Scrum Master Khóa Học Professional Scrum Master (Psm), Khoá Học Professional Scrum Master

Khai giảng khóa học Certified Scrum Master giúp học viên thành công vượt qua kì thi và lấy được chứng chỉ CSM của tổ chức Scrum Alliance tại lingocard.vn Việt Nam.

Đang xem: Scrum master khóa học

Mục lục bài viết

1 Điểm vượt trội của khóa học Certified Scrum Master tại lingocard.vn Việt Nam2 Nội dung khóa học CERTIFIED SCRUM MASTER

Điểm vượt trội của khóa học Certified Scrum Master tại lingocard.vn Việt Nam

Khóa học Certifed Scrum Master của lingocard.vn Việt Nam được giảng viên của tổ chức Scrum Alliance ủy quyền gỉang dạy. Đồng thời áp dụng phương pháp giảng dạy độc quyền Question Based Learning của lingocard.vn Việt Nam nhằm mang đến kết quả đào tạo tốt nhất cho học viên.

Ngoài ra, trước khi tham gia khóa học, học viên có thể tham khảo một số tài liệu do lingocard.vn sưu tầm và chắt lọc

Liên hệ ngay với lingocard.vn Việt Nam qua email để nhận tài liệu miễn phí!

Vai trò của Scrum Master

Trong nhóm phát triển dự án Scrum, Scrum Master đóng vai trò quan trọng khi:

Giúp các thành viên trong nhóm Scrum làm việc với nhau và tìm hiểu framework của Scrum.Bảo vệ nhóm bởi những ảnh hưởng từ nội bộ và bên ngoài.Là người tổ chức và điều phối các cuộc họp trong nhóm phát triểnHuấn luyện Scrum cho các thành viên khác trong nhómTìm kiếm các giải pháp cải tiến mới cho dự án

Lợi ích của khóa học

Sau khóa học Certified Scrum Master, học viên có khả năng hỗ trợ nhóm dự án sử dụng Scrum đúng cách, gia tăng khả năng thành công của dự án. Vì khóa học cung cấp các kiến thức giúp học viên hiểu được giá trị của Scrum, practices, các ứng dụng và những kiến thức chuyên môn cao hơn một nhà quản lý dự án thông thường.

Xem nội dung chi tiết khóa học Certified Scrum Master tại đây.

Xem thêm: cách làm đồ án kiến trúc

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cung cấp tài khoản để làm bài thi CSM online có thời hạn 90 ngày. Học viên cần làm đúng trên 24/35 câu hỏi để vượt qua bài thi CSM và được công nhận là thành viên của tổ chức Scrum Alliance.

Nội dung khóa học CERTIFIED SCRUM MASTER

Tổng quan

Thời lượng: 2 ngày

Đối tượng học viên Khóa học Certified Scrum Master thích hợp với những đối tượng hiện đang là Manager, Programmer, Tester, Analyst, Product Manager và bất cứ ai có hứng thú tìm hiểu về Scrum hoặc hiện đang làm việc trong/với nhóm Scrum.

Xem thêm: bản vẽ đồ án thép 2

*
*

Nội dung khóa học CERTIFIED SCRUM MASTER

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:Biết được Agile là gì và điểm khác nhau giữa Agile – WaterfallLoại công việc nào mà Scrum Framework phù hợp nhấtĐịnh nghĩa về Cross Functional Team và sự khác nhau so với silos chuyên mônHiểu được “Self Organising Team” là gì và cách làm việc trong nó, quản lý nóTrách nhiệm và quyền hạn của mỗi vai trò trong Scrum FrameworkNắm vững các kiến thức về Scrum Artifacts, nguyên tắc dự toán AgileBiết cách theo dõi tiến trình trong dự án Scrum: The Sprint Burndown Chart, The Release Burndown ChartCách thực hiện các buổi họp Scrum: Sprint Planning, Product Backlog Grooming, The Daily Scrum, Sprint Review, Sprint RetrospectiveĐiều khiển quá trình thực nghiệm so với quy trình kiểm soát dự đoánlingocard.vnnternational.com

Chương trình Certified Scrum Master là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

I. General Knowledge

A. Agile Manifesto

B. Scrum Foundations

1. Empirical and defined processes

2. Sprint

Iterative and Incremental Protected Timeboxed 3. The Significance of “Done”

4. Applicability of Scrum

II. Scrum Roles

A. Overview of Scrum Roles

B. ScrumMaster

1. Responsibilities

Process-Related Responsibilities Acts as a Change Agent Serves the Product Owner and Team Removes Impediments Coaches the Product Owner and Team Protects the Team Guides the Team 2. Authority

C. Product Owner

1. Responsibilities

Drives Product Success Creates the Product Vision Creates and Maintains the Product Backlog Collaborates with the Team Collaborates with Stakeholders Participates in Sprint meetings 2. Authority

3. Constraints

4. Single Overall Product Owner per Product

Define the role of the Product Owner in achieving the objectives of the Sprint. Describe the importance of having a single person playing this role. 5. Organizational Respect

D. The Team

1. Responsibilities

Self-Organizing and Whole Team Accountability Delivers a Product Increment Manages the Sprint Backlog and Sprint Progress Tracking Participates in Sprint Meetings 2. Authority

3. Teamwork

4. Team Characteristics

E. Impact on Traditional Roles

1. No Project Manager

2. Specialists

III. Scrum Meetings

A. Sprint Planning Meeting

B. Daily Scrum Meeting

C. Sprint Review Meeting

D. Sprint Retrospective Meeting

E. Release Planning Meeting

IV. Scrum Artifacts

A. Product Backlog

1. Definition

2. Contents

3. Management and Refinement

4. Responsibility and Participation

5. Item Readiness

6. Item Estimation

B. Product Increment and the Definition of Done

1. Definition of Product Increment

2. Development of a Product Increment

3. Definition of Done (DoD)

4. Understanding the DoD

C. Sprint Backlog

1. Definition

2. Purpose

3. Management

4. Responsibility

5. Update Scope

6. Update Frequency

D. Burndown Charts

1. Sprint Burndown Chart

Definition Purpose Responsibility Update Frequency 2. Release Burndown Chart

Definition Purpose Responsibility Update Frequency

V. Scaling Scrum

A. Working with Multiple Scrum Teams

1. Scaling Teams

Team set up Scaling up 2. Scaling Product Owners

3. Scaling the Product Backlog

4. Scaling the Sprint Meetings

Sprint Planning Meeting Sprint Review Meeting Sprint Retrospective Meeting Scrum of Scrums Meeting B. Working with Distributed Scrum Teams

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học