(Pdf) Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Các Biện Pháp Xây Dựng Thương Hiệu Doanh Nghiệp

*

Diễn đànBáo Cáo – Luận Văn – Tiểu LuậnKhối Kinh TếQuản Trị Kinh Doanh

*

*

*

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

1. Lý do chọn đề tài Quản trị thương hiệu hiện nay đang là vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh gia nhập sân chơi toàn cầu WTO Việc xây dựng và phát triển thành công thương hiệu của một số doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua đã trở thành điển hình cho các doanh nghiệp khác noi theo, đây cũng chính là những địa chỉ đỏ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm cũng như là một ví dụ minh chứng cho một khát vọng Việt Nam vươn xa trên trường thế giới. Để có thể thấy được một cái nhìn tổng quát về một điển hình thành công trong việc xây dựng thương hiệu, nhóm 9 lớp Cao học QTKD khóa 2 chọn đề tài nghiên cứu “Chiến lược thương hiệu cà phê Trung Nguyên” nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của cà phê Trung Nguyên nói chung và từ đó có thể vận dụng mô hình này vào trong định hướng chiến lược cho thương hiệu của doanh nghiệp mình.

Đang xem: Tiểu luận các biện pháp xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

2. Mục đích – Yêu cầu

Mục đích: Nhằm giúp các doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của cà phê Trung Nguyên, từ đó có thể vận dụng mô hình này vào trong định hướng chiến lược cho thương hiệu của doanh nghiệp mình.

Yêu cầu:

– Nêu được các cơ sơ lý luận về chiến lược thương hiệu

– Xác định quan điểm thương hiệu xưa và nay

– Giới thiệu về Tập đoàn Trung Nguyên

– Các chiến lược phát triển thương hiệu của Trung Nguyên

– Thực trạng thương hiệu cà phê Trung Nguyên hiện nay và những biện pháp để khắc phục.

Xem thêm: đồ án thép 2 đại học kiến trúc

3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tiểu luận tập trung nghiên cứu các chiến lược của Trung Nguyên trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên, những vấn đề cần phải khắc phục đối với Trung Nguyên trong việc phát triển thương hiệu trong giai đoạn hiện nay

4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tư duy khách quan, tập hợp thông tin, thăm dò ý kiến

5. Phạm vi nghiên cứu – Tập đoàn Trung Nguyên

6. Kết quả nghiên cứu

– Phản ánh quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Excel Chuyên Nghiệp Trong Excel, Học Excel Nâng Cao

– Đưa ra các giải pháp cần phải khắc phục đối với Trung Nguyên nói chung và các doanh nghiệp nói chung trong việc phát triển thương hiệu trong giai đoạn hiện nay.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận