Tài Liệu Về Phương Trình Mũ Và Logarit, Chuyên Đề Phương Trình Mũ Và Logarit

… minh a logc b = blogc a p dng tớnh cht log m x = log m y x = y nờn ta ly logarit c s m dng khỏc v trỏi v chng minh nú bng logarit c s m ca v phi log c ( a logc b ) = log c b.log c a =log c a.log … yờu cu hc sinh nờu cỏc iu kin cỏc biu thc cú ngha nh: Mu khỏc 0, c s a, b tha 0: logax = y a y = x Vi ); log … > b ỡ ù ờb > ù ù f ( x) > log a b a >1; f ( x) 9 2,497 69

Đang xem: Tài liệu về phương trình mũ và logarit

*

… log (x – 3) ⇔ log <(x -2)(x - 3)> = log + log(x – 3) ⇔ (x -2)(x – 3) = (x – 3) (do x ≠ nên x – ≠ 0) ⇔ (x -2) = (2 ) Giải phương trình (2 ) ta x = (loại) x = ( thỏa mãn) Vậy phương trình cho có nghiệm … 5.6 20) (7 + 5) + ( – 5 )(3 + 2) + 3(1 + ) + – = 21) (2 + ) + (2 – ) = 22) (2 + ) + (7 + 4 )(2 – ) = 4(2 + ) 23) ( – 1) + ( + 1) – = 24) 3.8 + 4.12 – 18 – 2.27 = 25) – 2.3 + = 26) (7 + 4) – 3(2 – … log (x + 1) → HD giải: Điều kiện ⇔ x > Vì = log a nên phương trình cho có dạng: log (3 x – 1) + log (x + 3) = log + log (x + 1) ⇔ log <(3 x – 1)(x + 3)> = log 4(x + 1) ⇔ (3 x – 1)(x + 3) = 4(x +…

*

*

… biến) III CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ THƯỜNG SỬ DỤNG: Phương pháp 1: Biến đổi phương trình dạng : aM = aN (đồng số) Ví dụ : Giải phương trình sau : 1) x + = 27 x + 2) 2x −3x + = Phương pháp … phương trình đại số Ví dụ : Giải bất phương trình sau : 1) 9x 5x + VI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT THƯỜNG SỬ DỤNG: Phương pháp 1: Biến đổi phương trình dạng … − 1) = Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ chuyển phương trình đại số Ví dụ : Giải phương trình sau : 25 1) + =3 log2 2x log2 x 2 2) log x + log x + − = V CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ THƯỜNG…

*

… sau: 45 20 59 CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ MŨ CHỦ ĐỀ I: PHƯƠNG TRÌNH MŨ TH 2: Khi a hàm x a f  x a g x -Đ T: 90 Dạng 1: Phương trình a f  x   a g  … phương trình 3x  x   a Giải phương trình với m = b Giải phương trình với m = 27 c Tìm m để phương trình có nghiệm Giải: 2 Viết lại phương trình dạng: 3x  x   x  x   x  x   m Số nghiệm phương … DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ – DẠNG V: I Phương pháp: G Phương pháp dùng ẩn phụ dạng việc sử dụng k ẩn phụ chuyển phương trình ban đầu thành hệ phương trình với k ẩn phụ Trong hệ k – phương trình…

*

… pháp logarit hóa: Chú ý: Dùng gặp phơng trình có chứa hàm số dạng + Tích nhiều hàm số + Chứa hàm số lũy thừa y = < f ( x)> ( x ) f ( x) > Đk: ( x) co nghia Bài tập 1: Giải phơng trình: … 10) (2 + ) log x Đk: x > Đặt t = log x x = 2t Khi ta có phơng trình (2 + ) t + t (2 ) t = + 2t Nhân vào vế với (2 + ) t ta có phơng trình (2 + ) 2t + t t = (2 + ) t + 2t (2 + ) t (2 + ) 2t ( … 1 = lg( x 2) 2x + TH 1: x VT VP (1) (1) Phơng trình (1) xảy VT = tức x = + TH2: VP 19 797 0

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Khóa Học Java Spring Mvc, Hibernate Và Mysql

141 1,139 3
56 679 0
54 506 0
46 540 0
35 574 0
3 516 1

12 412 0

Xem thêm: Bản Đồ Dự Án Starlake Hồ Tây, Khu Đô Thị Tây Hồ Tây Starlake

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình