Phương Pháp Giải Bài Tập Chương Lượng Tử Ánh Sáng Có Lời Giải

Đây chỉ là bản upload để mình làm demo trên web, để tải bản đầy đủ bạn vui lòng truy cập vào website tuituhoc.com để tải nhé :). Chỉ cần search tiêu đề giống như ở đây 😀

Đang xem: Phương pháp giải bài tập chương lượng tử ánh sáng

*

Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương Nito, Tài Liệu Hệ Thống Hóa Bài Tập Chương Nitơ

*

Xem thêm: Mẫu Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Bài tập lượng tử ánh sáng và cách giải

1. CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNGA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng.* Hiện tượng quang điệnHiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài (gọi tắtlà hiện tượng quang điện).* Các định luật quang điện+ Định luật quang điện thứ nhất (định luật về giới hạn quang điện):Đối với mỗi kim loại ánh sáng kích thích phải có bước sóng  ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện 0của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện:   0.+ Định luật quang điện thứ hai (định luật về cường độ dòng quang điện bảo hòa):Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có   0), cường độ dòng quang điện bảo hòa tỉ lệ thuận với cường độchùm ánh sáng kích thích.+ Định luật quang điện thứ ba (định luật về động năng cực đại của quang electron):Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích,mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích và bản chất kim loại.* Thuyết lượng tử ánh sáng+ Chùm ánh sáng là một chùm các phôtôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định  = hf(f là tần số của sóng ánh sáng đơn sắc tương ứng). Cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1giây.+ Phân tử, nguyên tử, electron… phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụphôtôn.+ Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s trong chân không.Năng lượng của mỗi phôtôn rất nhỏ. Một chùm sáng dù yếu cũng chứa rất nhiều phôtôn do rất nhiềunguyên tử, phân tử phát ra. Vì vậy ta nhìn thấy chùm sáng liên tục.Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên.* Giải thích các định luật quang điệnCông thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện: hf =hc12= A + mv 0 max .2+ Giải thích định luật thứ nhất: Để có hiện tượng quang điện thì năng lượng của phôtôn phải lớn hơn hoặcbằng công thoát: hf =hchchcA=   0; với 0 =chính là giới hạn quang điện của kim loại.A0+ Giải thích định luật thứ hai: Cường độ của dòng quang điện bảo hòa tỉ lệ thuận với số quang electron bật rakhỏi catôt trong một đơn vị thời gian. Với các chùm sáng có khả năng gây ra hiện tượng quang điện, thì sốquang electron bị bật ra khỏi mặt catôt trong một đơn vị thời gian tỉ lệ thuận với số phôtôn đến đập vào mặtcatôt trong thời gian đó. Số phôtôn này tỉ lệ với cường độ chùm ánh sáng tới. Từ đó suy ra, cường độ củadòng quang điện bảo hòa tỉ lệ thuận với cường của chùm sáng chiếu vào catôt.1hc2+ Giải thíc định luật thứ ba: Ta có: Wđ0max = mv 0 max =- A, do đó động năng ban đầu cực đại của các2quang electron chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và công thoát electron khỏi bề mặt kimloại mà không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.* Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sángÁnh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt. Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.Trong mỗi hiện tượng quang học, ánh sáng thường thể hiện rỏ một trong hai tính chất trên. Khi tính chấtsóng thể hiện rỏ thì tính chất hạt lại mờ nhạt, và ngược lại.Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn, phôtôn ứng với nó có năng lượng càng lớn thì tính chất hạt thể hiệncàng rỏ, như ở hiện tượng quang điện, ở khả năng đâm xuyên, khả năng phát quang…, còn tính chất sóngcàng mờ nhạt. Trái lại sóng điện từ có bước sóng càng dài, phôtôn ứng với nó có năng lượng càng nhỏ, thìtính chất sóng lại thể hiện rỏ hơn như ở hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, tán sắc, …, còn tính chất hạt thì mờnhạt.2. Hiện tượng quang điện bên trong.* Chất quang dẫnChất quang dẫn là những chất bán dẫn, dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và dẫn điện tốt khi bị chiếuánh sáng thích hợp.* Hiện tượng quang điện trong1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập