Viết Phương Trình Propin Agno3 Nh3 Hiện Tượng Quan Sát Được Là

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

Những chất nào có liên kết 3 đầu mạch trong phân tử, hay có nhóm chức (-CHO),… thì có thể tác dụng được với AgNO3

VD :

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 —-> Ag2C2 + 2NH4NO3

CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 —-> CAg≡C-CH3 + NH4NO3

Propin (CH≡C-CH3) có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng

CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 + H2O → CAg≡C-CH3↓ + NH4NO3

1) viết CTCT và gọi tên các ankin sau:

A) C2H2. B) C3H4. C)C4H6

D) C5H8

CHẤT NÀO PHẢN ỨNG ĐC VỚI DD AGNO3/NH3? VIẾT PTHH.

Đang xem: Phương trình propin agno3 nh3

Cho hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước.

A. Viết phương trình hh của các phản ứng

B. Tính phần trăm theo thể tích mỗi khi trong hỗn hợp X

Hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp ( không có C2H2) cho qua dung dịch Br2 thấy khối lượng bình tăng 9,4g, đồng thời có 64g Br2 phản ứng. Nếu có cùng khối lượng hỗ hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 30,8g kết tủa.

a. Tìm CTPT của từng chất trong X

b. Tìm %m từng chất trong X

c. Xác định CTCT đúng của 2 ankin và gọi tên

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất xúc tác sau:

a) H2, xúc tác Ni

b) H2 xúc tác Pd/PbCO3

c) Br2/CCl4 ở -20°C

d) Br2/CCl4 ở 20°C

e) AgNO3, NH3/H2O

f) HCl (khí, dư)

g) H2O xúc tác HgSO4/H+

h) HCl (xt HgCl2, t°)

i) phản ứng cháy

2. Tương tự đối với axetilen

j) phản ứng đime hóa

k) phản ứng trime hóa

Dẫn hỗn hợp khí gồm etilen và exetilen vào dd AgNO3 trong dd NH3 dư thu được 4,8g kết tủa vàng . Nếu dẫn hh khí X vào dd Brom , phản ứng xảy ra làm mất màu hoàn toàn 100ml dd brom nồng độ 0,5M . Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong X ?

Một hỗn hợp X nặng 6,32 gam gồm ba khí (etan, propen và propin) được chia thành 2 phần bằng nhau

– Phần 1: tác dụng vừa đủ 200ml dung dịch Br2 0,55M đều tạo sản phẩm hữu cơ no.

– Phần 2: tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,88 gam kết tủa.

a) Xác định % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Các Khóa Học Asp – Khoá Học Lập Trình Web Asp

b) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Dẫn sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1,6M. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

Cho 2 hiđrocacbon X,Y đồng phân có cùng công thức phân tử C4H6. X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Trùng hợp Y trong điều kiện phù hợp thu được cao su buna. Viết công thức cấu tạo đúng của X,Y và gọi tên. Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 1: Biết 8,1 gam hỗn hợp khí X gồm CH3–CH2–CºCH và CH3–CºC–CH3 có thể làm mất màu vừa đủ m gam Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của m.

Câu 2: Một hỗn hợp X gồm gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho X qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Tính phần trăm về thể tích etilen và axetilen trong X.

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Chèn / Áp Dụng Dấu Đầu Dòng Và Đánh Dấu Dòng Trong Excel 4/2021

Câu 3: Dẫn 3,36 lít (đktc) C­2H2 qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Tính giá trị m.

Lớp 11 Hóa học Bài 32: Ankin
1
0

Clo vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử trong phản ứng của clo với:

A. Hidro B. sắt C. Dd NaBr D. Dd NaOH

Lớp 11 Hóa học Bài 32: Ankin
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình