tiểu luận nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia

Đang xem: Tiểu luận nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.docx) 41 (14 trang)

Tài liệu liên quan

Thực tiễn nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia
Thực tiễn nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia 14 7,959 41
Trình bày nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia và ngoại lệ của nguyên tắc này
Trình bày nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia và ngoại lệ của nguyên tắc này 1 300 0
TRÌNH bày nội DUNG và các TRƯỜNG hợp NGOẠI lệ của NGUYÊN tắc BÌNH ĐẲNG về CHỦ QUYỀN GIỮA các QUỐC GIA
TRÌNH bày nội DUNG và các TRƯỜNG hợp NGOẠI lệ của NGUYÊN tắc BÌNH ĐẲNG về CHỦ QUYỀN GIỮA các QUỐC GIA 1 249 0
Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế
Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế 10 1,068 0

Nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia 6 216 3
phân tích nội dung và thực tiễn thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế của lễ tân ngoại giao
phân tích nội dung và thực tiễn thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế của lễ tân ngoại giao 6 214 1
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển trong luật quốc tế hiện đại liên hệ với chủ quyền trên biển của việt nam
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển trong luật quốc tế hiện đại liên hệ với chủ quyền trên biển của việt nam 161 87 0
Làm rõ được các đặc điểm và vai trò của hợp tác quốc phòng trong duy trì an ninh hoà bình khu vực và đảm bảo chủ quyền của các quốc gia thành viên ASEAN
Làm rõ được các đặc điểm và vai trò của hợp tác quốc phòng trong duy trì an ninh hoà bình khu vực và đảm bảo chủ quyền của các quốc gia thành viên ASEAN 1 60 0
GIẢI PHÁP bảo vệ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA góp PHẦN THỰC HIỆN THẮNG lợi mục TIÊU, NHIỆM vụ CHIẾN lược bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA

Xem thêm: khóa học digital marketing online thực

GIẢI PHÁP bảo vệ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA góp PHẦN THỰC HIỆN THẮNG lợi mục TIÊU, NHIỆM vụ CHIẾN lược bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA 23 10,795 82
SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 10 6,400 136
Sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thế trong quan hệ pháp luật hành chính
Sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thế trong quan hệ pháp luật hành chính 12 1,032 0
Trình bày được phạm vi và thủ tục tương trợ tư pháp hình sự theo quy định của hiệp định tương trợ về hình sự giữa các quốc gia ASEAN
Trình bày được phạm vi và thủ tục tương trợ tư pháp hình sự theo quy định của hiệp định tương trợ về hình sự giữa các quốc gia ASEAN 1 134 0

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN 2004 1 161 0
Đề bài:phân tích sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính. Cho ví dụ minh họa
Đề bài:phân tích sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính. Cho ví dụ minh họa 12 2,262 4
phân tích sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa
phân tích sự bất bình đẳng về ý chí giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa 13 1,053 0
Biển đảo việt nam tài nguyên biển đảo việt nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
Biển đảo việt nam tài nguyên biển đảo việt nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia 15 589 0
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua phần lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua phần lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến 81 739 1
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển trong luật quốc tế hiện đại. Liên hệ với chủ quyền trên biển của Việt Nam
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển trong luật quốc tế hiện đại. Liên hệ với chủ quyền trên biển của Việt Nam 24 1,109 0
Phân tích tác động của tư nhân hóa đến tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập trường hợp các quốc gia đang phát triển
Phân tích tác động của tư nhân hóa đến tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập trường hợp các quốc gia đang phát triển 119 362 0
Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia
Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia 7 48 0

Xem thêm: Các Tìm Giá Trị Trùng Nhau Ở 2 Cột Trong Excel !, Cách Tìm Giá Trị Trùng Nhau Ở 2 Cột Trong Excel

A- ĐẶT VẤN ĐỀ Nguyên tắc Luật quốc tế tư tưởng trị, pháp lý mang tính đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung, điều chỉnh quan hệ chủ thể Luật quốc tế, hình thành hệ thống cấu trúc bên Luật quốc tế Bình đẳng chủ quyền quốc gia, nguyên tắc mang tính tảng hệ thống nguyên tắc Luật quốc tế Về mặt lý luận, hiểu cách khái quát, quốc gia có chủ quyền tức có quyền lực tối cao quan hệ đối nội quyền lực độc lập quan hệ đối ngoại Nguyên tắc nhằm đảm bảo công cho quốc gia việc hưởng quyền thực nghĩa vụ tham gia vào quan hệ quốc tế Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy khả tham gia vào quan hệ quốc tế quốc gia không giống nhau, đó, quy phạm pháp luật quốc tế có điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh Bài tiểu luận phân tích cụ thể nội dung thực tiễn nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia, với hai phần chính: – Phần I: Nội dung nguyên tắc Phần II: Đánh giá thực tiễn thực nguyên tắc B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Nội dung nguyên tắc : Sự hình thành nguyên tắc Xuất từ sớm, loài người chuyển từ chế độ phong kiến sang tư chủ nghĩa, xem nguyên tắc Luật quốc tế thời Hiến pháp tư sản ghi nhận nguyên tắc bình đẳng chủ quyền dân tộc tôn Tuy vây, thực tế thời kỳ đó, nguyên tắc chưa tôn trọng phạm vi điều chỉnh hạn chế Các đấu tranh đầu kỷ 19, chiến tranh giới lần thứ nhất, lần thứ hai liên tiếp nổ nhằm phân chia lại thị trường giới chứng rõ ràng cho vi phạm thô bạo nguyên tắc nước tư thời kỳ Từ sụp đổ Hội Quốc Liên đời tổ chức Liên hợp quốc năm 1945 với tôn chỉ, mục đích gìn giữ hòa bình an ninh quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận “bình đẳng chủ quyền quốc gia” nguyên tắc hệ thống nguyên tắc Luật quốc tế đồng thời nguyên tắc xuyên suốt trình hoạt động tổ chức quốc tế rộng rãi Điều 2, khoản Hiến chương ghi rõ: Liên Hợp Quốc thành lập nguyên tắc bình đẳng chủ quyền tất nước thành viên Sở dĩ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia trở thành nguyên tắc quan trọng Luật quốc tế hoạt động Liên Hợp Quốc vì: Thứ nhất, nhu cầu thiết lập trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai Với thất bại Hội Quốc Liên việc ngăn chặn chiến tranh, Liên Hợp Quốc đời với nhiều sửa đổi, đặc biệt vấn đề tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia nhằm trì hòa bình an ninh giới Thứ hai, bình đẳng chủ quyền quốc gia tảng quan hệ quốc tế đại Trật tự quốc tế trì quyền bình đẳng quốc gia tham gia trật tự hoàn toàn đảm bảo Trong quan hệ quốc tế nay, vấn đề bình đẳng chủ quyền quốc gia đóng vai trò quan trọng việc thiết lập, xây dựng trì trật tự quốc tế quan hệ quốc gia 2, Khái niệm “Bình đẳng chủ quyền”: Chủ quyền thuộc tính trị-pháp lý vốn có quốc gia, thể quyền lực tối cao quốc gia lãnh thổ quyền lực độc lập quốc gia quan hệ quốc tế Trong phạm vi lãnh thổ, quốc gia có quyền tối thượng lập pháp, hành pháp tư pháp mà can thiệp từ bên ngoài, đồng thời quốc gia tự lựa chọn cho phương thức thích hợp để thực thi quyền lực phạm vi lãnh thổ Trong quan hệ quốc tế, quốc gia có quyền tự định sách đối ngoại mà áp đặt từ chủ thể khác sở tôn trọng chủ quyền quốc Điều có nghĩa quốc gia dù lớn hay nhỏ, gia cộng đồng quốc tế dù giàu hay nghèo có quyền độc lập quan hệ quốc tế Bình đẳng đề cập đến nguyên tắc không hiểu theo nghĩa “ngang nhau” tất quyền nghĩa vụ, mà bình đẳng quyền tự vấn đề liên quan đến đối nội đối ngoại quốc gia Thực tiễn quan hệ quốc tế cho thấy, khả tham gia vào quan hệ quốc tế quốc gia không giống nhau, Luật quốc tế số trường hợp có quy phạm nhằm trao cho số quốc gia định quyền đặc biệt mà quốc gia khác (Ví dụ: quyền phủ thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc) Tuy nhiên, việc hưởng quyền đặc biệt đồng nghĩa với việc quốc gia phải gánh vác thêm nghĩa vụ đặc biệt khác 3, Nội dung pháp lý: Bình đẳng chủ quyền quốc gia bao gồm: – Các quốc gia bình đẳng mặt pháp lý – Mỗi quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đầy đủ; – Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng quyền chủ thể quốc gia khác; – Sự toàn vẹn lãnh thổ tính độc lập trị bất di bất dịch; – Mỗi quốc gia có quyền tự lựa chọn phát triển chế độ trị, xã hội, kinh tế văn hóa mình; – Mỗi quốc gia có nghĩa vụ thực đầy đủ tận tâm nghĩa vụ quốc tế tồn hoà bình quốc gia khác * Theo nguyên tắc quốc gia có quyền bình đẳng sau: – Được tôn trọng quốc thể, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ trị, kinh tế, xã hội văn hóa; – Được tham gia giải vấn đề có liên quan đến lợi ích mình; – Được tham gia tổ chức quốc tế, hội nghị quốc tế với phiếu có giá trị ngang nhau; – Được ký kết gia nhập điều ước quốc tế có liên quan; – Được tham gia xây dựng pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế bình đẳng với quốc gia khác; – Được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ gánh vác nghĩa vụ quốc gia khác II, Thực tiễn thực nguyên tắc 1, Áp dụng nguyên tắc xây dựng, tuân thủ thực thi pháp luật quốc tế a Trong trình xây dựng luật quốc tế Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia tảng quan hệ quốc tế đại, Hiến chương Liên Hợp Quốc lấy nguyên tắc làm sở cho hoạt động mình: “ Liên Hiệp Quốc xây dựng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền tất thành viên” (Khoản 1, Điều 2) Nguyên tắc ghi nhận điều lệ tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, tuyệt đại đa số tổ chức quốc tế phổ cập tổ chức khu vực, nhiều điều ước quốc tế song phương đa phương nhiều văn quốc tế quan trọng hội nghị tổ chức quốc tế Chính lẽ đó, quy định Luật quốc tế xây dựng dựa nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia Việc thực chủ quyền quốc gia vô quan trọng Nó nhằm khẳng định địa vị quốc tế quốc gia thể qua quyền tự đối nội đối ngoại quốc gia Ví dụ: Khi xây dựng Công ước luật biền 1982, quốc gia thảo luận sở nguyên tắc bình đẳng chủ quyền trí ghi nhận điều 87 : Biển bỏ ngỏ cho tất quốc gia có biển hay biển bình đẳng tự việc sử dụng biển Quyền tự biển bao gồm: tự hàng hải, tự hàng không, tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm với điều kiện tuân thủ phần VII công ước Viên quy định thềm lục địa, tự đánh bắt hải sản, tự nghiên cứu khoa học Tuy nhiên quốc gia thực quyền tự phải tính dến lợi ích việc thực tự biển quốc gia khác, đến quyền Công ước thừa nhận liên quan đến hoạt động vùng .b Trong việc thực thi pháp luật quốc tế Cùng với trình hình thành phát triển luật quốc tế vấn đề thực thi luật quốc tế yêu cầu tất yếu Hiểu đơn giản, thực thi luật quốc tế trình thực hóa quy định luật quốc tế vào đời sống sinh hoạt quốc tế Do chất luật quốc tế tự thỏa thuận, tự cưỡng chế nên hệ thống pháp luật quốc tế quan lập pháp, hành pháp, tư pháp pháp luật quốc gia hoạt động liên quan đến việc xây dựng thực thi luật quốc tế đời sống sinh hoạt quốc tế chủ thể luật quốc tế tự thỏa thuận theo nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia Các chủ thể vào nguyên tắc để xác định, thực thi quyền nghĩa vụ mà pháp luật quốc tế quy định, tiến hành hoạt động mà luật quốc tế cho phép Ví dụ: WTO thừa nhận hình thức biện pháp chống bán phá giá, là: biện pháp tạm thời, cam kết giá thuế chống bán phá giá thức Ba biện pháp điều chỉnh Hiệp định Chống bán phá giá Theo quy định WTO, phá giá không bị cấm, nhưngcác thành viên WTO có quyền áp dụng biện pháp bảo hộ công nghiệp nội địa khỏi tác động xấu từ phá giá Ở thể tôn trọng chủ quyền quyền tự tất quốc gia thành viên Nguyên tắc công cụ hữu hiệu, để giải tranh chấp quốc tế Ví dụ: vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà bên tranh chấp đưa lý lẽ việc giải thích, áp dụng Công ước biển nguyên tắc bình đẳng chủ quyền đóng vai trò vô quan trong việc xác định chủ quyền, đảm bảo tính công cho quốc gia có chủ quyền bị xâm phạm c Trong việc tuân thủ pháp luật quốc tế Tuân thủ luật quốc tế hình thức thực pháp luật quốc tế, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quốc tế kiềm chế không thực hành vi mà pháp luật cấm Những hành vi không tuân thủ pháp luật quốc tế dẫn đến hậu bị áp dụng chế tài bất lợi cho người vi phạm Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền thực tế phát huy vai trò phương tiện thiết yếu để trì trật tự pháp lý quốc tế với đặc trưng quan trọng nguyên tắc tính mệnh lệnh bắt buộc chung Tất chủ thể phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc luật quốc tế, vi phạm tất yếu tác động đến lợi ích chủ thể khác quan hệ quốc tế Bất kỳ hành vi đơn phương không tuẩn thủ triệt để nguyên tắc luật quốc tế bị coi vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế Ví dụ pháp luật quốc tế thừa nhận nguyên tắc “Bình đẳng chủ quyền quốc gia” quan hệ quốc tế, nhiên nước A có tiểm lực kinh tế, trị mạnh dùng ảnh hưởng để tạo áp lực, buộc quốc gia B – nước phát triển phải tiến hành ký kết điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề kinh tế, ghi nhận lợi ích quốc gia A nhiều so với B Điều ước không hợp pháp vi phạm nguyên tắc luật quốc tế Các quy phạm điều ước tập quán quốc tế có nội dung trái với nguyên tắc luật quốc tế giá trị pháp lý Ví dụ: Nếu văn pháp luật quốc tế Công ước hàng không dân dụng có quy định ngược lại nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quy định giá trị pháp lý Đối với lĩnh vực có nguyên tắc chuyên biệt Luật biển quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế… bên cạnh việc tuân thủ nguyên tắc luật quốc tế, bên phải chấp hành nguyên tắc chuyên biệt lĩnh vực cụ thể Ví dụ : luật biển quốc tế có ghi nhận loạt nguyên tắc chuyên ngành như: nguyên tắc tự biển cả, nguyên tắc đất thống trị biển… quốc gia tham gia quan hệ quốc tế liên quan đến biển song song với việc thực nghiêm chỉnh nguyên tắc chuyên ngành, họ phải tuân thủ nguyên tắc “ bình đẳng chủ quyến” luật quốc tế 2, Các trường hợp đặc biệt Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, chủ thể luật quốc tế thừa nhận số ngoại lệ nguyên tắc Những ngoại lệ không tạo bất bình đẳng chủ quyền quốc gia mà hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế cộng đồng quốc tế thừa nhận Và nay, tồn hai trường hợp ngoại lệ sau: a Quốc gia bị hạn chế chủ quyền Trường hợp đặt chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế việc bị hạn chế chủ quyền biện pháp chế tài trừng phạt cộng đồng quốc tế hành vi họ Ví dụ như: Ngày tháng 8, 1990, sau Iraq xâm chiếm Kuwait, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua Nghị 661 áp đặt trừng phạt kinh tế lên Iraq, chuẩn bị cấm vận kinh tế toàn diện, trừ cung cấp y tế, thực phẩm nhu yếu phẩm khác người, biện pháp Uỷ ban trừng phạt Hội đồng Bảo an đưa Sau kết thúc chiến tranh sau quân Iraq rút khỏi Kuwait, biện pháp trừng phạt ràng buộc với việc giải trừ Các vũ khí huỷ diệt hàng loạt theo Nghị 687 Liên hiệp quốc Hay với việc xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân, Liên hợp quốc thi hành trừng phạt kinh tế thương mại với Triều Tiên vào năm 2006 2009 Nghị 1874 ngăn cản dịch vụ tài phục vụ cho chương trình hạt nhân tên lửa đạn đạo, cấm tất việc xuất vũ khí từ quốc gia phần lớn nhập vào quốc gia này, ngoại trừ vũ khí binh, vũ khí hạng nhẹ thiết bị lien quan Việc bị hạn chế chủ quyền biện pháp trừng phạt cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo trì hòa bình an ninh quốc gia Bởi vì, nguyên tắc bình đẳng quốc gia tôn trọng quốc gia đạt lợi ích mà không xâm hại tới lợi ích quốc gia khác phải gắn với giới hạn cần thiết mà luật quốc tế cho phép b Trường hợp quốc gia tự hạn chế quyền hạn mình: Đây trường hợp quốc gia tự lựa chọn lợi ích họ tự hạn chế chủ quyền cách trao quyền cho thể chế khác (như tổ chức quốc tế, quốc gia khác ) thay mặt hoạt động liên quan đến lợi ích quốc gia; số quốc gia tự hạn chế quyền tham gia vào tổ chức quốc tế Trong trường hợp này, quốc gia tự nguyện hạn chế quyền chủ quyền không vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia Ví dụ:Thụy sỹ tuyến bố quốc gia trung lập vĩnh viễn Điều đồng nghĩa với việc họ không tham gia vào tổ chức quốc tế nhằm theo đuổi mục đích quân hay liên minh kinh tế, trị giới Thụy Sỹ tự hạn chế quyền để theo đuổi sách đối ngoại trung lập nhằm giữ độc lập bảo vệ lợi ích Mục tiêu sách đối ngoại bảo vệ, tăng cường vị trị kinh tế Thụy Sỹ giới Chính sách đối ngoại trung lập công cụ quan trọng, xuyên suốt nội dung chủ yếu ngoại giao Thụy Sỹ từ 1815 tới Đây sách đối ngoại vô khôn khéo giúp Thụy Sỹ tránh hai chiến tranh giới Quốc gia hạn chế quyền cách trao quyền cho chế khác: Ví dụ: Công quốc Mô-na-cô cho phép Pháp thay mặt họ quan hệ đối ngoại, dù quốc gia độc lập, có chủ quyền Mô-na-cô theo chế độ quân chủ cha truyền nối; Bộ trưởng nhà nước Công tước bổ nhiệm từ danh sách ứng cử viên người Pháp Chính phủ Pháp đề cử Mô-na-cô nước nhỏ châu Âu, từ kỷ XIII phụ thuộc vào vương triều Pháp Bắc I-ta-lia Từ năm 1918, theo thoả thuận ký với Pháp, Môna-cô trao cho Pháp quyền đại diện ngoại giao; Pháp bảo hộ kinh tế – tài chính, quốc phòng, an ninh Việc công quốc Mônacô tự hạn chế quyền hạn chủ quyền ủy quyền ngoại giao cho Pháp cho Pháp can thiệp vào chế độ trị nhằm lấy bảo hộ Pháp, tránh can thiệp hay xâm lược từ quốc gia lớn khách c Trường hợp quyền phủ Hội đồng bảo an Quyền phủ (veto): Là việc nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có khả ngăn cản việc thông qua nghị không liên quan đến thủ tục phiếu chống kể tất nước thành viên khác, thường trực không thường trực, bỏ phiếu tán thành Nói cách khác, việc thực nguyên tắc trí năm nước ủy viên thường trực Trong suốt trình hoạt động với tư cách ủy viên thường trực, tất năm nước áp dụng quyền phủ hai nước Mỹ Liên Xô (cũ) nước sử dụng nhiều Kể tử năm 1945, thời điểm Liên Hợp Quốc thành lập, Liên Xô cũ Nga sử dụng 120 lần quyền phủ Hội đồng Bảo an, Mỹ sử dụng 76 lần, Anh 32 lần, Pháp 18 lần Trung Quốc sử dụng lần Để nghị thông qua, phải thu hút phiếu thuận từ tổng cộng 15 nước thành viên HĐBA, có thành viên thường trực 10 thành viên không thường trực Trong số phiếu thuận tính số phiếu tán thành thành viên thường trực Quyền phủ thành viên thường trực đóng vai trò quan trọng trình thông qua nghị Trên thực tế, không thiết nghị có mang tính thực chất (có liên quan đến thủ tục) thông qua cần phải có đủ năm phiếu thuận năm ủy viên thường trực Nếu nước ủy viên thường trực không ủng hộ không muốn biểu thị ủng hộ nghị quyết, đồng thời không muốn ngăn cản việc thông qua nghị quyết, nước bỏ phiếu trắng không tham gia bỏ phiếu, hành động không bị coi phủ nghị thông qua Thông thường, nước ủy viên Hội đồng Bảo an cố tìm cách dàn xếp trước để nghị thông qua Tuy nhiên, nhiều nước, cho dù biết trước dự thảo nghị bị phủ đưa bỏ phiếu nhằm gây sức ép trị Quyền phủ ủy viên thường trực hội đồng bảo an không ngược lại với nguyên tắc bình đẳng Liên Hợp Quốc Bởi lẽ quyền phủ tạo với mục đích đảm bảo tính pháp chế Đồng thời nước thành viên tham gia tự nguyện công nhận điều nên quyền phủ không ngược lại với nguyên tắc tự nguyện Tuy nhiên, có trường hợp quốc gia lợi dụng quyền phủ với mục đích riêng để bảo vệ cho số phủ có tội ác nghiêm trọng Đây hạn chế lớn việc thực quyền phủ Từ dẫn tới tranh cãi xung quanh vấn đề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức quốc tế Nổi bật với hai ý kiến vấn đề quyền phủ quyết: loại bỏ hoàn toàn quyền phủ quyết, hai hạn chế quyền phủ số quy định cụ thể Ví dụ: nhằm gia tăng sức ép với Nga, Mỹ soạn dự thảo Nghị yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án trưng cầu ý dân vào ngày 16/3/2014 nước Cộng hòa tự trị Crimea kế hoạch sáp nhập vào Nga, đồng thời kêu gọi nước tổ chức quốc tế không công nhận kết bỏ phiếu Bản dự thảo Nghị Mỹ nhận ủng hộ 13 nước thành viên Hội đồng Bảo an, nhiên Nga phủ dự thảo, Trung Quốc bỏ phiếu trắng Nga sử dụng quyền phủ cho Nghị ngược với nguyên tắc quyền bình đẳng tự dân tộc ghi Điều Hiến chương Liên Hợp Quốc Một số ví dụ hành vi thiếu trách nhiệm quan hệ quốc tế Thực tế quan hệ quốc tế cho thấy quốc gia theo đuổi lợi ích vị kỉ, có thái độ hành động thiếu cân nhắc hậu quả, làm phương hại đến lợi ích chung cộng đồng quốc tế lợi ích đáng quốc gia khác Có thể kể đến số hành động thiếu trách nhiệm sau: a Không tôn trọng, tuân thủ tiêu chuẩn, chuẩn mực, thể chế quốc tế Hai nhiệm kì cầm quyền Tổng thống G W Bush làm cho uy tín Mỹ bị giảm sút nghiêm trọng trường quốc tế Lý quyền Tổng thống Bush theo đuổi loạt hành động theo đuổi lợi ích quốc gia vị kỉ, ưu tiên biện pháp đơn phương, coi trọng sử dụng sức mạnh sách đối ngoại Cụ thể, quyền Mỹ từ chối tham gia Nghị định thư Kyoto cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, không phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn 10 diện (CTBT), rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ tên lửa ABM (kí năm 1972 với Liên Xô) hòng tìm kiếm lợi vũ khí chiến lược bối cảnh nước Nga gặp nhiều khó khăn Đỉnh cao thiếu trách nhiệm Mỹ định sử dụng vũ lực xâm lược I-rắc năm 2003 mà cho phép Liên Hợp Quốc Sự can thiệp Mỹ dù với lý “can thiệp nhân đạo”, “truyền bá dân chủ” hay “đánh đòn phủ đầu để đảm bảo an ninh” tạo lo ngại sâu sắc cộng đồng quốc tế Uy tín Mỹ mà giảm sút nghiêm trọng Chính lý đó, John Bolton kêu gọi quyền Obama cần có thay đổi mạnh mẽ CSĐN nước này, đưa Mỹ trở thành quốc gia “có chủ quyền có trách nhiệm” với nỗ lực cụ thể để thiết lập trật tự toàn cầu sở luật pháp, đề cao ngoại giao, chủ nghĩa đa phương b Xác định thực lợi ích quốc gia cách vị kỉ, làm ảnh hưởng đến lợi ích đáng cộng đồng quốc tế quốc gia khác Gần đây, uy tín Trung Quốc toàn cầu bị suy giảm nghiêm trọng nhiều hành vi coi thiếu tinh thần hợp tác vị kỉ, không quan tâm thỏa đáng đến lợi ích đáng quốc gia khác Trước hết khu vực, việc Trung Quốc từ chối tham gia Ủy hội Sông Mê-kông, định xây nhiều đập thượng nguồn sông mà không qua tham vấn ý kiến quốc gia sử dụng chung dòng sông Thái độ cách thức khai thác vùng thượng nguồn sông Mê-kông Trung Quốc, dù lãnh thổ quốc gia này, có tác động mạnh mẽ đến môi trường sinh thái khu vực sống hàng triệu người dân sống lưu vực sông Lào, Thái Lan, Căm-pu-chia, Myanmar Việt Nam Trung Quốc bị phê phán toàn cầu thực sách khai thác tài nguyên quốc gia khác, đặc biệt châu Phi, bất chấp hậu xã hội môi trường nghiêm trọng cho cộng đồng sở 11 c.Có hành vi làm tổn hại đến hòa bình, an ninh khu vực không thực lòng, không thiện chí muốn giải tranh chấp quốc tế Duy trì môi trường hòa bình ổn định khu vực toàn cầu nhu cầu cấp thiết Để trì môi trường hòa bình ổn định, cần thiết phải xây dựng chế giải xung đột hiệu quả, đồng thời quốc gia liên quan cần có trách nhiệm kiềm chế, hành động khiêu khích, đe dọa sử dụng vũ lực làm phức tạp thêm tình hình Một ví dụ điển hình hành vi thiếu trách nhiệm Thái Lan Cam-pu-chia việc giải tranh chấp đền Praeh Vihear Hai nước để xảy xung đột vũ trang nhỏ liên tiếp, đồng thời tạo nhiều xáo trộn với hành vi làm gia tăng căng thẳng Đặc biệt việc Cam-pu-chia mời cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người bị quyền Thủ tướng Abisit Vejjajiva truy tố, làm cố vấn kinh tế cho phủ Phnôm Pênh Những hành động ngược lại tinh thần Hiệp ước Thân thiện Hợp tác ASEAN (TAC) Một trường hợp khác Ấn Độ tố cáo Pa-kít-xtan quốc gia thiếu trách nhiệm việc bao che, tạo điều kiện cho phần tử khủng bố công vào lãnh thổ Ấn Độ, đặc biệt công đẫm máu vào thành phố Mumbai cuối năm 2008 Nhà nước Taliban Áp-ga-ni-xtan bị tố cáo che chở nuôi dưỡng mạng lưới khủng bố Al Qeada, kẻ chủ mưu thực vụ công đẫm máu 11/9 Mỹ năm 2001 d Không thiện chí đóng góp, đóng góp không tương xứng với khả vào nỗ lực quốc tế để giải hiểm họa toàn cầu Thế giới ngày hôm đối mặt với nhiều mối đe dọa quy mô khu vực toàn cầu, ví dụ vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đói nghèo, thiên tai, lan truyền dịch bệnh hiểm nghèo, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thiếu hụt nguồn nước… Chưa bao giờ, khái niệm an ninh người ý 12 nhiều đến Nạn đói châu Phi, thảm họa tự nhiên sóng thần, động đất cướp nhiều sinh mạng chiến tranh diễn Các vấn đề an ninh lượng, an ninh lương thực, nguy khủng hoảng kinh tế – tài đe dọa ổn định trị thành tích phát triển kinh tế tất quốc gia Việc đối phó giải tận gốc vấn đề cần có chia sẻ trách nhiệm quốc gia Tuy nhiên, nhiều lý khác nhau, quốc gia bị bó buộc trị nội bộ, chưa nhận thức đầy đủ, dành nguồn lực cho nỗ lực tập thể Sự thất bại Hội nghị Co-pen-ha-gen tháng 12/2009 cho thấy chưa có đồng thuận toàn cầu để đối phó với nguy biến đổi khí hậu Các nước phát triển Trung Quốc (nhóm G77 – Trung Quốc) tố cáo nước công nghiệp phát triển tìm cách bảo vệ lợi ích họ gây thiệt hại cho nước nghèo dễ bị tổn thương hơn.<8> Có quan điểm khác lại phê phán Trung Quốc, coi nước người chơi xấu, nguyên nhân cho thất bại Hội nghị Co-pen-ha-gen nhằm làm xấu hình ảnh uy tín nước Mỹ Tổng thống Obama Các vấn đề khác nghèo đói, lan truyền bệnh tật hiểm nghèo hoành hành số khu vực địa lý định, có hậu trị, kinh tế nhân đạo quy mô toàn cầu Để giải vấn đề đòi hỏi nghiêm túc liệt nước công nghiệp phát triển Tuy nhiên, thấy nỗ lực đóng góp nước chưa đủ Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) hỗ trợ cho nông dân họ tổng số 280 tỉ USD hàng năm, viện trợ phát triển nước OECD cho nước phát triển có 80 tỉ USD năm 2004 Hỗ trợ phát triển song phương từ nước OECD cho người nông dân nước phát triển có tỉ USD năm 2001 Trong đó, hầu áp dụng mức thuế hàng nông nghiệp nhập vượt giá trị hàng hóa nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp họ 13 Có nhiều nguyên nhân khiến quyền có xu hướng xác định lợi ích quốc gia vị kỉ ngắn hạn, không quan tâm đầy đủ cố tình lờ trách nhiệm quốc tế họ Thứ nhất, giới đại phân chia thành quốc gia, thực thể trị độc lập, có chủ quyền tuyệt đối phạm vi lãnh thổ họ Các quốc gia bình đẳng chủ quyền, không quốc gia có quyền can thiệp vào trình hoạch định sách quốc gia khác Do quan quyền lực giám sát đánh giá kiềm chế hành vi quốc gia, quốc gia có xu hướng vụ lợi Thứ hai, nhà lãnh đạo quốc gia, dù đạt quyền lực phương pháp chịu sức ép chủ yếu từ người dân mà họ cai trị Ở quốc gia dân chủ, trị gia bị chi phối ý chí chung người dân Để bầu tái bầu, trị gia tìm cách làm hài lòng cử tri khu vực bầu cử họ, dẫn đến định hành động làm phương hại đến lợi ích cộng đồng khác Thứ ba, tính chất nhiệm kỳ máy trị, trị gia có xu hướng bận tâm nhiều đến lợi ích hữu hình, ngắn hạn lợi ích dài hạn, vô hình 14 <...>… chính trị độc lập, có chủ quyền tuyệt đối trong phạm vi lãnh thổ của họ Các quốc gia bình đẳng về chủ quyền, và không một quốc gia nào có quyền can thiệp vào quá trình hoạch định chính sách của quốc gia khác Do không có một cơ quan quyền lực nào giám sát đánh giá và kiềm chế hành vi của các quốc gia, các quốc gia luôn có xu hướng vụ lợi Thứ hai, các nhà lãnh đạo quốc gia, dù đạt được quyền lực bằng bất… kêu gọi chính quyền Obama cần có những thay đổi mạnh mẽ trong CSĐN của nước này, đưa Mỹ trở thành một quốc gia “có chủ quyền có trách nhiệm” với các nỗ lực cụ thể để thiết lập một trật tự toàn cầu trên cơ sở luật pháp, đề cao ngoại giao, và chủ nghĩa đa phương b Xác định và thực hiện lợi ích quốc gia một cách vị kỉ, làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế và các quốc gia khác Gần… hầu hết các nước này đều áp dụng mức thuế đối với hàng nông nghiệp nhập khẩu vượt quá giá trị của hàng hóa nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp của họ 13 Có nhiều nguyên nhân khiến các chính quyền có xu hướng xác định các lợi ích quốc gia vị kỉ và ngắn hạn, không quan tâm đầy đủ hoặc cố tình lờ đi các trách nhiệm quốc tế của họ Thứ nhất, thế giới hiện đại được phân chia thành các quốc gia, những thực thể… Phi, các thảm họa tự nhiên như sóng thần, động đất cướp đi nhiều sinh mạng hơn cả các cuộc chiến tranh đang diễn ra hiện nay Các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, các nguy cơ khủng hoảng kinh tế – tài chính đe dọa sự ổn định chính trị và thành tích phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia Việc đối phó và giải quyết tận gốc các vấn đề này cần có sự chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia. .. nghiêm trọng cho các cộng đồng sở tại 11 c.Có các hành vi làm tổn hại đến hòa bình, an ninh khu vực và không thực lòng, không thiện chí muốn giải quyết các tranh chấp quốc tế Duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực và toàn cầu luôn là nhu cầu cấp thiết Để duy trì môi trường hòa bình và ổn định, cần thiết phải xây dựng các cơ chế giải quyết xung đột hiệu quả, đồng thời các quốc gia liên quan cần… sức ép chủ yếu từ những người dân mà họ cai trị Ở quốc gia càng dân chủ, các chính trị gia càng bị chi phối bởi ý chí chung của người dân Để được bầu hoặc tái bầu, các chính trị gia chỉ tìm cách làm hài lòng cử tri trong khu vực bầu cử của họ, dẫn đến các quyết định và hành động có thể làm phương hại đến lợi ích của cộng đồng khác Thứ ba, do tính chất nhiệm kỳ của bộ máy chính trị, các chính trị gia có… Trung Quốc trên toàn cầu bị suy giảm nghiêm trọng do nhiều hành vi được coi là thiếu tinh thần hợp tác và vị kỉ, không quan tâm thỏa đáng đến lợi ích chính đáng của các quốc gia khác Trước hết ở khu vực, việc Trung Quốc từ chối tham gia Ủy hội Sông Mê-kông, và quyết định xây nhiều con đập trên thượng nguồn con sông mà không qua tham vấn ý kiến của các quốc gia sử dụng chung dòng sông Thái độ và cách… lý do khác nhau, các quốc gia vẫn bị bó buộc bởi chính trị nội bộ, hoặc chưa nhận thức đầy đủ, hoặc dành quá ít nguồn lực cho các nỗ lực tập thể Sự thất bại của Hội nghị Co-pen-ha-gen tháng 12/2009 cho thấy vẫn chưa có sự đồng thuận toàn cầu để đối phó với nguy cơ biến đổi khí hậu Các nước đang phát triển và Trung Quốc (nhóm G77 – Trung Quốc) tố cáo các nước công nghiệp phát triển tìm cách bảo vệ lợi… thác vùng thượng nguồn sông Mê-kông của Trung Quốc, dù trong lãnh thổ của quốc gia này, có tác động mạnh mẽ đến môi trường sinh thái ở khu vực và cuộc sống của hàng triệu người dân sống trong lưu vực của con sông ở Lào, Thái Lan, Căm-pu-chia, Myanmar và Việt Nam Trung Quốc cũng bị phê phán trên toàn cầu vì thực hiện chính sách khai thác tài nguyên ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Phi, bất chấp… của các nước công nghiệp phát triển Tuy nhiên, có thể thấy nỗ lực và đóng góp của các nước này chưa đủ Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hỗ trợ cho nông dân của họ tổng số 280 tỉ USD hàng năm, trong khi viện trợ phát triển của các nước OECD cho các nước đang phát triển chỉ có 80 tỉ USD trong năm 2004 Hỗ trợ phát triển song phương từ các nước OECD cho những người nông dân ở các … cử viên người Pháp Chính phủ Pháp đề cử Mô-na-cô nước nhỏ châu Âu, từ kỷ XIII phụ thuộc vào vương triều Pháp Bắc I-ta-lia Từ năm 1918, theo thoả thuận ký với Pháp, Môna-cô trao cho Pháp quyền đại… chế khác: Ví dụ: Công quốc Mô-na-cô cho phép Pháp thay mặt họ quan hệ đối ngoại, dù quốc gia độc lập, có chủ quyền Mô-na-cô theo chế độ quân chủ cha truyền nối; Bộ trưởng nhà nước Công tước bổ nhiệm… giao; Pháp bảo hộ kinh tế – tài chính, quốc phòng, an ninh Việc công quốc Mônacô tự hạn chế quyền hạn chủ quyền ủy quyền ngoại giao cho Pháp cho Pháp can thiệp vào chế độ trị nhằm lấy bảo hộ Pháp,

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận