Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp Resort ” Đá Và Nước”, Resort Cua Dai By L Architect

*

Đang xem: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp resort

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/712

Nhan đề: Resort ”Đá và Nước” - Ninh Thuận : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Bích, HoànNguyễn Thái, Hòa
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quanResort
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/712
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Xem thêm: Lý Thuyết, Bài Tập Môn Kế Toán Mỹ Có Đáp Án, Bài Tập Kế Toán Quốc Tế Mỹ Có Lời Giải

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
D6203_1_Nguyen Thai Hoa_A132838_Bia.pdf Giới hạn truy cập Bìa 1.34 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_2_Nguyen Thai Hoa_A132838_Muc luc.pdf Giới hạn truy cập Mục lục 1 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_3_Nguyen Thai Hoa_A132838_Phan 1.pdf Giới hạn truy cập Phần I: Giới thiệu tổng quát về đề tài 22.27 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_4_Nguyen Thai Hoa_A132838_Phan 2.pdf Giới hạn truy cập Phần II: Tổng quan đề tài 10.17 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_5_Nguyen Thai Hoa_A132838_Phan 3.pdf Giới hạn truy cập Phần III: Đặc điểm và phân tích khu đất 24.56 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_6_Nguyen Thai Hoa_A132838_Phan 4.pdf Giới hạn truy cập Phần IV: Nhiệm vụ thiết kế 10.37 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6203_7_Nguyen Thai Hoa_A132838_Phan 5.pdf Giới hạn truy cập Phần V: Ý tưởng thiết kế 45.66 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Xem thêm: Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 61 Tập 2 Trang 61, 62 Câu 1, 2, 3

Giao diện cung cấp bởi

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án