Nguyễn Văn Thạo Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Nhiệm Kỳ (2016, Nguyễn Xuân Thắng

Ngày 7/8, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn về xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đang xem: Nguyễn văn thạo hội đồng lý luận trung ương

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

*
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng lý luận Trung ương đã chọn Quảng Ninh là địa phương để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí khẳng định: Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu chung của hơn 30 năm đổi mới, tiếp nối được đà tăng trưởng, phát triển và sáng tạo của nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách, vận dụng hợp lý các quy luật khách quan; cụ thể hóa một cách bài bản, khoa học trong khuôn khổ pháp luật với nhiều mô hình mới, cách làm hay; đạt được thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; phát huy tốt vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc.

Đề xuất xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030 của Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đã xuất phát từ thực tiễn để đổi mới tư duy, nhận thức; tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Qua đó, giúp hạn chế những sai lầm có thể gặp phải, không ngừng bổ sung, hoàn thiện những khuyết thiếu, gia tăng hàm lượng khoa học, cơ sở thực tiễn trong các quyết sách của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

*
Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Theo đó liên quan đến nội dung này, Quảng Ninh đề xuất 8 nội dung cơ bản. Cụ thể là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiên trì thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển .

Xem thêm: Cách Chèn Gạch Ngang Trong Excel, Cách Viết Chữ Gạch Ngang Ở Giữa Chữ

Cùng với đó là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời quan tâm xây dựng con người Quảng Ninh hướng đến chân – thiện – mỹ; thực hiện hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống toàn diện của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy, xây dựng chính quyền liêm chính và phục vụ; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, môi trường chính trị và xã hội. Chủ động xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng – an ninh; đồng thời là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những đề xuất của tỉnh Quảng Ninh; đặc biệt, không chỉ triển khai thực hiện trong thực tiễn, tỉnh cũng đã có những đúc kết thành những kinh nghiệm, bài học trong quá trình phát triển, nhất là tư duy phát triển liên tục đổi mới trên cơ sở thực tế của tỉnh. Đây là vấn đề rất khó, đòi hỏi phải có khát vọng, tầm nhìn thực sự đột phá, sáng tạo mà không phải địa phương nào cũng có thể thực hiện được. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã làm rõ thêm những câu hỏi của thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

*
Các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt đoàn công tác, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị kế hoạch buổi làm việc nghiêm túc, có hiệu quả.Đồng chí cho biết, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan nghiên cứu, tham mưu về cơ chế, chính sách cho Trung ương Đảng. Chuyến làm việc lần này của Đoàn nhằm mục đích tìm hiểu về chương trình nghiên cứu lý luận chính trị của tỉnh Quảng Ninh. Qua thực tiễn nghiên cứu, cho thấy, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn và đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của tỉnh; từng bước hình thành lý luận mới có nét riêng của Quảng Ninh, góp phần vào xây dựng hệ thống lý luận của Đảng… Do đó, từ thực tiễn của tỉnh sẽ giúp Hội đồng làm dày thêm những nghiên cứu của mình, phục vụ việc tham mưu về cơ chế, chính sách cho Trung ương.

Về một số đề xuất của tỉnh trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí khẳng định đây là những vấn đề lý luận được đúc rút từ thực tiễn phát triển của địa phương nên có giá trị tham khảo, nghiên cứu rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Những mô hình, định hướng mà tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm không chỉ có ý nghĩa trong quá trình phát triển của tỉnh mà còn đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế của cả quốc gia. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ phối hợp, đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trong quá trình đổi mới phát triển.

Xem thêm: Excel 2007 Cho Người Mới Bắt Đầu, Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí khẳng định Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn