tiểu luận lớp cán bộ quản lý mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.15 KB, 42 trang )

Đang xem: Tiểu luận lớp cán bộ quản lý mầm non

Mẫu 02
LỜI CẢM ƠN
Nhân dịp hoàn thành tiểu luận lớp Bồi dưỡng Quản lí Giáo dục Mầm non, cho
phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ………………..Hiệu trưởng
trường ,…………………………..cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa bồi dưỡng
trường Cao đẳng sư phạm tỉnh…………., là người đã tận tình giúp đỡ em trong quá
trình nghiên cứu đề tài này một cách thuận lợi, các thầy cô luôn bên cạnh để đóng góp,
giúp đỡ những thiếu sót những khuyết điểm em mắc phải trong công tác quản lí và đề
ra hướng giải quyết tốt nhất để từ đó em nhận đề tài đến khi hoàn thành tiểu luận của
mình.
Em xin chân thành cô giáo ……………………… là giáo viên chủ nhiệm lớp
Bồi dưỡng cán bộ Quản lí lớp Mầm non. Cảm ơn các thầy giáo cô giáo trong Ban giám
hiệu, trong khoa Bồi dưỡng trường ………………………đã cho em nhiều kiến thức
và kinh nghiệm trong công tác quản lí để làm đề tài.
Trong quá trình làm tiểu luận do điều kiện công tác, thời gian cũng như kinh
nghiệm nghiên cứu có hạn để tiểu luận được hoàn thành mang tính khả thi. Em kính
mong được sự giúp đỡ, góp ý kiến quý báu của thầy cô giáo.
Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành
công trong mọi lĩnh vực.
Em xin chân thành cảm ơn!
…., ngày ….tháng … năm 20….
Người thực hiện tiểu luận

1

MỤC LỤC
PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU
1

Lí do chọn đề tài

2

Mục đích nghiên cứu

3

Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4

Phạm vi nghiên cứu

5

Nhiệm vụ nghiên cứu

6

Phương pháp nghiên cứu
PHẦN B. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1

Các khái niệm có liên quan

2

Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước

3

Mục tiêu của công tác chỉ đạo

4

Mục đích ý nghĩa của công tác xây dựng kế hoạch hàng năm

5

Nội dung

CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON …….. THÀNH PHỐ ……–
TỈNH………
1

Đặc điểm tình hình nhà trường

2

Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch ở trường mầm non

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON …….. THÀNH
PHỐ ……– TỈNH………
1

Giáo dục nhận thức quan điểm về công tác xây dựng kế hoạch năm học

2

Giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch

3

Giải pháp xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu quản lí một cách cụ thể

2

4

Xây dựng mối quan hệ công tác tích cực giữa Hiệu trưởng…

PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1

Kết luận

2

Khuyến nghị

3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG

MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN – TỈNH ĐIỆN BIÊN
PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền
tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường
mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhầm giáo dục toàn diện
cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân
cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước
vào trường tiểu học được tốt.
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền
giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu,
bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.
Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học
tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ
đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của
ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như
vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc
mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ
năm học nói riêng là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết, bởi công tác Giáo dục là
một chức năng lớn trong Quản lí Giáo dục nói riêng trong Quản lí nhà trường nói
chung. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế
hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; Không có kế hoạch
một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ cho con thuyền không lái chỉ
chạy vòng quanh”.
Lập kế hoạch sơ sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lí.
Xây dựng kế hoạch rất quan trọng trong việc điều hành quản lý, trong đó xây dựng kế
hoạch hàng năm càng quan trọng hơn.
Hằng năm trong ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và
Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo đều có các văn bản hướng dẫn kế hoạch thực

4

hiện nhiệm vụ năm học đế từng bậc học, cấp học. Trong Quản lí trường học thì xây
dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng
một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học
sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn
thấy những thây đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả
nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lí
khác. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng
phải xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của
nhà trường, yêu cầu kế hoạch của ngành đề ra. Nó quyết định đến hoạt động giáo dục
nói riêng và hoạt động quản lí nói riêng.
Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
trong nhiều năm qua của một số trường chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính
hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của ngành, chưa phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương. Do đó bản kế
hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của hiệu trưởng chứ chưa tập chung được chí tuệ
của tập thể nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường và
làm giảm hiệu lực công tác Quản lí của Hiệu trưởng.
Trường mầm non……………thành phố…………… – đơn vị em đang công tác,
việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đã được tiến hành
thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao vì chưa có kế hoạch khả thi và giải pháp cụ thể.
Vì vậy, em chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở Trường mầm non ……………
thành phố ……………” làm đề tài nghiên cứu trong khóa học quản lí Giáo dục
trường học năm ……………
2. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Xem xét lại việc thực hiện, xây dựng kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của Hiệu trưởng tại Trường mầm
non …………… thành phố …………… trong những năm học vừa qua. Từ đó, đưa ra
những biện pháp tích cực, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ năm học để nâng cao hiệu lực quản lí trường học của Hiệu trưởng.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
a) Khách thể nghiên cứu:

5

Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường mầm non …………… thành
phố ……………
b) Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu về biện pháp xây dựng dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
tại Trường mầm non …………… thành phố …………… những năm học vừa qua.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu công tác xây dựng dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường
mầm non …………… thành phố ……………từ năm học 20…-201… đến nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để nghiên cứu đề tài này một cách khoa học và đạt kết quả em đã đề ra
các nhiệm vụ sau:
– Nghiên cứu lí luận về chức năng Quản lí Giáo dục trường học, chức năng
Quản lí Giáo dục của Hiệu trưởng trường mầm non.
– Tìm hiểu thực tế việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại
Trường mầm non …………… thành phố ……………. Trên cơ sở đó rút ra những mặt
mạnh và bài học kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực Quản lí trường học
của Hiệu trưởng.
– Trên cơ sở xác định được nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót để đề ra
những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng kế

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm một cách khoa học và hiệu quả ở trường
học.
6. Phương pháp nghiên cứu:
A) Phương pháp phân tích tổng hợp:
Nghiên cứu tài liệu: Chuyên đề “xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
trong trường mầm non”.
Nghiên cứu thực tế công tác Quản lí Giáo dục ở cơ sở nhà trường trong việc
thực hiện tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở trường mầm
non để thấy rõ thực trạng, nguyên nhân, tổng hợp để đánh giá khái quát, để rút ra các
bài học, đề ra các giải pháp.
b) Phương pháp nghiên cứu tác động:
Xác định vấn đề, tác động việc lập kế hoạch chỉ đạo Quản lí của Hiệu trưởng tới
tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên, tập thể học sinh và đánh giá kết quả sau tác
động.

6

c) Phương pháp điều tra:
Sử dụng phiếu điều tra (phiếu thăm dò, phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát…) thu
thập thông tin cần thiết để làm căn cứ xác định nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót
trong công tác kiểm tra nội bộ trường học của Hiệu trưởng.

7

PHẦN B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
I. Các khái niệm liên quan:
1. Chức năng Quản lí Giáo dục:

Chức năng của Quản lí Giáo dục là một dạng hoạt động chuyên biệt, thông qua
đó chủ thể quản lí tác động vào khách thể quản lí nhằm thực hiện một mục tiêu quản lí
Giáo dục nhất định. Các chức năng Quản lí Giáo dục:
+ Chức năng kế hoạch
+ Chức năng tổ chức
+ Chức năng chỉ đạo
+ Chức năng kiểm tra
2. Chức năng chỉ đạo của quản lí giáo dục:
Được xác định từ việc điều hành và hướng dẫn các hoạt động nhằm đạt được
các mục tiêu có chất lượng và hiệu quả . Thực chất của chức năng chỉ đạo là quá trình
tác động và ảnh hưởng của chủ thể quản lí tới những người khác nhằm biến những yêu
cầu chung của tổ chức, hệ thống Giáo dục và nhà trường thành nhu cầu của toàn cán
bộ công chức, trên cơ sở đó mọi người tích cực, tự giác và mang hết khả năng để làm
việc. Do vậy chức năng chỉ đạo là cơ sở để phát huy các động lực cho việc thực hiện
các mục tiêu quản lí và góp phần tạo nên chất lượng và hiệu quả của các hoạt động.
3. Kế hoạch trong Quản lí Giáo dục và Quản lí nhà trường:
Chức năng kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu phát triển Giáo dục và
quyết định các biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó. Nó có vai trò khởi đầu,
định hướng cho toàn bộ các hoạt động của quá trình quản lí và là cơ sở để huy động tối
đa các nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và từng cá
nhân.
4. Mục tiêu Quản lí Giáo dục và Đào tạo:
Phát triển mọi mặt của một cơ sở Giáo dục; về đội ngũ sư phạm; về cơ sở
vật chất kỹ thuật; về tổ chức và Quản lí.
Đảm bảo quyền học tập của học sinh ngành học, cấp học, lớp học đúng chỉ tiêu,
đúng tiêu chuẩn.
Đảm bảo yêu cầu, chất lượng và hiệu quả đào tạo
Phát triển tập thể sư phạm đủ, động bộ và nâng cao trình độ về chuyên môn
nghiệp vụ và đời sống.

8

Đảm bảo quyền lao động của các cán bộ công nhân và chất lượng lao động.
Xây dựng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục
vụ việc dạy và học.
Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lí. Phát triển, hoàn thiện các mối quan hệ
giữa cơ sở Giáo dục và xã hội để làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ.
5. Thực hiện xây dựng kế hoạch trong trường mầm non:
Trong trường mầm non thường có các kế hoạch:

Kế hoạch dài hạn – Kế hoạch phát triển

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn trường

Kế hoạch dạy- học và Giáo dục

+ Kế hoạch của các tổ chuyên môn (Kế hoạch giảng dạy- Công tác của tổ
chuyên môn).
+ Kế hoạch giảng dạy- Công tác của giáo viên
+ Kế hoạch đầu kì
+ Thời khóa biểu
+ Lịch công tác hàng tuần, hàng tháng của trường
+ Kế hoạch các hoạt động Giáo dục
+ Kiểm tra nội bộ trường học

+ Kế hoạch tài chính
+ Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học
+ Các đề án, chương trình
+ Kế hoạch hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Công đoàn
Để xây dựng được các kế hoạch hoạt động trong nhà trường một cách khoa học
cụ thể phù hợp với đặc điểm của đơn vị trước hết cần xây dựng kế hoạch sơ bộ. Trên
cơ sở kế hoạch sơ bộ tiến hành xây dựng kế hoạch chính thức, thảo luận tập thể lấy ý
kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế
hoạch và kiểm tra đánh giá.
II. Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo
dục và Quản lí Giáo dục:
Trong thời kì đổi mới của Cách mạng nước ta hiện nay, Đảng đã và đang tiếp
tục khẳng định rõ hơn về vai trò to lớn của Giáo dục đối với sự phát triển kinh tế- xã
hội: “ Giáo dục đóngvai trò then chốt trong toàn sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

9

và bảo vệ Tổ quốc, là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu vươn
lên trình độ tiên tiến của Thế giới.”
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, của Đảng về chiến lược phát
triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020 nêu rõ: “ Phát triển Giáo dục là Quốc sách
hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập Quốc tế. Trong đó đổi mới cơ chế
quản lí Giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ Quản lí là khâu then chốt. Tập
trung nâng cao chất lượng Giáo dục, đào tạo, coi trong Giáo dục đào tạo, lối sống,
năng lực, sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp.”
III. Mục đích của công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
năm học ở trường mầm non.

Công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu
trưởng trường mầm non nhằm: Đánh giá toàn diện tình hình hoạt động nhà trường
(Giáo viên, công nhân viên chức, tập thể học sinh trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với
quy định của luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục,
quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết
đảm bào chất lượng giáo dục.
Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà trường, tư vấn biện pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy; đôn đốc việc tuân thủ quy chế chuyên môn;
xem xét các hoạt động của giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát hiện tiềm năng,
hạn chế yếu kém, giúp phát triển các khả năng, sở trường vốn có và khắc phục hạn chế,
thiếu sót, phấn đấu thực hiện phương pháp chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa hoạt
động giáo dục.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ trường Mầm non ( Thông tư
44/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010).
Đảm bảo các kế hoạch trong nhà trường trong mỗi giai đoạn: (Kế hoạch năm,
kế hoạch tháng, kế hoạch tuần) được thực hiện có hiệu quả cao.
Đảm bào kỉ cương trong nhà trường mầm non.
IV. Ý nghĩa của công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
hằng năm.
Công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường
mầm non của Hiệu trưởng đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Quản lí mà không

10

có kế hoạch, không chỉ đạo thì coi như không phải là quản lí. Kế hoạch mà không
khoa học, không cụ thể, không phù hợp và không chỉ đạo thực hiện thì kế hoạch không
thành hiện thực. Tổ chức mà không có chỉ đạo thì vận hành lung tung, rối loạn không
hiệu quả, không chất lượng.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch vừa là tiền đề,
vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của người quản lí.
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch còn có tác dụng đôn đốc,
thúc đẩy, hỗ trợ các cán bộ giáo viên, công nhân viên chức … làm việc tốt hơn, có hiệu
quả hơn. Xây dựng được ký cương, kiện toàn đội ngũ cán bộ công nhân viên chức,
tăng cường sức mạnh tập thể ở trường Tiểu học. Giảm thiểu được những hoạt động
trùng lặp, chồng chéo và dư thừa. tạo khả năng hoạt động và sử dụng nguồn lực một
cách có hiệu quả.
V. Nội dung
– Nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm.
– Nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tháng.
– Nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động tuần.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỈ
ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM
NON……….THÀNH PHỐ …………………
I. Đặc điểm tình hình nhà trường.
1. Tình hình độ ngũ
Tổng
số

Ban giám hiệu

Giáo viên

Nhân viên

Trình độ chuyên môn

TS

TS

TS

ĐH

Nữ

Nữ

Nữ

TC

y

u
ạt

áê

h

Giỏi

K

Xếp loại tay nghề

0

0
1

1

môn
Số
n
lượng
2
n
0

Thâm niên

n

chuyê

Tổ

* Thâm niên và tay nghề:

11

Tỉnh

Thành phố

Trường
Tổ Nhỡ +
Lớn+Văn
phòng
Tổ Bé +
Nhà trẻ
Cộng
* Đội ngũ cán bộ quản lí:

– Mặt mạnh: Lãnh đạo nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng đã nhiều
năm tham gia giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt các danh hiệu các cấp thi. Có uy tín, có
phẩm chất đạo đức lối sống tốt, được đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ như lớp
bồi dưỡng cán bộ quản lí, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí.
– Mặt yếu: Có … đồng chí trong ban giám hiệu đều là nữ.
* Đội ngũ giáo viên:
– Mặt mạnh: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, có
năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo chính quy 100% đạt chuẩn và trên chuẩn
– Mặt yếu: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều. Một
số đồng chí còn hạn chế trong chuyên môn. Một số đồng chí sức khỏe yếu, mắc bệnh
hiểm nghèo nên có ảnh hưởng tới công tác.
2. Tình hình học sinh:
– Số liệu học sinh:
* Tổng số học sinh trong toàn trường: ………học sinh; nữ: ……… dân
tộc: ………
– Nhà trẻ 1 lớp = ………. học sinh
– Mẫu giáo bé 2 lớp = ………học sinh
– Mẫu giáo nhỡ 1 lớp = ……… học sinh
– Mẫu giáo lớn 1lớp = ……… học sinh

* Chất lượng học sinh năm học 20…-20…..:
Lớp

Tổng số
HS

Thể
chất

Các lĩnh vực giáo dục
Nhận
Ngôn
Tình cảm
thức
ngữ
XH

Thẩm mỹ

12

Nhà trẻ

………

………

………

………

………

………

MG Bé

………

………

………

………

………

………

MG Nhỡ

………

………

………

………

………

………

MG Lớn

………

………

………

………

………

………

Cộng

………

………

………

………

………

………

3. Một số đặc điểm về nhà trường:
– Tập thể giáo viên trong khối đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình trong
công tác. Có ý tự giác đầu tư chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề
giảng dạy. 100% giáo viên chuẩn hóa về trình độ chuyên môn. ../…giáo viên ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.
– Học sinh có ý thức tự giác trong học tập.
– Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đảm bảo phục vụ cho dạy và học.
– Phần đa các em chăm ngoan, tỷ lệ chuyên cần của học sinh cũng đã được
tăng lên nhờ có sự quan tâm tâm tuyên truyền của các cấp lãnh đạo, nhà trường.
– Một phần lớn phụ huynh cũng đã quan tâm tới việc học hành của con em mình.
– Một số gia đình còn coi nhẹ kiến thức giáo dục trẻ ở lơas tuổi mầm non.
– Một số đ/c giáo viên tuổi đời cao, năng lực chuyên môn còn hạn chế, tinh thần
học hỏi chuyên môn nghiệp vụ chưa cao.
4. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học
của Trường mầm non …… thành phố ….. – tỉnh ………
a) Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học
của Trường mầm non …… thành phố ….. – tỉnh ………
Trong những năm qua công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm
học của Trường mầm non …… thành phố ….. – tỉnh ………đã được tiến hành thường
xuyên từ những căn cứ của các công việc thực hiện theo kế hoạch năm học mới (vào
cuối năm học trước) xong việc xây dựng kế hoạch chưa thực sự có bài bản. Kế hoạch
đã bám sát các chủ trương đường lối, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các cấp xong vẫn
còn mang tính hình thức, chưa đi sâu, đi sát vào tình hình thực tế của nhà trường, của
địa phương mình đang công tác, chưa có sự phát huy nguồn trí tuệ của tập thể, chính vì
vậy tính khả thi và hiệu quả chưa cao. Mọi kế hoạch tuy đã rõ ràng, song vẫn còn
mang tính áp đặt dẫn đến mục tiêu mà kế hoạch đặt ra là chưa cao.
b) Chỉ đạo kế hoạch hàng tháng.

13

Ngoài kế hoạch năm học mỗi đơn vị trường đều có những kế hoạch tác nghiệp
riêng rẽ. Mỗi tác nghiệp sẽ thực hiện theo một mục đích, mục tiêu và giải pháp của
chương trình.
Kế hoạch từng tháng là một kế hoạch tác nghiệp nằm trong kế hoạch năm học
song tùy từng tháng mà nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể.
Ví dụ: kế hoạch tháng 8. Công việc cụ thể là
Thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc
khánh 2/9
– Bồi dưỡng chuyên môn hè 20….
– Tu sửa cơ sở vật chất trường lớp
– Điều tra phổ cập
– HS tựu trường, biên chế lớp
– Ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện.
Trong việc thực hiện kế hoạch tháng giúp hiệu trưởng và cán bộ giáo viên thấy
được những công việc cụ thể, cần thiết. Mặt khác việc xây dựng kế hoạch hàng tháng
sẽ tạo ra sự cân đối nhịp nhàng giữa công việc cụ thể trong đơn vị trường.
Kế hoạch tháng là một công việc có giá trị trong việc thực hiện mục tiêu có hiệu
quả và ý nghĩa như một công cụ giám sát của người Quản lí trường học.
c) Đánh giá chung thực trạng xây dựng kế hoạch năm học ở Trường mầm
non …… thành phố ….. – tỉnh …….
– Mặt mạnh: Việc xây dựng kế hoạch năm học và các kế hoạch tác nghiệp (Kế
hoạch tháng, kế hoạch tuần) của đơn vị Trường mầm non …… thành phố ….. tỉnh …… trong những năm qua đã bám sát vào quan điểm chỉ đạo của Ngành và chủ
trương đường lối của Đảng.
Việc xây dựng kế hoạch năm học đã giúp đơn vị trường tổ chức thực hiện tốt
mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học.
Xây dựng kế hoạch năm học và các kế hoạch tác nghiệp của đơn vị trường giúp
ban giám hiệu nhà trường bám vào đó để chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện

nhiệm vụ của từng thàh viên một cách cụ thể rõ ràng.

Mặt yếu:

* Về giáo viên: Một giáo viên sức khỏe yếu nên ảnh hưởng không nhỏ tới kế
hoạch đề ra.

14

* Về học sinh: Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâmđến việc học tập của
con em mình, còn phó mặc cho nhà trường.

15

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
CHO NHỮNG NĂM HỌC TỚI CỦA TRƯỜNG MẦM NON …………. THÀNH
PHỐ ……..- TỈNH ………
1. Giải pháp giáo dục nhận thức cho đội ngũ:
Tổ chức cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên học tập văn bản theo quy
định.
Học tập quy chế dân chủ trong cơ quan trường học. Học bồi dưỡng tập trung
qua các trại hè.
Tổ chức học tập cho đội ngũ giáo viên về các văn bản của ngành liên quan đến
vấn đề kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; biên chế năm học của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua các buổi họp
hội đồng và sinh hoạt chuyên môn của trường, có các văn bản gửi tới các tổ chuyên
môn, các đoàn thể trong nhà trường.

Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng và
nhà nước về sự nghiệp phát triể giáo dục.
Giúp đội ngũ nhà giáo nhận hức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ mục tiêu,mục
dích yê cầu của công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, từ đó biết
lập kế hoạch cụ thể, khoa hoc, kịp thời, làm việc theo kế hoạch và có hiệu quả cao.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng nội dung các kế hoạch trong nhà trường.
– Đối với hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch chung trong năm một cách cụ thể,
chi tiết và sát thực với thực tế
Sau đây là ví dụ về xây dựng kế hoạch công tác của Hiệu trưởng Trường mầm
non …… thành phố ….. – tỉnh ……

Tháng

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 20…-20…

Mốc thời
gian chính

Nội dung thi đua, tổ chức các kỳ thi HS giỏi, GV dạy Điều
chỉnh bổ
giỏi (cấp trường, huyện tỉnh), VSCĐ, Hồ sơ giáo án tốt,
sung
ĐDDH, SKKN, kiểm tra học kỳ, kiểm tra công nhận
hoàn thành chương trình. Công tác bồi dưỡng thường
xuyên.

7+8

Thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm Cách
mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

16

– Bồi dưỡng chuyên môn hè 2…
2/8-13/8

– Tu sửa cơ sở vật chất trường lớp
– Điều tra phổ cập
– Tuyển học sinh mới

22/8-26/8

– HS tựu trường, biên chế lớp

29/8-2/9

– Ổn định học sinh đầu năm
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

5/9-30/9

– Thực hiện chương trình tuần 2- 5

5/9

– Tổ chức khai giảng năm học mới

Tuần 1 – Triển khai chỉ thị, NQ, quy chế CM, ký cam kết, chỉ tiêu
5/9-09/9

kế hoạch, thi đua. Hoàn thiện tất cả các kế hoạch.

Tuần 2+3

– Khảo sát kiểm tra và bàn giao chất lượng, ký cam kết

12/9-23/9

chất lượng đầu năm các khối lớp.

7/9

– Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
– Dự giờ – Thi giảng vòng trường. Khảo sát CMNVGV

9/9
9

đợt I kiểm tra hồ sơ GV.
– Duyệt kế hoạch đầu năm cấp trường

26/9
Tuần 4
26/9
26/9-30/9

– Duyệt kế hoạch đầu năm cấp phòng.
– Tổ chức tháng ATGT. Tổ chức ngày vì TG tươi đẹp
hơn.

Xem thêm: hướng dẫn Mẫu Phiếu Chi Excel C31-Bb, Hướng Dẫn Phiếu Chi (Mẫu Số C31

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập
HLHPNVN

03/10-

– Thực hiện chương trình tuần 6- 9

28/10
Tuần 1+2

– Tiếp tục dự giờ -Thi giảng vòng trường.

03-14/10

– Khảo sát CMNVGV đợt I, kiểm tra hồ sơ GV.

17

10

Tuần 3+4

– Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

17-28/10

– Các khối lớp tổ chức ôn tập chuẩn bị KTĐKGKI

Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo Việt

Nam 20/11
31/10-28/11 – Thực hiện chương trình tuần 10- 14
Tuần 1
31/10-4/11

– Kiểm tra thường xuyên
– Thi đồ dùng tự làm cấp tổ

– Thi đồ dùng dạy học (tự làm) cấp trường
Tuần 2+3

– Xây dựng chuyên đề cấp trường

07-18/11

– Sơ kết phong trào thi đua đợt 1- Phát động phong trào

11

thi đua đợt 2. Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
20/11, hưởng ứng phong trào thi đua đợt II.
Tuần 4
21/11-2/12

– Thảo luận cách thức tổ chức khi dạy kĩ năng sống
trong các môn học ở Mầm non
– Nâng cao chất lượng Dạy và Học
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày TLQĐNDVN
22/12. Tiếp bước cha anh.

5/12-30/12

– Thực hiện chương trình tuần 15- 18.

– Nâng cao chất lượng dạy và học.
Tuần 1
12

– Nâng cao chất lượng dạy và học.

5/12-9/12
Tuần 2
12/12-16/12 – Thi BK – BN cấp trường

18

– Ôn tập – Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tuần 3+4

– Kiểm tra chất lượng HK1

19/12

– Sơ kết phong trào thi đua đợt II. Phát động phong trào

30/12

thi đua đợt III

Thi đua Dạy tốt – Học tốt. Hoa thơm dâng Bác
02/01-

– Thực hiện chương trình tuần 19 – 22

27/01/2012

– Sơ kết học kỳ 1

Tuần 2

– Tái giảng kỳ 2

9/1-13/1
1

Tuần 3+4

– Nâng cao chất lượng dạy và học. Bồi dưỡng HS, rèn

16/1-27/1

kỹ năng luyện viết cho HS lớp MG Lớn.
– Nghỉ tết Nguyên đán
Thi đua lập thành tích : Mừng Đảng mừng Xuân

1/02- 18/02

– Thực hiện chương trình tuần 23- 24

Tuần 1

– Ổn định – Duy trì nề nếp chuyên môn nhà trường.

6/2-10/2

Nâng cao chất lượng dạy và học.

Tuần 2

– Nâng cao chất lượng dạy và học

13/1-17/1
Tuần 3
2

– Nâng cao chất lượng dạy và học

20/2-24/2
– Nâng cao chất lượng dạy và học.
– Ôn tập KTĐK GKII.
Tuần 4
27/2-2/3
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3; 26/3:
Tiến lên đoàn viên

19

27/2-

– Thực hiện chương trình tuần 25- 29

30/3/2012
Tuần 1

– Dự giờ – Khảo sát CMNVGV đợt 2

5/3-9/3
3

Tuần 2

– Nâng cao chất lượng dạy và học

12/3-16/3
Tuần 3
19/3-23/3
Tuần 4

– Nâng cao chất lượng dạy và học.
– Thi CBQL giỏi cấp Tỉnh

– Nâng cao chất lượng dạy và học

26/3-30/3
– Sơ kết phong trào thi đua đợt III. Phát động phong
trào thi đua đợt IV. Nâng cao chất lượng dạy và học
Thi đua lập thành tích ngày 30/4; 1/5
02/4- 30/4

– Thực hiện chương trình tuần 30- 33
– Duy trì nề nếp chuyên môn. Nâng cao chất lượng dạy-

Tuần 1+2
2/4-13/4
4

học.
– Dự giờ – Khảo sát CMNVGV đợt II – kiểm tra hồ sơ
GV.

Tuần 3+4

– Duy trì nề nếp chuyên môn. Nâng cao chất lượng dạy-

16/4-27/4

học.
Thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày sinh nhật Bác
19/5; ngày thành lập Đội TNTPHCM

30/4- 31/5

Thực hiện chương trình tuần 34 – 35

20

5

– Ôn tập, kiểm tra chất lượng cuối năm học
Tuần1+2+3
30/4-18/5

Tuần 4
21/5-31/5

– Bình xét thi đua GV, HS. Tổng kết các phong trào thi
đua tổ.

– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách, báo cáo chất lượng HKII,
cuối năm.
– Họp xét thi đua cuối năm

Tuần 5

– Tổng kết các hoạt động đoàn thể
– Tổng kết năm học.
– Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học

6

– Triển khai kế hoạch phụ đạo HS chưa đạt chuẩn kiến
thức kĩ năng.
– GV học tập nâng cao trình độ tin học.
– Phân công trực hè.
Khi xây dựng kế hoạch chung, Hiệu trưởng dựa vào hướng dẫn thực hiện nhiệm

vụ năm học của ngành, đặc thù của địa phương, của nhà trường để xây dựng khung kế
hoạch chung. Trên cơ sở đó lên kế hoạch tác nghiệp ( kế hoạch tháng tuần) và thông
báo tổ chức thực hiện.
3.Giải pháp cải tiến cơ chế quản lí, lề lối làm việc của nhà trường:
Xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà gây phiền hà. Cụ
thể hóa kế hoạch bằng việc xây dựng kế hoạch một số hoạt động chính, các đề án tực
hiện.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch – tổ chức duyệt kế hoạch đảm bảo quy chế dân
chủ trong trường học. Cụ thể hóa kế hoạch năm học bằng các kế hoạch tháng, tuần và
các kế hoạch triển khai cụ thể. Tiến hành chỉ đạo điểm, lấy kinh nghiệm triển khai toàn
trường. Kết hợp với các đoàn thể phát động các phong trào thi đua. Sửa đổi bổ sung
các định mức làm đòn bảy kích thích việc thực hiện kế hoạch. Tạo điều kiện để các
cán bộ giáo viên, công nhân viên thực hiện kế hoạch.

21

Phân công sử dụng đội ngũ trong đó có cán bộ đoàn thể (Chủ tịch công đoàn, bí
thư đoàn Thanh Niên, đội ngũ cán bộ giáo viên cốt cán (Tổ trưởng chuyên môn các tổ)
phù hợp đảm bảo về tư tưởng, trình độ, khả năng, năng lực và điều kiện của từng cá
nhân.
Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách của Nhà nước cho cán bộ giáo viên
công nhân viên.
Tích cực tham mưu với các cấp nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà
trường như: Ủy ban nhân dân xã, địa bàn khu dân cư, ban đại diện cha mẹ học sinh,
hội phụ nữ,… kết hợp giúp đỡ nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đề ra các bộ phận có sơ kết,
tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch.
4. Giải pháp xây dựng mối quan hệ công tác tích cực giữa Hiệu trưởng với
các cán bộ giáo viên trong trường.

Xây dựng kế hoạch kèm theo những giải pháp cụ thể và triển khai tới toàn thể
cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tham mưu với phòng Giáo dục và Đào tạo trang cấp
thêm những thiết bị dạy học để cán bộ giáo viên công nhân viên có điều kiện tham
khảo, sử dụng và phục vụ dạy học. Quan tâm, gần gũi, lắng nghe những tâm tư tình
cảm, nguyện vọng của đồng nghiệp. Chia sẻ những khó khăn vướng mắc và cùng tháo
gỡ với giáo viên.
PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở trường
Tiểu học có tầm quan trọng hết sức đặc biệt, nó tác động trực tiếp đến quá trình nâng
cao chất lượng dạy và học là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường. Chính
công tác xây dựng kế hoạch giúp hiệu trưởng năm được hoạt động hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng của tập thể sư phạm nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả Giáo dục
trong nhà trường.
Qua phân tích thực trạng việc xây dựng kế hoạch hoạt động trường học ở
trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Điện Biên bản thân em đã nhận thấy Hiệu
trưởng nhà trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện với thực hiện nhiệm vụ
của các cấp trên, điều kiện thực tế của địa phương. Tuy trong quá trình thực hiện của
đơn vị vẫn còn một số hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch còn lúng túng, mang tính
hình thức, chưa khoa học, thiếu tính hiệu quả.

22

Qua thực hiện đề tài này em thấy được tính thực tiễn trong công tác xây dựng
kế hoạch thực hiện với thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm ở trường có tính khả thi,
có sự đổi mới đó là: Tập trung được trí tuệ của tập thể sư phạm nhà trường, mọi người
được biết, được bàn bạc. Các bộ phận chủ chốt cùng nhà trường xây dựng theo tinh
thần chỉ đạo chung. Trong đó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính. Nếu thực hiện một
cách nghiêm túc, chắc chắn rằng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm ở

trường học ở trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Điện Biên sẽ đạt chất lượng hơn.
2. Khuyến nghị:
* Đối với cấp phòng Giáo dục và Đào tạo: Cần có sự chỉ đạo chung cho
các cộng tác viên thanh tra, khi đến thanh tra các hoạt động sư phạm cảu nhà giáo tại
các đơn vị trường cần nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, của trường và đối
tượng học sinh của lớp được kiểm tra để có cơ sở đánh giá một cách chính xác quá
trình hoạt động của một nhà giáo.
* Đối với cấp trường: Hàng năm nên tổ chức họp rút kinh nghiệm và nhắc nhở
các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch.
Bố trí sắp xếp thời gian phù hợp để ban kiểm tra làm việc đạt hiệu quả.
Kiểm tra xong cần tiến hành đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm ngay.

23

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
2. Luật Giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2005
3. Chiến lược phát triển Giáo dục 2001-2010. NXB Giáo dục, 2002
4. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo (Phần các
chuyên đề chuyên biệt).
5. Quản lí chuyên môn ở trường mầm non theo chương trình sách giáo khoa
mới (Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí Giáo dục Tiểu học) của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, dự án phát triển giáo viên mầm non.
6. Thầy giáo Nguyễn Song Bình – bài giảng về tổ chức Đảng và tổ chức chính
trị xã hội các đoàn thể trong trường mầm non. Xây dựng kế hoạch trong
trường mầm non.
7. Cô giáo Lê Thị Tuyết- Trưởng khoa bồi dưỡng: Đề cương bài giảng Quản lí
quá trình giáo dục ở mầm non.
8. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh: Một số vấn đề lí luận cơ bản về Quản lí

Giáo dục và Đào tạo
9. Xây dựng và phát triển đội ngũ trong trường mầm non.

24

Mẫu 01
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Cơ sở pháp lý
Nghị Quyết Trung ương ……….. phải đổi mới chương trình, nội dung, phương
pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng
công cuộc “Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa của đất nước”
Chỉ thị ……………. ngày…tháng…năm… có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược
phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng,
đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị,
phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú
trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…”
Quyết định số ………………….. ngày…tháng…năm…. ban hành Điều lệ trường
mầm non kèm theo thông tư …………………….. của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.
1.2 Cơ sở lý luận
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền
tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường
mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện
cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân
cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước
vào trường tiểu học được tốt.
Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học
tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ

đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của
ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như
vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc
mầm non thì chất lượng của đội ngũ giáo viên là công cụ hết sức quan trọng và cần
thiết
1.3 Cơ sở thực tiễn

25

Tài liệu liên quan

*

HOÀN THÀNH KHOÁ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN Lí TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ 53 41 431 0

*

Tiểu luận cuối khóa bôi dưỡng can bộ quản lí 25 1 9

*

Quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh Hải Dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nay 198 334 1

*

Quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh Hải Dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nay 198 530 0

*

CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG cán bộ QUẢN lý TRƯỜNG mầm NON 56 2 8

*

Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non 52 1 0

*

Quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh hải dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nay 199 261 0

*

Xây dựng tiêu chí đánh giá (văn bản) chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông 120 371 0

*

mau bai tieu luan cuoi khoa boi duong can bo quan ly thcs 23 235 0

*

mau bai tieu luan cuoi khoa boi duong can bo quan ly tieu hoc 15 266 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 24, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 24

(428.15 KB – 42 trang) – Bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non 2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận