Tiểu Luận Đường Lối Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Thời Kỳ Đổi Mới

lingocard.vn là nơi chia sẻ, tìm kiếm Sách, bài giảng, slide, luận văn, đồ án, tiểu luận, nghiên cứu phục vụ cho việc học tập ở hầu hết các ngành Nhiệt Lạnh, Năng lượng mới, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí chế tạo, Quản trị kinh doanh, Makerting, Ngân hàng, …lingocard.vn còn là nơi thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa, Công nghệ ô tô và Công nghiệp sản xuất xi măng…

Đang xem: Tiểu luận đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng kinh tế

Bài giảng xã hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn kinh tế

Luận văn xã hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi kinh tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm chuyên ngành

Mẹo vặt IT

VIDEO MT PURCHASE

*

Xem thêm: Mẫu Bài Tiểu Luận Cuối Khóa Lớp Qlgd, Tiểu Luận Cuối Khóa Lớp Qlgd

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ta đang trên đường phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH–HĐH) đất nước. Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc, và thậm chí có thể trở thành thuộc địa của những nước khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật – công nghệ tiên tiến hiện đại…NỘI DUNG:I.CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI 41. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa: 4a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 4b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 72. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 7a. Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa 7b. Hạn chế và nguyên nhân 8II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 91. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa. 9a. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trươngcông nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986: 9b. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đếnĐại hội X 92. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 13a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 13b. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 133. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với pháttriển kinh tế tri thức 15a. Nội dung: 15b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: 164. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân: 21a. Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa: 21b. Hạn chế và nguyên nhân: 22 LINK DOWNLOAD

*
*
*

Xem thêm: Tính Cách Các Nhân Vật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (Phần 1), Giải Mã Thời Tam Quốc

Chuyên mục: D. Luận vănD. Luận văn chuyên ngành Chính trị – Tư tưởng (Political & Ideological)D. Luận văn xã hội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận