sách bài tập tiếng anh 11 tập 2

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 11 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),…

Đang xem: Sách bài tập tiếng anh 11 tập 2

*

Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

*

Pronunciation – Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Unit 2: Relationships – Các mối quan hệ

*

Pronunciation – Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Unit 3: Becoming independent – Trở nên độc lập

*

Pronunciation – Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Unit 4: Caring for those in need – Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

*

Pronunciation – Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Unit 5: Being part of ASEAN – Là một thành viên của ASEAN

*

Pronunciation – Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

SBT TIẾNG ANH 11 MỚI TẬP 2

*

Unit 6: Global warming – Nóng lên toàn cầu

*

Vocabulary & Grammar – Unit 6 SB Tiếng anh 11 mới

*

Pronunciation – Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 6 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Writing – Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Unit 7: Further education – Giáo dục nâng cao

*

Vocabulary & Grammar – Unit 7 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Pronunciation – Unit 7 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Reading – Unit 7 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Speaking – Unit 7 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Writing – Unit 7 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Unit 8: Our world heritage sites – Những di sản thế giới của chúng ta

*

Pronunciation – Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Reading – Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Speaking – Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Writing – Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Test yourself 1: Units 6 – 7 – 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Unit 9: Cities of the future – Các thành phố của tương lai

*

Pronunciation – Unit 9 SBT Tiếng anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Reading – Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Speaking – Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Writing – Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

*

Pronunciation – Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Reading – Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Speaking – Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Writing – Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

*

Test yourself 2: Units 9- 10 SBT Tiếng Anh 11 mới
Chia sẻ

Các môn khác

Môn Ngữ văn

Xem thêm: tham luận giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học

*

Soạn văn 11 siêu ngắn

*

Soạn văn 11 Ngắn gọn

*

Soạn văn 11 chi tiết

*

Tác giả – Tác phẩm Văn 11

*

Văn mẫu lớp 11

Môn Toán học

*

Toán lớp 11

*

Toán 11 Nâng cao

*

SBT Toán lớp 11

*

SBT Toán lớp 11 Nâng cao

*

Trắc nghiệm Toán 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Toán 11

Môn Hóa học

*

Hóa lớp 11

*

SBT Hóa lớp 11

*

Hóa học lớp 11 Nâng cao

*

Trắc nghiệm Hóa 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Hóa 11

Môn Vật lý

*

Vật lý lớp 11

*

SBT Vật lí lớp 11

*

Vật lý lớp 11 Nâng cao

*

Đề thi, đề kiểm tra Lý 11

*

Trắc nghiệm Lí 11

Môn Sinh học

*

Sinh lớp 11

*

SBT Sinh lớp 11

*

Sinh lớp 11 Nâng cao

*

Trắc nghiệm Sinh 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Sinh 11

Môn Tiếng Anh

*

Tiếng Anh lớp 11 Mới

*

Tiếng Anh lớp 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Anh 11

Môn Lịch sử

*

Lịch sử lớp 11

*

SBT Lịch sử lớp 11

*

Tập bản đồ Lịch sử 11

*

Trắc nghiệm Sử 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Sử 11

Môn Địa lí

Xem thêm: Bài Test Excel Kế Toán Quản Trị Từ Có Lời Giải Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

*

Địa lí lớp 11

*

Tập bản đồ Địa lí 11

*

SBT Địa lí lớp 11

*

Trắc nghiệm Địa 11

*

Đề thi, đề kiểm tra Địa 11

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập