nghị luận văn học 11 tràng giang

Soạn văn 11

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 11

Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11

Đọc thêm: Thượng kinh kí sự – Lê Hữu Trác

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục – Đặng Huy Trứ

Tuần 2 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tự Tình – Hồ Xuân Hương

Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Nguyễn Khuyến

Tiến sĩ giấy – Nguyễn Khuyến

Thu vịnh – Nguyễn Khuyến

Thu ẩm – Nguyễn Khuyến

Cuốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến

Chợ đồng – Nguyễn Khuyến

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11

Thương vợ – Trần Tế Xương

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương – Tế Xương

Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)

Đọc thêm: Năm mới chúc nhau – Trần Tế Xương

Mồng hai tết viếng cô Kí – Tú Xương

Đau mắt – Tú Xương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Đọc thêm: Cao Bá Quát

Dương phụ hành – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát

Người đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu

Xúc cảnh – Nguyễn Đình Chiểu

Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

Đọc thêm: Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Ngữ cảnh

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng

Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chí Phèo – Phần 2 – Tác phẩm

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chí Phèo – Phần 1 – Tác giả

Đọc thêm: Đời Thừa – Nam Cao

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bản tin

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu chánh

Đọc thêm: Vi Hành – Nguyễn Ái Quốc

Đọc thêm: Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11

Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng

Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia

Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia.

Đọc thêm: Âm mưu và ái tình – Sile

Đọc thêm: Những cuộc phiêu lưu – Tôm Xoyơ

Ôn tập phần văn học

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11

Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

Đọc thêm: Phan Bội Châu

Chơi xuân – Phan Bội Châu

Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hầu Trời – Tản Đà

Đọc thêm: Thề non nước – Tản Đà

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11

Vội vàng – Xuân Diệu

Đọc thêm: Xuân Diệu

Đây mùa thu tới – Xuân Diệu

Thơ duyên – Xuân Diệu

Tỏa nhị Kiều – Xuân Diệu

Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tràng Giang – Huy Cận

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử

Chiều tối – Hồ Chí Minh

Đọc thêm: Hồ Chí Minh

Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh

Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh

Tân xuất ngục, học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi) – Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11

Từ ấy – Tố Hữu

Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh

Đọc thêm: Nhớ đồng – Tố Hữu

Đọc thêm: Tố Hữu

Tâm tư trong tù – Tố Hữu

Tiếng hát đi đày – Tố Hữu

Đọc thêm: Tương Tư – Nguyễn Bính

Mưa xuân – Nguyễn Bính

Đọc thêm: Chiều xuân – Anh Thơ

Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tôi yêu em – Puskin

Bài thơ số 28 – Ta-go

Đọc thêm: Người làm vườn – Ta-go

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11

Người trong bao – Sê khốp

Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô – Ban-dắc

Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11

Người cầm quyền khôi phục uy quyền – Vich to – Huy Gô

Đọc thêm: Đêm đại dương – Vích to – Huy Gô

Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình – L. Tônxtôi.

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11

Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh

Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa – Phan Châu Trinh

Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11

Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh

Đọc thêm: Văn học khái luận – Đặng Thai Mai

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11

Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập phần văn học (kì II)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập phần Tiếng Việt

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

Nam triều công nghiệp diễn chí – Nguyễn Khoa Chiêm

Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

Gánh nước đêm – Trần Tuấn Khải

Tống biệt hành – Thâm Tâm

Tiếng địch sông Ô – Phạm Huy Thông

Góc chiếu giữa đình – Ngô Tất Tố

Ngục Kông Tum – Lê Văn Hiến

Mưu trí của Chiêu Vũ – Nguyễn Khoa Chiêm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn