phương trình mũ và logarit khó

Danh mục: Toán học

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI/ Phương trình :Dạng 1: Đưa về cùng cơ số Biến đổi phương trình đã cho về dạng : ( ) ( )( ) ( )f x g xa a f x g x= ⇔ = Bài tập … mà 8 lên =0 . Bài 2: Giải các phương trình :1/ 2 4 2 44 16 (2 ) 2 2 2 2 4 2x x xx x= ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =2/ 2 49 81 3 3 2 4 2x xx x= ⇔ = ⇔ = ⇔ = Bài 3: Giải các phương trình :1/ … về phương trình cơ bản .  Đặt t= hàm số , với điều kiện t>0 . Thế t vào pt đã cho , ta được pt đại số theo t , giải pt tìm t . Giải pt cơ bản tìm x . Bài tập áp dụng . Bài…

Đang xem: Phương trình mũ và logarit khó

4 11,284 377

Danh mục: Toán học

… +● Làm bài tập : từ bài 47 đến bài 56 SGK trang 112, 113 .● Bài tập làm thêm : Bài 2 : Tính đạo hàm các hàm số sau : Bài 3 : Cho hàm số y = esinx . CMR : y’.cosx – y.sinx – y” = 0 . Bài 4 … hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số : e) y = xx .i) y = lnxHàm số cơ số a = 35Hàm số cơ số a = 1/4Hàm số cơ số a = πKhông phải hàm số Không phải hàm số Hàm … a=xy a=1. Hàm số mũ: xy a= III. Đạo hàm của hàm số hàm số lôgarit:1. Đạo hàm của hàm số mũ: ► Định lí 2:a) Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi điểm x ∈ R (ax)’ = ax .lna…
24 4,439 9

Danh mục: Toán học

phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng (0;1).3. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: 0log2)34(log2222=−+−mxx4. Cho bất phương trình : 0324 ≤+−− mmxx(1).Tìm m để bất phương … để phương trình: mmxxxx2)22)(1(442211+−+=+−+−+ có nghiệm thuộc đoạn <0;1>.7. Cho phương trình : 0123).2(9211211=+++−−+−+mmxx. Tìm m để phương trình có nghiệm.8. Giải hệ phương … các phương trình: a) 0)4(log)2(log2233=−+−xx; b) 0)(log).211(22=−−++−xxxx;c) 2 34 82log (x 1) 2 log 4 x log (4 x)+ + = − + +; d)) xxxx 26log)1(log222−=−+2. Cho phương trình…
2 6,679 157

Danh mục: Toán học

… PT – HỆ PT & LOGARIT – PHẦN 1 Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Logarit là một trongnhững phần trọng tâm của mảng toán về Logarit. Chuyên … phương trình log f(x) = log g(x) ⇔ f(x) = g(x) + phương trình log f(x) = b ⇔ f(x) = a (mũ hóa) Các phương pháp có thể dùng để giải phương trình logarit là: → Dạng 1: Chuyển phương trình … m = log n ⇔ m = n PHƯƠNG TRÌNH – LOGARIT Với a > 0, a ≠ 1, ta có: + phương trình a = a ⇔ f(x) = g(x) + phương trình a = b (b > 0) ⇔ f(x) = log b + phương trình a = b ⇔ f(x) =…
11 45,268 1,300

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 1322log2log.2222<–++xxxaxa http://www.mathvn.com 1 Bài tập ph-ơng trình, bất ph-ơng trình logarit phần 1 Bài I: Giải các ph-ơng trình: 1. 2x x 8 1 3×2 4- + -= 2. 25x 6×22 … 122. ()()xalog 1 8a 2 1 x– ³ – http://www.mathvn.com 8 Bài tập ph-ơng trình, bất ph-ơng trình logarit phần 2 1. 125.3.221= xxx 2. xx3322loglogloglog= … 5 83. ()( )lg ax2lg x 1=+ Bài XVIII: Tìm a để ph-ơng trình có 4 nghiệm phân biệt. 84. 23 32log x log x a 0- + = Bài XIX: Giải bất ph-ơng trình: 85. ()28log x 4x 3 1- +…
14 2,505 72

Danh mục: Tài liệu khác

11 1,621 50

Danh mục: Toán học

… ==−+1299yxyxyxyx47) ==182.3123.2yxyxhÖ ph ¬ng tr×nh mò vµ hÖ ph ¬ng tr×nh logarit Gi¶i c¸c hÖ ph¬ng tr×nh:1) ( ) ( )2 2log 5 logl g l g 41l g l g3x y x yo x oo…
5 2,486 62

Danh mục: Toán học

… SÁNH PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 1. Phương pháp 1: Biến đổi phương trình về dạng cùng cơ số ( ) ( )( ) ( )f x g xa a f x g x= =ÛVD : Giải phương … ?2124−= (đúng)Vậy phương trình có nghiệm 0x=hoặc 3x= −1. Phương pháp 1: Biến đổi phương trình về dạng cùng cơ số: log loga aM N M N= ⇔ =VD : Giải phương trình 2 2 2log log ( … log 4+ + = ?2 2log 4 log 4=(đúng)Vậy phương trình có nghiệm: 1x =2 .Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ chuyển về phương trình đại số. VD : Giải phương trình 25 2.5 15 0x x− − =Giải:25 2.5…

Xem thêm: (Pdf) Đồ Án Pdf – (Pdf) Đồ Án Thiết Kế Website Tin Tức

3 1,741 10

Danh mục: Toán học

… §3. SO SÁNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 1. Phương pháp 1: Biến đổi bất phương trình về dạng cùng cơ số aNếu: 1a> … 40xx>>⇔4x >Vậy bất phương trình có nghiệm 4x>2. Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ chuyển về bất phương trình đại số. VD : Giải bất phương trình: 25 5 26 x x−+ <Giải: … − ≤ (Vì cơ số 3 > 1)⇔31 log 22x+≤ Vậy bấtvphương trình có nghiệm 31 log 22x+≤1. Phương pháp 1 : Biến đổi bất phương trình về dạng cùng cơ số: Nếu: 1a> thì log ( )…
2 1,278 23

Danh mục: Toán học

… 1 0 < a < 1 để nhớ các tính chất ) ▪ Chú ý đến các công thức: log(0 1; 0)abb a a b= < ¹ > log (0 1)bab a a= < ¹◙ Phương trình, bất phương trình mũ: ▪ Phương trình … +ï+ + < + Ûíï+ >ïî.● Loại giải hệ phương trình: (Chương trình nâng cao)+ Nhắc lại các phương pháp giải hệ như phương pháp thế, phương pháp cộng, sử dụngmáy tính bỏ túi; các hệ … lôgarit.+ Quên so sánh cơ số với số 1 khi giải bpt lôgarit…▪ Đối với học sinh khá giỏi có thể soạn thêm các bài toán nâng cao như: Giải phương trình 2 25 3log ( 2 2) log ( 2 )x x x x+ +…
9 2,499 69

Danh mục: Toán học

… ≤> Bài 25: Cho bất phương trình: ( ) ( )212x m 3 x 3m x m log x− + + < −a. Giải bất phương trình khi m = 2.b. Giải biện luận bất phương trình. Bài 26: Giải biện luận bất phương trình: ( … − Bài 9: Giải bất phương trình sau: 1 x xx2 1 202 1−+ −≤− Bài 10: Cho bất phương trình: x 1 x4 m.(2 1) 0−− + >a. Giải bất phương trình khi m=169.b. Định m để bất phương trình … x−− ≥ − Bài 5: Giải biện luận phương trình: a . x x(m 2).2 m.2 m 0−− + + =.b . x xm.3 m.3 8−+ = Bài 6: Tìm m để phương trình có nghiệm:x x(m 4).9 2(m 2).3 m 1 0− − − + − = Bài 7:…
6 1,149 16

Dạy học phương trình bất phương trình lôgarit chương trình giải tích lớp 12 ban cơ bản theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh

Danh mục: Khoa học xã hội

… hc sinh khó vn dng, các dng bài tp phong phú, cách gidng. Vi nhng lý do trên tôi ch tài nghiên cu: Dạy học phương trình – bất phương trình lôgarit chương trình Giải … DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH- BẤT PHƢƠNG TRÌNH LÔGARIT THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.1. Những yêu cầu về dạy học phƣơng trình – bất phƣơng trình lôgarit Về … cng c kin thc ca bài. 2.3.5. Tiết 33: Bất phương trình bất phương trình lôgarit (Tiết 1) A. Mục tiêu 1. Về kiến thức: Hc sinh nc bn nghim ca bt…
27 1,159 2

Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề trong giảng dạy phần phương trình, bất phương trình logarit – sách giáo khoa giải tích lớp12

Danh mục: Khoa học xã hội

… 1- Phương trình phương trình logarit Giáo án số 2- Phương trình phương trình logarit Giáo án số 3- Bất phương trình bất phương trình logarit Giáo án số 4- Bất phương trình … 2- Phương trình phương trình logarit (Tiết 36) + Giáo án số 3- Bất phương trình bất phương trình logarit (Tiết 41) + Giáo án số 4- Bất phương trình bất phương trình logarit … giảng dạy phần phương trình, bất phương trình logarit ,Giải tích 12 theo phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề. Đó là + Giáo án số 1- Phương trình phương trình logarit (Tiết…

Xem thêm: cách tính bất phương trình

18 1,579 2

Bài tập phương trình Mũ-Logarit

Danh mục: Toán học

… + 3. Bài 18. Giải phương trình: 1. (√3 −√2)x+ (√3 +√2)x= (√5)x2. 9x+ 2(x − 2)3x+ 2x − 5 Bài 19. Giải phương trình: log7x = log3(2 +√x) Bài 20. Giải các phương trình: 1. … + 9 = 1 Bài 21. (TNBT 2009) Giải phương trình: log2(x + 1) = 1 + log2xĐS: x = 1 Bài 22. (TNBT 2010)G iả i phương trình: 9x− 3x− 6 = 0ĐS: x = 1 Bài 23. (TNBT 2011) Giải phương trình: … Giải phương trình: log4x + log2(4x) = 5ĐS: x = 4 Bài 27. (TNPT 2007PB lần 2) Giải phương trình: 7x+ 2.71−x− 9 = 0ĐS: x = 1; x = log72 Bài 28. (TNPT 2008PB lần 1) Giải phương trình: …
5 1,913 10

Tài liệu GIÁO ÁN THI MÔN TOÁN BÀI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT pdf

Danh mục: Toán học

17 1,033 22

luận văn: Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề trong giảng dạy phần phương trình, bất phương trình logarit – sách giáo khoa Giải tích lớp12 doc

Danh mục: Thạc sĩ – Cao học

19 877 2

luận văn:Dạy học phương trình – bất phương trình lôgarit chương trình Giải tích lớp 12- Ban cơ bản theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh doc

Danh mục: Thạc sĩ – Cao học

28 730 1

PHẠM HỒNG PHƯƠNG TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Danh mục: Thạc sĩ – Cao học

126 1,170 5

TUYEN TAP HE PHUONG TRINH MU VA LOGARIT pdf

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

3 637 11

Bài toán về phương trình Logarit pdf

Danh mục: Toán học

4 749 10

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: bài tập phương trình mũ và logarit violet bài tập phương trình mũ và logarit bài tập phương trình mũ và logarit có đáp án bài tập phương trình mũ và logarit có lời giải bất phương trình mũ và logarit khó bài tập phương trình mũ và logarit cơ bản các dạng bài tập phương trình mũ và logarit phuong trinh mu va logarit kho giáo án toán 12 ban cơ bản tên bài dạy bài tập phương trình mũ và logarit pptx
Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình