Tiểu Luận Hóa Sinh Đại Cương Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (676.21 KB, 5 trang )

Đang xem: Tiểu luận hóa sinh đại cương

B giáo d c và đào t oộ ụ ạTr ng cao đ ng d c ườ ẳ ượ phu thọ B MÔN HOÁ SINHỘh và tên : nguy n th h ng thái ọ ễ ị ồl p : T2A1ớ CHÀO M NG CÁC B N Ừ ẠĐ N V I BÀI TI U LU N Ế Ớ Ể ẬMÔN HOÁ SINH CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG GULUCID , LIPID , PROTEIN •ĐẠI CƯƠNG GLUCID• ĐỊNH NGHĨA VÀ VAI TRÒ •Glucid là những ca rbonhydrat có chức aldehyd hay ceton có chứa 2 nhóm –OH trở lên •Vai trò : tham gia cấu tạo tế bào ,cung cấp năng lượng và sản phẩm trung gian của nhiều chuyên hoá khác như•Tổ hợp lipid protid trong cơ thể, glucid có hai dạng •Dạng dự chữ; glicogen •Các đường cấu tạo đơn gian như (oes):glucodoes, latode,rioose ở dạng tư do hoặc liên kết với một số chất•
2.PHÂN LO IẠCO 4 LO I : -MONÓAC ID Ạ Ả -CÁC DISACARID -POLYSACCARID -PEPTYDOBLYCANMONO SACA RID ; GLUCOSE VÀ CÁC HEXOSE ĐỒNG PHÂN-CÁC PENTO SETính chất :Phản ứng oxy hoá khửPhản ứng khử cho polyalcol CÁC DISACARID; MANTOSE , LACTOSE , SACCROSEPOLYSACCRID: TINH BỘT, CELLULO SE, GLYCOGEN PEPTYDOBLYCAN: Đ I C NG LIPID Ạ ƯƠĐỊNH NGHĨA VÀ VAI TRÒ :•LIPID LÀ e ste c a a.béo v i alcol ho c các acid t do và ủ ớ ặ ự1 s ti n ch t đ t ng h p lipid .ố ề ấ ể ổ ợ•Vai trò •_cung c p năng l ng cho c th 3.9kcal/g(d u m )ấ ượ ơ ể ầ ỡ•_dung môi hoà tan các vitamim tan trong d u (A,D,E,K)ầ•D nhi t ch t đêm b o v c thữ ệ ấ ả ệ ơ ể•
Là thành ph n c u t o t b o và ph ng tiên v n chuy n ầ ấ ạ ế ả ươ ậ ểlipid đén các t ch cổ ứ•R i lo n chuy n hoá lipid dân đ n béo phì, m máu, x v ố ạ ể ế ỡ ơ ỡđ ng m ch,ộ ạ•

*

tiểu luận môn hóa học đại cương 11 1 0

Xem thêm: mẫu công văn bằng tiếng anh

*

BÀI TIỂU LUẬN môn HOÁ SINH – ĐẠI CƯƠNG GULUCID , LIPID , PROTEIN 5 7 47

*

Bài thuyết trình Tiểu luận môn Hóa sinh ứng dụng: Sinh tổng hợp kháng sinh Streptomycin 21 720 2

*

Tiểu luận môn hóa sinh Tìm hiểu Các chất độc có trong thực phẩm và cách loại bỏ 50 930 1

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Ảnh Trên Máy Tính Win7, Chỉnh Sửa Ảnh

*

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm HỆ THỐNG PROTEIN TRONG SỮA 30 1 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận