Ôn Tập Chương 1 Bài Tập – Giải Toán 6 Bài Ôn Tập Chương 1

*

Bài 159 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kết quả của các phép tính…

*

Bài 160 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính:a)204 – 84 : 12;

*

Bài 161 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:a) 219 – 7 ( x + 1) = 100

*

Bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 162 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8=12 rồi tìm x…

Đang xem: ôn tập chương 1 bài tập

*

Bài 163 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 163 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:…

*

Bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa só nguyên tố:

*

Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông…

Xem thêm: hướng dẫn Bài Tập Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Lời Giải + Đáp Án

*

Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

*

Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

*

Bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

*

Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Đố:Bé kia chăn vịt khác thườngBuộc đi cho được chẵn hàng mới ưa.Hàng 2 xếp thấy chưa vừaHàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con…

Xem thêm: Diện Tích Các Huyện Của Tỉnh Lạng Sơn, Giới Thiệu Chung

*

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 6

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập