tham luận giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học

Trang chủ Giới thiệu Lịch sử nhà trường Quá trình phát triển Đội ngũ giáo viên Học sinh Thành tích Tổ chức Tổ chuyên môn Tổ trưởng Các thành viên Ứng dụng CNTT BÁO CÁO Báo cáo Tin tức Sự kiện Gương sáng học tập Vấn đề suy ngẫm Tuyển sinh Thời khóa biểu Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Thư viện ảnh Thư viên giáo án Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Khối NK-TC Kế hoạch Liên hệ

Đang xem: Tham luận giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học

Trong thời kì xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc tiểu học là bậc nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con người cũng là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học bậc trung học cơ sở.  Vì vậy nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh là một việc rất quan trọng .

         Đối với việc nâng cao chất lượng gi áo dục đào tạo nói chung trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo ti ếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 – NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó thực hiện một số giải pháp:

+ Thứ nhất: Tăng cường công tác t hông tin tuyên truyền về giáo dục .

+ Thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên .

+ Thứ ba: Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý giáo dục .

+ Thứ tư: Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo .

+ Thứ năm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục đào tạ o.

Còn đối với trường Tiểu học Tràng Cát nói riêng trong năm học này để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh chúng ta cần thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện giáo dục của nhà trường, của lớp . Nhà trường cần làm tốt việc sau:

1.Làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh

Nhà trường và Gv phải tuyên truyền cho phụ huynh qua trao đổi về cách dạy con em mình, hiểu được mục đích, ý nghĩa chương trình sách giáo khoa, hiểu được chủ chương giáo dục theo quan điểm cải cách đổi mới trong các cuộc họp phụ huynh. Khi sinh hoạt ngoại khóa mời phụ huynh cùng tham gia trải nghiệm, cùng theo dõi giờ học của con ở lớp,  giúp phụ huynh nhận thức được sâu sắc hơn về công tác GD. Từ đó cha mẹ học sinh tham gia một cách tự nguyện trong việc đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục cụ thể như trang trí lớp học, chỉnh trang trường lớp nơi con em mình học tập.

2. Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên

          N hà trường thường xuyên tổ chức trao đổi về việc đổi mới phương pháp và thực hiện chương trình mới. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bố trí các tiết dạy minh họa để tìm ra được cách thức tổ chức dạy học phù hợp nhất với thực tế của trường, tìm tòi các biện pháp để khắc phục những vấn đề còn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Bên cạnh đó còn trao đổi về kinh nghiệm trong tổ chức lớp học, trang trí không gian lớp học, cách vận động phụ huynh tham gia phối hợp trong công tác giáo dục học sinh.

   3.Làm tốt công tác quản lí và tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

     Cán bộ quản lí tiếp tục nâng cao năng lực quản lí phù hợp với yêu cầu chung hiện nay và tham mưu với chính quyền địa phương để bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phù hợp điểu kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

    C òn đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng quy chế chuyên môn . Mỗi giáo viên phải đổi mới vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, áp dụng hiệu quả thiết bị dạy học và đồ dùng tự làm nhất là đồ dùng công nghệ thông tin hỗ trợ rất hiệu quả trong quá trình giảng dạy tiết thu bài học cho học sinh .

Xem thêm: Cách Tính Khối Lượng Bê Tông Nhựa C19 Bằng Bao Nhiêu Tấn, Cách Tính Khối Lượng Bê Tông Sàn Chính Xác Nhất

Xem thêm: Thiết Kế Nhà 2 Tầng Diện Tích 6X20M, Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 6X20M

  Giáo viên phải tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm ở đồng nghiệp, thực hiện tốt việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc tiếp thu, lĩnh hội, vận dụng kiến thức bài học.

      =>  Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị

 *  Bản thân là một giáo viên chủ nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình tôi thấy cần phải thực hiện tốt những giải pháp sau:

          1.Dạy học theo đối tượng học sinh.

– Đầu năm học khi nhận lớp tôi phải phân loại đối tượng học sinh theo nhóm phù hợp với khả năng tiếp thu của Hs để từ đó có hình thức tổ chức dạy học và rèn luyện phù hợp đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng đồng thời phù hợp với năng lực của từng Hs tạo ra các tiết học nhẹ nhàng không gây áp lực cho các em. Tạo cho các em sự thích thú mong chờ được học các tiết học tiếp theo. Giúp các em phát huy hết khả năng của bản thân và đạt được kết quả học tập tốt nhất. Giáo viên cho Hs làm các bài đánh giá môn học theo từng nội dung để từ đó điều chỉnh hình thức tổ chức phương pháp dạy học phù hợp với Hs ở từng thời điểm.

          2.Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá Hs.

    Hiện nay học sinh đang được đánh giá theo TT22 các mức độ đánh giá khác nhau với các nội dung đánh giá cụ thể nên việc dạy thật, học thật và thi thật là rất quan trọng. Bản thân tôi đã thực hiện tốt việc truyền thụ kiến thức bài học, dạy đúng nội dung theo chương trình với hình thức tổ chức phương pháp dạy học phong phú kết hợp với việc học tập của Hs. Từ đó các em nắm được kiến thức bài học nên khi thực hiện các bài kiểm tra ngắn, bài kiểm tra 1 tiết và bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả đúng với khả năng của bản thân.

    Trong năm học 2019 – 2020 phòng giáo dục Quận Hải An đã chỉ đạo việc xây dựng ma trận đề kiểm tra các kì chung cho toàn Quận. Từ đó các nhà trường căn cứ vào ma trận chung để xây dựng ngân hàng đề kiểm tra của trường, của tổ. Trong các đợt kiểm tra nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế coi chấm thi (như đổi chéo khối coi và chấm)  bài thi của Hs đã được dọc phách thể hiện sự khách quan công tâm của thầy cô. Kết quả kiểm tra thể hiện đúng khả năng học tập của bản thân học sinh.

        3. Ngoài các giải pháp trên để nâng cao được chất lượng của Hs cần phải thực hiện tốt sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

    Gv phải có kế hoạch trao đổi tình hình học tập của Hs ở từng mảng cụ thể với phụ huynh Hs để từ đó phụ huynh có biện pháp kèn cặp nhằm khắc phục những mảng kiến thức  còn thiếu sót. Cùng phụ huynh Hs đầu tư cơ sở vật chất trong lớp học để phục vụ tốt công tác dạy và học có áp dụng công nghệ thông tin . Thống nhất cùng phụ huynh học sinh hình thức học tập ở lớp, ở nhà của Hs.

   Nói tóm lại khi mỗi người giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc dạy và học, áp dụng các giải pháp phù hợp với bản thân với đối tượng học sinh thì chất lượng giáo dục của lớp mình nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung sẽ được nâng cao.

     Trên đây là một số tham góp của tôi về n ội dung “ Các giải pháp về việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ” .

                                                                                                      Người viết

 

                                                                                          Lương Thị Thanh Hà             

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận