Quy Định Diện Tích Mở Cây Xăng Năm 2020, Thủ Tục Mở Cây Xăng

Bạn muốn tìm hiểu về các quy trình thủ tục mở cây xăng để thực hiện kinh doanh nhưng lại không biết các thủ tục để mở cây xăng như thế nào? Bài viết Thủ tục mở cây xăng của Luật Long Việt sẽ chia sẻ cho các bạn các thông tin pháp lý liên quan đến điều kiện mở cây xăng.

Đang xem: Quy định diện tích mở cây xăng

* Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu khi cửa hàng xăng dầu đáp ứng các điều kiện sau:

– Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). (theo quy định tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP)

– Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu; an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. (tham khảo các tiêu chuẩn tại: QCVN 01 : 2013/BCT, TCVN 4530:2011)

– Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT).

*

* Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

– Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu 03 –Phụ lục kèm theo Nghị định 08/2018/NĐ-CP).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng điều kiện theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 98 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 98

+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận: Sở Công thương.

– Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 (năm) năm kể từ ngày được cấp.

* Một số lưu ý:

– Diện tích cửa hàng bán lẻ xăng dầu: trong nội thành thì diện tích tối thiểu là 300m2, ở ngoại thành thì đường ngang theo mặt đường 50m và diện tích từ 600m2 đến 900m2.

Xem thêm: Bài Tập So Sánh Kép Trong Tiếng Anh Violet, Bài Tap So Sanh Kep Lop 12 Violet

– Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phải được Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh phê duyệt chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu và được Sở Công thương cấp giấy phép chấp thuận cho xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích