tiểu luận bảo vệ người thứ ba ngay tình

Đang xem: Tiểu luận bảo vệ người thứ ba ngay tình

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.docx) 4 (18 trang)

Tài liệu liên quan

LUẬN VĂN: Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
LUẬN VĂN: Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 18 1,129 4
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu (luận văn thạc sĩ luật học)
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu (luận văn thạc sĩ luật học) 94 402 0

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 94 578 3
Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 1 231 0

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 94 318 1

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 77 240 1
Đề tài ba vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
Đề tài ba vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 17 1,063 2
BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 15 634 1
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu (18 page)

Xem thêm: Các Cách Tính Sơn Jotun Bmt, Cách Tính Khối Lượng Sơn Tường Nhà

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu (18 page) 17 146 0

BẢO vệ QUYỀN lợi NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH dân sự vô HIỆU 34 1,941 13
Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa
Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa 1 178 2

Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 18 25 0

Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 89 38 0

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 30 1,437 0
LUẬN VĂN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY
LUẬN VĂN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 88 106 0

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi GDDS vô hiệu 21 898 18
(Luận văn thạc sĩ) pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ việt nam khi làm việc ở nước ngoài
(Luận văn thạc sĩ) pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ việt nam khi làm việc ở nước ngoài 95 11 0
pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ việt nam khi làm việc ở nước ngoài
pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ việt nam khi làm việc ở nước ngoài 30 259 0
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài 95 315 0
BẢO vệ QUYỀN lợi của NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI CHỦ sở hữu KIỆN đòi lại tài sản
BẢO vệ QUYỀN lợi của NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI CHỦ sở hữu KIỆN đòi lại tài sản 27 596 0

Xem thêm: Giải Phương Trình Y'=0, Phuong Trinh Vi Phan Cap Hai Tuyen Tinh

A.LỜI MỞ ĐẦU.Trong khoa học pháp lý, ngành luật dân sự có vị trí, vai trò rất quan trọng, pháp luật dân sự được nhấn mạnh như là “gốc” của pháp luật về dân sự, kinh tế, thương mại, có vai trò nền tảng, cơ cở cho việc xác lập giao dịch giữa các chủ thể có mối quan hệ bình đẳng trong kinh tế xã hội. Để điều chỉnh, giải quyết các vấn đề nảy sinh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia quan hệ giao dịch dân sự. Chính vì vậy, trong xây dựng pháp luật, pháp luật về dân sự luôn được Đảng và nhà nước ta coi trọng và thúc đẩy bổ xung, hoàn thiện cho đến bộ luật dân sự 2015 ra đời và đã được Quốc hội thông qua ngày 24112015. Bộ luật này đã quy dịnh cụ thể, chi tiết, chặt chẽ và tương đối hoàn thiện về việc xác lập, thực hiện cũng như các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Thông qua những quá trình lịch sử khác nhau thì xã hội ngày càng phát triển kéo theo các giao dịch dân sự cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên việc này cũng hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố tích cực thì việc phát sinh quá nhiều những giao dịch dân sự cũng dẫn đến nhiều khó khăn phức tạp trong việc giải quyết vấn đề giao dịch dân sự, việc tranh chấp dân sự ngày càng gia tăng và xuất hiện các giao dịch dân sự vô hiệu. Từ đó dẫn đến sự xuất hiện của người thứ ban ngay tình. Vì thế làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu luôn là vấn đề nan giải cần được chú trọng quan tâm. Nhận thấy tầm quan trọng nêu trên em đã tiến hành tìm hiểu và làm rõ vấn đề “Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” A LỜI MỞ ĐẦU Trong khoa học pháp lý, ngành luật dân có vị trí, vai trò quan trọng, pháp luật dân nhấn mạnh “gốc” pháp luật dân sự, kinh tế, thương mại, có vai trò tảng, cở cho việc xác lập giao dịch chủ thể có mối quan hệ bình đẳng kinh tế- xã hội Để điều chỉnh, giải vấn đề nảy sinh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên tham gia quan hệ giao dịch dân Chính vậy, xây dựng pháp luật, pháp luật dân Đảng nhà nước ta coi trọng thúc đẩy bổ xung, hoàn thiện luật dân 2015 đời Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 Bộ luật quy dịnh cụ thể, chi tiết, chặt chẽ tương đối hoàn thiện việc xác lập, thực điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Thơng qua q trình lịch sử khác xã hội ngày phát triển kéo theo giao dịch dân xuất ngày nhiều Nước ta hội nhập vào kinh tế giới nên việc hồn tồn hợp lí Tuy nhiên bên cạnh yếu tố tích cực việc phát sinh nhiều giao dịch dân dẫn đến nhiều khó khăn phức tạp việc giải vấn đề giao dịch dân sự, việc tranh chấp dân ngày gia tăng xuất giao dịch dân hiệu Từ dẫn đến xuất người thứ ban tình Vì làm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình giao dịch dân hiệu vấn đề nan giải cần trọng quan tâm Nhận thấy tầm quan trọng nêu em tiến hành tìm hiểu làm rõ vấn đề “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân hiệu theo quy định Bộ luật Dân năm 2015” Trong trình tìm hiểu làm có thiếu sót, kính mong q Thầy Cô thông cảm Em xin chân thành cảm ơn! I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Giao dịch dân sự: Điều 116 Bộ luật dân năm 2015 (sau viết tắt BLDS 2015) quy định: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Giao dịch dân hiệuTheo quy định Điều 122 BLDS 2015: “Giao dịch dân khơng có điều kiện quy định Điều 117 Bộ luật hiệu, trừ trường hợp Bộ luậtquy định khác” – Điều 117 BLDS năm 2015 quy định rõ điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự: Giao dịch dânhiệu lực có đủ điều kiện sau đây: a) Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; b) Chủ thể tham gia giao dịch dân hoàn toàn tự nguyện; c) Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luậtquy định – Điều 119 BLDS quy định hình thức giao dịch dân sau: Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu theo quy định pháp luật giao dịch điện tử coi giao dịch văn 2 Trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn có cơng chứng, chứng thực, đăng ký phải tn theo quy định Người thứ ba tình – Điều 180 BLDS 2015 quy định “Chiếm hữu tình” sau: Chiếm hữu tình việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có để tin có quyền tài sản chiếm hữu Theo có nhiều quan điểm khác khái niệm người thứ ba tình, hiểu, Người thứ ba tình trước hết người chiếm hữu khơng có pháp luật tài sản tình Ví dụ: A mua B xe đạp mà xe đạp B trộm cắp C Trong trường hợp A chiếm hữu xe đạp xem khơng có pháp luật lại coi tình A khơng biết tài sản B trộm cắp C, đồng thời xe đạp tài sản đăng ký quyền sở hữu nên A khơng thể biết xe đạp có phải B hay khơng hay từ đâu B có Điều 165 BLDS 2015 quy định: “Chiếm hữu có pháp luật”, theo việc chiếm hữu khơng có pháp luật quy định sau: Chiếm hữu có pháp luật việc chiếm hữu tài sản trường hợp sau đây: a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; b) Người chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; c) Người chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân phù hợp với quy định pháp luật; d) Người phát giữ tài sản chủ, tài sản không xác định chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định Bộ luật này, quy định khác pháp luật có liên quan; đ) Người phát giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định Bộ luật này, quy định khác pháp luật có liên quan; e) Trường hợp khác pháp luật quy định Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định khoản Điều chiếm hữu khơng có pháp luật II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ HIỆU Điều kiện để xác định người thứ ba tình giao dịch dân hiệu Trong thực tế để xác định chủ thể giao dịch dân người thứ ba tình cần có điều kiện sau: – Trước người thứ ba tham gia giao dịch dângiao dịch dân trước xác lập, thực giao dịch trước hiệuNgười thứ ba xác lập giao dịch phải tình Tức trường hợp này, người thứ ba khơng thể biết tham gia giao dịch dân với người khơng có quyền định đoạt tài sản, đối tượng giao dịch liên quan đến giao dịch trước Ví dụ: Anh A mua xe máy chị B Nhưng xe dù đứng tên chị B thuộc quyền sở hữu vợ chồng chị B mua tiền hai vợ chồng sau cưới anh B để vợ đứng tên, anh A việc Và chị B đem xe bán cho anh A chưa có đồng ý chồng Trong trường hợp anh A người thứ ba tìnhNgười thứ ba tham gia vào giao dịch dân phải người có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi dân Nếu trường hợp mà họ khơng có đầy đủ lực hành vi họ phải có người giám hộ người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật Ví dụ: Một người bị bệnh tâm thần tham gia giao dịch dân phải có người giám hộ, khơng có người giám hộ giao dịch bị tun hiệu người đứng cương vị người thứ ba tình pháp luật bảo vệNgười thứ ba thực nghĩa vụ hưởng quyền dân giao dịch họ xác lập Nói cách khác, họ nhận tài sản từ giao dịch mục đích giao dịch đạt – Tài sản thực giao dịch phải tài sản phải phép lưu thông thị trường Bởi vật cấm lưu thơng, người thứ ba buộc phải biết xác lập giao dịch dân bất hợp pháp khơng tiến hành giao dịch Ví dụ: Người thứ ba tình phải giao dịch mặt hàng khơng trái với quy định pháp luật Nếu hàng cấm như: ma túy… khơng pháp luật bảo vệ – Mục đích nội dung giao dịch không trái quy định pháp luật đạo đức xã hội – Trình tự xác lập giao dịch tuân thủ trình tự pháp luậtNgười thứ ba phải có yêu cầu hưởng tài sản bồi thường thiệt hại tài sản giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, bị trả lại cho chủ sở hữu người chiếm hữu hợp pháp Quy định Bộ luật dân 2015 việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân hiệu a Cơ sở pháp lí: Điều 133 BLDS 2015 quy định: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân hiệu” Trường hợp giao dịch dân hiệu đối tượng giao dịch tài sản đăng ký chuyển giao cho người thứ ba tình giao dịch xác lập, thực với người thứ bahiệu lực, trừ trường hợp quy định Điều 167 Bộ luật Trường hợp giao dịch dân hiệu tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền, sau chuyển giao giao dịch dân khác cho người thứ ba tình người vào việc đăng ký mà xác lập, thực giao dịch giao dịch không bị hiệu – Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền giao dịch dân với người thứ ba bị hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thơng qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với ngườitheo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa Chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình, giao dịch dân với người không bị hiệu theo quy định khoản Điều có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch xác lập với người thứ ba phải hoàn trả chi phí hợp lý bồi thường thiệt hại b Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân hiệu Bộ luật dân năm 2015quy định việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân hiệu sau:  Theo khoản Điều 133 BLDS 2015: Trường hợp giao dịch dân hiệu đối tượng giao dịch tài sản đăng ký chuyển giao cho người thứ ba tình giao dịch xác lập, thực với người thứ bahiệu lực, trừ trường hợp quy định Điều 167 Bộ luật Theo quy định , giao dịch dân bị tuyên bố hiệu đối tượng giao dịch bị tuyên bố hiệu tài sản đăng kí quyền sở hữu chuyển giao cho người thứ ba tình thơng qua giao dịch giao dịch với người thứ bahiệu lực Lợi ích người thứ ba khơng bảo vệ người thứ ba phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu hai trường hợp sau:  Trường hợp thứ nhất: Giao dịch dân với người thứ ba khơng có hiệu lực cho dù đối tượng giao dịch động sản khơng phải đăng kí quyền sở hữu nguời thứ ba người tình có tài sản thơng qua hợp đồng khơng có đền bù, chủ thể giao dịch khơng có quyền định đoạt tài sản, người thứ ba phải trả laị tài sản cho chủ sở hữu, trường hợp giao dịch với người thứ ba hiệu lực  Trường hợp thứ hai: giao dịch dân với người thứ ba khơng có hiệu lực trường hợp người có tài sản động sản thơng qua hợp đồng có đền bù, động sản bị lấy cắp, bị bị chiếm hữu ngồi ý chí chủ sở hữu Ví dụ: A chủ sở hữu Laptop Dell B đến nhà trộm Laptop A Sau B đem bán Laptop cho C Trong trường hợp này, C Laptop B cướp A B chủ sở hữu Laptop Trên thực tế, C khơng thể biết được, C khơng có để biết điều trường hợp pháp luật không bắt buộc C phải biết Như vậy, C người chiếm hữu tình Vì thế, quyền lợi C pháp luật bảo vệ, Theo quy định Khoản Điều 133 BLDS năm 2015 giao dịch B C có hiệu lực, C hồn tồn có quyền chiếm hữu Laptop Trường hợp giao dịch dân hiệu tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền, sau chuyển giao giao dịch dân khác cho người thứ ba tình người vào việc đăng ký mà xác lập, thực giao dịch giao dịch khơng bị hiệuTheo quy định khoản Điều 133 BLDS 2015: Trường hợp giao dịch dân hiệu tài sản đăng kí quan nhà nước có thẩm quyền, sau chuyển giao giao dịch dân khác cho người thứ ban gay tình người căm vào việc đăng kí mà xác lập, thực giao dịch giao dịch không bị hiệu Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền giao dịch dân với người thứ ba bị hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thơng qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với ngườitheo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa Theo quy định khoản trên, lợi ích người thứ ba bảo vệ trường hợp sau: – Trường hợp thứ nhất: giao dịch bị tuyên bố hiệu tài sản đăng kí quan nhà nước có thẩm quyền, sau tài sản chuyển giao cho người thứ ba giao dịch khác người thứ ba vào việc tài sản đăng kí mà xác lập giao dịch, giao dịch với người thứ ba khơng bị hiệu – Trường hợp thứ hai, Giao dịch hiệu bị tun hiệugiao dịch có đối tượng tài sản phải đăng kí quan nhà nước có thẩm quyền chưa đăng kí, giao dịch với người thứ ba có đối tượng tài sản hiệu Trong trường hợp này, quyền lợi người thứ ban gay tình khơng bảo vệ – Trường hợp cuối cùng, giao dịch dân hiệu tài sản đối tượng giao dịch chuyển giao cho người thứ ba tình nhận tài sản thơng qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với ngườitheo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể khơng phải chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa giao dịch với người thứ bahiệu lực pháp luật Ví dụ: – A mua xe máy Wace RX thông qua bán đấu xe máy tang vật vụ án, lâu ngày khơng có người đến nhận nên Tòa án định xử lý thơng qua bán đấu giá để xung vào ngân sách nhà nước Sau B phát xe máy thuộc quyền sở hữu nên đòi A trả lại Theo quy định điều A khơng phải trả lại cho B xe máy – A chủ sở hữu 200m2 đất, mảnh đất UBND huyện H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Năm 2006, A chuyển nhượng tồn diện tích đất nói cho trai ơng C Đến năm 2007, ông B – anh ruột ông A kiện ông A yêu cầu ông A phải trả lại diện tích đất nói cho ơng UBND huyện H xem xét định mảnh đất thuộc sở hữu ông B Tuy nhiên, trường hợp này, C người chiếm hữu tình C tham gia giao dịch với ơng A Thời điểm đó, UBND huyện H xác định ông A chủ sở hữu mảnh đất Sau ông A thực giao dịch năm, UBND huyện H xác nhận lại ông A chủ sở hữu mảnh đất Theo quy định khoản Điều 133 BLDS năm 2015, C có quyền chiếm hữu mảnh đất Vì sai sót UBND huyện H, C khơng thể biết việc chiếm hữu cha khơng có pháp luật Như vậy, H có quyền chiếm hữu mảnh đất 200m2 đất nói  Theo Khoản Điều 133 BLDS 2015: Chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình, giao dịch dân với người không bị hiệu theo quy định khoản Điều có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch xác lập với người thứ ba phải hồn trả chi phí hợp lý bồi thường thiệt hại Theo quy đinh Điều luật chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình, giao dịch dân với người không bị hiệu theo trường hợp phân tích trường hợp thứ thứ ba đây, chủ sở hữu có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi đẫn đến việc thiết lập giao dịch dân xác lập với người thứ ba phải hoàn trả chi phí bồi thường thiệt hại Chủ sở hữu tài sản kiện trường hợp kiện trái quyền yêu cầu chủ thể có lỗi xác lập giao dịch có đối tượng tài sản với người thứ ba, bồi thường thiệt hại tài sản cho Ví Dụ: – A có xe máy, A cho B mượn, B đem tặng cho C (trong trường hợp A có quyền đòi xe lại từ C) Còn B đem xe bán cho C A khơng có quyền đòi lại từ C u cầu B bồi thường cho – A B vợ chồng, sau A B li hơn, Trước đó, A chủ sở hữu nhà nên A bán nhà cho C ( có làm thủ tục chuyển nhượng đăng kí quyền sở hữu) Sau đó, giám đốc thẩm xét lại án, hủy bỏ án, tài sản lúc xét thuộc B, lúc B quyền đòi lại tài sản từ C Bên cạnh đó, Điều 167 quy định Quyền đòi lại động sản đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu tình (kế thừa tương tự quy định Điều 257 BLDS 2005) sau: 10 “Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản khơng phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu tình trường hợp người chiếm hữu tình có động sản thơng qua hợp đồng khơng có đền bù với người khơng có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng hợp đồng có đền bù chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản động sản bị lấy cắp, bị trường hợp khác bị chiếm hữu ý chí chủ sở hữu.” Chủ thể có quyền kiện đòi điều luật có chủ sở hữu chủ thể có quyền khác tài sản khơng có quyền Nếu vào Điều 166 Điều 167 BLDS năm 2015 chủ sở hữu ngườiquyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu khơng có pháp luật người chiếm hữu tình Còn ngườiquyền khác tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu khơng có pháp luật khơng có quyền đòi tài sản từ người chiếm hữu tình Theo Điều 168 BLDS 2015 quy định: “Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu bất động sản từ người chiếm hữu tình” sau: “Chủ sở hữu đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu bất động sản từ người chiếm hữu tình, trừ trường hợp quy định khoản Điều 133 Bộ luật này.” Điều luật khẳng định quyền kiện đòi tài sản chủ sở hữu động sản có đăng kí quyền sở hữu bất động sản từ người chiếm hữu tình Đây tài sản quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền sở hữu tài sản thông qua thủ tục thẩm định, chứng liên quan đến chứng minh quyền nên quyền chủ sở hữu cần bảo vệ hầu hết trường hợp có xâm phạm xảy Tuy nhiên điều luật trường hợp ngoại lệ Khoản Điều 133 BLDS năm 2015 mà chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại động sản phải đăng kí quyền sở hữu bất động sản tài sản phải liên quan với hai giao dịch với điều kiện sau: 11 – Giao dịch dân hiệu vi phạm điều kiện có hiệu lực giao dịch, phải giao dịch có mục đích chuyển quyền sở hữu tài sản (như mua bán, tặng cho, trao đổi ) – Giao dịch dân xác lập có mục đích chuyển giao quyền sở hữu tài sản mà chủ thể chuyển giao người chuyển giao quyền sở hữu từ giao dịch hiệu trên, đứng tên chủ sở hữu tiếp tục chuyển giao tài sản cho người khác, người chuyển giao tài sản giao dịch người thứ ba tình (do tin tưởng vào việc đăng kí mà xác lập, thực giao dịch) – Trường hợp người chuyển giao giao dịch chưa sang tên đăng kí quyền sở hữu người thứ ba tình bảo vệ có tài sản thơng qua bán đấu giá người vào án, định quan nhà nước có thẩm quyền người chuyển giao tài sản cho chủ sở hữu sau án, định lại bị hủy, bị sửa Mặc dù án, định sau bị hủy, sửa niềm tin người thứ ban tình xứng đáng pháp luật bảo vệ III THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ HIỆU Bộ luật dân năm 2015 đời có quy định tiến vượt bậc quyền người thứ ba tình sở tơn trọng bảo vệ lợi ích hợp pháp người thứ ba tình giao dịch dân hiệu Đặc biệt, So với BLDS trước đây, BLDS năm 2015 quy định chặt chẽ hơn, chi tiết theo hướng bảo vệ tốt quyền lợi người thứ ba tình có thiện chí bên yếu giao dịch dân hiệu Cụ thể: 12 – BLDS 2015quy định cụ thể ngày chặt chẽ việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình Quy định Bộ luật góp phần bảo đảm tốt hơn, cơng bằng, hợp lý quyền, lợi ích hợp pháp người thiện chí, tình giao lưu dân sự, theo đó, người thứ ba tình vào việc tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền mà xác lập giao dịch người thứ ba tình bảo vệ Nhằm tạo lòng tin cho chủ thể q trình giao dịch, giúp cho trình giao dịch dễ dàng, thuận lợi, đảm bảo trọn vẹn quyền lợi ích hợp pháp bên – BLDS năm 2015quy định rộng đối tượng giao dịch Tài sản quy định bao gồm hai loại động sản bất động sản góp phần bảo đảm tốt hơn, công bằng, hợp lý quyền, lợi ích hợp pháp người thiện chí, tình giao lưu dân sự, theo đó, người thứ ba tình vào việc tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền mà xác lập giao dịch người thứ ba tình bảo vệ Bên cạnh đó, góp phần thay đổi nhận thức người dân việc đăng ký tài sản, đồng thời, giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán làm công tác đăng ký tài sản – Bộ luật dân năm 2015 quy định giao dịch người thứ ba tình khơng bị hiệu trường hợp tham gia vào giao dịch tài sản phải đăng ký mà giao dịch trước thực việc đăng ký bảo vệ tốt quyền lợi người thứ ba tình, người vốn ln bị yếu tham gia vào giao dịch dân Tuy nhiên, Bộ luật quy địnhgiao dịch tài sản phải đăng ký trước chưa thực việc đăng ký giao dịch tài sản người thứ ba tình bị coi hiệu – Việc quy định bảo vệ quyền lợi “người thứ ba tình” trường hợp tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền hồn tồn phù hợp với nguyên tắc đăng ký bất động sản Mặt khác, quy định góp phần bảo đảm ổn định quan hệ dân 13 – Quy định chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình quy định hoàn toàn Về nguyên tắc, quy định đồng thời bảo vệ quyền lợi chủ sở hữu thực tài sản người thứ ba tình tham gia giao dịch dân liên quan đến đối tượng giao dịch tài sản Trên thực tiễn, quy định rõ ràng có lợi cho người thứ ba tình làm hạn chế quyền lợi chủ sở hữu thực tài sản Bởi chủ sở hữu thực tài sản khởi kiện thắng kiện việc thi hành án để đòi bồi thường việc không dễ dàng – Như để đảm bảo quyền lợi bên cần thận trọng việc xác lập giao dịch dân sự, hợp đồng liên quan đến bất động sản động sản có giá trị lớn – BLDS năm 2015 điều chỉnh giao lưu dân phù hợp với chế thị trường nước ta nay, tạo thành hành lang pháp lí vững cho giao dịch dân phát triển ổn định, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu quyền lợi ích người chiếm hữu tình q trình giao dịch dân – Chế định bảo vệ quyền sở hữu BLDS năm 2015quy định mềm dẻo linh hoạt, đặc biệt dành thái độ tôn trọng việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình – nói điểm mới, tiến hẳn so với quy định Bộ luật dân trước Chúng ta nhận thấy hợp lí nội dung qui định Điều 133 mặt, nhằm bảo đảm tính ổn định giao dịch dân sự, mặt khác bảo vệ cách hài hòa lợi ích chủ sở hữu lợi ích người chiếm hữu tình – Cách qui định điều luật khơng có nghĩa khuyến khích thực hành vi trái pháp luật ( chủ thể khơng có quyền định đoạt tài sản hay số vấn đề khác) mà nhằm bảo đảm ổn định giao dịch dân nói 14 chung, đảm bảo hài hòa lợi ích chủ sở hữu người chiếm hữu tình nói riêng – Trong trường hợp hợp đồng người khơng có quyền định đoạt tài sản với người chiếm hữu tình hợp đồng có đền bù cách giải Điều 133 BLDS năm 2015 hồn tồn hợp lí Nếu chủ sở hữu bị mất, bị lấy cắp tài sản chủ sỡ hữu có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu tình Nhưng chủ sở hữu cho thuê cho mượn động sản mà bên thuê bên mượn động sản sau lại bán động sản cho người thứ ba tình chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ban tình Do trường hợp quyền lợi người thứ ba tình đảm bảo – BLDS năm 2015 đưa nhiều giải pháp việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình, góp phần tạo tâm lí cởi mở, khơng e dè, lo sợ chủ thể giao dịch dân xác lập quyền sở hữu tài sản cụ thể Tạo thúc đẩy to lớn cho giao lưu dân sự, thương mại phát triển đặc biệt phát triển kinh tế xã hội nói chung tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế thị trường bước phát triển vượt bậc nước ta B Kết luận 15 Thông qua việc nghiên cứu vấn đề trên, ta nhận thấy luật dân 2015 luật dân trước có quan tâm cách quần chúng nhân dân, đặc biệt trọng quyền lợi ích đáng người thứ ban tình việc giải vụ việc liên quan đến giao dịch dân hiệugiao dịch dân người thứ ban gay tình người hồn tồn thẳng có thiện chí giao dịch dân số trường hợp số lí họ xác lập giao dịch lại khơng đạt lợi ích mà mong muốn nên họ người xứng đáng bảo vệ nhiều Bên cạnh đó, giúp nhận thấy ưu điểm hạn chế tồn để rút nhiều học kinh nghiệm cho việc áp luật Pháp luật công việc tương lai Là để nhà nước, quan có thẩm quyền giải vụ việc sau Có thể nói, với quy định BLDS năm 2015 tạo chế pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền, lợi ích bên thứ ba tình, bên thiện chí, bên yếu quan hệ dân Quy định đặc biệt có ý nghĩa bối cảnh Hiến pháp năm 2013 đặt nhiều yêu cầu việc bảo vệ bảo đảm thực quyền người, quyền công dân Việt Nam 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Kiểm sát Hà nội: Giáo trình Luật Dân Việt Nam tập 1, Nxb Chính trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2016; Bộ luật Dân 2015, Nxb Lao động, Hà nội, 2017 Bộ luật dân năm 2005, Nhà xuất trị Quốc gia Bình luận khoa học luật dân năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, PGS TS Nguyễn Văn Cừ – PGS TS Trần Thị Huệ Bình luận khoa học Bộ luật Dân 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2016; Bình luận khoa học điểm Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Hồng Đức, Hồ Chí Minh, 2016; Hướng dẫn mơn học Luật dân sự, TS Phạm Văn Tuyết TS Lê Kim Giang 17 18 … LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU Điều kiện để xác định người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Trong thực tế để xác định chủ thể giao dịch dân người thứ ba tình cần… dụ: Một người bị bệnh tâm thần tham gia giao dịch dân phải có người giám hộ, khơng có người giám hộ giao dịch bị tun vơ hiệu người đứng cương vị người thứ ba tình pháp luật bảo vệ – Người thứ ba… Bộ luật dân 2015 việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu a Cơ sở pháp lí: Điều 133 BLDS 2015 quy định: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu” Trường hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận