Tính Theo A Thể Tích Khối Nón Nội Tiếp Tứ Diện Đều Cạnh A, Cho Tứ Diện Đều Abcd Có Cạnh Bằng 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Tính theo a thể tích khối nón nội tiếp tứ diện đều cạnh a.

Đang xem: Thể tích khối nón nội tiếp tứ diện đều

*

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Tam giác SAB có diện tích bằng 2 a 2 .Thể tích của khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác ABCD bằng

A. π a 3 7 8

B. π a 3 7 7

C. π a 3 7 4

D. π a 3 7 15

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a . Tam giác SAB có diện tích bằng 2 a 2 . Thể tích khối nón có đỉnh là S và đường tròn đáy nội tiếp ABCD là

A. π a 3 7 8

B. π a 3 7 7

C. π a 3 7 4

D. π a 3 15 24

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh đều bằng 2a. Tính thể tích V của khối nón S có đỉnh và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD.

A. V = π 3 a 3 6

B. V = π 2 a 3 3

C.

Xem thêm: tiểu luận kinh tế hàng hoá

V = π 2 a 3 6

D. V = π 3 a 3 3

Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay nội tiếp tứ diện đều có cạnh bằng a là

A . S x q = πa 2 4

B . S x q = π 2 a 2 6

C . S x q = π 3 a 2 6

D . S x q = 2 π a 2 3

Cho tứ diện ABCD đều cạnh 3a. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là A, đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD

A. 3 3 π a 2 .

B. 3 2 π a 2 2

C. 3 3 π a 2 2

D. 9 π a 2 4

Cho tứ diện đều SABC cạnh a. Tỉ số thể tích của hai hình nón cùng đỉnh S, đáy lần lượt là hai đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. 1 2

B. 1 4

C. 1 3

D. Tỉ số khác

Thiết diện qua trục của một hình nón tròn xoay là tam giác đều, cạnh a. Tính tỉ số thể tích của hình cầu ngoại tiếp và hình cầu nội tiếp hình nón

A. 2

B. 2

C. 4

D.

Xem thêm: 10+ Bài Tập Vai Thon Cho Nữ Tại Nhà Hiệu Quả Cao

8

Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng a.

A. S x q = π a 2 3 3

B. S x q = π a 2 3

C. S x q = π a 2 2 3

D. S x q = π a 2 3 6

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, diện tích mỗi mặt bên bằng 2 a 3 . Thể tích khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD bằng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích