The Tích Khối Trụ Tròn Xoay Có Diện Tích Đáy S Và Chiều Cao H

*
*
*
*
*
*
*
*

Hình trụ có bán kính (r = 5cm) và chiều cao (h = 3cm) có diện tích toàn phần gần với số nào sau đây?

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3,BC = 4$. Gọi ${V_1},{V_2}$ lần lượt là thể tích của các khối trụ sinh ra khi quay hình chữ nhật quanh trục $AB$ và $BC$. Khi đó tỉ số (dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}) bằng:

Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng $V$ và diện tích toàn phần phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy $R$ bằng:

Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước $50cm imes 240cm$, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng $50cm$, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

– Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

Đang xem: The tích khối trụ tròn xoay có diện tích đáy s và chiều cao h

– Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu ${V_1}$ là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và ${V_2}$ là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số $dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}$.

*

Trong không gian, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ và $AD = 2$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục $MN$, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần $S_{tp}$của hình trụ đó.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 163 Luyện Tập Chung Trang 109 110 111

Cho một cái bể nước hình hộp chữ nhật có ba kích thước $2m,3m,2m$ lần lượt là chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lòng trong đựng nước của bể. Hàng ngày nước ở trong bể được lấy ra bởi một cái gáo nước hình trụ có chiều cao là $5cm$ và bán kính đường tròn đáy là $4cm$. Trung bình một ngày được múc ra $170$ gáo nước để sử dụng (Biết mỗi lần múc là múc đầy gáo). Hỏi sau bao nhiêu ngày thì bể hết nước biết rằng ban đầu bể đầy nước?

Một cái cốc hình trụ cao $15cm$ đựng được $0,5$ lít nước. Hỏi bán kính đường tròn đáy đáy của cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)?

Một đội xây dựng cần hoàn thiện một hệ thống cột tròn của một cửa hàng kinh doanh gồm $17$ chiếc. Trước khi hoàn thiện mỗi chiếc cột là một khối bê tông cốt thép hình lăng trụ lục giác đều có cạnh $14cm$; sau khi hoàn thiện (bằng cách trái thêm vữa tổng hợp vào xung quanh) mỗi cột là một khối trụ có đường kính đáy bằng$30cm$. Biết chiều cao của mỗi cột trước và sau khi hoàn thiện là $390cm$. Tỉnh lượng vữa hỗn hợp cần dùng (tính theo đơn vị ${m^3}$, làm tròn đến $1$ chữ số thập phân sau dấu phầy). Ta có kết quả:

Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $a$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $CD$. Khi quay hình vuông $ABCD$ quanh $MN$ tạo thành một hình trụ. Gọi $left( S
ight)$ là mặt cầu có diện tích bằng diện tích toàn phần của hình trụ, ta có bán kính của mặt cầu $left( S
ight)$ là:

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng (a). Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng bằng (dfrac{a}{2}) ta được thiết diện là một hình vuông. Tính thể tích khối trụ.

Xét hình trụ (T) có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông cạnh $a$. Tính diện tích toàn phần (S) của hình trụ.

Cho hình trụ có các đáy là hình tròn tâm $O$ và tâm $O”$ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $4cm$. Trên đường tròn đáy tâm $O$ lấy điểm $A$, trên đường tròn đáy tâm $O”$ lấy điểm B sao cho $AB = 4sqrt 3 cm$. Thể tích khối tứ diện $AOO”B$ là:

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (left( {{H_1}}
ight),,,left( {{H_2}}
ight)) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là ({r_1},,,{h_1},,,{r_2},,,{h_2}) thỏa mãn ({r_2} = dfrac{1}{2}{r_1},,,{h_2} = 2{h_1}) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng (30c{m^3}) . Tính thể tích khối trụ (left( {{H_1}}
ight)) bằng:

*

Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính (r) vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ là (120,,c{m^3}), thể tích của mỗi khối cầu bằng

*

Cho hình trụ bán kính đường tròn đáy bằng 1. Hai điểm (A) và (B) lần lượt thuộc hai đường tròn đáy sao cho (AB = sqrt 6 ), khoảng cách giữa hai đường thẳng (AB) và trục của hình trụ bằng (dfrac{1}{2}). Thể tích khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đó bằng:

Trong không gian (Oxyz), tập hợp các điểm (Mleft( {a;b;c}
ight)) sao cho ({a^2} + {b^2} le 2,,,left| c
ight| le 8) là một khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay đó?

Một hình trụ có diện tích xung quanh là (16pi ), thiết diện qua trục là hình vuông. Một mặt phẳng (left( alpha
ight)) song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện là (ABB”A”), biết một cạnh thiết diện là một dây của đường tròn đáy hình trụ và căng một cung ({120^0}). Chu vi tứ giác (ABB”A”) bằng:

*

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng (1) và chiều cao bằng (3). Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng qua trục của nó có diện tích bằng:

Cho khối trụ có hai đáy là (left( O
ight)) và (left( {O”}
ight)). (AB,,,CD) lần lượt là hai đường kính của (left( O
ight)) và (left( {O”}
ight)), góc giữa (AB) và (CD) bằng ({30^0}), (AB = 6) và thể tích khối tứ diện (ABCD) bằng 30. Thể tích khối trụ đã cho bằng:

Cho hình trụ có (O,,,O”) là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật (ABCD) có (A,,,B) cùng thuộc (left( O
ight)) và (C,,,D) cùng thuộc (left( {O”}
ight)) sao cho (AB = asqrt 3 ), (BC = 2a) đồng thời (left( {ABCD}
ight)) tạo với mặt phẳng đáy hình trụ góc ({60^0}). Thể tích khối trụ bằng:

Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình chữ nhật có diện tích bằng 10. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:

Một cái nồi có dạng hình trụ có chiều cao 60cm và diện tích đáy là (900pi ,,c{m^2}). Hỏi cần miếng kim loại hình chữ nhật có kích thước bao nhiêu để làm thân nồi?

Một sợi dây (không co giãn) được quấn đối xứng đúng 10 vòng quanh một ống trụ tròn đều có bán kính (R = dfrac{2}{pi },,cm) (như hình vẽ).

Xem thêm: Bài Tập Về Tập Hợp Phần Tử Của Tập Hợp Lớp 6, Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp

*

Biết rằng sợi dây có chiều dài 50 cm. Hãy tính diện tích xung quanh của ống trụ đó.

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4. Hình trụ (left( T
ight)) có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD. Diện tích xung quanh của (left( T
ight)) bằng:

Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi bằng 12. Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ bằng

Cho hình trụ có chiều cao bằng bán kính đáy và bằng (5cm.) Mặt phẳng (left( alpha
ight)) song song với trục, cắt hình trụ theo một thiết diện có chu vi bằng (26,cm.) Khoảng cách từ (left( alpha
ight)) đến trục của hình trụ bằng:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích