Tham Luận Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học, Tham Luận Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Nhằm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.01 KB, 4 trang )

Đang xem: Tham luận đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

THAM LUẬN“ Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao và phát triểnnăng lực , phẩm chất của học sinh ”I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1. Cơ sở lý luậnMột trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từnền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dụcchú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạocủa người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tíchcực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việccủa người học. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạyvà học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụngkiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghinhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sởđể người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyểntừ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạtđộng xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin và truyền thông trong dạy và học”. Để thực hiện tốt mục tiêu về đổi mớicăn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, cần có nhận thức đúngvề bản chất của đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lựcngười học và một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng này.Đời sống xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế hệtrẻ ngày càng phải đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống văn hóa Việtnam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trên thế giới. Bởithế cho nên, trong các nhà trường THCS không ngừng đổi mới phương pháp dạy học được quy định trong luật giáo dục. Đồng thời làm theo quan điểm chỉ đạo củaDo đó mà việc dạy-học tốt môn Vật Lý trong nhà trường là một trong những yêucầu cần thiết.2. Cơ sở thực tiễnĐổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình
giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗquan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gìqua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương phápdạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiếnthức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc họctập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ýnghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri1thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề họctập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạyhọc. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hìnhthức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoàilớp… Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêucầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứngthú cho người học.Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã quiđịnh. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nộidung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thôngtin trong dạy học.II. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM1. Thuận lợi- Xã hội càng ngày càng phát triển, giáo dục được quan tâm ,đầu tư hơn, Gvvà HS được dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất khá đầy đủ- GV và HS được tiếp cận với những đổi mới trong nội dung và phươngpháp dạy học nên Gv có nhiều cơ hội học hỏi nâng cao chuyên môn; HS phát triểntoàn diện hơn.2. Khó khăn
– Xã hội phát triển nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến giáo dục. Nhiều tệnạn xã hội xuất hiện khiến học sinh dễ sa ngã, giáo viên và gia đình khó quản lý.Nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm đến con cái do đó sự liên kết giữa gia đìnhvà nhà trường trong việc giáo dục con em càng trở nên thiếu chặt chẽ.- Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp vềphương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý.Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinhnghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiếnphương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN HẠN CHẾ.1. Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thốngĐổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương phápdạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu bằngviệc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng caohiệu quả của các phương pháp dạy học này người giáo viên trước hết cần nắmvững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việcchuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câutrả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập. thoại theo quan điểmdạy học giải quyết vấn đề.2. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy họcViệc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộquá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nângcao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá2thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thứccó những chức năng riêng. Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụngphương pháp thuyết trình cần được khắc phục, đặc biệt thông qua làm việc nhóm.Trong thực tiễn dạy học ở trường trung học hiện nay, nhiều giáo viên đã cải tiến bài
lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình thức làm việc nhóm,góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Tuy nhiên hình thức làmviệc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tậpnhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giảiquyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụngnhững phương pháp chuyên biệt như phương pháp đóng vai, nghiên cứu trườnghợp, dự án.3. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đềDạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giảiquyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năngnhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó làtình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúphọc sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyếtvấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, cóthể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau củahọc sinh. Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn,cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiệnnay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý đến những vấn đề khoa học chuyênmôn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn.4. Vận dụng dạy học theo tình huốngDạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy họcđược tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sốngvà nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạođiều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hộicủa việc học tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liênquan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trongnhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộcsống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức hợp.5. Vận dụng dạy học định hướng hành độngĐây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng
dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trong cho việc thực hiện nguyên lýgiáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xãhội. Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hànhđộng, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phứchợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sảnphẩm có thể công bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết vàquan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh,dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tìnhhuống và dạy học định hướng hành động.35. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lýPhương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương phápdạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học.Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thôngtừng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáoviên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.6. Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạoKỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên và họcsinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trìnhdạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phươngpháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chútrọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạocủa người học như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, bản đồ tư duy…7. Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ mônPhương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việcsử dụng các phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộmôn. Các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn được xây dựng trên cơ sở lý luận
dạy học bộ môn.8. Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinhPhương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tíchcực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thứcchung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chứclàm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệtcủa từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh cácphương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ mônIII. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc dạy và học bộ môn, bổsung mới những thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy. Bổ sung thêm tranhảnh thuộc các lĩnh vực trong chương trình môn học.Thụy Lôi , ngày 20 tháng 10 năm 2016Người viết tham luận4

*

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 16 1 9

*

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học một số chủ đề của hình học không gian 16 930 8

*

Đổi mới phương pháp dạy học 3 626 3

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Tính Casio Fx, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx570Vn Plus

*

Gián án PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG TRƯỜNG THPT 16 685 0

*

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền 30 776 0

*

Đề tài đổi mới phương pháp dạy học tích cự trong phân môn vẽ theo mẫu 24 669 0

*

Bài thu hoạch BDTX chuyên đề phương pháp dạy học tích cực 16 11 31

*

Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh 5 1 36

*

đổi mới phương pháp dạy học 2 418 0

*

skkn đổi mới phương pháp dạy học kinh nghiệm dạy bài adn và bản chất của gen 13 832 2

*

Xem thêm: Top 10 Website Bán Khóa Học Online Và Bán Nó Trên Internet, 40 Trang Khoá Học Online Dạy Bạn Mọi Thứ Trên Đời

(45.5 KB – 4 trang) – THAM LUẬN “ Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao và phát triển năng lực , phẩm chất của học sinh ”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận