Tổng Hợp Phương Trình Điều Chế Phenol Từ Benzen, Bài 6 Trang 193 Sgk Hóa Học 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Đang xem: Phương trình điều chế phenol từ benzen

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*

Có thể viết phương trình điều chế theo sơ đồ sau:

C6H6 (xrightarrow{Br_{2}}) C6H5Br (xrightarrow{dd NaOH dac}) C6H5ONa (overset{H^{+}}{
ightarrow}) C6H5OH

CH3CH2- C6H5 (xrightarrow{Br_{2}}) CH3CHBr- C6H5 (xrightarrow{KOH/C_{2}H_{5}OH}) CH2=CH-C6H5

Lời giải chi tiết

– Điều chế phenol từ benzen

C6H6 + Br2 (xrightarrow{{Fe,{t^0}}}) C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH đặc (xrightarrow{{{t^0}cao,,p,,cao}}) C6H5ONa + NaBr + (H_2O)

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

– Điều chế etylbenzen từ stiren

*

lingocard.vn

*

Bình luận

Xem thêm: Tiểu Luận Môn Thực Hành Tham Vấn Tâm Lý Cá Nhân Và Gia ĐìNh

Bài tiếp theo

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Xem thêm: Chức Năng Và Cú Pháp Hàm Đếm Tần Suất Trong Excel ? Cách Dùng Hàm Frequency Trong Excel

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình