tiểu luận marketing về chiến lược sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.45 KB, 27 trang )

Đang xem: Tiểu luận marketing về chiến lược sản phẩm

TIỂU LUẬN
MARKETING VỀ CHIẾN LƯỢC
ĐƯA SẢN PHẨM MỚI
RA THỊ TRƯỜNG
1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Xây dựng chiến lược cho sản phẩm là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng
của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi
nhuận, vị thế và an toàn.
Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như thị trường điện thoại di
động (ĐTDĐ) Việt Nam, làm mới mình và giành được sự hài lòng của khách
hàng là điều kiện tiên quyết dẫn tới thành công của mỗi nhà sản xuất. Năm
2008 phát huy thế mạnh về thiết kế tinh tế và hiện đại, điện thoại SAMSUNG
2
đã chinh phục được đa số khách hàng. Năm 2009 dự đoán sẽ là năm thành
công nữa với điện thoại SAMSUNG bởi hãng tiếp tục tung ra các dòng sản
phẩm ĐTDĐ màn hình cảm ứng. Để phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu và
mong muốn của khách hàng, SASUNG đã thiết kế ra dòng sản phẩm mới
SAMSUNG BEAT DJ với rất nhiều tính năng vượt trội.
Trước tình hình thực tế, sau thời gian nghiên cứu, căn cứ vào thực trạng
hoạt động của Công ty và với những kiến thức được học, em xin thực hiện đề
tài với nội dung: Chiến lược đưa sản phẩm điện thoại BEAT DJ của tập đoàn
SAMSUNG đến với thị trường Việt Nam. Đề tài được thực hiện dưới sự giúp
đỡ của các cô, các chú cán bộ công nhân viên trong Công ty và đặc biệt là sự
giúp đỡ tận tình của Thầy: Phan Thành Hưng – Giảng viên bộ môn
Marketing, Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội.
Ngoài Lời mở đầu và phần kết luận, bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận.
Chương II: Thực trạng sản xuất và đưa sản phẩm mới ra thị trường Việt Nam
của Samsung mobile.

Chương III: Những định hướng, giải pháp trong việc thực hiện chiến lược
sản phẩm mới của Samsung mobile trên thị trường Việt Nam.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Những vấn đề cơ bản về sản phẩm:
1. Khái niệm sản phẩm:
Khi nói về sản phẩm người ta thường quy về một hình thức tồn tại vật chất
cụ thể và do đó chỉ bao hàm những thành phần hoặc yếu tố có thể quan sát
được. Đối với các chuyên gia marketing, họ hiểu sản phẩm ở một phạm vi
rộng lớn.
3
– Sản phẩm: Là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay
ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý
mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
Theo quan niệm này, sản phẩm hàng hóa bao hàm cả những vật thể hữu
hình và vô hình, bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả
trong những sản phẩm hữu hình thì cũng bao hàm cả các yếu tố vô hình.
Trong thực tế, người ta thường xác định sản phẩm thông qua đơn vị sản
phẩm.
2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm:
Đơn vị sản phẩm vốn là một chỉnh thể hoàn chỉnh chứa đựng những yếu
tố, đặc tính và thông tin khác nhau về sản phẩm. Những yếu tố đặc tính và
thông tin đó có thể có những chức năng marketing khác nhau. Khi tạo ra một
mặt hàng người ta thường xếp các yếu tố đặc tính và thông tin đó theo ba cấp
độ có những chức năng marketing khác nhau.
– Cấp độ cơ bản nhất là sản phẩm theo ý tưởng. Sản phẩm theo ý tưởng có
chức năng cơ bản là trả lời câu hỏi: về thực chất, sản phẩm này thỏa mãn
những điểm lợi ích cốt lõi nhất mà khách hàng theo đuổi là gì? Và chính đó là
những giá trị mà nhà kinh doanh sẽ bán cho khách hàng.
– Cấp độ thứ hai là sản phẩm hiện thực. Đó là những yếu tố phản ánh sự có
mặt trên thực tế của hàng hóa. Những yếu tố đó bao gồm: các chỉ tiêu phản

ánh chất lượng, các đặc tính, bố cục bề ngoài, đặc thù, tên nhãn hiệu cụ thể và
đặc trưng của bao gói.
– Cấp độ cuối cùng là sản phẩm bổ sung. Đó là những yếu tố như: Tính tiện
lợi cho việc lắp đặt, những dịch vụ bổ sung sau khi bán, những điều kiện bảo
hành và điều kiện hình thức tín dụng…
3. Khái niệm sản phẩm mới:
Do những thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh
tranh, công ty không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào những sản phẩm
hiện có. Vì vậy mỗi công ty dều phải quan tâm đến chương trình phát triển
4
sản phẩm mới nếu muốn tồn tại và phát triển với uy tín ngày càng tăng. Vậy
ta có thể hiểu sản phẩm mới là một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một ý tưởng
được một số khách hàng tiềm năng cảm nhận như mới.
Đứng trên góc doanh nghiệp để xem xét, người ta chia sản phẩm mới thành
hai loại: Sản phẩm mới tương đối và sản phẩm mới tuyệt đối.
3.1. Sản phẩm mới tương đối:
Sản phẩm mới tương đối là sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và
đưa ra thị trường, nhưng không mới đối với các doanh nghiệp khác và đối với
thị trường. Chúng cho phép doanh nghiệp mở rộng dòng sản phẩm cho những
cơ hội kinh doanh mới. Chi phí để phát triển loại sản phẩm này thường thấp,
nhưng khó định vị sản phẩm trên thị trường vì người tiêu dùng vẫn có thể
thích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hơn.
3.2. Sản phẩm mới tuyệt đối:
Sản phẩm mới tuyệt đối là sản phẩm mới đối với cả doanh nhiệp và thị
trường. Doanh nghiệp giống như “người tiên phong” đi đầu trong việc sản
xuất sản phẩm này. Sản phẩm này ra mắt người tiêu dùng lần đầu tiên. Đây là
một quá trình tương đối phức tạp và khó khăn (trong cả giai đoạn sản xuất và
bán hàng). Chi phí dành cho nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thử và thử
nghiệm trên thị trường rất cao.
Một sản phẩm có được coi là mới hay không phụ thuộc vào cách thị trường

mục tiêu nhận thức về nó. Nếu người mua cho rằng sản phẩm đó khác đáng
kể so với một số sản phẩm của đối thủ cạnh tranh về một số tính chất (hình
thức bên ngoài hay chất lượng), thì sản phẩm đó sẽ được coi là sản phẩm
mới.
II. Những vấn đề cơ bản về chiến lược sản phẩm mới:
1. Chiến lược của công ty:
Để duy trì sự phát triển của mình, mọi doanh nghiệp đều phải hướng đế
tương lai với những mục tiêu cần đạt tới và những thách thức để đạt được
mục tiêu đó. Ngày nay, việc quản lý dựa trên những kinh nghiệm trực giác và
5
sự suy đoán chủ quan không thể là một sự đảm bảo cho thành công của doanh
nghiệp. Vì vậy một chiến lược marketing được thiết lập và phát triển cho toàn
bộ các hoạt động của doanh nghiệp đều là cần thiết.
Chiến lược là một tập hợp của các chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm tạo
ra lợi thế cạnh tranh bền vững.
Chiến lược không chỉ là một kế hoạch, cũng không phải là một ý tưởng,
chiến lược là triết lý sống của một công ty.
Chiến lược ở đây không phải lúc nào cũng đồng nghĩa hoàn toàn với từ dài
hạn mà nó thể hiện những cố gắng của công ty nhằm đạt tới một vị trí mong
muốn xét trên vị thế cạnh tranh và sự thay đổi của hoàn cảnh. Đó là sự thể
hiện việc tìm hiểu và nhận biết những yếu tố môi trường marketing bên
ngoài, đánh giá những điều kiện và khả năng bên trong của công ty để soạn
thảo các chiến lược kinh doanh nhằm đạt tới những mục tiêu nhất định.
Từ khái niệm chiến lược, chúng ta có thể hiểu chiến lược marketing là: mục
tiêu mà công ty muốn đạt tới.
2. Chiến lược marketing cho sản phẩm mới:
2.1. Chiến lược marketing là gì?
Chiến lược marketing là mục tiêu mà công ty muốn đạt được như khối
lượng sản phẩm, thị phần trên những thị trường tiềm năng, khả năng sinh lợi,
thế lực trong kinh doanh, an toàn trong kinh doanh và có thể gọi là mục tiêu

marketing. Chiến lược marketing là một hoạt động của Công ty nói chung và
của bộ phận marketing nói riêng nhằm đạt được mục tiêu của Công ty trong
hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2. Soạn thảo chiến lược marketing cho sản phẩm mới:
Sau khi dự án sản phẩm mới tốt nhất được thông qua, công ty cần soạn thảo
chiến lược marketing cho sản phẩm đó. Chiến lược marketing cho sản phẩm
mới bao gồm ba phần:
6
– Phần thứ nhất: mô tả quy mô, cấu trúc thị trường và thái độ cảu khách hàng
trên thị trường mục tiêu, dự kiến xác lập vị trí sản phẩm, chỉ tiêu về khối
lượng bán, thị phần và lợi nhuận trong những năm trước mắt;
– Phần thứ hai: Trình bày quan điểm chung về phân phối sản phẩm và dự
đoán chi phí marketing cho năm đầu;
– Phần thư ba: Trình bày những mục tiêu tương lai về các chỉ tiêu: tiêu thụ lợi
nhuận, quan điểm, chiến lược lâu dài.
2.3. Triển khai sản xuất hàng loạt và tung sản phẩm mới ra thị trường:
Sau khi thử nghiệm thị trường công ty đã có căn cứ rõ nét hơn để quyết
định có sản xuất đại trà sản phẩm mới hay không. Nếu việc sản xuất đại trà
được thông qua công ty phải thực sự bắt tay vào triển khai phương án tổ chức
sản xuất và marketing sản phẩm mới. Trong giai đoạn này, những quyết định
liên quan đến việc tung sản phẩm mới vào thị trường là cực kỳ quan trọng.
Cụ thể là trong giai đoạn này, công ty phải thông qua bốn quyết định:
– Khi nào tung sản phẩm mới chính thức vào thị trường?
– Sản phẩm mới sẽ được tung ra ở đâu?
– Sản phẩm mới trước hết phải tập trung bán cho đối tượng khách hàng nào?
– Sản phẩm mới được tung ra bán như thế nào? Với những hoạt động hỗ trợ
nào để xúc tiến việc bán?
2.4. Các hoạt động cần thực hiện đảm bảo sự thành công của sản phẩm mới:
Để chiến lược đưa sản phẩm mới ra thị trường một cách có hiệu quả, các
doanh nghiệp cần nghiên cứu đến các yếu tố: Đối thủ cạnh tranh; xác định

mục tiêu khách hàng; khác biệt hóa, tạo nên một giá trị, một lý do thuyết
phục nhất; chiến lược riêng biệt cho sản phẩm…
2.4.1. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh:
Hầu hết các doanh nghiệp khi áp dụng vào thực tế thường quên nguyên tắc
này, không coi trọng đối thủ cạnh tranh vì tin tưởng vào các sản phẩm của
mình. Tuy nhiên sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp không phải lúc nào
cũng thuận lợi và phù hợp với thực tế thị trường, trong khi thị trường lại bắt
7
đầu bằng chính đối thủ của họ. Liệt kê những doanh nghiệp có sản phẩm
tương đồng với sản phẩm mà doanh nghiệp có ý định muốn tung ra. Ngay cả
khi sản phẩm mới chưa từng được biết đến, đặt mình vào vị trí của người tiêu
dùng để biết được phản ứng của họ đối với sản phẩm này như thế nào.
Khi xác định được các đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu những công cụ
marketing của họ: áp phích, quảng cáo…
Đánh giá mối tương quan giữa sản phẩm của mình với sản phẩm của các đối
thủ. Xác định xem phải đương đầu với sự cạnh tranh của đối thủ như thế nào,
đặc biệt đối với những doanh nghiệp có mối đe dọa thực sự.
2.4.2. Xác định mục tiêu khách hàng:
Bất cứ sản phẩm nào cũng có một đối tượng khách hàng riêng của nó,
doanh nghiệp không thể bán những mặt hàng cao cấp cho khách hàng trung
lưu hoặc những mặt hàng bình dân thì thường không được giới thượng lưu để
ý tới. Phân đoạn khách hàng mà bạn nhắm tới có thể là những người hiện
đang tiêu dùng một sản phẩm tương đồng của đối thủ cạnh tranh hoặc những
người thích cái mới với đặc tính có sức thuyết phục. Những khách hàng tiềm
năng tốt nhất sẽ là những người hiểu được tính hữu dụng của sản phẩm.
2.4.3. Khác biệt hóa, tạo nên một giá trị, một lý do thuyết phục nhất:
Đây chính là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với mọi sản phẩm
khi tung ra thị trường, mọi doanh nghiệp phải hiểu đâu là đặc tính phân biệt
nó với các sản phẩm khác. Mỗi doanh nghiệp phải tự đặt câu hỏi “Sản phẩm
của tôi mang lại điều gì mà những sản phẩm của các đối thủ khác không có?”.

Đặt ra câu hỏi dạng này sẽ giúp doanh nghiêp xác định rõ hơn điều mà sản
phẩm cần có để đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng.
2.4.4. Chiến lược riêng biệt cho sản phẩm:
Doanh nghiệp phải tìm ra cách thức tốt nhất để quảng bá cho sản phẩm của
mình. Lựa phối tới tay người tiêu chọn hình thức và địa điểm để bán sản
phẩm. Hệ thống bán hàng qua các kênh phân phối hay trực tiếp tới người tiêu
dùng. Lựa chọn xem xét chiến lược marketing truyền thống nhằm tới từng cá
8
nhân hay trực tiếp, vai trò của truyền hình báo chí trong quá trình xâm nhập
thị trường.
Chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoàn thiện sản phẩm. Tổ chức nơi gặp gỡ để
khách hàng dùng thử sản phẩm và yêu cầu họ phát biểu cảm nghĩ về sản
phẩm….
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐƯA SẢN PHẨM MỚI CỦA
SAMSUNG MOBILE RA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
I. Tổng quan về Tập Đoàn SAMSUNG:
1. Lịch sử hình thành và phát triển:
9
Tập đoàn SAMSUNG là một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất
Hàn Quốc. Được bắt đầu từ công ty xuất khẩu năm 1938, nhưng mau chóng
có nhiều dạng. SAMSUNG được Lee Byung Chul thành lập năm 1953. Tập
đoàn trước đây là khối kết có hơn 400.000 công nhân trên toàn thế giới và
chế tạo ra xe hơi, đồ điện, hóa chất, máy bay, tàu thủy, ngành buôn bán, kinh
doanh khách sạn… trong các công ty riêng rẽ sau sự cải tổ lại của sự khủng
hoảng tài chính Châu Á.
Samsung Electronics, hãng điện tử Samsung, được thành lập năm 1969, là
một bộ phận lớn nhất của Tập đoàn Samsung và là một trong nững công ty
điện tử lớn nhất thế giới. Được sáng lập tại Daegu, Hàn Quốc, hãng điện tử
Samsung hoạt động tại chừng 58 nước và có khoảng 208.000 công nhân.

Hãng điện tử Samsung được coi là một trong 10 nhãn hàng hóa tốt nhất thế
giới. Hãng này là một trong bốn hãng tại Châu Á, bao gồm Nhật Bản, với vốn
thị trường lên đến 100 tỷ Mỹ kim. Tập đoàn Samsung bao gồm nhiều ngành
kinh doanh ở Hàn Quốc, bao gồm cả Điện tử Samsung và bảo hiểm Samsung.
Chủ tịch hiện nay là Lee Kun Hee kế thừa tập đoàn vào năm 1987.
Trong thập niên 90, Samsung nổi lên như một tập đoàn quốc tế đa ngành.
Chi nhánh của công ty xây dựng đã từng được giải thưởng lớn vì công trình
xây dựng một trong hai tòa tháp đôi Petronas tháng 9 năm 1993, và Burj
Dubai năm 2004, những công trình cao nhất thế giới. Samsung đã sống sót
qua khủng hoảng tiền tệ Châu Á 1997-1998, tuy nhiên, Công ty Motor
Samsung, đã phải bán cho hãng Renault. Được coi là một đối thủ cạnh tranh
của Nhật Bản, Thung lũng Sillicon, Đài Loan và cả các doanh nghiệp nội địa,
Samsung ngày càng mở rộng sản xuất nhằm trở thành nhà cung cấp bộ nhớ
Ram động, tủ lạnh, bộ nhớ flash, đầu DVD lớn nhất thế giới, và sẽ trở thành
một trong 20 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu vào năm 2010. Hiện nay,
Samsung đã là một trong những nàh sản xuất dẫn đầu thế giới về màn hình
plasma và điện thoại di động thế hệ 2. Samsung đang cố gắng để có bước đột
phá ở thị trường Nhật, quê hương của Sony và Panasonic. Vì Samsung hoạt
10

Tài liệu liên quan

*

Sáu cạm bẫy khi tung sản phẩm mới ra thị trường 3 1 7

Xem thêm: Chuyển Dữ Liệu Từ Word Sang Excel, Cách Chuyển Word Sang Excel Miễn Phí

*

Chiến lược đưa sản phẩm điện thoại mới của tập đoàn SAMSUNG đến với thị trường ViệtNam 18 3 20

*

chiến lược đưa sản phẩm mới ra thị trường của Samsung 25 3 11

*

Sản phẩm mới ra thị trường … thành công nhờ lixăng 2 637 3

*

CHIẾN LƯỢC ĐƯA SẢN PHẨM MỚI RA THỊ TRƯỜNG Samsung mobile trên thị trường Việt Nam 25 3 19

*

Chiến lược đưa sản phẩm điện thoại Galaxy S GT-I9000 của tập đoàn SAMSUNG đến với thị trường Việt Nam 18 1 4

*

Thực trạng sản xuất và đưa sản phẩm mới ra thị trường Việt Nam của Samsung Mobile 27 1 2

*

Chiến lược đưa sản phẩm điện thoại X3-02 của tập đoàn Nokia đến với thị trường Việt Nam. 27 817 4

*

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CHIẾN LƯỢC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 16 542 0

*

Sản phẩm mới ra thị trường … thành công nhờ lixăng. 2 580 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Khóa Học Tư Duy Logic & Giải Quyết Vấn Đề, Khã³A HọC Kỹ NäƒNg Tæ° Duy Logic

(209.5 KB – 27 trang) – TIỂU LUẬN MARKETING VỀ CHIẾN LƯỢC ĐƯA SẢN PHẨM MỚI RA THỊ TRƯỜNG

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận