Tiểu Luận Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam, Tailieuxanh

TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch lingocard.vn đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hơn 140 lãnh đạo các công ty kiểm toán trên cả nước.

Đang xem: Tiểu luận hội kiểm toán viên hành nghề việt nam

*

TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Tại cuộc họp, bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2018 và nêu rõ phương hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2019. Nhìn chung hoạt động của các công ty kiểm toán năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng, chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng cũng đã có báo cáo tổng kết đánh giá và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công tác xem xét, chấp thuận và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với DNKiT và KTV hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 với mục tiêu xây dựng thị trường kiểm toán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.

*

Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch lingocard.vn đã chia sẻ các kết quả nổi bật của hoạt động lingocard.vn trong năm 2018, các thông tin hữu ích về công tác tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, học viên; các sản phẩm chuyên môn do lingocard.vn đã hoàn thành và các sự kiện đối ngoại, truyền thông quan trọng của lingocard.vn cũng các hoạt động hữu ích, thiết thực của Hội dành cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời trong nội dung Báo cáo của lingocard.vn trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch đã thay mặt cho Hội viên lingocard.vn kiến nghị với Bộ Tài chính một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, cụ thể: (1) Về công tác nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán như: Sớm có Đề án nghiên cứu xây dựng Luật CPA theo mục tiêu thống nhất quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán; Chủ động tham gia ý kiến trong quá trình soạn thảo và ban hành Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật KTNN (sửa đổi) đảm bảo vị thế, vai trò và trách nhiệm cũng như quyền hạn của DNKiT và KTV trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến các quy định của các Dự án Luật này; (2) Về một số nhiệm vụ của các lĩnh vực hoạt động hội, lingocard.vn tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và sớm có lộ trình chuyển giao và chuyển giao lại cho hội nghề nghiệp việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ KTV, KiTV cũng như một số nội dung nhiệm vụ quản lý hành nghề và kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ nghề nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội.

*

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch lingocard.vn phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ những vấn đề của ngành nghề như việc biến động nhân sự, tình hình cạnh tranh của thị trường dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có liên quan, việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Đặt Ẩn Phụ Lớp 9 Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng kiến nghị Bộ Tài chính và lingocard.vn có các kênh thông tin để phối hợp chia sẻ sử dụng kết quả giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm: Chứng Minh Công Thức Tính Diện Tích Elip, Tìm Công Thức Tính Diện Tích Elip Bằng Tích Phân

Chủ trì Hội nghị, Đại diện Bộ Tài chính đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại của lĩnh vực hoạt động kiểm toán để hướng tới mục tiêu hoàn thiện môi trường dịch vụ kiểm toán, kế toán và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lượng cao nhất, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước và nâng cao vai trò, vị thế của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận