Phương Trình Đốt Cháy Propan C3H8, Butan C4H10 Với Oxi, C3H8 + O2 = Co2 + H2O

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

Butan là một hidrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử là C 4 H 10 .

Đang xem: Phương trình đốt cháy propan

a) Viết công thức cấu tạo mạch thẳng của butan.

b) Viết phương trình phản ứng đốt cháy butan.

c) Viết phương trình phản ứng thế với clo.

Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C 3 H 8 . Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy propan.

Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C 3 H 8 .Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propan và clo khi chiếu sá để tạo ra C 3 H 7 Cl.

Trong khí ( gas ) thường dùng có thành phần chính là propan ( C3H8 ) và butan ( C4H10 ) . a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết khí ( gas ) , giả thiết rằng phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm CO2 và H2O . b) Tính thể tích CO2 thoát ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết 1kg gas có thành phần chứa 26,4% propan và 69,6% butan , còn lại là tạp chất trơ không cháy ( cho rằng 1 mol khí chiếm 24 lít trong điều kiện thường ) .

+………………………+2+Chọn+cụm+từ+thích+hợp+để+điền+vào+chỗ+trống+trong+kết+luận+sau+về+tính+chất+hóa+học+của+oxi.+(1)+kim+loại+rất…”>

1. Hãy viết PTHH của phản ứng giữa metan vs oxi

CH4+O2 -> ………………………

2 Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong kết luận sau về tính chất hóa học của oxi.

(1) kim loại rất hoạt động; phi kim loại hoạt động bình thường; phi kim rất hoạt động .

(2) ở nhiệt độ cao ; ở nhiệt độ thường ; ở nhiệt độ thấp

(3) lưu huỳnh; đồng ; photpho ; sắt; metan,CH4; cacbon; propan,C3H8; butan,C4H10

(4) I; II; III

KẾT LUẬN:

Khí oxi là 1 đơn chất…(1)…, đặc biệt khi…(2)…, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim (như…(3)….), nhiều kim loại (như…(3)…..) và hợp chất (như….(3)…..).Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị…..(4)……..

Mọi người giúp mình nha, cần gấp lắm.

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG IV. OXI – KHÔNG KHÍ
2
0
Gửi Hủy

1. PTHH: CH4 + O2 -to-> CO2 + H2O

Đúng 0
Bình luận (3)

1. Hãy viết PTHH của phản ứng giữa metan vs oxi

CH4+ 2O2 -> ..CO2 + 2H2O.……………………

2 Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong kết luận sau về tính chất hóa học của oxi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Địa Chỉ Ip Của Máy Tính Win 7, 8, Mac), Cách Xem Ip Máy Tính Trên Win 7 Nhanh Nhất

(1) kim loại rất hoạt động; phi kim loại hoạt động bình thường; phi kim rất hoạt động .

(2) ở nhiệt độ cao ; ở nhiệt độ thường ; ở nhiệt độ thấp

(3) lưu huỳnh; đồng ; photpho ; sắt; metan,CH4; cacbon; propan,C3H8; butan,C4H10

(4) I; II; III

KẾT LUẬN:

Khí oxi là 1 đơn chất…(1).phi kim rất hoạt động .., đặc biệt khi…(2)ở nhiệt độ cao…, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim (như…(3).lưu huỳnh, photpho,.cacbon..), nhiều kim loại (như…(3)..sắt,đồng ,..) và hợp chất (như….(3).metan,CH4,butan,C4H10,propan,C3H8.…).Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị…..(4)…II..

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O 2 với:3 hợp chất, thí dụ như:

• Khí ga (butan C 4 H 10 ) sinh ra khí cacbonic và nước.

• Khí ammoniac N H 3 sinh ra khí nito và nước.

• Khí hidro sunfua H 2 S sinh ra khí sunfuaro và nước.

Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

Natri kim loại.

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Xem thêm: Trình Bày Slide Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Nghiệp, Hướng Dẫn Nhất

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

Ancol đóng vai trò chất oxi hóa

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:CuO, đun nóng

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol đóng vai trò chất khử

Đúng 0
Bình luận (0)
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình