Phương Trình Đốt Cháy Ancol, Phương Pháp Giải Bài Tập Đốt Cháy Ancol

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (279.97 KB, 4 trang )

Đang xem: Phương trình đốt cháy ancol

A. C3H6O, C4H8OB. C2H6O, C3H8OC. C2H6O2, C3H8O2D. C2H6O, CH4OLời giảiVì số mol H2O > số mol CO2 nên X, Y là 2 ancol nohttps://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/ nancol = 0,425 – 0,3 = 0,125 mol.Số nhóm OH trong ancol  Ancol là đơn chức. Số nguyên tử C =2.0,15= 1,20,250,3= 2,4  Ancol X, Y là C2H6O,0,125C3H8OChọn đáp án BCâu 3 : X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gamoxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X làA. C2H4(OH)2
B. C3H7OHC. C3H5(OH)3D. C3H6(OH)2Lời giảiVì X là ancol no nên số mol H2O = nancol +số mol CO2 = 0,05 +Số nguyên tử C =6,6= 0,2 mol440,15= 3 và số nhóm OH trong X là a thì áp dụng định luật bảo0,05toàn nguyên tố có : a.số mol ancol + 2. số mol O2 = Số mol H2O +2. số mol CO2 a . 0,05 + 2 . 0,175 = 0,2 + 2.0,15  a = 3 nên CTPT của X là C3H5(OH)3Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!Like page để nhận nhiều tài liệu hơn:https://www.facebook.com/tailieupro/2

Xem thêm: Tự Học Excel 2003 Trong 10 Tiếng : Phần 1, Ebook Tự Học Excel 2003 Trong 10 Tiếng: Phần 1

3CO2 + 4H2O21https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/1,5Nên 5 -x= 1,5.3  x = 1 vậy X là C3H8O. Chọn đáp án D2Câu 5 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lítkhí oxi (đktc). Mặt khác nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứnglàA. 4,9 gam và propan – 1,2 – điolB. 9,8 gam và propan – 1,2 – điolC. 4,9 gam và glixerinD. 4,9 gam và propan – 1,3 – điolLời giảiAncol X no, mạch hở có CTPT là CnH2n+2OaCnH2n+2Oa +3n  1  a

Xem thêm: Hàm Sumif Giữa Các Sheet Trong Excel, Cách Tính Tổng Trên Nhiều Sheet Google Sheets

0,05 molVậy m = 0,05 . 98 = 4,9 gam. Chọn đáp án ACâu 6 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO2 và 9,45gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ?Lời giảinCO2=n H 2O  nCO20,350,525  0,35=2https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/Số C của ancol no =Vậy A có công thức phân tử là C2H6OCâu 7: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO2 và16,2 gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ?Lời giải( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankanSố C của ankan =nCO2
n H 2O  nCO2=0,60,7  0,6=6Vậy A có công thức phân tử là C6H14Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!Like page để nhận nhiều tài liệu hơn:https://www.facebook.com/tailieupro/4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình