Cho Hàm Số Nghiệm Thực Của Phương Trình Là Gì, Nghiệm Thực Là Gì

Phương trình$9^{|x-frac{1}{2}|+frac{1}{8}}.log_2(x^2-x+2)-3^{-x^2+x}.log_2left ( 2|x-frac{1}{2}|+frac{7}{4}
ight )=0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. $1$

B. $2$

C. $3$

D. $4$

Đang xem: Số nghiệm thực của phương trình là gì

#2chanhquocnghiem

chanhquocnghiemĐại úy

Thành viên

*

1925 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Vũng TàuSở thích:Toán,Thiên văn,Lịch sử

Phương trình$9^{|x-frac{1}{2}|+frac{1}{8}}.log_2(x^2-x+2)-3^{-x^2+x}.log_2left ( 2|x-frac{1}{2}|+frac{7}{4}
ight )=0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. $1$

B. $2$

C. $3$

D. $4$

Xem thêm: 1 Khóa Học Đàn Guitar Bao Nhiêu Tiền ? Hệ Thống Đào Tạo Và Cung Cấp Đàn Tphcm

Phương trình đã cho tương đương với :

$3^{2|x-frac{1}{2}|+frac{1}{4}}.log_2(x^2-x+2)-3^{-x^2+x}.log_2left ( 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}
ight )=0$

$Leftrightarrow 3^{2t+frac{1}{4}}.log_2left ( t^2+frac{7}{4}
ight )-3^{frac{1}{4}-t^2}.log_2left ( 2t+frac{7}{4}
ight )=0$ (*) (với $t=left | x-frac{1}{2}
ight |geqslant 0$)

Đặt vế trái của (*) là $f(t)$, ta có :

$f”(t)=3^{2t+frac{1}{4}}.ln 3.2.log_2left ( t^2+frac{7}{4}
ight )+3^{2t+frac{1}{4}}.frac{2t}{left ( t^2+frac{7}{4}
ight ).ln 2}-left < 3^{frac{1}{4}-t^2}.ln 3.(-2t).log_2left ( 2t+frac{7}{4} ight )+3^{frac{1}{4}-t^2}.frac{2}{left ( 2t+frac{7}{4} ight ).ln 2} ight >$

$=2ln 3.3^{2t+frac{1}{4}}.log_2left ( t^2+frac{7}{4}
ight )+frac{3^{2t+frac{1}{4}}.2t}{left ( t^2+frac{7}{4}
ight ).ln 2}+2t.ln 3.3^{frac{1}{4}-t^2}.log_2left ( 2t+frac{7}{4}
ight )-frac{2.3^{frac{1}{4}-t^2}}{left ( 2t+frac{7}{4}
ight ).ln 2}$

$geqslant 2ln 3.3^{2t+frac{1}{4}}.log_2left ( t^2+frac{7}{4}
ight )-frac{2.3^{frac{1}{4}-t^2}}{left ( 2t+frac{7}{4}
ight ).ln 2}$

(vì $tgeqslant 0$ nên 2 số hạng giữa không âm)

$geqslant 2ln 3.3^{frac{1}{4}}.log_2left ( frac{7}{4}
ight )-frac{2.3^{frac{1}{4}}}{frac{7}{4}.ln 2}=frac{2ln 3.3^{frac{1}{4}}.lnleft ( frac{7}{4}
ight )}{ln 2}-frac{8.3^{frac{1}{4}}}{7ln 2}> 0,forall tgeqslant 0$

Vậy hàm $f(t)$ đồng biến trên $<0;+infty)$

Dễ thấy $f(0)=0$ $Rightarrow$ (*) có nghiệm duy nhất là $t=0$

$Rightarrow$ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x=frac{1}{2}$ (đáp án $A$)

#3Chika Mayona

Chika MayonaThượng sĩ

Thành viên

*

281 Bài viếtGiới tính:NữĐến từ:Nana LandSở thích:Nothing

Xem thêm: Tạo Công Cụ Nhập Ngày Tháng Trong Excel, Cách Tạo Hàm Tự Nhảy Ngày Tháng Trong Excel

Phương trình đã cho tương đương với :

$3^{2|x-frac{1}{2}|+frac{1}{4}}.log_2(x^2-x+2)=3^{-x^2+x}.log_2left ( 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}
ight )$

$Leftrightarrow (x^2-x+2)^{3^{2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}}}=left ( 2left | x-frac{1}{4}
ight |+frac{7}{4}
ight )^{3^{x-x^2}}$ (*)

Xét $3$ trường hợp :

a) $x^2-x+2> 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}> 1$

Khi đó $2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}geqslant -2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}> x^2-x$

$Rightarrow (x^2-x+2)^{3^{2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}}}> left ( 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}
ight )^{3^{x-x^2}}$

$Rightarrow$ phương trình đã cho vô nghiệm.

b) $2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}> x^2-x+2> 1$

Khi đó $x-x^2> 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}geqslant -2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}$

$Rightarrow left ( 2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}
ight )^{3^{x-x^2}}> (x^2-x+2)^{3^{2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}}}$

$Rightarrow$ phương trình đã cho vô nghiệm.

c) $x^2-x+2=2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}> 1$

Khi đó (*) tương đương với :

$left{egin{matrix}x^2-x+2=2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{7}{4}\2left | x-frac{1}{2}
ight |+frac{1}{4}=x-x^2 end{matrix}
ight.Leftrightarrow left{egin{matrix}x^2-x=2left | x-frac{1}{2}
ight |-frac{1}{4}\left | x-frac{1}{2}
ight |=0 end{matrix}
ight.Leftrightarrow x=frac{1}{2}$

Chọn đáp án $A$.

Em cảm ơn ạ. Nhân tiện anh cho em hỏi có cách nào bấm máy những bài này hoặc mẹo nhìn nhanh những bài như thế này ko ạ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình