tiểu luận báo chí

Bạn đang xem: tiểu luận báo chí Tại Lingocard.vn

Đang xem: Tiểu luận báo chí

Tham khảo tài liệu “tiểu luận báo chí”, văn hoá – nghệ thuật, báo chí – truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

18p

*

sonyt707

*

20-09-2010

*

517

*

95

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Báo chí Lào Cai trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vùng đất Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010

Tiểu luận “Báo chí Lào Cai trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vùng đất Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010” trình bày một số vấn đề chung về văn hóa, di sản văn hóa và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai; thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc vùng đất Lào cai qua báo chí Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010.

*

24p

*

phuongnamsmc

*

13-06-2014

*

274

*

51

*

  hướng dẫn

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí: Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí “Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay” trình bày quan điểm và góc nhìn cá nhân chỉ xin phép đề cập đến một số vấn đề cơ bản và chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong một số bài báo trên một vài tờ báo in, báo điện tử hiện nay.

*

32p

*

dangthuhieu

*

21-01-2019

*

339

*

49

*

  hướng dẫn

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)

Luận án hướng đến mục đích làm sáng tỏ những đặc điểm của Hành động ngôn ngữ phê phán với tư cách là một hành động ngôn ngữ tiêu biểu trong thể loại tiểu phẩm báo chí, từ đó góp phần chỉ ra đặc điểm của ngôn ngữ báo chí nói chung, ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí nói riêng từ góc độ ngữ dụng học.

*

169p

*

caothientrangnguyen

*

28-05-2020

*

30

*

8

*

  hướng dẫn

TIỂU LUẬN: Bội chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: bội chi ngân sách nhà nước ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp”, luận văn – báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

29p

*

chupchup1122

*

24-03-2013

*

880

*

233

*

  hướng dẫn

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận Báo chí truyền thông: Vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay

Nội dung của bài tiểu luận về vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay gồm có 3 phần. Phần 1 trình bày các khái niệm về vai trò, phần 2 nêu những vai trò của nhà báo trong đời sống xã hội hiện nay và phần 3 là một số vai trò khác của báo chí. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

*

13p

*

tangtuy09

*

26-04-2016

*

1193

*

141

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật – Trần Minh Trung

Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật: tự ý đưa bài của cá nhân vào chương trình phát sóng và đi nước ngoài chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau gồm 9 phần: lời mở đầu, mô tả tình huống, xác định mục tiêu và xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, xây dựng các phương án giải quyết tình huống và lựa chọn phương án tối ưu, lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn, kiến nghị, kết luận.

*

12p

*

tamdiachan

*

02-04-2014

*

646

*

100

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Lịch sử báo chí thế giới – Phạm Quang Trường

Truyền hình có thể nói là một thể loại báo chí mới, nó mới xuất hiện cách đây hơn 100 năm, nhưng trong hơn một thế kỷ nó đã có sự phát triển vượt bậc, nhờ ưu điểm của nó, đó là phát đi những hình ảnh động, mới đầu chỉ là truyền hình đơn thuần chỉ là để phát đi thông tin, tin tức và hình ảnh rất xấu, những qua những chặng đường phát triển và cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ……

*

26p

*

makefriendbd91

*

06-04-2011

*

378

*

97

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Thực trạng tiếp cận chương trình “Thời sự 19h00” trên Đài truyền hình Việt Nam của sinh viên tại địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay

Tiểu luận: Thực trạng tiếp cận chương trình “Thời sự 19h00” trên Đài truyền hình Việt Nam của sinh viên tại địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận và giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận chương trình “Thời sự 19h00” trên Đài truyền hình Việt Nam của sinh viên tại địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay.

*

12p

*

m79105

*

06-05-2014

*

218

*

35

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Xem thêm: Hướng Dẫn Chạy Sap Đồ Án Bê Tông 2 ⋆ Phần Mềm Sap2000, Hướng Dẫn Chạy Sap Đồ Án Bt Ii Nuce

Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức chung về báo cáo tài chính, cũng như hướng dẫn lập và trình bày BCTC giữa niên độ, nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu.

*

16p

*

thoigianconlai465

*

31-12-2009

*

4957

*

2488

*

  hướng dẫn

Tiểu luận môn Phân tích báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sapa

“Tiểu luận môn Phân tích báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sapa” gồm 4 chương với nội dung: cơ sở lí luận về phân tích báo cáo tài chính, giới thiệu khái quát và phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Sapa, từ đó đưa ra 1 số kiến nghị và giải pháp.

*

56p

*

binhminh_gl81

*

01-02-2013

*

954

*

437

*

  hướng dẫn

Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội – Đề tài: Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

“Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội – Đề tài: Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam” với kết cấu gồm 3 phần như sau: cơ sở lý luận chung về BHXH tự nguyện, thực trạng tình hình tham gia BHXH tự nguyện tại Việt Nam, giải pháp cho việc triển khai BHXH tại Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn gặp phải. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của chuyên đề.

*

26p

*

awindhy

*

25-03-2013

*

666

*

144

*

  hướng dẫn

TIỂU LUẬN: Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – Chi nhánh Hà Nội

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh hà nội”, luận văn – báo cáo, kinh tế – thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

19p

*

chopchop1122

*

19-03-2013

*

272

*

78

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Địa chí văn hóa xã An Bình

Theo nghĩa của từ thì “địa” là đất, vùng đất, địa phương; “chí” là ghi chép, khảo tả về vùng đất. Địa chí là công trình khoa học ghi chép, khảo tả, điều tra cơ bản theo một bút pháp riêng, cô đọng, khách quan, đúng sự thật về một vùng đất ở những nét tổng thể nhất, trong thời gian lịch sử nhất định, bằng bất cứ ngôn ngữ nào

*

45p

*

ngovandai270689

*

05-04-2011

*

250

*

67

*

  hướng dẫn

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Indovina – chi nhánh Hà Nội

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: báo cáo thực tập tại ngân hàng indovina – chi nhánh hà nội”, luận văn – báo cáo, kinh tế – thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

23p

*

chopchop1122

*

19-03-2013

*

123

*

25

*

  hướng dẫn

Tiểu luận Quản trị cung ứng: Chuỗi quản trị cung ứng ngành dệt may Việt Nam – Chuỗi cung ứng công ty Việt Tiến

Nội dung của tiểu luận bao gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng; khái quát về chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam; chuỗi cung ứng của công ty Việt tiến; thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm của công ty Việt Tiến. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

*

23p

*

abcngan

*

28-03-2020

*

66

*

21

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Tìm hiểu truyền hình Việt Nam

Truyền hình là loại hình thông tin đại chúng mới xuất hiện từ khoảng giữa thế kỉ XX, nhưng đã phát triển rất nhanh chóng, mạnh mẽ và được phổ biến hết sức rộng rãi trong vài ba thập niên trở lại đây. Có thể nói, hiện nay truyền hình là phương tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới. Không chỉ là một phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí thuần túy

*

14p

*

chaen_12

*

10-12-2013

*

95

*

18

*

  hướng dẫn

Tiểu luận: Nghiệp vụ biên tập tại báo Tuổi Trẻ

Bài tiểu luận Nghiệp vụ biên tập tại báo Tuổi Trẻ trình bày 3 nội dung chính: tổng quan về nghiệp vụ biên tập, giới thiệu báo Tuổi Trẻ, chất lượng biên tập trên báo Tuổi Trẻ.

*

14p

*

five_12

*

19-03-2014

*

98

*

18

*

  hướng dẫn

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng toàn diện: Tìm hiểu động cơ của DN ở Việt Nam trong việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung của tiểu luận bao gồm 2 phần: Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tình hình áp dụng tiêu chuẩn iso của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Việt Nam; thực trạng về động cơ áp dụng iso 9001 của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.

*

31p

*

abcngan

*

28-03-2020

*

71

*

17

*

  hướng dẫn

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm: văn mẫu lớp 7 cảm nghĩ về người thân

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận bao gồm các nội dung: khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời; quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

*

14p

*

duc410

*

03-05-2020

*

90

*

17

*

  hướng dẫn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận