Cách Giải Một Số Phương Trình Hồi Quy Lớp 9, Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Hai

Hiệp sỹ

*

422 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Quốc Học HuếSở thích:Bóng đá, đá bóng, cờ vua, đọc truyện…
Mình xin nhắc đến một số dạng đặc biệt của pt bậc 4, mời các bạn cùng thảo luận

*

1.Phương trình trùng phương: $ax^4+bx^2+c=0$Nếu a=0 thì pt trở thanh` $bx^2+c=0$Nếu a

*

0 đặt $t=x^2 \geq 0$Pt trở thành $at^2+bt+c=0$Giải t và thế vào được x2.Phương trình hồi quy: $ax^4+bx^3+cx+d+k=0$ với $\dfrac{k}{a}= (\dfrac{d}{b})^2 =t^2 $$x=0$ không phải là nghiệmx

*

0, chia hai vế của pt cho $x^2$, ta được:$(ax^2+ \dfrac{k}{x^2})+(bx+ \dfrac{d}{x})+c=0$$ \Leftrightarrow a(x^2+ \dfrac{t^2}{x^2})+b(x \pm \dfrac{t}{x})+c=0$Đặt $y=x \pm \dfrac{t}{x}$Được pt: $ay^2+by \pm t=0$Tìm được y, suy ra x 3.Phương trình phản thương: $ax^4+bx^3+cx \pm b+a=0$Đây là phương trình hồi quy với $d=b$, $k=a$Cách giải đặt ẩn phụ tương tự.4.Phương trình dạng $(x+a)^4+(x+b)^4=c$ Đặt$ t= x+\dfrac{a+b}{2} $pt trở thành $(t+ \dfrac{a-b}{2})^4+(t- \dfrac{a-b}{2})^4 =c$Đặt $ \alpha= \dfrac{a-b}{2}$Ta được pt:$(t+ \alpha )^4+(t- \alpha )^4=c$ $\Leftrightarrow 2t^4+12\alpha^2t^2+2\alpha^4-c=0$Đây là phương trình trùng phương5.Phương trình dạng $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=m$: trong đó các hệ số a,b,c,d thỏa mãn tổng của 2 hệ số này bằng tổng của 2 hệ số còn lại.Giả sử: $a+b=c+d$pt được viết lại:$=m$Đặt $t=x^2+\alpha x $với$ \alpha=a+b=c+d$pt trở thành $(y+ab)(y+cd)=m$đây là pt bậc 2 theo y, giải được y suy ra xKết thúc 5 dạng cơ bản của pt bậc 4, phần tiếp theo sẽ post sau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình