tiểu luận các nguyên tắc trong giao tiếp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (224.6 KB, 20 trang )

Đang xem: Tiểu luận các nguyên tắc trong giao tiếp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
GVHD: TS. Hoàng Trọng Sao
Lớp Học Phần: 11070400409
Nhóm Sinh Viên Thực Hiện:
MSSV: 0773611 Đỗ Duy Thanh
0773839 Đặng Thông
0773655 Nguyễn Thanh Nam
0773670 Nguyễn Xuân Dương
0773717 Phạm Quang Giàu
0773523 Huỳnh Quang Phương
0774167 Lâm Thế Đức
0774246 Lại Minh Hoàng
0774209 Trần Minh Triều
0773753 Nguyễn Duy Linh
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2008
LỜI MỞ ĐẦU
Trong giao tiếp doanh nghiệp có ý nghóa thực tiễn rất lớn trong cuộc
sống hàng ngày cũng như trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thành
đạt, đưa đất nước phát triển. Giúp con người hoàn thiện hơn trong cuộc
sống. Sự phát triển đất nước nhờ vào một phần hiệu quả giao tiếp.
Nếu chúng ta có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ thành công trong cuộc sống
trong doanh ngiệp. Giao tiếp giúp con người hoàn thiện, tự tin hơn trong
cuộc sống. Giao tiếp tốt giúp chúng em tự tin khi giao tiếp với bạn
bè….Sau khi học xong “giao tiếp trong doanh nghiệp” chúng em thấy
được tầm quan trọng rất lớn nên quyết đònh chọn đề tài này để làm
tiểu luận.
Trong giao tiếp doanh nghiệp có ý nghóa thực tiễn rất lớn trong cuộc

sống hàng ngày cũng như trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thành
đạt, đưa đất nước phát triển. Giúp con người hoàn thiện hơn trong cuộc
sống. Sự phát triển đất nước nhờ vào một phần hiệu quả giao tiếp.
Nếu chúng ta có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ thành công trong cuộc sống
trong em thấy được tầm quan trọng rất lớn nên quyết đònh chọn đề tài
này để làm bài tiểu luận.
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.1. MỤC ĐÍCH:
– Giúp ta hoàn thiện, tự tin hơn trong cuộc sống.
– Nâng cao hiệu quả trong giao tiếp.
– Nâng cao kiến thức của giao tiếp.
– Giúp ta hiểu người khác hơn và có hành vi ứng xử đúng hơn khi giao
tiếp với họ.
1.2. YÊU CẦU:
– Tiếp thu trong giao tiếp phải chọn lọc, không tiếp thu cái không có
giá trò .
– Trong quá trình giao tiếp phải biết lắng nghe, giúp ta tiếp thu hiệu quả
hơn, nên chúng ta phải lắng nghe một cách hiệu quả, tích cực.
– Tiếp thu giúp ta giải quyết vấn đề tốt, hiểu người khác hơn và có
hành vi ứng xử đúng khi giao tiếp với họ.
– Quan sát hành động cử chỉ, nét mặt …
– Khong bò ảnh hưởng quá nhiều ấn tượng ban đầu.
– Phản ứng tích cực để khuyến khích và giúp đỡ người khác nói
1.3. PHƯƠNG PHÁP:
– Nên đọc và tham khảo những cuốn sách có giá trò với mình.
– Nghiên cứu thật kó những cuốn sách hay và những bài viết có ấn
tượng trong giao tiếp .
– Nghiên cứu phù hợp với lónh vực của mình, nhưng mang lại hiệu quả
cao.
1.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

– Đối với bản thân nâng cao được kiến thức, thấy tầm quan trọng của
giao tiếp.
– Giúp em giao tiếp tự tin hơn trong cuộc sống.
Phần 2: NỘI DUNG
Trong xã hội hiện nay, bất kì một doanh nhân nào, một người thành
công cũng phải có mối quan hệ rộng, thường xuyên giao tiếp. Đây
là yếu tố không thể thiếu với người quản trò doanh nghiệp. Quyết
đònh hiệu quả của công việc đặc biệt trong kinh doanh, quản lý nhân
sự, đời sống hàng ngày.
Trước tiên nói đến giao tiếp phải nói đến phương tiện giao tiếp.
Được chia thành hai ngôn ngữ giao tiếp: giao tiếp ngôn ngữ trực tiếp
và giao tiếp phi ngôn ngữ. Hai hình thức này không tách rời nhau mà
luôn bổ sung cho nhau.
2.1. GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ: ngôn ngữ là phương tiện
giao tiếp chủ yếu của con người, bằng ngôn ngữ con người truyền đạt
thông tin để người khác hiểu được và cảm nhận … giao tiếp ngôn
ngữ có hai hình thức: ngôn ngữ nói trực tiếp và ngôn ngữ gián tiếp.
2.2.1. Giao tiếp ngôn ngữ trực tiếp: Thông dụng nhất trong hoạt động
của con người. Giao tiếp trực tiếp truyền đạt thông tin để người khác
hiểu được phụ thuộc vào nội dung ý nghóa các ngôn ngữ của lời nói
ngôn từ, của câu trong giao tiếp ,điều này có ảnh hưởng rất lớn đến
hiệu quả giao tiếp. Chúng ta cần lưu ý đến vai trò của cá nhân, ngôn
ngữ trong giao tiếp. Người xưa có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Trong đời sống hàng ngày một người biết cách ăn nói, biết cách
cư xử với những người xung quanh tất nhiên sẽ được mọi người yêu
quý, quý trọng. Trong kinh doanhcũng vậy nếu ta có kó năng giao tiếp,
quản lý doanh nghiệp tốt, chỉ với một lời nói đúng chỗ, đúng việc
và có ý nghóa trong giao tiếp thì không những nó sẽ mang lại lợi

nhuận mà còn lấy được cảm tình, lòng tin của người khác. Trong giao
tiếp có tính chất, phát âm, giọng nói, tốc độ nói… đóng vao trò quan
trọng, giúp ta biểu cảm hay nhấn mạnh tính chất của vấn đề. Cách
nhấn giọng cũng thể hiện được người nghe cảm nhận và có những
phản ứng phù hợp.
Phát âm không chuẩn sẽ gây khó khăn cho người nghe trong việc
hiểu nghóa của lời nói cũng có thể hiểu lầm hoặc không hiểu được.
Giọng nói phản ánh
một cách chân thật, cảm xúc với người nghe.
Giao tiếp ngôn ngữ trực tiếp phong cách ngôn ngữ rất quan trọng, vì
vậy chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Như giao tiếp người thân, bạn bè
dùng ngôn ngữ nho nhã, thân mật … Giao tiếp trong đàm phán kết
hợp đầy đủ các yếu tố. Nhưng đôi khi nói thẳng làm người nghe tức
giận, đây là ví dụ chứng minh trong hoàn cảnh nào ta nên nói trực
tiếp hay nên nói ẩn ý, không nên nói thẳng như vậy. Khi bác só
khám cho bệnh nhân là Sfreund – một nhà tâm lý học kiệt xuất và
sau đó ông nói với Sfreund rằng ông mắc bệnh ung thư thì ông đã hét
vào mặt bác só đó “Ai cho ông có quyền nói như vậy” khi có vấn đề
lớn gây cảm xúc cho người nghe như vậy ta nên dùng những từ ngữ
mang tính chất giảm nhẹ hơn cho phù hợp.
2.1.2. Giao tiếp ngôn ngữ gián tiếp: con người giao tiếp qua phương
tiện trung gian như điện thoại … chúng ta cần xác đònh gọi cho ai? Nội
dung gì? Trước khi giao tiếp ta cần tìm hiểu về người đó như tên tuổi,
chức vụ…
Trước khi đàm phán phải chuẩn bò một nội dung logic, ngắn gọn để
tiết kiệm thời gian. Chọn thời gian, đòa điểm thích hợp để đàm phán sao
cho hiệu quả.
Bắt đầu giao tiếp cần chào hỏi thân mật tạo ấn tượng với đối tác.
Hành động, ánh mắt, cử chỉ , đi đứng cách ngồi sao cho phù hợp.
– nh mắt : “ánh mắt cửa sổ tâm hồn” ánh mắt sẽ phản ánh toàn

bộ tâm trạng của bạn như vui, buồn, sợ hãi,… nhưng ngược lại ánh mắt
cho ta thấy được mong muốn, ý nghó của người đối thoại. Khi giao tiếp
ta không nên nhìn chăm chú vào người khác hay một vật nào đó mà
phải luôn tạo cảm giác tự nhiên thoải mái .
– Cử chỉ: chuyển động của bàn tay, cánh tay… Đây là những hành
động luôn đi đôi với lời nói. Nhưng phải thể hiện như thế nào cho
phù hợp. Đặc biệt không nên chỉ một ngón tay vào ai đó hay cái gì
đó. Vừa giao tiếp vừa kết hợp với cử chỉ tạo ấn tượng với đối tác.
Giao tiếp cùng với cử chỉ làm người khác dễ hiểu và cảm nhận.
– Nét mặt: Trong giao tiếp, nét mặt biểu lộ thái độ, cảm xúc của con
ngườ. Mỗi người thể hiện nét mặt khác nhau để diễn tả tâm trạng
của mình. Trong giao tiếp nét mặt luôn tự nhiên để người khác nhìn
vào cảm thấy bạn tự tin, là con người thành đạt.
– Nụ cười: Để biểu hiện tình cảm và thái độ của mình có cái cười
đôn hậu, tươi tắn nhưng ngược lại có cái cười chua chát, miễn cưỡng,
mỗi nụ cười thể hiện thái độ khác nhau. Nhưng trong giao tiếp ta nên
cười đôn hậu, tươi tắn.
Theo các chuyên gia thì bạn nên cười thật nhiều. Nếu bạn luôn tươi
cười, vui vẻ, mọi người sẽ thấy cuộc sống của bạn thật dễ chòu và
họ luôn tin rằng bạn luôn thành công.
– Diện mạo: Đây là vấn đề quan trọng, thể hiện bạn là người như thế
nào. Như trang phục, râu, tóc…có thể tạo ấn tượng tốt nhưng đôi khi
gây mất cảm tình vớt người khác. Khi giao tiếp ta nên chọn trang phục
cho phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh.
– Tư thế: là một phương tiện giao tiếp nó liên quan mật thiết đến vai
trò, vò trí xã hội, cá nhân. Ta đi đứng thẳng thắn cho đúng đắn. Chọn
chỗ ngồi cho phù hợp để ta dễ quan sát, nhìn thấy vẻ mặt của đối
tác như thế nào để ta có cách ứng xử cho phù hợp. Nói đến tư thế đi
đứng chúng ta có một số chú ý sau: Đối với nữ đi lên cầu thang ta
phải đi sau còn đi xuống ta phải đi trước.

– Bắt tay: Khi hai người bắt tay nhau, hãy chờ cho người lớn tuổi đưa tay
ra trước. Khi một nam một nữ bắt tay nhau, hãy để nữ đưa tay ra trước
sau đó đàn ông mới đưa tay bắt. Thông thường nam tránh chủ động
để bắt tay với nữ giới để tránh sự đường đột. Bạn cần xiết chặt tay
một cách nhẹ nhàng, đầy thân thiện là đủ. Nếu là nam giới nắm cả
hai tay giữ một lúc.
Đó là những yếu tố không thể thiếu trong giao tiếp. Có tầm quan
trọng rất lớn mặc dù là những yếu tố nhò nhưng ảnh hưởng rất lớn.
Nếu thiếu một trong các yếu tố trên sẽ bò thất bai trong giao tiếp.
Hoạt động quản trò kinh doanh về thực chất cũng là hoạt động giao
tiếp: Trong hoạt động của mình, nhà quản trò phải giao tiếp với nhân
viên để truyền đạt nhiệm vụ, động viên khuyến khích họ hoàn thành
tốt nhiệm vụ đó. Nhiều khi nhà quản trò cần phải xử lý những tình
huống giao tiếp tế nhò như: khiển trách, phê bình, giải quyết các xung
đột. Nhà quản trò cũng cần thiết lập các mối quan hệ với những cơ
quan, đoàn thể, tổ chức chính quyền nhằm tạo điều kiện cho hoạt động
của doanh nghiệp có hiệu quả. Nhà kinh doanh phải giao tiếp với
khách hàng, bạn hàng, với các đối tác khác nhau dưới nhiều hình
thức khác nhau: thuyết phục người ta mua, bán hàng, thương lượng một
vài điều khoản trong hợp đồng. Chính vì vậy một trong những phẩm
chất hết sức cần thiết của nhà doanh nghiệp là khả năng giao tiếp
hoàn hảo.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế thì nhà quản lý mất
khoảng từ 50 đến 80% quỹ thời gian của mình cho các cuộc giao tiếp
cách này hay cách khác. Điều đó không có gì ngạc nhiên bởi giao
tiếp có ý nghóa cực kì quan trọng trong mọi hoạt động của doanh
nghiệp.
Thiếu giao tiếp hay không giao tiếp dẫn đến tình trạng quản lý kinh
doanh yếu kém, không hiểu khách hàng, không nắm bắt được nhu cầu,
thò hiếu xu hướng của thò trường dẫn đến kém sự phối hợp trong mọi

hoạt động làm cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thấp.
2.2. GIAO TIẾP LÀ GÌ ?
– Giao tiếp là sự trao đổi với nhau tư duy hoặc ý tưởng bằng lời.
– Giao tiếp là quy trình trong đó chúng ta hiểu được người khác và làm
cho người khác hiểu được chúng ta.
– Giao tiếp là xây dựng một bản thông điệp gửi nó đi với thông điệp
đó. Qua đó ta thấy giao tiếp là một quá trình rất phong phú và hướng
đến một mục tiêu là sự hiểu biết lẫn nhau.
– Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa
người và người hoặc giữa người và các yếu tố xã hội nhằm thỏa
mãn nhu cầu nhất đònh.
Giao tiếp bao gồm hàng loạt yếu tố như trao đổi thông tin, xây dựng
chiến lược hoạt động phối hợp tri giác và tìm hiểu người khác. Tương
ứng với các yếu tố trên thì giao tiếp có 3 khía cạnh chính: giao lưu, tác
động qua lại và tri giác.
Khía cạnh giao lưu của giao tiếp gắn liền với việc tìm hiểu những đặc
điểm đặc thù của quá trình trao đổi thông tin giữa hai bên giao tiếp
với nhau có tính đến cả mục đích, tâm thể và ý đònh của nhau. Quá
trình giao lưu sẽ làm giàu thêm về kiến thức kinh nghiệm của những
người tham gia giao tiếp.
Vídụ: Doanh nhân giao lưu với khách hàng.
Một khía cạnh quan trọng khác của giao tiếp là tác động qua lại
giữa hai bên. Trong trường hợp này ngôn ngữ thống nhất và cũng
hiểu biết về hoàn cảnh tình huống là điều kiện cần thiết bảo đảm
sự tác động qua lại đạt hiệu quả. Có nhiều kiểu tác động qua lại giữa
người và người. Đó là sự hợp tác cạnh tranh… tương ứng với chúng
là sự đồng tình hay xung đột.
Ví dụ: Việc đàm phán của hai doanh nghiệp để thực hiện một hợp
đồng.
Khía canh tri giác của giao tiếp bao gồm quá trình hình thành hình ảnh

về người khác. Xác đònh được các phẩm chất tâm lý và đặc điểm
hành vi của người đó (thông qua các biểu hiện bên ngoài). Tri giác
phản ảnh những mặt bên ngoài của sự vật, là hình ảnh hoàn chỉnh
của sự vật nảy sinh do sự tác động của thế giới khác quan lên các
giác quan. Do đó cần chú ý đến các hiện tượng như: ấn tượng ban đầu
hiệu, ứng cái mới, sự điển hình hóa…
Trong hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động khác ngoài xã
hội những đặc tính này xen kẽ lẫn nhau và cần được vận dụng khéo
léo, sáng tạo, tế nhò…
Hoạt động kinh doanh là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp.
Bởi nhà kinh doanh phải tiếp xúc với đủ các loại người khác nhau
với những người có nhu cầu thò hiếu khác nhau với những động cơ
giao tiếp khác nhau. Có người đến với nhà kinh doanh với mục đích
hợp tác chân chính, nhưng cũng có những kẻ đến với ta với động cơ
lừa đảo, lợi dụng. Vì vậy nhà kinh doanh phải có kó năng giao tiếp tốt
trong mọi trường hợp, mọi đối tác giao tiếp trong kinh doanh luôn gấp
rút về mặt thời gian. Thời gian là tiền bạc, khi giao tiếp làm ai không
có thời gian để gây ấn tượng mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra chóng
vánh. Có thể bạn sẽ gặp mặt khách hàng nào đó mỗi tháng một
lần, mỗi lần nửa giờ, gặp vò phó giám đốc mỗi ngày 20 phút, gặp
thư kí một ngày tám lần, mỗi lần năm phút, hoặc bác bảo vệ lúc đi
vào đi ra. Chính vì những sự ngắn ngủi đó mà yêu cầu bạn phải cố
gắng tận dụng thời gian hiệu quả hơn nữa để tiếp xúc, gây ấn tượng
và tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.
Giao tiếp trong kinh doanh yêu cầu phải bảo đảm hai bên cùng có
lợi. Giao tiếp kinh doanh không đơn thuần là sự theo đuổi nhu, cầu lợi ích
bản thân mà là quá trình trong đó hai bên thảo luận, bàn bạc nhượng
bộ để đi đến sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Giao tiếp kinh doanh phải
là một cuộc chơi hai bên cùng “thắng”.
Giao tiếp kinh doanh vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật.

Muốn giao tiếp có hiệu quả, nhà kinh doanh phải nắm được các
nguyên tắc giao tiếp hiểu được các quy luật tâm lý con người để đưa ra
phương án và chiến thuật hợp lý. Giao tiếp trong kinh doanh cũng yêu
cầu bạn phải am hiểu các nguyên tắc về pháp lý trong giao dòch thương
mại, trong soạn thảo các văn bản, hợp đồng…Tất cả những điều đó
nói lên tính khoa học của giao tiếp kinh doanh. Tuy nhiên giao tiếp vừa
là một hoạt động hết sức tinh tế đòi hỏi bạn phải có nghệ thuật
vận dụng các nguyên tắc một cách linh hoạt. Đặc biệt bạn phải có
khiếu ăn nói, phải có sự nhạy bén tronh phán đoán tình hình để đưa ra
những cách ứng xử vừa mang tính chính xác vừa mang tính thẩm mỹ.
Nhà ngoại giao nổi tiếng người Pháp Jean Serres có nói: “Giao tiếp là
một khoa học, phải học các nguyên tắc và là một nghệ thuật, phải
nắm bắt cho được các bí quyết”.
2.3. ĐỂ GIAO TIẾP TỐT TRONG DOANH NGHIỆP CẦN TUÂN
THỦ TỐT NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG KINH DOANH:
2.3.1. Hãy hợp tác hai bên cùng có lợi: Trong giao tiếp kinh doanh
phải quan tâm đến lợi ích của cả hai bên, biết điều hòa những quyền
lợi cá nhân, tập thể, xã hội sao cho tương xứng, đúng với lẽ phải và
đạo lý làm người. Kinh doanh là trao đổi theo nguyên tắc “thuận mua
vừa bán” trong quan hệ hai bên cùng có lợi, bình đẳng và ngang giá.
Nếu bạn chỉ nghó tới những lợi ích của mình mà ép người ta thì họ
đâu dễ dàng chòu lợi ích thua thiệt.Vì vậy mà cuộc giao tiếp khó mà
đạt tới thỏa thuận, đồng thời quan hệ hai bên dẫn tới căng thẳng.
Chớ nên vơ vét hết lợi lộc về mình. Bí quyết thành công trong kinh
doanh là hãy cho những người khác được hưởng lợi lộc, bởi vì nhường
họ cái này họ sẽ nhường bạn thứ khác.
2.3.2. Hãy tôn trọng đối tác giao tiếp như tôn trọng chính bản
thân mình. Trong kinh doang cũng như trong cuộc sống chúng ta biết
rằng “ngàn người bạn còn ít, một kẻ thù đã nhiều”. Để tạo bạn và
không gây thù trong giao tiếp hãy tôn trọng phẩm giá của đối tác.

Đừng xúc phạm cấp dưới, đừng nói xấu cấp trên, đừng thọc mạch
chuyện riêng tư của đồng nghiệp, đừng bao giờ phân biệt đối xử với
khách giàu, nghèo, sang, hèn, dân tộc, giai cấp. Hãy lắng nghe và nói
với nhau hết lời. Khi nói thì hãy nói cho hết ý, diễn tả rõ ràng tâm
tư, nguyện vọng, còn khi nghe cũng phải nghe cho hết, từ đầu tới cuối
chớ ngắt lời, bỏ giữa chừng. Trong giao tiếp việc trao đổi thong tin
phải diễn ra hai chiều, chúng ta phải nhớ rằng:
2.3.3. Trong kinh doanh phải nói với nhau một cách chân thật, ôn
tồn, mộc mạc, giản dò, văn minh lòch sự:
Chớ nói năng thô tục, xỉ vả lẫn nhau mà biến bạn thành thù.
Nên nghe hết lời hãy nói, trong kinh doanh phải biết lắng nghe để biết
được tâm tư nguyện vọng của đối tác, nắm bắt được lí lẽ, quan điểm
của đối tượng. Bạn có hiểu được đối tác thì bạn mới nói ra được
những thông tin chính xác để khuyên bảo họ, thuyết phục họ.
2.3.4. Hãy thảo luận bàn bạc một cách dân chủ để tìm ra những
quan điểm chung:
Lợi ích chung để hai bên hiểu biết lẫn nhau phải nhớ rằng bàn bạc
thảo luận chứ khong phải cãi vả. Bàn bạc có tranh luận nhưng mỗi
bên nhường nhòn nhau để có thỏa hiệp. Nhiều khi thỏa hiệp đó mang
lại lợi ích cho cả hai bên. Thông thường khi bàn bạc, mỗi bên đều có
lập luận riêng để bảo vệ quyền lợi của mình. Ví du:ï giữa chủ và thợ,
giữa người mua và người bán cần bàn bạc để đi đến nhất trí về giá
cả, về hàng hóa về tiền lương để tránh mâu thuẫn, hai bên phải conh
khai hóa mọi vấn đề mới mong đi đến được thỏa thuận. Chẳng hạn
chủ phải công khai tiền vốn, tiền lãi, tiền thuế, tiền trả cổ phần,
tiền tích lũy để tái sản xuất mở rộng, tiền khấu hao, tiền chia hoa
hồng, đâu là chủ được hưởng, đâu là trả lương cho công nhân viên.
Để họ góp ý và tự nhận có tăng tiền lương vào lúc kinh tế đang khó
khăn không. Sự bàn bạc công khai hóa nhu trên sẽ chắc chắn tạo ra sự
hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác lâu dài giữa chủ và thợ.

2.3.5. Hãy thông cảm với nhau về hoàn cảnh, khả năng và
quyền lợi của mỗi bên trong giao tiếp:
Muốn vậy trong giao tiếp mỗi bên cần phải tự đặt mình vào vò trí
của đối tác mà suy xét. Chẳng hạn, người bán tự đặt mình vào vò trí
người mua và ngược lại. Tương tự nhà quản lý phải tự đặt mình vào
vò trí của nhân viên mới thấy hết nỗi vất vả của họ mà trả lương cho
họ một cách hợp lý. Ngược lại, công nhân phải tự đặt mình vào vò trí
người chủ để thấy được sự khó khăn trong công việc điều hành. Nhờ
đó có sự thông cảm mà hai bên thông cảm với nhau để tìm ra thỏa
thuận tốt nhất.
2.3.6. Hãy biết kiên nhẫn và chờ đợi lẫn nhau.
Trong giao tiếp bàn bạc đòi hỏi phải có thời gian để hai bên suy nghó
mới đi đến thống nhất ý kiến. Vì vậy mỗi bên phải có sự chờ đợi
lẫn nhau với thái độ thân thiện thong cảm. Ví dụ khi khách hàng nóng
nảy người bán hàng phải chờ hết cơn giận hãy giải thích thì mới có
kết quả. Còn cứ nói ngay chẳng khác đổ dầu vào lửa hay nước đổ
lá khoai. Chờ đợi tức là biết kiên nhẫn thì chỉ có lợi trong giao tiếp.
2.3.7. Hãy biết chấp nhận trong giao tiếp.
Trong giao tiếp mọi thứ không bao giờ diễn ra theo ý mình. Chúng ta
cần biết chấp nhận rủi ro, chấp nhận quy đònh của pháp luật chấp
nhận những khách hàng nóng tính, chấp nhận thua về lợi ích để đổi
quan hệ, chấp nhận những nhược điểm của cấp dưới để bố trí họ
đúng việc.
Khi bạn biết chấp nhận đối tác chấp nhận hoàn cảnh giao tiếp thì tự
nhiên bạn sẽ có cách đối xử tốt hơn với mọi người, tìm cách vượt
qua những trở ngại trong giao tiếp .
2.4. TRONG TÂM LÝ HỌC NGƯỜI TA CHIA CHỨC NĂNG
CỦA GIAO TIẾP RA LÀM HAI NHÓM:
Thứ nhất chức năng thuần túy xã hội và thứ hai là chức năng
tâm lý xã hội.

Các chức năng thuần tuý xã hội là các chức năng giao tiếp phục vụ
các nhu cầu xã hôi hay của một nhóm người, bao gồm :
2.4.1. Chức năng thông tin, tổ chức:
Trong hoạt động chung, người này giao tiếp với người kia để
thông báo cho nhau những thông tin giúp cho hoạt động tổ chức
được thực hiện môt cách hiệu quả. Ví dụ thủ trưởng truyền đạt
mệnh lệnh cho nhân viên, nhân viên báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ của mình cho thủ trưởng
2.4.2. Chức năng điều khiển:
Chức năng này được thực hiện trong khía cạnh tác động lẫn nhau
của giao tiếp. Trong giao tiếp, người ta dùng những phương pháp
tác động lẫn nhau như: ám thò, thuyết phục, áp lực nhóm . . . để
điều khiển người khác. Chức năng này cực kỳ quan trọng trong
hoạt động quản trò và kinh doanh. Bằng các hình thức giao tiếp
khác nhau như ra lệnh, thuyết phục tạo dư luận mà nhà quản trò
hướng hoạt động của nhân viên vào việc thực hiện mục tiêu
chung của doanh nghiệp. Cũng thông qua hình thức tác động lẫn
nhau trong giao tiếp mà nhà kinh doanh có thể thoả thuận được
với các đối tác về những hợp đồng thương mại có lợi.
2.4.3. Chức năng phối hợp hành động:
Trong một tổ chức thường có nhiều bộ phận với các chức
năng, nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, để cho một tổ chức hoạt
động một cách thống nhất, đồng bộ thì các bộ phận, các nhân
viên trong tổ chức cần phải giao tiếp với nhau để phối hợp hành
động cho hiệu quả.
Trong khi kéo pháo các chiến só “hò dô” đó là một ví dụ về
chức năng phối hợp hành động.
2.4.4. Chức năng dộng viên kích thích:
Chức năng này có liên quan đến lónh vực cảm xúc của con
người. Trong quá trình giao tiếp con người không chỉ truyền thông

tin cho nhau mà còn tạo ra những cảm xúc kích thích hành động
của họ. Trong hoạt động của mình nhà quản trò có khi dùng
những hình thức giao tiếp với nhân viên như khen ngợi, động
viên, có những lời nói và việc làm thể hiện sự quan tâm đến
gia đình họ, bản thân họ sẽ làm cho cấp dưới cảm động, hài
lòng từ đó kìch thích họ làm việc tốt hơn.
2.4.5. Các chức năng tâm lý xã hội: là các chức năng giao tiếp
phục vụ các nhu cầu của từng thành viên của xã hội bao gồm:
2.4.6. Chức năng tạo ra mối quan hệ:
Đối với con người, trạng thái cô đơn, cô lập, cô lập với những
người xung quanh là một trong những trạng thái đáng sợ nhất.
Giao tiếp giúp cho con người tạo ra những mối quan hệ với mọi
người.
2.4.7. Chức năng cân bằng cảm xúc:
Mỗi chúng ta đôi khi có những cảm xúc cần được bộc lộ sung
sướng hay đau khổ, hy vọng hay thất vọng, niềm vui hay nỗi buồn đều
cần người khác chia sẽ. Chỉ có trong giao tiếp chúng ta mới tìm được
sự đồng cảm, cảm thông và giải tảo dược cảm xúc của mình.
2.4.8. Chức năng phát triển nhân cách:
Trong giao tiếp con người lónh hội được kinh ngiệm xã hội, tâm
hồn con người trở nên phong phú, tri thức sâu sắc, tình cảm và
thế giới quan được hình thành củng cố và phát triển.
Thông qua giao tiếp những tiêu chuẩn đạo đức, cũng như tinh
thần trách nhiệm, nghóa vụ, tính nguyên tắc, tính vò tha, tính trung
thực… không chỉ được thể hiện mà còn được hình thành ở
chúng ta. Cũng thông qua giao tiếp con người học hỏi được cách
đánh giá hành vi và thái độ, nhận biết được chính mình để rồi
hoàn thiện các phẩm chất nhân cách của bản thân.
– Đàm phán trong kinh doanh là một vân đề nghệ thuật tinh vi và
phức tạp, ở đó hầu như không có chổ cho sự sai sót. Dù nhỏ như

thế nào củng dần thất bại trong giao tiếp, đặc biệt trong đàm phán
phải thẳng thắn, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu
quả, tiết kiệm thời gian cho đối tác. Nếu chúng ta nắm được những
kỹ năng thật tốt giải quyết vấn đề công việc cách thành công.
– Đặc biệt giải quyết công việc tốt phải có kỹ năng”đối nhân sử
thế”, bạn sẽ thành công hơn trong công việc cũng như trong cuộc
sống hàng ngày. Khi giao tiếp bạn bày tỏ thái độ yêu quý họ, cho
họ thấy họ đáng quý chừng nào thì họ rất ưng ý làm ăn với bạn.
• Bạn hãy lắng nghe thật sự và chân tình, khi bạn giao tiếp làm ăn,
chỉ cần đối tác phát hiện bạn đang vờ nghe họ nói, mọi nổ lực
kinh doanh của bạn sẽ bò thất bại.
• Hi sinh vì họ: hi sinh vì họ tức là cách để người khách nhớ ơn
bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Hãy tốt bụng,
đừng chờ đợi người khác làm tốt cho mình trước.
• Dùng câu bông đùa tự làm giảm giá trò bản thân: bạn đừng
ngại khi tự chọc quê mình trong thế giới con người luôn nghó mình
quan trọng thì những câu bông đùa tự làm giảm giá trò bạn ngay
tức thì khiến bạn trở nên thu hút.
– Chúng ta thấy được tầm quan trọng trong giao tiếp bất cứ thời gian,
nơi nào. Đây là ví dụ có ý nghóa rất lớn có sự góp công rất lớn
của giao tiếp.
VíDụ: Chiến tranh chống Pháp, Mó nền kinh tế suy yếu, thiếu
thốn về mọi mặt phải ra nước ngoài vay mượn để tiếp tục chiến
đấu. Song các nước Châu Phi, Liên Xô, Canada . . . chiến tranh kết
thúc nước ta cử đại diện sang Châu Phi để trả nợ và cám ơn.
Nhưng sau khiu đàm phán họ đã xoá hết nợ. Đây là thành công
ngoài mong đợi của nước ta, khẳng đònh lần nữa tầm quan trong
giao tiếp.
– Hiện nay nước ta cũng có dự án đầu tư lớn nhất chưa từng có từ
trước nay. Sau khi đàm phán thành công nước ta gia nhập vào WTO,

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp xây dựng phần thi công

cơ hội đầu tư nước ngoài nước ta rất lớn 11 tỷ USA, quả là con số
khổng lồ. Tạo thuận lợi cho đất nước phát triển nhưng bên cạnh đó
khó khăn rất nhiều mà các quản trò phải đối mặt. Một số lưu ý
trong giao tiếp:
• Trong giao tiếp có vẻ căng thẳng, bạn nên tạo không khí thư giản
cho đối tác. Vídụ: khéo léo gợi những câu chuyện vui vẻ đó là
cách “ hạ hoả” giúp họ nhìn nhận gần gủi hơn.
• Bạn đừng bao giờ bảo thủ trong giao tiếp: khi bạn chấp nhận lỗi
về mình thì có những lý do gì thì bảo thủ khăng khăng mình
đúng. Hầu hết mọi người đều ghét làm việc với người luôn
cho rằng ý kiến của mình là” tối cao”.
• Bạn đừng nợ ai một lời xin lỗi, người ta đánh giá bạn không
biết cách cư sử.
Phần 3: KẾT LUẬN
3.1. TẦM QUAN TRỌNG :
là vấn đề có thể quyết đònh doanh nghiệp đó thành công hay
thất bại. Giao tiếp để đạt được hiệu quả cao là một vấn đề rất
khó cho nên chúng ta cần học hỏi biết thêm về kiến thức
Một người nắm tốt kỹ năng giao tiếp tốt người đó sẽ thành
công trong công việc, cuộc sống hàng ngày.
3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT:
– Trong quá trình giao tiếp cần phải lắng nghe ý kiến, tiếp thu,
nâng cao kiến thức cho mình.
– Đặc biệt giao tiếp với ai, giao tiềp như thế nào cho đúng, cho phù
hợp đạt được hiệu quả cao.
– Mở lớp đào tạo chuyên về giao tiềp kết hợp với các môn
khác.
– Tạo mọi điều kiện mọi người có thể giao tiếp tốt.
– Quan sát, học hỏi những cử chỉ điệu bộ.…
– Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo về giao tiếp, mọi người

giao tiếp học hỏi kinh nghiệm.
3.3. KIẾN NGHỊ:
– Cần tăng số tiết hoặc có thể mở lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ
năng giao tiếp cho sinh viên
– Học môn quản trò đến học phần giao tiếp trong doanh nghiệp cần
đưa một số đề tài để sinh viên thảo luận, nâng cao ý thức, tiếp
thu kiến thức.
3.4. KẾT QUẢ:
Sau khi nghiên cứu đề tài “hiệu quả trong giao tiếp”giúp em có ý
thức hơn, học hỏi về giao tiếp, giao tiếp là yếu tố quan trọng giúp
ta phát triển. Trong nhà trường giúp em giao tiếp tốt hơn với bạn bè,
thầy cô đặc biệt giúp em co niềm tin khi đọc luận văn tốt nghiệp
có ý nghóa quan trọng trong đời sống.
– sau khi ra trường giúp em tự tin hơn trong cuộc sống cũng như đi
phỏng vấn hay giao tiếp về vấn đề nào đo.ù

MỤC LỤC
TRANG
LỜI NÓI ĐẦU:………………………………………………………… 3
Phần 1: MỞ ĐẦU:…………………………………………………… 4
1.1. MỤC ĐÍCH
1.2.YÊU CẦU
1.3.PHƯƠNG PHÁP
1.4.KẾT QUẢ NGIÊN CỨU

Phần 2: NỘI DUNG:…………………………………………… 5
2.1. GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ
2.2. GIAO TIẾP LÀ GÌ ?
2.3. ĐỂ GIAO TIẾP TỐT TRONG DOANH NGHIỆP
CẦN TUÂN THỦ TỐT CÁC NGUYÊN TẮC TRONG
KINH DOANH
2.4. TRONG TÂM LÝ HỌC NGƯỜI TA CHIA CHỨC
NĂNG GIAO TIẾP RA LÀM HAI NHÓM
Phần 3: KẾT LUẬN:………………………………………………… 19
3.1. TẦM QUAN TRỌNG
3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
3.3. KIẾN NGHỊ
3.4. KẾT QUẢ

Tài liệu liên quan

*

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả trong giao tiếp 49 967 5

*

Tài liệu Tiểu luận: Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam docx 29 456 0

*

TIỂU LUẬN hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 36 448 2

*

Tài liệu Tiểu luận: “Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long thực trạng và giải pháp” docx 83 449 0

*

Tài liệu 3 Cách Đặt Tiêu Đề Hiệu Quả Trong WebSite Thương Mại Điện Tử pot 5 514 1

*

TIỂU LUẬN: Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp pdf 89 598 3

*

TIỂU LUẬN: Hiệu quả của chiến lược đa nhãn hiệu trong sản phẩm đầu gội đầu của Unilever trên thị trường Việt Nam doc 32 771 0

*

TIỂU LUẬN: Hiệu quả sử dụng các chức năng quản lý trong điều kiện nước ta pdf 19 584 2

*

TIỂU LUẬN: HIỆU QUẢ TỪ CÁC GÓI CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU pptx 61 343 0

Xem thêm: tải mẫu bảng chấm công bằng excel

*

KỸ NĂNG LẮNG NGHE HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP 5 992 5

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận