Câu 16 Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình 3^2X-1 27, Solve For X 3^(2X

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 x – 1 > 27 là:

*

1/ Với giá trị nào của x thì 2 bất phương trình sau đây tương đương: (a-1)x – a+3>0 và ( a+1)x-a+2>0

2/ Bất phương trình: 5x/5 – 13/21 + x/15 12 – 2x/3

7/ Bất phương trình: 2(x-1) – x > 3(x-1) – 2x-5 có tập nghiệm là…

Đang xem: Tập nghiệm của bất phương trình 3^2x-1 27

8/ Bất phương trình: (3x+5/2) -1 7 có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là….

Lớp 10 Toán
3
0

*

Đúng 0
Bình luận (0)
+ +27+ là:”>

Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 x – 1 > 27 là:

*

*

*

*

Lớp 12 Toán
1
0
Gửi Hủy

*

Đáp án D.

Đúng 0
Bình luận (0)
+ +27+là:”>

Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 x – 1 > 27 là:

*

*

*

*

Lớp 12 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
+27+ là:+A.+(…”>

Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 x – 1 > 27 là:

A. ( 1 2 ; + ∞ )

B. ( 3 ; + ∞ )

C. ( 1 3 ; + ∞ )

D. ( 2 ; + ∞ )

Lớp 0 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi S1 là tập nghiệm của bất phương trình log 2 ( x + 5 ) + log 1 2 ( 3 – x ) ≥ 0 và S2 là tập nghiệm của bất phương trình log2(x + 1) ≥ 1. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A. S 1 ∩ S 2 = < 1 ; 3 )

B. S 1 ∩ S 2 = < - 1 ; 3 )

C. S 1 ∩ S 2 = – 1 ; 1

D. S 1 ∩ S 2 = 1 ; 3

Lớp 12 Toán
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.

Xem thêm: Giáo Án Mở Rộng Vốn Từ Đồ Chơi, Trò Chơi, Trò Chơi, Giáo Án Lớp 4 Tuần 15

*

Đúng 0
Bình luận (0)
+27+ là+A.+S…”>

Tập nghiệm S của bất phương trình 3 x − 1 > 27 là

A. S = 4 ; + ∞ .

B. S = 4 ; ∞ .

C. S = 0 ; 4 .

D.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1 Hình Học, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 1: Tứ Giác

S = − ∞ ; 4 .

Lớp 0 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình