bạo hành trẻ em
Bạo hành trẻ em để lại những hậu quả rất nghêm trọng không chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe, học tập, tương lai sau này của trẻ, mà còn ảnh hưởng
đến sự phát triển của xã hội.
Hậu quả đối với bản thân trẻ
Bạo hành ảnh hưởng tới sức khỏe:
Sức khỏe thể chất:
Trẻ không thể phát triển thể chất một cách bình thường , trẻ trở nên biếng ăn
còi cọc chậm lớn, đau bụng rối loạn tiêu hóa, nước da tái, môi nhợt nhạt ánh
mắt đờ đẫn bạc nhược, hoặc trẻ trở nên hung giữ với tất cả mọi người kể cả
người trong gia đình.
Trẻ phải chịu đựng những cơn đau sau những trận tra tấn và tính mạng của
các em bị đe dọa.
sức khỏe tinh thần
Bạo hành trẻ em cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức tinh thần của trẻ, sức
khỏe tinh thần tốt là sự thoải mái, không lo lắng, là cảm giác được hưởng thụ
cuộc sống. Sức khỏe tâm thần tốt cũng biểu hiện qua những hành vi ứng xử hợp
lý. Bệnh về sức khỏe tâm thần không phải chỉ là biểu hiện điên loạn, có những
hành vi hoang tưởng, ảo giác….

SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 25

Tài liệu liên quan

*

bài tiểu luận dư luận xã hội về bạo hành trẻ em 29 11 55

*

Bài tiểu luận xã hội học đại cương đề tài ô nhiễm môi trường 26 2 17

*

bài tiểu luận xã hội học về ô nhiễm môi trường hay 23 2 14

*

Bài tiểu luận Xã hội học pháp luật Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 28 482 6

*

BÀI TIỂU LUẬN “XÃ HỘI CẦN LÀM GÌ ĐỂ TRẺ EM VÙNG CAO, VÙNG ĐỒNG BÁO KHÓ KHĂN Ở HÀ GIANG CÓ THỂ TIẾP CẬN TỚI GIÁO DỤC HIỆU QUẢ NHẤT” 19 227 0

*

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 9 rèn luyện kỹ năng làm bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lý góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn 24 195 0

*

Dư luận xã hội về bảo vệ môi trường qua nghiên cứu tại địa bàn có các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 253 29 0

*

Dư luận xã hội về bảo vệ môi trường qua nghiên cứu tại địa bàn có các khu công nghiệp tỉnh hà tĩnh 253 25 0

*

Dư luận xã hội về bảo vệ môi trường qua nghiên cứu tại địa bàn có các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 253 33 0

Xem thêm: Share Mẫu Quản Lý Công Việc Bằng Excel Hàng Ngày, Share Mẫu Kế Hoạch Công Việc Bằng Excel

*

Dư luận xã hội về bảo vệ môi trường ( qua khảo sát tại địa bàn có các khu công nghiệp tỉnh hà tĩnh) 253 25 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận