Theo Dõi Tài Sản Cố Định Bằng Excel, File Excel Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Tự Động

Chức năng bình luận bị tắt ở Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo TT 133

*
*
*

Tin tức kế toán: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng được dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ. 

Sau đây Tin tức kế toán xin chia sẻ với các bạn Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và hườn dẫn cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Đang xem: Theo dõi tài sản cố định bằng excel

 I. Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133.

*

Các bạn tải mẫu về:

 >> File Word   

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

1. Mục đích:

Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xưởng, phòng ban…) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. Căn cứ vào chứng từ gốc về tăng, giảm tài sản để ghi vào sổ tài sản theo đơn vị sử dụng như sau:

– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Sách Bằng Excel Quản Lý Sản Phẩm Vô Cùng Đơn Giản

– Cột C: Ghi tên nhãn hiệu TSCĐ và công cụ, dụng cụ

– Cột D: Ghi đơn vị tính (cái, chiếc…)

– Cột 1: Ghi số lượng

– Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ

– Cột 3: Ghi số tiền (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)

– Cột E, G: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột H: Ghi lý do giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột 4: Ghi số lượng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ giảm.

Xem thêm: Cách Tải Shadow Fight 2 Trên Máy Tính hướng dẫn Game Shadow Fight 2

– Cột 5: Ghi nguyên giá tài sản cố định và giá trị công cụ, dụng cụ giảm.

*

? Chuyên trang kế toán: www.lingocard.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel