Luận Văn Tiểu Luận Bản Chất Và Chức Năng Của Tiền Tệ, Đề Tài Phân Tích Bản Chất Và Chức Năng Tiền Tệ

Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác.

Đang xem: Tiểu luận bản chất và chức năng của tiền tệ

*

Bài thảo luận học phần những nguyên lí cơ bản của CN MLN2Đề àiphân í bản ấtvà ức t : tch ch ch năng ủa i n ệ c tề t Nhóm 2Các thành viên trong nhóm:1, Trần Thanh Hà 6, Nguyễn Hương Giang2, Nguyễn Thị Dung 7, Phùng Văn Định3, Lê Minh Giang 8, Nguyễn Mai Dung4, Nguyễn Hằng Giang 9,Vũ Hồng Điệp5, Hoàng Thị Duyên 10,Nguyễn Thị Giang Lời mở đầu Sự xuất hiện của tiền tệ làmột phát minh vĩ đại của loài người. Vậy, tiền tệ là gì? Nó ra đời từ khi nào? Nguồn gốc của tiền tệ• Nguồn gốc: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hoá và của các hình thái giá trị. Các hình thái giá trị của tiền tệ• Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng• Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, một hàng hoá này có thể quan hệ với nhiều hàng hoá khác. Tương ứng với giai đoạn này là hình thái đầy đủ hay mở rộng. Hình thái chung của giá trị• Với sự phát triển cao hơn nữa của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, hàng hoá được đưa ra trao đổi thường xuyên, đa dạng và nhiều hơn. Hình thái chung của giá trị• Trong tình hình đó, người ta phải đi con đường vòng, mang hàng hoá của mình đổi lấy thứ hàng hoá mà nó được nhiều người ưa chuộng, rồi đem đổi lấy thứ hàng hoá mà mình cần. Hình thái chung của giá trịKhi vật trung giantrong trao đổi đượccố định lại ở thứhàng hoá đượcnhiều người ưachuộng, thì hình tháichung của giá trịxuất hiện. Hình thái tiền tệ• Khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một vật độc tôn và phổ biến thì xuất hiện hình thái tiền tệ của giá trị. Bản chất• Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá.

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Và Đường Trong Excel 2007, 2010, Cách Tạo 2 Biểu Đồ Excel Trên Cùng 1 Hình

Xem thêm: Cách Vẽ Đường Tiến Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Gantt Trong Excel

Các chức năng của tiền tệ• Theo Mác, khi giả định vàng làm hàng hóa tiền tệ, ông đã cho rằng tiền có năm chức năng: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới. Thước đo giá trị• Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác. Phương tiện lưu thông• Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện trao đổi khi tiền tệ môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa. Phương tiện cất trữ• Tiền tệ chấp hành chức năng phương tiện tích lũy khi tiền tệ tạm thời rút khỏi lưu thông, trở vào trạng thái tĩnh, chuẩn bị cho nhu cầu chi dùng trong tương lai. Phương tiện thanh toán• Quá trình lưu thông hàng hóa phát triển, ngoài quan hệ hàng hóa-tiền còn phát sinh những nhu cầu vay mượn, thuế khóa, nộp địa tô…bằng tiền. Trong những trường hợp này, tiền tệ chấp nhận chức năng thanh toán. Tiền tệ thế giới• Khi trao đổi hàng hóa vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. Quy luật lưu thông tiền tệ• Tiền là hình thức biểu hiện giá trị của hàng hóa, nó phục vụ cho sự vận động của hàng hóa. Lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ là hai mặt của quá trình thống nhất với nhau. Quy luật• Khi tiền vừa làm chức năng phương tiện lưu thông, vừa làm chức năng phương tiện thanh toán thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau:• PQ − ( PQb − PQk ) + PQd• M= V Trong đó:• PQ: tổng số giá trị hàng hóa và dịch vụ đem lưu thông• PQb : tổng giá cả hàng hóa bán chịu• PQ K :tổng giá cả hàng hóa khấu trừ nhau• PQd : tổng giá cả hàng hóa đến kỳ thanh toánLời kết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận