Phản Ứng Nào Sau Đây Có Phương Trình Ion Rút Gọn Là H Oh → H2O ?

*

Đang xem: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là h oh → h2o

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH‒ → H2O là?

*

Khóa học ăn chắc điểm 7 tất cả các môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*

Hỏi bài tập, thầy cô lingocard.vn trả lời miễn phí!

*

Thi online trên app lingocard.vn. Tải ngay!

Bài 8. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin – Phần 1 – Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Trần Thế Anh – Mục tiêu 8+

I. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA ĐIỆN TRỞ R – Luyện thi THPTQG môn Vật Lý – Thầy Lê Xuân Vượng – Nền tảng 8+

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 78 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2 Trang 77 78

Khi tiến hành sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 người ta tiến hành hòa tan oxit này trong criolit nóng chảy. Phát biểu nào sau đây không đúng với mục đích sử dụng criolit?

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

Khí thoát ra

Có kết tủa

(2)

Khí thoát ra

Có kết tủa

Có kết tủa

(4)

Có kết tủa

Có kết tủa

(5)

Có kết tủa

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:

– X tác dụng với dung dịch HCl, không tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HNO3đặc, nguội.

– Y tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc nguội, không tác dụng với dung dịch NaOH.

– Z tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH, không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội.

X, Y, Z lần lượt có thể là:

Rót từ từ dung dịch X chứa a mol Na2CO3 và 2a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa 1,5a mol HCl thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng khí CO2 ở trên từ từ cho đến hết vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2 ta có đồ thị sau:

*

Khối lượng chất tan trong dung dịch Y là

Cho 0,4 mol H3PO4 tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 2,51m gam chất rắn. X có chứa

Xem thêm: Khóa Học Thuật Toán Thế Nào Cho Hiệu Quả? Chia Sẻ Học Thuật Toán Trên Coursera

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình