Tiểu Luận Quy Hoạch Sử Dụng Đất, Hot, Tiểu Luận Quy Hoạch Sử Dụng Đất Cấp Xã

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa kinh tế, chính trị xã hội, sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều khác biệt khiến đất đai không giống bất kì một tư liệu sản xuất nào, nó vừa là đối tượng lao động vừa là tư liệu lao động. Đất đai là nền tảng, là nơi tàng trữ và cung cấp nguồn nước, nguyên vật liệu, khoáng sản, là không gian của sự sống, bảo tồn sự sống, do vậy đất đai đóng vai trò rất quan trọng trong mọi ngành sản xuất. Qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, con người đã khai thác và sử dụng đất đai từ đó làm nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa đất đai và con người. Cùng với sự bùng nổ về dân số, sự phát triển mọi mặt của xã hội làm cho nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng lên mà đất đai lại bị giới hạn về diện tích, có vị trí cố định. Vì vậy để đảm bảo được sự phát triển của xã hội chúng ta cần phải có các biện pháp hoạch định, định hướng, chiến lược nhằm khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả, bền vững. Luật đất đai đã quy định tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất ở cả 4 cấp: Cả nước, tỉnh, huyện, xã theo trình tự từ trên xuống và sau đó lại bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên do vậy quy hoạch sử dụng đất cấp xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất có vai trò, chức năng đặc biệt quan trọng đối với việc sử dụng đất hiện tại và tương lai. Dựa vào quy hoạch sử dụng đất để nhà nước phân bố hợp lý đất đai cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hình thành cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý với cơ cấu của nền kinh tế, khai thác được tiềm năng đất đai và sử dụng đúng mục đích, hình thành và phân bố tổ chức không gian sử dụng đất nhằm tổng hòa giữa ba mục đích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong những năm qua Đảng và nhà nước có nhiều chính sách về đất đai và các hành lang pháp lý về khai thác, bảo vệ đất, sử dụng đất, nhưng ở mỗi địa phương, mỗi vùng hoạt động về quản lý và sử dụng đất còn thiếu đồng bộ, thiếu hợp lý. Xã Thanh Nguyên là một xã nằm ở phía nam của huyện Thanh Liêm. Xã Thanh Nguyên có sông Nguyệt Đức chảy qua với chiều dài 2,3km và quốc lộ 1A đi qua phía tây của xã với 2,5km xã Thanh Nguyên là xã vùng đồng bằng, không có đồi núi rừng cây. Trong xã nghề nông vẫn là chủ yếu, qua nhiều năm đổi mới song đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các ngành nghề trong xã còn chưa phát triển mạnh. Vì vậy vấn đề sử dụng đất đai sao cho hiệu quả, hợp lý đang là mối quan tâm lớn của địa phương. Để thực hiện vấn đề trên cần phải nhanh chóng tìm ra một phương án hợp lý. Quy hoạch sử dụng đất tối ưu đáp ứng được nhu cầu của xã trong giai đoạn phát triển tới và trong tương lai.

Đang xem: Tiểu luận quy hoạch sử dụng đất

*
*

Xem thêm: Diện Tích Singapore 2017 – Tổng Quan Đất Nước Singapore

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy hoạch sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Viết Phương Trình Axit Glutamic Naoh Clh3N, Cu 1 (30 Im) Vit Phng Trn

Phần IĐặt Vấn Đề1.1. Tính cấp thiết của phải lập quy hoạchĐất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa kinh tế, chính trị xã hội, sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều khác biệt khiến đất đai không giống bất kì một tư liệu sản xuất nào, nó vừa là đối tượng lao động vừa là tư liệu lao động. Đất đai là nền tảng, là nơi tàng trữ và cung cấp nguồn nước, nguyên vật liệu, khoáng sản, là không gian của sự sống, bảo tồn sự sống, do vậy đất đai đóng vai trò rất quan trọng trong mọi ngành sản xuất.Qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, con người đã khai thác và sử dụng đất đai từ đó làm nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa đất đai và con người. Cùng với sự bùng nổ về dân số, sự phát triển mọi mặt của xã hội làm cho nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng lên mà đất đai lại bị giới hạn về diện tích, có vị trí cố định. Vì vậy để đảm bảo được sự phát triển của xã hội chúng ta cần phải có các biện pháp hoạch định, định hướng, chiến lược nhằm khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả, bền vững.Luật đất đai đã quy định tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất ở cả 4 cấp: Cả nước, tỉnh, huyện, xã theo trình tự từ trên xuống và sau đó lại bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên do vậy quy hoạch sử dụng đất cấp xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình quy hoạch sử dụng đất.Quy hoạch sử dụng đất có vai trò, chức năng đặc biệt quan trọng đối với việc sử dụng đất hiện tại và tương lai. Dựa vào quy hoạch sử dụng đất để nhà nước phân bố hợp lý đất đai cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hình thành cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý với cơ cấu của nền kinh tế, khai thác được tiềm năng đất đai và sử dụng đúng mục đích, hình thành và phân bố tổ chức không gian sử dụng đất nhằm tổng hòa giữa ba mục đích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong những năm qua Đảng và nhà nước có nhiều chính sách về đất đai và các hành lang pháp lý về khai thác, bảo vệ đất, sử dụng đất, nhưng ở mỗi địa phương, mỗi vùng hoạt động về quản lý và sử dụng đất còn thiếu đồng bộ, thiếu hợp lý.Xã Thanh Nguyên là một xã nằm ở phía nam của huyện Thanh Liêm. Xã Thanh Nguyên có sông Nguyệt Đức chảy qua với chiều dài 2,3km và quốc lộ 1A đi qua phía tây của xã với 2,5km xã Thanh Nguyên là xã vùng đồng bằng, không có đồi núi rừng cây. Trong xã nghề nông vẫn là chủ yếu, qua nhiều năm đổi mới song đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các ngành nghề trong xã còn chưa phát triển mạnh. Vì vậy vấn đề sử dụng đất đai sao cho hiệu quả, hợp lý đang là mối quan tâm lớn của địa phương. Để thực hiện vấn đề trên cần phải nhanh chóng tìm ra một phương án hợp lý. Quy hoạch sử dụng đất tối ưu đáp ứng được nhu cầu của xã trong giai đoạn phát triển tới và trong tương lai.1.2. Mục đích và yêu cầu1.2.1. Mục đíchMục tiêu của quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Nguyên thời kỳ 2007-2015 là nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch và kế hoạch, sử dụng hợp lý vốn tài nguyên đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn.Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế kỹ thuật của nhà nước về tổ chức sử dụng đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất đai của nhà nước, tổ chức sử dụng lao động và các tư liệu sản xuất khác có liên quan đến đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trường.Quy hoạch sử dụng đất nhằm tính toán chuyển dịch cơ cấu các loại đất qua các năm trong giai đoạn quy hoạch một cách hợp lý từ đó đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong xã nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.Quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở để hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất một cách có hiệu quả, cũng như việc thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ về đất đai theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Quy hoạch sử dụng dất giúp Nhà nước quản lý quỹ đất đai một cách chặt chẽ và có hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra quy hoạch sử dụng đất còn giúp cho việc tổ chức sử dụng hợp lý nguồn lao động và khai thác tiềm năng của địa phương.1.2.2. Yêu cầuYêu cầu quy hoạch sử dụng đất phải có tính khoa học, có cơ sở thực hiện và đảm bảo tính khả thi cao. Đáp ứng được sự phát triển lâu dài và toàn diện của nền kinh tế – xã hội, đảm bảo tính chủ động cho sử dụng đất theo pháp luật trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Còn đối với quy đất đai giữa các ngành: việc phân bổ, sử dụng đất cho các ngành nghề phù hợp với đặc thù về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng và phương hướng mục tiêu phát triển của ngành trên địa bàn trong tương lai. Ưu tiên sử dụng đất đai vào mục đích nông nghiệp, hạn chế tới mức thấp nhất về việc sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sử dụng khác.Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo nơi ăn chốn ở cho nhân dân, khai thác triệt để tiềm năng sẵn có trên địa bàn, không ngừng bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu cho đất, đảm bảo môi trường sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.PHần 2 Tổng quan tài liệu2.1. Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất2.1.1 Khái niệm của quy hoạch sử dụng đấtQuy hoạch sử dụng đất là một hiện tượng kinh tế – xã hội có tính chất đặc thù. Đây là một hoạt động vừa mang tính khoa học, vừa mang tinh pháp lý của một hệ thống các biện pháp kỹ thuật, kinh tế, xã hội được xử lý bằng các phương pháp phân tích tổng hợp về sự phân bố địa lý của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Theo quan điểm tiếp cận hệ thống để hình thành các phương án tổ chức lại việc sử dụng đất đai theo pháp luật của nhà nước. Bản thân nó được coi là một hệ thống của giải pháp định vị củ thể của việc tổ chúc phát triển kinh tế, xã hội trên một vùng lãnh thổ nhất định. Đáp ứng nhu cầu mặt bằng, chất lượng đất sử dụng hiện tại và trong tương lai của các ngành, các lĩnh vực cũng như nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên trong xã hội một cách tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả kinh tế cao.Có rất nhiều quan điểm về quy hoạch đất đai tồn tại từ trước đến nay. Có quan điểm cho rằng: quy hoạch đất đai chỉ tồn tại đơn thuần là biện pháp kỹ thuật thông qua đó chúng ta thực hiện nhiệm vụ :+ Đo đạc bản đồ đất + Phân chua việc sử dụng đất giữa các chủ sử đụng đất+ Giao đất cho các ngành ,các đơn vị sử dụng đất+ Thiết kế quy hoạch đồng ruộngĐó là quan điểm của một số người lãnh đạo. Ở các cơ sở có quan điểm cho rằng :Bản chất quy hoạch đất đai được xác định dựa vào quyền phân bố lại của nhà nước, chỉ đi sâu vào tính hợp pháp của quy hoạch đất đai.Như vậy hiệu quả quy hoạch đất đai như hai quan điểm trên là chưa đúng và chưa đầy đủ, bởi vì đất đai là tư liệu sản xuất, là đối tượng của các mối quan hệ xã hội trong sản xuất. Nếu chỉ hiểu quy hoạch sử dụng đất đơn thuần là các biện pháp kỹ thuật thì quy hoạch sẽ không mang lại hiệu quả cao và không có tính khả thi, có khi nó lại kìm hãm sự phát triển của xã hội. Bản chất nó nằm ở bên trong việc tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất đặc biệt, coi đất như một đối tượng của các mối quan hệ xã hội trong sản xuất. Nó coi trọng hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất.Do đó cần hiểu quy hoạch sử dụng đất là tổng hợp của ba biện pháp :+ Biện pháp pháp chế nhằm đảm bảo chế độ quản lý và sử dụng đất theo đúng pháp luật, nó giao quyền hạn và nghĩa vụ cho các chủ sử dụng đất.+ Biện pháp kỹ thuật áp dụng các hình thức tổ chức lãnh thổ hợp lý trên cơ sở khoa học kỹ thuật.+ Biện pháp kinh tế, đây là biện pháp quan trọng nhất nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả cao tiềm năng của đất. Quy hoạch phân bổ sử dụng đất sao cho hợp lý nhất có được sự hài hòa hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển của các ngành để đạt được hiệu quả cao nhất trên một đơn vị diện tích. Song có thực hiện được điều đó phải thực hiện đồng bộ cả ba biện pháp vì chúng có quan hệ mật thiết với nhau.Như vậy quy hoạch sử dụng đất được định nghĩa đầy đủ như sau :“Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kĩ thuật và pháp chế của nhà nước về tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lí, có hiệu quả cao vào thông qua việc phân phổi đất cả nước, tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất cùng với các tư liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trường “.Quy hoạch đất đai nhằm sử dụng tài nguyên này một cách đầy đủ, hợp lí và có hiệu quả cao. Quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích đạt được tổng hợp các nội dung trên sao cho sử dụng một cách tiết kiệm, hợp lí và sử dụng khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên đất, bồi dưỡng đất và bảo vệ môi trường chống ô nhiễm đất và xói mòn đất làm cho sự phát triển được ổn định và bền vững.2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất.Nội dung và phương pháp nghiên cứu tổ chức sử dụng đất rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố của điều kiện tự nhiên, xã hội. Do tác động của nhiều yếu tố nên để tổ chức sử dụng đất đầy đủ hợp lí, có hiệu quả cao.Kết hợp với bảo vệ đất và môi trường, cần đề ra những nguyên tắc chung, riêng về chế độ sử dụng đất, căn cứ vào những quy luật đã được phát hiện, tùy theo từng điều kiện củ thể và từng mục đích cần đạt được. Như vậy đối tượng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất là :- Nghiên cứu các quy luật về chức năng của đất như là một tư liệu sản xuất chủ yếu.- Đề xuất các biện pháp sử dụng đầy đủ, hợp lí, có hiệu quả cao, kết hợp với bảo vệ đất và bảo vệ môi trường trong tất cả các ngành, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội củ thể của từng vùng lãnh thổ. Tìm ra phương án sử dụng đất tối ưu cho tương lai.2.1.3. Phân loại quy hoạch sử dụng đấtSự phát triển của nền kinh tế quốc dân đòi hỏi phải tổ chức phân bố hợp lý lực lượng sản xuất trong từng vùng và trên phạm vi cả nước. Trong nhiều trường hợp quy hoạch sử dụng đất phải tiến hành trên quy mô lớn có thế là vùng lãnh thổ của một huyện, có thể là một tỉnh hoặc một vùng kinh tế tự nhiên lớn gồm nhiều tỉnh hợp lại, có thế trên phạm vi cả nước để giải quyết các vấn đề phân chia lại lãnh thổ tổ chức sản xuất và lao động, bố trí lại mạng lưới điểm dân cư, tổ chức lại các đơn vị sử dụng đất. Bên cạnh đó quy hoạch còn phải đáp ứng nhu cầu đất cho các ngành, các chủ sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất thực hiện việc phân phối và tái phân phối quỹ đất nhà nước cho các ngành, các chủ sử dụng đất thông qua việc thành lập các đơn vị sử dụng đất mới hoặc chỉnh lý, hoàn thiện các đơn vị sử dụng đất đang tồn tại.Luật đất đai quy định hệ thống quy hoạch sử dụng đất của nước ta theo lãnh thổ hành chính bao gồm 4 cấp :- Quy hoạch sử đụng đất đai cả nước- Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh (bao gồm các tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương)- Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện (bao gồm các huyện,quận ,thị xã,thành phố thuộc tỉnh)- Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã ( bao gồm các xã, phường, thị trấn). Quy hoạch sử dụng đất cấp xã được gọi là quy hoạch sử dụng đất chi tiết.Ngoài ra, Luật đất đai quy định việc lập quy hoạch sử dụng đất theo ngành bao gồm :- Quy hoạch sử dụng đất đai của Bộ Quốc phòng- Quy hoạch sử dụng đất đai của Bộ Công an2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất là một hiện tượng kinh tế xã hội đặc thù, là 1 bộ phận hợp thành quan trọng của hệ thống kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân.Quy hoạch sử dụng đất có các chức năng nhiệm vụ sau:- Quy hoạch sử dụng đất nhận trách nhiệm tổng hợp toàn bộ nhu cầu sử dụng đất, điều hòa các mâu thuẫn về đất đai của các ngành, các lĩnh vực. Xác định và điều phối phương hướng, phương thức phân bố sử dụng đất phù hợp với mục tiêu kinh tế -xã hội, đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân phát triển ổn định, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng cao.- Quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội lâu dài- Quy hoạch sủ dụng đất mang tính chiến lược, các chỉ tiêu của quy hoạch mang tính chỉ đạo2.1.5. Mối quan hệ của quy hoạch sử dụng đất đai với các loại hình quy hoạch khácMối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội : Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung cấp căn cứ khoa học để xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đề cập đến dự kiến sử dụng đất đai ở mức độ phương hướng với một số nhiệm vụ chủ yếu còn đối tượng của quy hoạch sử dụng đất đai là tài nguyên đất. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội điều chỉnh cơ cấu và phương hướng sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất thống nhất và hợp lý.Như vậy quy hoạch sử dụng đất đai là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, nhưng nội dung của nó phải được điều hòa thống nhất với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội .Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với dự báo và chiến lược dài hạn sử dụng đất đai.Quy hoạch sử dụng đất phải dựa trên dự báo chiến lược dài hạn sử dụng đất đai có như vậy thì quy hoạch mới khai thác triệt để được tài nguyên thiên nhiên và đi theo quỹ đạo của nó. Dự án thiết kế về cơ sở hạ tầng là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và tăng tính khả thi cho các dự án quy hoạch sử dụng đất đai.Dự báo sử dụng đất đai là một bộ phận của dự báo dài hạn về phát triển kinh tế xã hội của đất nước phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất và các mối quan hệ sản xuất. Các loại hình này đều hướng tới mục tiêu là sao cho sử dụng đất được tiết kiệm hợp lý và đem lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời phải bảo vệ đất ,bảo vệ môi trường.Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch phát triển nông nghiệp. Quy hoạch phát triển nông nghiệp là một trong những căn cứ chủ yếu của quy hoạch sử dụng đất đai. Quy hoạch phát triển nông nghiệp cùng với quy hoạch công nghiệp giúp cho quy hoạch sử dụng đất đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Hai loại quy hoạch này có mối quan hẹ mật thiết và không thể thay thế được.2.2. Cơ sở pháp lý của quy hoạch ,kế hoạch sử dụng đất đai.Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ sang công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ. Điều đó đã có tác động lớn đến đất đai và đòi hỏi quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng đất :- Căn cứ pháp lý quan trọng nhất của quy hoạch sử dụng đất là Hiến pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992. Tại điều 18 đã khẳng định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”.- Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.- Căn cứ thông tư 30/2004/TTT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.- Căn cứ phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2010 của huyện Thanh Liêm đã được phê duyệt.- Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong xã như: xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, giáo dục…- Căn cứ vào yêu cầu bảo vệ môi trường, tu bổ và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.2.3. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử đụng đất trong và ngoài nước 2.3.1. Tình hình nghiên cứu quy hoạch của cả nước trên thế giới.Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất đai đã được tiến hành nhiều năm trước đây vì thế họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Hiện nay, công tác này đang được chú trọng trong quá trình phát triển sản xuất, đặc biệt là trong quá trình sản xuất nông nghiệp.Trên thế giới có rất nhiều loại hình, phương pháp quy hoạch đất đai tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của mỗi nước. Nhìn chung có 2 trường phái chính sau :- Tiến hành quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đảm bảo sự hài hòa phát triển đa mục tiêu, sau đó mới đi sâu nghiên cứu quy hoạch chuyên ngành, tiêu biểu cho trường phái này là Đức và Úc.- Tiến hành quy hoạch nông nghiệp là nền tảng sau đó làm quy hoạch tổng thể. Lập hồ sơ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo yêu cầu của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Lao động và đất đai trở thành yếu tố cơ bản của vấn đề nghiên cứu. Tiêu biểu cho trường phái này là Liên Xô và các nước XHCN.Theo FAO quy hoạch sử dụng đất đai là bước kế tiếp của công tác đánh giá đất. Từ kết quả đánh giá đất sẽ đưa ra những loại hình sử dụng đất thích hợp đối với các đơn vị đất đái trong vùng.Bên cạnh đó các tổ chức quốc tế như: Ngân hành thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADP), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Chương trình phát triển (UNDP)… đã tài trợ cho nhiều chương trình quy hoạch và đã đem lại thành công ở nhiều quốc gia như: Kenya, Angieri, Etiopia, Colombia, Philippin, Thailand…Tại Nam phi : đã thiết lập đồ án quy hoạch mặt bằng ở cấp quốc gia do chính phủ thiết kế với sự tham gia của chính quyền các tỉnh (cấp trung gian ), một dự án chỉ dẫn cấp quốc gia cho thấy sự phân bố hợp lý các khu vực sử dụng đất đai.Tại Thái Lan việc quy hoạch sử dụng đất đai được phân theo ba cấp: Cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương. Quy hoạch đất đai nhằm thực hiện cụ thể hóa các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Hoàng gia, gắn liền với tổ chức hành chính và quản lý Nhà nước, phối hợp với Chính phủ và chính quyền địa phương. Dự án phát triển của Hoàng gia đã xác định vùng nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội và chính trị ở Thái Lan. Các dự án đều tập trung vào các vấn đề quan trọng của đất nước như: đất đai,thị trường, lao động, nguồn nước…Tại Trung Quốc, Lào, Campuachia công trác quy hoạch đất đai đã bắt đầu phát triển, nhưng mới dừng lại ở tổng thể các ngành không tiến hành làm quy hoạch ở các cấp nhỏ như Việt Nam.Để có một phương án chung làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch đất đai ở phạm vi toàn thế giới. Năm 1992, tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra quan điểm phát triển quy hoạch đất đai nhằm sử dụng đất một cách có hiệu quả, bền vững đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của hiện tại và đảm bảo an toàn cho tương lai, chú trọng đến hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường.2.3.2. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất trong nước.Nước ta là nước đang phát triển, vì vậy lịch sử của công tác quy hoạch sử dụng đất ở nước ta còn mới mẻ, thiết bị máy móc phục vụ cho công tác quy hoạch còn thiếu và lạc hậu, kinh nghiệm thực tế ít. Đứng trước tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay, đòi hỏi những nhà làm quy hoạch, nhà quản lý sử dụng đất phải từng bước khắc phục khó khăn, đồng thời phải biết kế thừa, vận dùng kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn nước ta.Hiện nay, công tác quy hoạch sử đụng đất các cấp đã và đang được triển khai thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước.Tổng cục Địa chính đã tiến hành triển khai xây dựng công tác quy hoạch sử dụng đất trên toàn quốc giai đoạn 1996-2010 nhằm thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và được Quốc hội khóa IX tại kỳ họp thứ 11 thông qua và nhất trí, Quốc hội đã có Nghị định số 01/1997, Nghị định này thông qua kế hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 1996-2000.Nhằm hoàn thiện quy trình, nội dung và phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất phục vụ cho việc chỉ đạo công tác quy hoạch sử dụng đất trên phạm vi cả nước, Tổng cục Địa chính đã từng bước tiến hành xây dựng các dự án quy hoạch sử dụng đất theo trình tự cấp lãnh thổ hành chính. Dự án này đã thu được kết quả khá khả quan, một số vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng ven Sông Hồng, vùng Tây Nguyên, duyên hải miền trung do v

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận