Tiểu Luận Kế Toán Là Ngôn Ngữ Kinh Doanh ? Kế Toán Là Gì

Định nghĩa kế toánGiải thích vai trò của kế toán như một hình thức giao tiếp kinh doanhXác định đối tượng và ứng dụng kế toán tài chínhXác định đối tượng và ứng dụng kế toán quản lý

*

Tại sao chúng ta cần thông tin tài chính?

Như bạn đã học trong khóa học trước đó, các doanh nghiệp có một nhóm lớn các bên liên quan, những người có quyền quan tâm đến sự thành công liên tục của doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp, dù vì mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận mà trở nên mất đi khả năng tài chính và không thể thanh toán các hóa đơn của mình thì sẽ buộc phải đóng cửa. Thông tin tài chính cho phép doanh nghiệp theo dõi khả năng tài chính của mình và tránh mất khả năng thanh toán.

Đang xem: Tiểu luận kế toán là ngôn ngữ kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp cần thông tin tài chính để có thể trả lời các câu hỏi như sau:

Doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền mặt để thanh toán hóa đơn và trả lương cho nhân viên của mình?Trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận, kiếm được nhiều thu nhập hơn chi phí phải trả, hay là mất tiền và có nguy cơ bị đóng cửa?Doanh nghiệp nên sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm cụ thể hoặc các sản phẩm hỗn hợp?Chi phí sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ là gì?Các chi phí kinh doanh hàng ngày, hàng tháng và hàng năm là gì?Khách hàng có nợ tiền doanh nghiệp không, và họ có trả đúng hạn không?Doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp, ngân hàng hoặc các nhà đầu tư khác bao nhiêu tiền?

Video dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về nhiều chủ đề trong phần này. Trước khi bạn xem lại video, hãy xem xét các câu hỏi sau:

Kế toán là gì?Kinh doanh là gì?Ba người muốn biết câu chuyện về doanh nghiệp của bạn là ai?Chính phủ sử dụng ngôn ngữ kế toán nào?Nhà đầu tư sử dụng ngôn ngữ kế toán nào?Người dùng nội bộ sử dụng ngôn ngữ kế toán nào?

Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh

Mọi tổ chức kinh doanh có nguồn lực kinh tế, ví dụ như tiền, máy móc và tòa nhà, đều sử dụng thông tin kế toán. Vì lý do này, kế toán được gọi là ngôn ngữ của kinh doanh. Kế toán cũng đóng vai trò là ngôn ngữ cung cấp thông tin tài chính về các tổ chức phi lợi nhuận như chính phủ, nhà thờ, tổ chức từ thiện, các hiệp hội và bệnh viện. Tuy nhiên, trong chương này, chúng tôi sẽ tập trung vào kế toán cho các công ty kinh doanh.

Quy trình kế toán cung cấp dữ liệu tài chính cho một loạt các cá nhân có mục tiêu nghiên cứu các dữ liệu khác nhau. Chẳng hạn, các quan chức ngân hàng có thể nghiên cứu một báo cáo tài chính của công ty để đánh giá khả năng thanh toán nợ của công ty. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể so sánh dữ liệu kế toán từ một số công ty để quyết định công ty nào sẽ đại diện cho khoản đầu tư tốt nhất. Kế toán cũng cung cấp sự quản lý về những dữ liệu tài chính quan trọng cho việc ra quyết định.

Định nghĩa kế toán

Như video đã giải thích, kế toán là ngôn ngữ của doanh nghiệp. Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ định nghĩa kế toán là quy trình xác định, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế để cho phép những người sử dụng thông tin phán đoán và quyết định.

Thông tin này chủ yếu là tài chính, điều được đề cập trong điều khoản về tiền. Sau đó, kế toán, là một quá trình đo lường và liên kết được sử dụng để báo cáo về hoạt động của các tổ chức kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Như là một quá trình đo lường và liên kết cho doanh nghiệp, kế toán cung cấp thông tin cho phép các phán đoán và quyết định của người sử dụng dữ liệu được thông báo.

Người dùng nội bộ và người dùng bên ngoài

Người sử dụng thông tin kế toán được tách thành hai nhóm, nội bộ và bên ngoài. Người dùng nội bộ là những người trong một tổ chức kinh doanh sử dụng thông tin kế toán. Ví dụ, bộ phận nhân sự cần có thông tin về mức độ lợi nhuận của doanh nghiệp để thiết lập mức lương và lãi. Tương tự như vậy, các nhà quản lý sản xuất cần biết liệu doanh nghiệp có hoạt động đủ tốt để đủ khả năng thay thế máy móc bị hao mòn hoặc trả tiền làm thêm giờ cho công nhân sản xuất hay không. Người dùng bên ngoài là những người ngoài đối tượng kinh doanh sử dụng thông tin kế toán. Những người dùng bên ngoài này bao gồm các nhà đầu tư tiềm năng, dịch vụ doanh thu nội bộ, ngân hàng và các công ty tài chính, cũng như cơ quan thuế địa phương. Thông tin kế toán có giá trị cho cả hai nhóm khi nói đến đánh giá hậu quả tài chính của các phương án khác nhau. Kế toán giảm sự không chắc chắn bằng cách sử dụng phán đoán chuyên nghiệp để định lượng tác động tài chính trong tương lai việc thực hiện hành động hoặc trì hoãn hành động. Nói tóm lại, mặc dù thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sự không chắc chắn trong một tổ chức, nhưng nó cũng cung cấp dữ liệu tài chính cho những người bên ngoài công ty.

Thông tin kế toán tài chính xuất hiện trong báo cáo tài chính chủ yếu dành cho việc sử dụng bên ngoài (mặc dù ban lãnh đạo cũng sử dụng chúng cho một số quyết định nội bộ nhất định). Các cổ đông và chủ nợ là hai trong số các nhóm bên ngoài cần thông tin kế toán tài chính. Các nhóm bên ngoài này quyết định các vấn đề liên quan đến toàn bộ công ty, chẳng hạn như tăng hay giảm đầu tư vào công ty hay mở rộng tín dụng cho công ty. Do đó, thông tin kế toán tài chính liên quan đến toàn bộ công ty, trong khi kế toán quản trị tập trung vào các bộ phận hoặc phân khúc của công ty.

Xem thêm: How To Record A Macro In Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 And 365

Bởi vì người dùng bên ngoài của thông tin kế toán rất khác nhau, cách thức trình bày thông tin tài chính phải nhất quán từ năm này sang năm khác và từ công ty này sang công ty khác. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, kế toán tài chính phải tuân thủ bộ quy tắc gọi là Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). GAAP là một bộ quy tắc kế toán thống nhất cho phép người dùng so sánh báo cáo tài chính do một công ty phát hành cho các công ty khác trong cùng ngành. Những nguyên tắc cho báo cáo tài chính được ban hành bởi một cơ quan phi lợi nhuận độc lập do Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC) tạo ra được gọi là Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính (FASB). Nhiệm vụ của FASB, là việc thiết lập và cải thiện các tiêu chuẩn kế toán tài chính và báo cáo nhằm thúc đẩy báo cáo tài chính của các tổ chức phi chính phủ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và những người khác sử dụng báo cáo tài chính .

Thông tin kế toán thuế bao gồm thông tin kế toán tài chính, được viết và trình bày trong mã số thuế của chính phủ, cụ thể là Mã doanh thu nội bộ. Kế toán thuế tập trung vào việc tuân thủ mã số thuế và trình bày câu chuyện lãi lỗ của một doanh nghiệp để giảm thiểu trách nhiệm thuế.

Kế toán không chỉ là báo cáo thu nhập cho cơ quan thuế hoặc cung cấp thông tin doanh thu và chi phí cho các nhà đầu tư tiềm năng. Như là ngôn ngữ của kinh doanh, kế toán cũng được sử dụng để đưa ra quyết định.

Thông tin kế toán quản lý là để sử dụng trong nội bộ và cung cấp thông tin đặc biệt cho các nhà quản lý của một công ty. Các nhà quản lý thông tin sử dụng có thể bao gồm từ dữ liệu lập kế hoạch dài, rộng đến giải thích chi tiết về lý do tại sao chi phí thực tế thay đổi từ dự toán chi phí. Các nhân viên của một công ty thực hiện các chức năng kế toán quản lý này thường được gọi là Kế toán chi phí. Kế toán quản trị quan tâm nhiều hơn đến các dự báo hướng tới tương lai và đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tổ chức, hơn là trong các khía cạnh ghi chép và tuân thủ lịch sử của kế toán tài chính. Không có hướng dẫn báo cáo như GAAP; do đó, báo cáo kế toán quản lý sẽ rất khác nhau về cả phạm vi và nội dung. Ngoài ra, phần lớn thông tin được tạo bởi kế toán quản lý là bí mật và không có ý định chia sẻ ra bên ngoài tổ chức. Kế toán quản lý tập trung vào một loạt các chủ đề từ kế hoạch sản xuất đến ngân sách cho nguyên liệu thô. Khi một công ty đưa ra quyết định mua một bộ phận cấu thành thay vì sản xuất tại nhà, quyết định đó chủ yếu dựa trên thông tin kế toán quản lý. Vì lý do này, nhiều kế toán viên quản lý tự coi mình là người cung cấp thông tin kế toán cho việc ra quyết định.

Ghi sổ kế toán (Bookeeping) vsKế toán (Accounting)

Kế toán thường bị nhầm lẫn với ghi sổ kế toán. Ghi sổ kế toán là một quy trình cơ học ghi lại các hoạt động kinh tế thông thường của một doanh nghiệp. Kế toán bao gồm sổ sách kế toán, nhưng nó đi sâu hơn để phân tích và giải thích thông tin tài chính, lập báo cáo tài chính, kiểm toán, thiết kế hệ thống kế toán, chuẩn bị nghiên cứu tài chính và kinh doanh đặc biệt, chuẩn bị dự báo và ngân sách, và cung cấp dịch vụ thuế.

*

Tầm quan trọng của kế toán

Bạn có thể sẽ thấy rằng trong tất cả các kiến ​​thức kinh doanh bạn có được hoặc sẽ học, nghiên cứu về kế toán sẽ hữu ích nhất. Quyết định tài chính và kinh tế của bạn khi là sinh viên và người tiêu dùng liên quan đến thông tin kế toán. Khi bạn khai thuế thu nhập, thông tin kế toán giúp xác định các khoản thuế phải nộp của bạn.

Xem thêm: Khóa Học Quảng Cáo Google Adwords Ngọc Trang, Khóa Học Google Ads Marketing Toàn Tập

Hiểu về luật kế toán cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến quyết định nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Bạn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thông tin kế toán đối với cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận