Soạn Bài Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Giải Toán 8 Bài 5: Diện Tích Hình Thoi

§5. Diện tích hình thoiTính diện tích hình thoi theo hai đường chéo như thế nào ?Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông gócHình 145Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC ± BD tại H (h. 145). Gợi ý. SABC = …’ADC ’ABCDCông thức tính diện tích hình thoiHãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đựờng chéo. Gợi ý. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai dường chéo :/4s = — d1.d2-2c1Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác. Gợi ý. Hình thoi cũng là hình bình hành.Ví dụHình 146Trong một khu vườn hình thang cân ABCD (đáy nhỏ AB = 30m, đáy lớn CD = 50m, diện tích bằng “, 2-800m“), người ta làm một bôn hoa hình tứ giác MENG với M, E, N, G là trung điểm các cạnh của hình thang cân (h. 146).Tứ giác MENG là hình gì ?Tính diện tích của bồn hoa.Hình 147Giải. (h. 147)Ta có ME // BD và ME = BD,GN // BD và GN = |bD. Suy raME // GN và ME = GN = IBD.Vậy MENG là hình bình hành.Tương tự, ta có EN // MG và EN = MG= |aC.Mặt khác ta có BD = AC (hai đường chéo của hình thang cân), suy ra ME = GN – EN = MG, từ đó MENG là hình thoi.= 40 (m).MN =MN là đường trung bình của hình thang, nên AB + CD 30 + 502 2EG là đường cao của hình thang nên MN . EG = 800, suy raEG = ^ = 20(m).40Diện tích bồn hoa hình thoi là : 4MN . EG =440.20 = 400 (m ).2 2BÀI TẬPa) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là : 3,6cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy ? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoicho trướcvà có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cáchtính diệntích hình thoi.Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm cáccạnh củahình chữ nhật. Vì sao tứ giác này là một hình thoi ? So sánh diệntích hìnhthoi và diện tích hình chữ nhật, từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là 60°Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn ? Vì sao ?

Đang xem: Soạn bài diện tích hình thoi lớp 8

Các bài học tiếp theo

Các bài học trước

Xem thêm: đồ án môn học điện tử

Tham Khảo Thêm

Xem thêm: Cách Tải Phần Mềm Học Tiếng Anh Về Máy Tính Thông Dụng, Ứng Dụng Miễn Phí Hàng Đầu

Sách Giáo Khoa – Toán 8 Tập 1

PHẦN ĐẠI SỐChương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCChương II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐPHẦN HÌNH HỌCChương I. TỨ GIÁCChương II. ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

lingocard.vn

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích