Gộp, Tách Thửa Đất Theo Diện Tích Trong Microstation Sang Vilis

May do dac Le Linh » Kiến thức cơ bản về phần mềm » Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bằng phần mềm Famis

Bạn đang ở:Trang chủ » Kiến thức cơ bản về phần mềm » Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bằng phần mềm Famis

26 Jan, 20160comment(s) Categories: Kiến thức cơ bản về phần mềm, Kiến thức Trắc địa, Trắc địa địa chính

Hướng dẫn tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bằng phần mềm Famis

Phần mềm Famis cung cấp các chức năng “Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất”.Đây là chức năng tạo ra các bản hồ sơ của thửa đất theo những mẫu qui định của Tổng cục Địa chính. Chức năng cho phép tạo ra các loại hồ sơ của thửa đất như sau :

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất Trích lục của thửa đất Sơ đồ thửa đất phục vụ đăng ký sử dụng đất Giấy chứng nhận Hồ sơ có các tuyến đường qui hoạch đi qua, tính diện tích bị mất làm đường, làm hành lang.

Đang xem: Tách thửa đất theo diện tích trong microstation

Các thửa đất được chọn :

Từng thửa theo con trỏ Trong 1 vùng do người dùng định nghĩa

Sau khi tạo xong, hồ sơ thửa đất có thể

 Hiển thị dưới dạng file đồ họa trên màn hình Ghi lại thành một file đồ họa DGN mới . Tên file do người dùng tự định nghĩa In trực tiếp ra máy in, máy vẽ.

Dữ liệu hồ sơ của thửa :

 Lấy các thông tin tạm thời trong quá trình qui chủ tạm thời Lấy các thông tin chuẩn từ cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính.Menu Chọn Bản đồ địa chính-> Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa

Đậm : các đường nét bản đồ được in đậm hoặc nhạt. Đánh dấu đậm khi in ra máy in kim, không đánh dấu khi in ra máy in laser.Vẽ tứ cận : có vẽ nhãn các thửa lân cận hay không.Vẽ đỉnh thửa : vẽ/không vẽ số thứ tự các đỉnh thửa trong sơ đồ.

Xem thêm: Diện Tích Pallet Và Tác Dụng Của Chúng, Kích Thước Tiêu Chuẩn Của Pallet Gỗ

In tên, địa chỉ : in ra/không in tên chủ sử dụng và địa chỉ của chủ.Mốc: Làm rõ các đỉnh thửa bằng một kí hiệu vòng tròn nhỏ.LD: Loại đấtVẽ chiều dài cạnh: in ra chiều dài cạnh thửaD/tích : Nhãn của các thửa lân cận có in diện tích hay không.

Xem thêm: Cách Dùng Thuốc Than Hoạt Tính, Than Hoạt Tính Là Gì

Thao tác:

Chọn loại hồ sơ : Hồ sơ kỹ thuật, trích lục, mô tả ….Tích chọn các yếu tố cần thể hiệnChọn To file để ghi ra file mớiChọn thửa ấn để chọn thửa tiếp theo In ra hồ sơ : hồ sơ in ngay ra máy in mà không cần thao tác trong Microstation bằng cách ấn phím  Ấn để xem tiếp hồ sơ của thửa tiếp theo trong danh sách các thửa được chọn ( trong trường hợp tạo hồ sơ cho nhiều thửa cùng một lúc ). Ấn khi hồ sơ đang được hiển thị trên màn hình để xem sang trang tiếp theo của hồ sơ nếu hồ sơ có nhiều hơn 1 trang. Ấn để kết thúc chức năng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích