Tham Luận Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh

*

*

*

*

*
*

Đọc bài viết
Sáng 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho cán bộ Mặt trận các quận, huyện và phường, xã.

Đang xem: Tham luận toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh

Theo đó, cán bộ Mặt trận các quận, huyện và phường, xã cần tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem thêm: Khóa Học Google Adword S Pro Sales, Khóa Học Quảng Cáo Google Adwords Tại Tphcm

Khi tổ chức thực hiện cần tập trung vào 5 nội dung trọng tâm của Cuộc vận động: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Xem thêm: Diện Tích 24 Quận Huyện Tphcm, Diện Tích Các Quận Huyện Ở Tphcm Hiện Nay

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương, Mặt trận các cấp phải phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong việc triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động; lấy khu dân cư là địa bàn quan trọng để triển khai, là cơ sở đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả Cuộc vận động; xã, phường phát huy trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động. Phó Chủ tịch Lê Thị Thái Dương lưu ý, việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất và khách quan để tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua. Cần ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các cá nhân và tập thể trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn