Giải Vnen Toán 9 Bài 3: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn ?1 Môn Toán Lớp 9

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình 2×2 + 5x = 0

Đang xem: Phương trình bậc hai một ẩn ?1

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 3x^2-2=0

*

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình (x-2)^2=7/2 bằng cách điền vào chỗ trống…

*

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình x^2-4x+4=7/2

*

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình x^2-4x=-1/2

*

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 2x^2-8x=-1

*

Bài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 42 SGK Toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng

*

Bài 12 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 42 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình sau:

*

Bài 13 trang 43 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 43 SGK Toán 9 tập 2. Cho các phương trình:

Xem thêm: Bài Tập Kế Toán Tài Chính Phần 5 ), Bài Tập Kèm Lời Giải Kế Toán Tài Chính Chương 5

*

Bài 14 trang 43 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 9 tập 2. Hãy giải phương trình

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 9

*
*

Xem thêm: Khóa Học Price Action Chuyên Sâu Của Traderviet, Lớp Học Price Action Chuyên Sâu Archives

*

Gửi bài

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình