Tiểu Luận Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Tỉnh Nghệ An, Tiểu Luận Cải Cách Hành Chính Chọn Lọc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.44 KB, 7 trang )

Đang xem: Tiểu luận cải cách thủ tục hành chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGBÀI TIỂU LUẬNLỚP: CH KTPT BẾN TREMÔN HỌC:KHOA HỌC QUẢN LÝCHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN:CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐỊA PHƯƠNGHọ và tên học viên: Nguyễn Thị Kim ChiĐơn vị công tác: UBND xã Phước Thạnh, huyện Châu ThànhI. MỞ ĐẦUTrong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hànhchính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nềnhành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp lấy nhân dân làm gốc.Cải cách hành chính là một công tác quan trọng, trên thế giới hiện nay khôngcó nước nào là không tiến hành cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lýnhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏlà kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng, nhiều nấc, với những chồngchéo, mắt xích trung gian không cần thiết, sự phân định chức năng nhiệm vụ quyềnhạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn;hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnhđó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm chỉnh,chất lượng các viên chức, công chức giảm sút, việc sắp xếp cán bộ nhiều khi tùy tiện.Các nguyên tắc quản lý nhà nước chưa được nhận thức và áp dụng đúng đắn, vừa tồntại bệnh tập trung quan liêu vừa có nhiều biểu hiện tự do, tùy tiện, vô chính phủ… Tất
cả các hiện tương trên đây đã được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và nhà nướcnhắc đến nhiều lần.Thực tiễn yêu cầu bộ máy Nhà nước cần sự ổn định để đảm bảo quản lý Nhànước không bị gián đoạn. Song “ một bộ máy vững chắc cần phải thích hợp với mọibiến động. Nếu sự vững chắc trở thành khô cứng cản trở những biến đổi, thì tất yếu sẽcó đấu tranh. Vì vậy cần phải bằng mọi cách dốc toàn lực làm cho bộ máy phục tùngchính trị”. Do đó, cần phải đổi mới bộ máy quản lý và quản lý Nhà nước nói chung đểnó hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị của mình. Tại hội nghị trung ương lần thứ8( khóa VII) đã đề ra Nghị quyết “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộnghòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính”. tạiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX cũng nêu rõ: “ Xây dựng nền hành chính Nhànước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa”. Đây là một trongnhững nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.Với vai trò hiện nay là người đang công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước ởđịa phương tôi đã quyết định chọn chủ đề “ Công tác cải cách hành chính” nhằm thểhiện được nhận thức của mình về lĩnh vực này cũng như những thực trạng mà chúngta đang gặp phải hiện nay. Qua đó cũng làm cơ sở để cho giảng viên nhận xét và đánhgiá về những nhận xét của mình qua đó giúp bản thân thấy rõ hơn, thấu đáo và chínhxác hơn trong công tác cải cách hành chính nhằm hoàn thiện bản thân, giúp cho quátrình thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn trong thời gian sắp tới.II. NỘI DUNG1. Về quan điểm chỉ đạo:Công tác cải cách hành chính được Đảng ta xác định từ Đại hội lần thứ VIĐảng Cộng sản Việt Nam năm 1986, đây là giai đoạn xây dựng nền tảng cho cải cáchhành chính.Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII năm 1995 khẳng định: với vị trí trọng tâmcủa hoạt động cải cách nhà nước, cải cách hành chính đã giành được sự quan tâmmạnh mẽ của mọi cấp, mọi ngành và những hoạt động cải cách ngày càng đi vào
chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, trở thành động lực thúc đẩy tiếntrình đổi mới.Đại hội IX (năm 2001) đã đưa ra chủ trương, biện pháp có ý nghĩa quan trọngtrong cải cách hành chính như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạtđộng của Chính phủ, nguyên tắc bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tiếp tục cảicách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực;thiết lập trật tự kỹ cương, chống quan liêu tham nhũng… ngày 17 tháng 9 năm 2001Chính phủ ban hành quyết định 136/2001/QĐ-TTG ban hành chương trình tổng thểcải cách hành cính nhà nước giai đoạn 2001-2010.Đại hội X (năm 2006) tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh cải cách hànchính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.Đại hội XI (1/2011) tiếp tục khẳng định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất làthủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà chotổ chức và công dân… năm 2011 Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.Thực hiện theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác cải cách hànhchính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công táccải cách hành chính như: Kế hoạch số 5814/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 20112015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hànhchính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cáchthủ tục về chế độ công vụ, công chức,…Đặt biệc là trong năm 2014 Ủy ban nhân dântỉnh xác định là “Năm cải cách hành chính” của tỉnh giai đoạn 2011-2015.2 .Thực trạng về công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân xãPhước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.2.1. Công tác chỉ đạo điều hành:Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân
xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạchphối hợp với các Ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chươngtrình cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho độingũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và nhân dân. Banhành nhiều văn bản chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện tốt công tác cải cách hànhchính và nâng cao dạo đức công vụ….Thường xuyên tự kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện công tác công khai thủtục hành chính; việc niêm yết, rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính, côngtác tiếp dân của Cán bộ, Công chức…Thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số93/2004/QĐ-TTG ngày 22 tháng 6 năm 2007 cảu Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫnmột số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.2.2. Những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính2.2.1. Cải cách thể chế hành chính nhà nước;Thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của trên, các văn bản của Ủy bannhân dân xã ký ban hành đúng thẩm quyền. Qua công tác rà soát và thẩm định vănbản, nhìn chung các văn bản đều đúng pháp luật, không có trường hợp nào bãi bỏ,điều chỉnh. Đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và đượcniêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.2.2.2 Cải cách thủ tục hành chính:Đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạchrà soát quy định, thủ tục hành chính của các lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch, Lao động –Thương binh và Xã hội, Môi trường, Xây dựng(nhóm thủ tục cấp giấy chứng nhậnquyền sư dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác găn liền với đất) nhằm đơngiản hóa các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện để kiến nghị cấp có thẩm quyềnbãi bỏ, hủy bỏ, sữa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp. Kết quả giải quyếtthủ tục hành chính tại đơn vị đầu năm 2015 đến nay tổng số hồ sơ tiếp nhận và giảiquyết 2167 hồ sơ hành chính các loại của các tổ chức, cá nhân trên 08 lĩnh vực, khôngcó trường hợp trễ hẹn.2.2.3. Cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng theo quy định, trong năm 2015 xã 11
công chức và 18 người là những người hoạt động không chuyên trách. Về phụ tráchấp, mỗi ấp có 05 người (05 người x 05 ấp) tổng cộng 25 ngườiThực hiện quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Uỷ bannhân dân xã tiếp tục chỉ đạo công chức tư pháp- hộ tịch thường xuyên kiểm tra, ràsoát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, đặc biệt là những thủ tục hành chính cóliên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổchức, cá nhân trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm ràđể kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sữa đổi cho phù hợp.2.2.4. Xây dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:Thực hiện thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộnội vụ, Uỷ ban nhân dân xã đã rà soát ban hành quyết định phân công nhiệm vụ chotừng công chứ trong đơn vị phù hợp với tình hình thực tiển đặc ra. Việc đánh giá cánbộ, công chức được thực hiện có nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai và phát huyđược tính chủ động của đơn vị.Chất lượng cán bộ ngày được nâng lên, đám ứng nhu cầu nhiệm vụ. Trình độcủa cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn.Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về công tác quy hoạch đào tạo bồidưỡng và sử dung cán bộ giai đoạn 2011-2015, quan tâm đào tạo cán bộ công chứcthuộc diện quy hoạch lãnh đạo quản lý giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2015-2020bảo đảm việc đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tế của đơn vị.2.2.5. Cải cách tài chính công:Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghịđịnh số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ. Nhìn chung,chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của nhà nước, đảmbảo cân đối được thu chi hàng năm.2.2.6. Hiện đại hoá hành chính:Việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc khoa học, gọn gàng, tất cả cán bộ, công
chức trong giờ làm việc đều đeo bản tên theo quy định, từ đó tạo điều kiện thuận lợicho công tác của cán bộ, công chức cũng như nhân dân đến quan hệ công việc. Ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đượcquan tâm và từng bước được đầu tư, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn tại đơn vị.Khai thách tốt công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn; tiếp tục duytrì sử dụng chế độ cập nhật thông tin hằng ngày qua mạng cảu huyện để chuyển cácloại văn bảng hành chính cho các ngành.2.3. Hạn chế:Mặt dù xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cải cáchthủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng nhưng trong quá trình thực hiện giảiquyết các thủ tục hành chính vẫn chưa được sự đầu tư đúng mức, việc thực hiện cólúc còn thiếu sự đồng bộ.Cấp xã chủ yếu là chấp hành, thực hiện các văn bản vi phậm pháp luật của trênnhưng về thể chế ban hành văn bản còn nhiều bất cập, chưa có tính dự đoán lâu dài vàcó nhiều văn bản phải bổ sung, sữa đổi nhiều lần, nhiều nội dung nên việc áp dụngcòn gặp khó khăn. Mặt khác các ngành chức năng cấp trên chậm triển khai văn bảnmới sửa đổi bổ sung, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành luật.Thủ tục hành chính trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cánhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau chưabảo đảm được tính nhất quán, chưa đồng bộ, còn rườm rà, chồng chéo. Công chứccông tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng là công chức chuyên môn trựcthuộc Uỷ ban nhân dân xã, cho nên vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành (địachính, tư pháp…) và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả nên có lúc còn chậm.Cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc chưa được đầu tư đúng mức,phòng làm việc diện tích còn hẹp, máy vi tính, tủ để hồ sơ… trang bị đã lâu nênxuống cấp cũng ảnh hưởng đến công việc.3. Giải pháp:Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về cải cách
hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 5814/KH-UBNDngày 16 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác cảicách hành chính giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, chỉ thị số 05/CTUBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thựchiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.Giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệmvới công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo gắng vơi quy hoạch, đảm bảo chất lượngđội ngũ kế thừa khi có thay đổi (thông qua thi tuyển); đối với cán bộ công chứckhuyến khích nâng cao trình đọ chuyên môn trên chuẩn đáp ứng yêu cầu quy hoạchcán bộ giai đoạn 2015-2020.* Kiến nghị:Các ngành chức năng cấp trên khi ban hành văn bản nên đánh giá sự phát triểncủa xã hội để ban hành văn bản phù hợp, hạn chế một văn bản ban hành không lâu thìcòn nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung.Có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng làm việc, trang thiết bị như bànlàm việc, máy vi tính để đảm tốt công tác cải cách hành chính.III. KẾT LUẬNCải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựngNhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựngmột hệ thống thủ tục hành chính phù hợp, gọn nhẹ và đầy đủ trên tất cả các lĩnh vựccủa đời sống xã hội, mà còn phải quan tâm đến cơ chế để thực hiện cải cách hànhchính. Đồng thời, phải quan tâm đến cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xử lý và giảiquyết những công việc hành chính. Nghiên cứu để cải cách hành chính là một nhiệmvụ nặng nề, một số kinh nghiệm bước đầu đã được phát huy, hiện nay đang tiếp tụcđúc kết kinh nghiệm, học tập trong thời gian qua cùng với sự quyết tâm của Đảng,Nhà nước trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước chắt chắn sẽ hoàn thiệnđược nền hành chính thực sự gọn nhẹ, linh hoạt đáp ứng được nhu cầu xã hội.Công tác thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua của Uỷ ban nhândân xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện ở sự quan tâm sâu sắc của cấp Uỷđảng, Chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện chương trình cải cách nền
hành chính nhà nước và áp dụng mô hình “ một cửa”. Đội ngũ cán bộ, công chức cótrình độ, năng lực, có phẩm chất và sự năng động trong công tác đã góp phần thựchiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính và đưa kinh tế – xã hội của địa phươngngày càng phát triển.

*

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf 100 1 13

Xem thêm: Cách Tính Điểm Toefl Ibt Và Hiểu Cách Tính Điểm, Thang Điểm Toefl Ibt

*

Luận văn thạc sĩ về giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang 100 1 5

*

24 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang  100 825 5

*

Tài liệu Tiểu Luận: Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay. pdf 25 4 18

*

tiểu luận công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh nghệ an 32 5 16

*

tiểu luận công tác cải cách hành chính địa phương 7 5 220

*

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại xã Quế Phước 28 997 5

*

Công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay tại UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 40 500 2

*

Một số giải pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định 113 269 1

Xem thêm: Bảo Vệ Thành Công Luận Văn Về Quyền Lực Chính Trị Học: “Các Tổ Chức Chính Trị

*

Một số giải pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh nam định 113 452 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận